Om de flexibiliteit van de XML codering van deze editie ten volle te benutten, werd expliciet gekozen voor een dynamische editie-interface waarmee de gebruiker eender welke versie van de tekst kan bekijken en/of vergelijken met eender welke andere tekstversie(s). Deze verschillende tekstversies, vergelijkende apparaten en tekstvergelijkingen worden alle afgeleid van het ene XML brondocument waarin alle tekstvarianten zijn gecodeerd.
Voor deze bewerkingen op de XML brontekst wordt gebruik gemaakt van enkele XML gerelateerde standaarden:
Wanneer bijvoorbeeld in de digitale editie vier tekstversies met elkaar worden vergeleken, wordt eerst de XML brontekst van De trein der traagheid opgehaald, waarop vervolgens een reeks XSLT stylesheets wordt toegepast die enkel die tekstvarianten selecteren die voorkomen in de geselecteerde tekstversies, en plaatsen met onderlinge verschillen markeren als tekstvarianten. Wanneer een zoekterm wordt gezocht in bepaalde tekstversies, wordt deze zoekopdracht via een XQuery script uitgevoerd, en worden de zoekresultaten verder getransformeerd met XSLT stylesheets tot het gewenste presentatieformaat.
Ook voor de presentatie in de webinterface (die overigens ook via XSLT stylesheets en XQuery scripts wordt gegenereerd) werd geopteerd voor een wetenschappelijk verantwoord gebruik van internationale presentatiestandaarden:
  • eXtensible Hypertext Markup Language (XHTML). Deze standaard definieert hoe informatie die over het World Wide Web wordt aangeboden structureel kan worden gecodeerd. Het gebruik van deze standaard zorg ervoor dat de editie kan worden bekeken met eender welke webbrowser.
  • Cascading Style Sheets (CSS), versie 2.1. Deze standaard definieert een vocabularium om stijlkenmerken te beschrijven van XHTML structuren, voor een schermvriendelijke presentatie.
  • JavaScript. Deze programmeertaal laat toe om functies toe te kennen aan de verschillende onderdelen in een XHTML structuur. Hierdoor kunnen interacties worden gekoppeld aan bepaalde gebruikershandelingen met de XHTML weergave (bijvoorbeeld: wanneer de gebruiker op een tekstvariant klikt, wordt het vergelijkend apparaat getoond met alle variante vormen en de sigla van hun corresponderende tekstversies).
Al deze bewerkingen worden aangestuurd door de open source eXist XML database. Behalve een database-component waarmee XML documenten zeer efficiënt kunnen worden geïndexeerd voor geoptimaliseerde zoekopdrachten met XQuery, biedt het ook een omgeving om webapplicaties te ontwikkelen die volledig door XQuery worden aangestuurd. Zo kan via een specifiek XQuery script de webapplicatie worden geprogrammeerd om de juiste XML bronteksten op te halen of te doorzoeken in de database, en om te vormen naar het gewenste presentatieformaat. Omzetting naar XML en XHTML verloopt via de geïntegreerde XSLT processor Saxon; omzetting naar PDF verloopt via de geïntegreerde XSL-FO processor FOP.

Zoek / Exporteer

Zoek


Exporteer