1914-09 (20 berichten)

1914-09-01 (2 berichten)

Dinsdag 1 September '14 's morgens.
Het mooiste weder van de wereld, zooals het overigens sedert dagen en dagen was. De stad loopt vol werkeloozen en uitwijkelingen. Schrik heeft zich van de bevolking meester gemaakt.
lees meer...
's Avonds 8 uur.
Een stilhoudend rijtuig, een belklank. Het zijn vluchtelingen, vrienden van Mechelen, een kunstschilder en zijn vrouw. Ze hebben niets bij zich dan een klein valiesje. Ze vragen om een nacht te slapen hier.
lees meer...

1914-09-02 (1 bericht)

2 Sept. '14.
In het bijgebouw van het Palace Hotel, waar bedden voor gekwetsten staan, worden vluchtelingen opgenomen, die eenige middelen van bestaan bezitten: ze betalen vijfentwintig centimen voor een nacht. De dagbladen deelen lijsten uit der vermisten uit de geteisterde streken, benevens vragen om inlichtingen over verdwenen huisgenoten en familieleden.
lees meer...

1914-09-03 (1 bericht)

Donderdag 3 Sept. 14
Dendermonde is gebombardeerd.
lees meer...

1914-09-04 (1 bericht)

4 Sept.
Dendermonde wordt gebombardeerd.
lees meer...

1914-09-07 (1 bericht)

Maandag 7 sept. '14.
De schilder, die te mijnent is ingevlucht, maakt mijn portret in olieverf. Kalm zat hij als immer aan het werk. Op een gegeven oogenblik, kijkt hij op: "Hoort ge dat? Kanongeweld, niet heel verre, waar mag het wezen?..."
lees meer...

1914-09-08 (1 bericht)

Dinsdag, 8 September.
Groot alarm. Er was bericht gekomen van Generaal von Boehn, die met zijn leger te Oordegem — eenige uren van hier — campeert, commandant der troepen voor Gent tevens, dat de minste daad tegen de Duitschers bij hun intrede gepleegd, zou bestraft worden met het bombardement en het razeeren der stad. De Burgemeester werd naar Oordegem ontboden en het gevolg van 't onderhoud was, dat mits het requeereeren van: Benzine, watte: 10 rollen van 40 meter, haver, 100 velos, 10 motors, sigaren, enz. geen aa[...]
lees meer...

1914-09-09 (1 bericht)

Woensdag, 9 Sept.
Om acht uur des morgen nemen mijn logee en ik den tram, die ons naar 't Arsenaal brengt, vanwaar wij naar Melle zullen rijden. Op heel den doortocht der stad staan achter de ramen gele plakkaten met: "Leve onze burgemeester"!
lees meer...

1914-09-10 (1 bericht)

Donderdag, 10 September.
Het is stikkend heet. Felle zonneschijn. In het Stadspark, dat ik doorkruis, zitten op alle banken voortgevluchten, vrouwen met zuigelingen op den schoot; elders een man met het hoofd gebogen en de handen op de knieën gekruist, omringd van vijf kinderen, waarvan het kleinste nauwelijks alleen loopen kan. Een jonge werkvrouw breit aan een nieuwopgezette kous.
lees meer...

1914-09-14 (1 bericht)

Maandag 14 September.
Dezen avond wachtte ik aan een standplaats van den tram. De een na den ander is overbeladen, ik raak er niet op. Een armschijnende vrouw met een dertienjarig meisje staat schijnbaar ook te wachten naast mij:
lees meer...

1914-09-17 (1 bericht)

17 Sept. 14.
Heden om 6 uur 's morgens is de losbranding van verscheidene geweren bijna gelijktijdig te hooren... Een waalsch spioen, uit een der voorsteden van Luik: Honoré Doyon, door een peloton van zijner compagnie op hooger bevel doodgeschoten hier in het Park, juist achter de lage schans, een honderd meter van mijn woonst. Hij had teekens van verstandhouding aan een vijandelijke legerafdeeling gedaan. En dat werd verteld aan de deur onder het koopen van groenten aan mijn meid, en mij voortverteld, terw[...]
lees meer...

1914-09-22 (1 bericht)

Dinsdag 22 sept. '14. Tegen de avond.
Ik kom terug uit de stad. Een luchtvlieger snort heel hoog in de wolken.
lees meer...

1914-09-26 (1 bericht)

Zaterdag 26 Sept. 14.
Heel den Steenweg en de Kortrijksche straat loopen vol menschen, van St. Pietersstation af. Ditmaal schijnen het geen behoeftigen, maar landlieden, meest mannen in hoopen van vijf, zes of meer, net gekleed als op zondagen bij 't naar de kerk gaan.
lees meer...

1914-09-27 (3 berichten)

27 sept.
Het gerucht loopt, dat er te Melle opnieuw hard gevochten is. Tallooze wielrijders-soldaten, met het geweer op den schouder rijden er in volle vlucht naartoe.
lees meer...
3 uur.
Wagens, wagens, de een na den anderen langs de heerbaan en daarop getrappel van paarden, van vele, vele paarden in gelijke kadans henentrekkend.
lees meer...
Zondag 27 Sept. '14
Vluchtelingen van Angleur logeeren in mijn straat. Echtelingen met twee kinderen.
lees meer...

1914-09-28 (2 berichten)

28 sept.
Aalst en Mechelen zijn gebombardeerd. Nieuwe vluchtelingen bij duizendtallen komen aan.
lees meer...
Maandag nog 28 Sept '14
Bomben zijn geworpen op Deynze, Nevele, Vosselaere, Meygem en Grammene. Mechelen is gisteren opnieuw gebombardeerd. Men spreekt van talrijke dooden; burgers, vrouwen en kinderen, uit de mis komend, werden doodgeschoten.
lees meer...

1914-09-29 (1 bericht)

Dinsdag 29 Sept.
Mijn logé is vijf dagen te bed geweest, maagontsteking.
lees meer...

1914-09-30 (1 bericht)

Woensdag 30 September.
Mijn logés willen volstrekt heen, ze wenschen samen in familie te zijn, nu leven ze hier en daar in vier huisgezinnen verspreid. Ze hebben een villa te Blankenberghe gehuurd.
lees meer...
Lettergrootte: [-a] [standaard] [A+] Stijl: [L<-R][L- >R]

Kalender

1914
<< september >>
Zo Ma Di Wo Do Vr Za
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
logo CTB