1918-01 (9 berichten)

1918-01-04 (1 bericht)

Vervolg op 4 jan. vrijdag '18.
De prijzen van alle waren stijgen elke week, schier elken dag, het gelijkt aan een opkomende overstrooming, die een openbare ramp dreigt te worden: een kilog breiwol van lage kwaliteit kost per kilog. twee honderd frank; een bobijn machiengaren (500 yards) 5.75, met de melding dat toekomende week de prijs 8 fr. zal wezen.
lees meer...

1918-01-09 (1 bericht)

Woensdag 9 januari '18.
Sedert een tiental dagen ligt alles winterwit bij vinnige kou. Slechte kolen, hout branden in gesloten kachels, wat weinig warmte geeft en groote kosten bijbrengt. Toestellen doen uitbreken, andere doen plaatsen, alles zonder merkbare beterschap; verstijven in uw eigen huis. Op Nieuwjaarsdag ben ik de laatste maal uitgegaan. Het lag heel glad. Al de volgende dagen binnengebleven: "Ge hoeft moed te scheppen," wordt er u aanbevolen, indien ge klaagt over vereenzaming. Wie is er tegen zoo iets voo[...]
lees meer...

1918-01-10 (1 bericht)

Donderdag 10 januari '18
Gisteren vóor den avond reden karren aan met kolensintels en asch gevuld. Achter die karren kwamen menschen, havelooze groepen. De inhoud van de bakken werd aan den achterkant uitgestort en het krabben en rapen ging aan den gang. Het geleek een mierennest van wriemelende vingers in den verdonkerenden avondstond. En heden met het grauwen van den dag herbegon hetzelfde slavenwerk. Het had geregend, de grond was nat; fluitend blies een koude wind. Dat alles schrikte niemand af van het uitzoeken der[...]
lees meer...

1918-01-11 (1 bericht)

Vrijdag 11 januari '18.
De dooi is ingetreden, verbazend vlug. De stad werd in een modderpoel herschapen.
lees meer...

1918-01-17 (1 bericht)

Donderdag 17 Januari '18.
Regen, wind, smeltende sneeuw, sombere, mistige lucht; lang donker smorgens, echt winterweer.
lees meer...

1918-01-19 (1 bericht)

Brussel 19 Januari 1918.
Medegedeeld:
lees meer...

1918-01-20 (1 bericht)

Zondag 20 januari '18.
Mannen in soldatenpak gaan op de boerenhoeven. In naam der bezetting doen ze kasten en schuiven openen en leggen beslag op alles wat draagbaar is en hun aanstaat. Ze nemen het bare geld en de bankbriefjes mede, bevelen aan het hoofd van 't huis, bevend van schrik, zich 's anderdaags op een vast uur in de Kommandantur te bevinden. Daar zal hun bescheid worden verstrekt, en zullen ze wat hun toebehoort wederkrijgen. Onnoodig te zeggen, dat de overheden daar bij hun aankomst verklaren, dat ze met b[...]
lees meer...

1918-01-25 (1 bericht)

Vrijdag 25 januari '18.
Hemelsch weder. De zomer schijnt midden in den winter verplaatst. Ik ga mijn jeugdvriendin uit het Klein Begijnhof bezoeken, welke met een gebroken dijbeen in het hospitaal ligt. Welke ontzaglijke, menigvuldige gebouwen van allerlei trant; alle in rooden baksteen, hectaren gronds beslaande ter berging, verpleging en heling van zooveel menschelijke ellende.
lees meer...

1918-01-28 (1 bericht)

Maandag 28 januari '18.
Gisteren zondag was het de 59tigste verjaardag van den d. keizer. Reeds van zaterdag avond begon de feestviering om half acht met een indrukwekkenden fakkeloptocht door de straten, ietwat in zijn walmenden glans verdoofd door den volle maneschijn.
lees meer...
Lettergrootte: [-a] [standaard] [A+] Stijl: [L<-R][L- >R]

Kalender

1918
<< januari >>
Zo Ma Di Wo Do Vr Za
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
mei
logo CTB