<Resultaat 657 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

den H[ee]r Fr[ank] Lateur
Villa Lijsternest
Ingooigem.

Geachte Heer Lateur,
Uw oordeel over "Uit de Storm"[1] hebben wij goed ontvangen waarvoor van harte dank.[2] Wij gaan er vanzelfsprekend gebruik van maken.
Voor de uitgave van "Het Maandenboek" zijn wij van plan hetzelfde papier te gebruiken als dat van "Uit de Storm". Moest de fabriek ons niet precies hetzelfde kunnen leveren, dan zal het toch een soort zijn dat er heel veel op lijkt. Ik meen, gedurende het laatste onderhoud dat wij hadden verstaan te hebben dat U hiermee zeker zou akkoord zijn. Het is trouwens allerbeste papier, dat degelijk, stevig en toch niet opdikkend is,[3] wat voor dit werk zeker niet wenschelijk is.
Zoodra wij van de fabriek bericht hebben zal ik U ook bescheid geven.
De kwestie van die TITEL is niet zoo makkelijk op te lossen. De verschillende titels die U opgeeft, voldoen me niet heelemaal, maar ik vind er, eerlijk gezegd, ook geen die beter klinkt. Die "Maand" of "Maanden" lijkt mij zoo'n prozaïsche chronologische indeeling zonder dichterlijkheid. Wat denkt u van de volgende:
 • Twaalf landelijke Aspecten
 • Landelijk Panorama
 • Maand voor Maand te Lande
Ik opteer voor N[umme]r 2 nog altijd, maar ik zal toch nog eens zoeken of er niets beters op te vinden is.[4]
Inmiddels, steeds graag ten dienste en
vriendelijke groeten,
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] William Thomas Walsh, Uit de storm. Utrecht, Spectrum, s.d.
Zonnewende beperkte zich in de eerste jaren tot het importeren van de uitgaven van het Spectrum. In de Tweede Wereldoorlog ging Zonnewende ook zelf uitgeven. Ludo Simons, Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis., p. 391
[2] De brief van Streuvels, waarop Grymonprez hier antwoordt, vonden we niet terug in de geraadpleegde archieven.
[3] opdikkend papier: papier dat een boek dik maakt, hoewel het niet veel bladen telt Van Dale, J-R, p. 1985
[4] Uiteindelijk werd beslist om 'Het Maandenboek' gewoon De maanden te noemen. In dit werk keert Streuvels terug tot het landleven en laat er enkele sympathieke mensen van 'te lande' filosoferen over de gang van het jaar. J. Florquin, Mijn Streuvelsboek, p. 43

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Bibliographic notes

Streuvels, Stijn, De maanden (1941). [bundel]
[Eerste druk], Kortrijk, Zonnewende, [1941], 193 + [VII] p., 20,8 x 16,5 cm.
Inhoud:
Extra info:
Met penteekeningen van Elisabeth Ivanovsky.
Streuvels, Stijn, De maanden (1941).
Druk
 • [Eerste druk], Kortrijk, Zonnewende, [1941], 193 + [VII] p., 20,8 x 16,5 cm.
  Inhoud:
 • [Eerste druk], verschenen als Een gang door het jaar, Amsterdam, L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V., [1941], 193 + [V] p., 20,8 x 17 cm.
  Inhoud:
 • Tweede druk, Tielt, Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo; Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel, [1942], 232 + [IV] p., 20,8 x 15,2 cm. De Lijsternestreeks, nr. XXV.
 • [Derde druk], in: Stijn Streuvels' Volledige werken. Deel VI., [1953], p. 293-435.
  In De Standaard zijn van 1935 t/m 1939 enkele bijdragen verschenen waarvan die met een * werden omgewerkt tot De Maanden:
  • Het dagblad te lande, nummers van 2 en 14 februari.
  • Lente te lande*, nummer van 1 april 1935.
  • Zomer te lande*, nummer van 1 juli 1935.
  • Crisis op den buiten, nummers van 22 oktober en 15 november 1935.
  • Het winterspook*, nummer van 16 februari 1936.
  • Het doode land*, nummer van 23 maart 1936.
  • De paaschzonne*, nummer van 12-13 april 1936.
  • Winteravonden, nummers van 7 en 14 oktober 1936 (zie: Heule).
  • De mode op den buiten, nummers van 20 en 27 december 1936.
  • Meisjes-mode en mode-meisjes op en buiten, nummer van 15 januari 1937.
  • Mode en zedelijkheid, nummer van 2 april 1937.
  • De lente*, nummer van 21 mei 1938.
  • Juni*, nummer van 14 juni 1938.
  • In het kwade en koude seizoen. De boomen slapen*, nummer van 21 december 1938.
 • [Vierde druk], in: Volledig werk. Deel IV. Brugge-Utrecht: Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, [1973], p. 353-485.

Indextermen

Naam - persoon

Lateur, Frank

Titel - andere werken

Uit de storm
Van Dale

Titel - werken van Streuvels

De maanden