<Resultaat 710 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

Waarde Heer Lateur,
Byliggende foto heeft een hinderlijke streep aan het rechter oog.[1] Daar wij hiervoor een fijn cliché gaan maken, zou die streep er vermoedelijk opstaan. Hebt U geen andere foto? Zou U die willen zenden, dan kunnen we de clichés laten [2]maken.
Nog iets. U bestelde ook brieven op dat Japansch papier.[2] Moet U daarbij geen enveloppen hebben van hetzelfde papier? Ik was dat ook heelemaal vergeten! Laat U mij dat eens weten?[3]
Vriendelijke groeten
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] Het betreft hier een foto van Stijn Streuvels die zou worden opgenomen in de jubileumuitgave Stijn Streuvels' Werken.
[2] Japans papier wordt gemaakt van de bast van moerbeibomen in Japan. Het heeft een zijdeachtig uiterlijk en komt voor in diverse gewichten. De kleur is gewoonlijk crème of naturel. Het papier wordt gebruikt voor doelen waarvoor grote duurzaamheid vereist is. GWP, deel 12, p. 435
[3] Het antwoord van Streuvels ontbreekt.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Bibliographic notes

Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941). [bloemlezing]
Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Druk

Indextermen

Naam - persoon

Lateur, Frank

Titel - werken van Streuvels

Stijn Streuvels' Werken