<Resultaat 688 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

Waarde Heer Lateur,
Uw brief van 10 dezer samen met de schetsen heb ik goed ontvangen.[1] Ik heb in dien zin aan M[ijnhee]r Van Damme geschreven en hem voorgesteld iets te maken in den zin van houtsnede, ofwel ons direct te willen mededeelen dat het niet gaat. Dan laten we gewoon een goede Foto reproduceeren.[2] Wat jammer dat we die niet mogen gebruiken welke die duitsche teekenaar nog onlangs voor Insel gemaakt heeft.[3] Dat zou geweldig goed staan op die affiche.
Van voor- en achterwerk van de 2deelige uitgave ontvangt U nog proeven. Titelpagina van deel II is reeds aan U verzonden en de rest volgt.
Moest het noodig zijn dat we een of ander eens bespreken dan kom ik wel even aangeloopen.
Tot ziens en vriendelijke groeten,
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] Dit zijn de schetsen van Max Van Damme voor de affiche rond de jubileumuitgave Stijn Streuvels' Werken. Cf. brief van Gilbert Grymonprez aan Stijn Streuvels van 9 juli 1941.
Streuvels' brief aan Zonnewende van 10 juli 1941 vonden we niet terug in de geraadpleegde archieven.
[2] In zijn schrijven aan Stijn Streuvels van 23 juli 1941 haalt Gilbert Grymonprez deze kwestie opnieuw aan.
[3] In 1940 waren enkele Duitse vertalingen van Streuvels' werken verschenen bij Insel Verlag. We hebben geen absolute zekerheid welke Duitse tekenaar precies bedoeld wordt.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Van Damme, Max

Grafische kunstenaar.

Insel Verlag

Uitgeverij in Leipzig, in 1902 gesticht door de schrijvers O.J. Bierbaum (1865-1910), A.W. Heymel (1878-1914) en R.A. Schröder (1878-1962), die samen het literatuurtijdschrift Die Insel uitgaven. Werd geleid door Anton Kippenberg (1874-1950) en legde zich aanvankelijk toe op bibliofiele uitgaven en facsimiledrukken; later ook op uitgaven van Klassieken, wereldliteratuur en volksuitgaven.

Bibliographic notes

Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941). [bloemlezing]
Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Druk
Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941). [bloemlezing]
Deel II: [Eerste druk], Kortrijk, Zonnewende N.V., [1941], 755 + [V] p., 18,3 x 11,9 cm.
Inhoud:
Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Druk

Indextermen

Naam - persoon

Lateur, Frank
Van Damme, Max

Naam - uitgever

Insel Verlag

Titel - werken van Streuvels

Stijn Streuvels' Werken