<Resultaat 648 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

den H[ee]r F[rank] Lateur
Villa "Lijsternest"
Ingooigem.

Waarde Heer Lateur,
Zooeven ontvang ik een noodkreet van Uw dochter Isa, die mij mededeelt dat U vanaf 1 Oktober op reis gaat voor onbepaalde tijd 'om gerust gelaten te worden".
Ik geef U heelemaal geen ongelijk en tenslotte weet Uzelf best wat Uw gemak is. Maar nu moet ik U toch iets verklappen, noodgedwongen natuurlijk want het moest een verrassing zijn.
U hebt mij altijd in den waan gelaten dat U, hoezeer een officieele viering U tegenstond, voor een 'intiem' klein feestje toch wel zou te vinden zijn. Sedert den tijd dat ik met U betrekking heb en een werkelijk aangename betrekking, heb ik U toch wel zoo goed leeren kennen dat ik de draagwijdte van Uw meeningen ongeveer kan schatten en daarom had ik het plan opgevat dien 70 en verjaardag te vieren op een manier waarvan ik zelf dacht dat ze U zeker zou aangenaam zijn.
Dat plan was het volgende: D[octo]r en Mevr[ouw] BaeckelandtM[ijnhee]r en Mevrouw CallensM[ijnhee]r [Richard] AckeM[ijnhee]r en Mevr[ouw] Saverys en tenslotte mijn vrouw en ik, zouden U 's avonds op 2 Oktober komen bezoeken met allerhande kleine verrassingen. Ik heb enkele malsche graankiekens kunnen bemachtigen, D[okte]r Baekelandt brengt een[ ]paar goeie flesschen wijn mee; M[ijnhee]r Saverys een borrel en de dames ondereen bakken een[ ]paar taarten en andere kleinigheden. Het zou dus een plezierig, gezellig bijeenkomstje worden van verschillende Uwer beste vrienden die het werkelijk goed meenen. Onofficieeler kan het toch werkelijk niet zijn want buiten de menschen die ik hierboven genoemd heb, weet niemand maar absoluut niemand dat er überhaupt gevierd wordt. Wij zouden 's avonds met een auto aankomen, een[ ]paar uur gezellig bij elkaar zijn en dan zijt U ons weer kwijt.
Zegt U mij nu eens eerlijk: hebt U daar iets tegen?
Overigens heb ik nog een cadeau voor U, iets waarvan ik ook weet dat het U aangenaam zal zijn. Dat wou ik dan ook meebrengen. Als U liever hebt dat we niet komen, laat het ons dan weten; het is werkelijk onze bedoeling niet U lastig te vallen. Ik geef U mijn eerewoord erop dat er niemand buiten de hierboven genoemde zal aanwezig zijn. Is dat U voldoende.?
Nu weet U alles van de verrassing die 2 Oktober pas ontdekt mocht worden. Nu verwacht ik een klein antwoordje van U want we zouden drommels graag die kiekens en die wijn en de rest eere aandoen en dat "onder ons". Alle genoodigden waren even enthousiast voor mijn voorstel. Als U "nee' zegt, wacht U misschien erger. [2]Voor een[ ]keer zou U ongelijk hebben in ons voornemen meer te zien dan er werkelijk in steekt. Daarom wacht ik per keerende van U een woordje dat we welkom zijn, en meteen wil U dan ook wel Isa geruststellen en zeggen dat de afspraak blijft?[1]
Vriendelijke groeten en tot Donderdag e[erstkomende]
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] Streuvels antwoordde op 26 september 1941 dat hij weinig voor dit feestje n.a.v. zijn zeventigste verjaardag voelde. Cf. verder de brief van Gilbert Grymonprez aan Stijn Streuvels van 27 september 1941.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Lateur, Isa (° Ingooigem, 1922-12-13)

Jongste dochter van Frank Lateur. Gehuwd met Hugo Baert.

Baekelandt, Dr.

Callens (° Kortrijk, 1881-07-31 - ✝ Kortrijk, 1970-12-23)

Neef van Alida Staelens, de vrouw van Stijn Streuvels. Na W.O.I werd hij vanwege zijn activisme eerst gevangen gehouden; daarna week hij uit naar Frankrijk.

Acke, Richard (° 1873 - ✝ 1934)

Architect, grafisch ontwerper, uitgever.

Broer van beeldend kunstenaar Victor Acke. Beiden behoorden tot de vriendenkring van Streuvels. Geboren in een familie van meubelontwerpers en -makers. Kwam via de schilderkunst en het interieurontwerp tot de architectuur. Hij werd beïnvloed door o.a. de Engelse 'Arts & Crafts'-beweging. Als architect was hij voornamelijk in West-Vlaanderen actief. Meest weerklank vonden het genootschapslokaal het 'Vlaamsch Huis' (1910-1913) en de cinemazaal 'De Gouden Lanteern' (1923), beiden te Kortrijk. Naast architectuurwerk was hij na de oorlog verder actief als grafisch ontwerper van affiches. In 1927 was hij stichter van de Kortrijkse drukkerij-uitgeverij 'Steenlandt', dat Volk en Kultuur uitgaf en zich ook toelegde op bibliofiele uitgaven en (dit vooral na de overname door zoon Jan Acke) werken met Vlaams-Nationalistische inslag.

Saverys, Albert (° Deinze, 1886-05-12 - ✝ Petegem-aan-de-Leie, 1964-04-29)

Kunstschilder en aquarellist, vriend van Stijn Streuvels.

Albert Saverys, die vaak in Frankrijk werkte, volgde een opleiding aan de Academie te Gent, o.m. bij J. Delvin en G. Minne. Werkte mee in de drukkerij-uitgeverij De Eikelaar, was daarvoor reeds lange tijd medewerker van de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene. Hij werd professor aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Zijn vroege werk is pointillistisch, maar hij ging al snel over op een persoonlijke stijl, die gekenmerkt wordt door een vlotte schilderwijze en een eigen koloriet, d.w.z. het effect van de gezamenlijke kleuren van het kunstwerk. Saverys' oeuvre omvat zowel landschappen (voornamelijk van de Leiestreek), stillevens als bloemstukken en straalt een oppervlakkige levensblijheid uit en bereikt door de innemendheid van de onderwerpen en de trefzekere penseelvoering decoratieve effecten.