Welkom bij de digitale editie van De trein der traagheid
Met deze digitale editie kunnen tot 20 versies van de tekst samen worden bekeken en geanalyseerd: van de drukproef voor de publicatie in het NVT uit 1948 tot de laatste geautoriseerde versie die verscheen tijdens het leven van de auteur in 1977 én een kritische leestekst. Deze verschillende tekstversies kunnen afzonderlijk worden geraadpleegd, met mekaar worden vergeleken en letterlijk naast elkaar worden gelegd op het scherm. Voor elke combinatie van teksten wordt een variantenapparaat gegenereerd waarvan het oriëntatiepunt door de gebruiker zelf wordt bepaald. Van het plan en het handschrift zijn digitale facsimiles opgenomen. Met behulp van de geavanceerde exportfuncties van de editie kan de gebruiker een uitprintbare PDF-versie genereren van een zelf samengestelde editie. Vanzelfsprekend bevat deze editie ook een verantwoording en een beschrijving van de tekstgeschiedenis. Ook de tekstcodering en technische aspecten van de editie worden gedocumenteerd. Een handleiding gidst de gebruiker doorheen de verschillende functies die de editie biedt.
ga naar de editie
zoek in de editie
lees de handleiding