Noten

[1] Andere schrijfwijze voor ’special’.
[2] De kinderen van het echtpaar Simonis waren op dat moment: Jeanne Octavie Josèphe Marie, Marie Agnès Désirée, Armand Joseph Félix, Iwan François Edouard, Jacques Joseph Louis en Elisabeth Marie Germaine.
[3] Verwijzing naar Laure Agnès Cornélie Simonis en nog een andere zus; Marie Thérèse, Emilie Agnès Marie, Marie Emmanuelle Isabelle, Marie Félicie of Emma Armande Marie.
[4] Verwijzing naar de echtgenoot van één van de dochters van André Joseph Armand Simonis; Fréderic Jacques Emmanuel de Pinto, William Guillaume Ferdinand de Marmol, Charles Jules Jean Lejeune, Jules Marie François Poswick of Joseph Nicolas del Marmol.
[5] Verwijzing naar Marie Thérèse, Emilie Agnès Marie, Marie Emmanuelle Isabelle, Marie Félicie of Emma Armande Marie.
[6] Verwijzing naar één van Katharine’s boers: William, Henry of Joseph Louis Woodlock. Ook heeft ze nog een broertje Luke gehad dat slechts vier jaar oud is geworden, maar uit de context blijkt dat ze het niet over een kind heeft.

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamWoodlock, Katharine M.; Woodlock, Catharine, Kate
Datums° Dublin, 06/1837 - ✝ Bath, 13/12/1920
GeslachtVrouwelijk
Beroepgouvernante
VerblijfplaatsIerland
BioKatharine M. Woodlock werd geboren in juni 1837 in Dublin (Ierland), en op 14 juni gedoopt in St. Mary's (Pro-Cathedral). Ze was de dochter van de advocaat William Woodlock (°10/11/1801) en Catherine Teeling (°14/06/1808). Vooraleer ze naar Brugge kwam, werkte Katharine een tijdje in Frankrijk als gouvernante bij Marie-Caroline Germaine de Chaumontel. Tijdens de jaren 1860 behoorde Katharine tot de Engelse kolonie te Brugge. Ze woonde er met haar familie in de Nieuwe Wandeling 82. Tijdens deze periode ontstond het contact met Guido Gezelle. Hij trad op als haar biechtvader en vertrouweling. Dat was de aanleiding voor een uitgebreide en intieme correspondentie. In de zomer van 1867 ging ze terug naar Dublin waar ze bij haar familie verbleef. Daar kreeg ze bericht van haar nieuwe tewerkstelling als gouvernante bij de familie Ruzette-D’Anethan te Brugge. Ze startte er rond 1 oktober 1867 en zorgde er kort voor Albéric Ruzette. Op 6 oktober was ze echter al terug bij haar familie in de Nieuwe Wandeling uit onvrede met haar werkgever. Vervolgens werd ze begin 1868 door de familie Koch in Brussel (Regentschapsstraat 9) in dienst gesteld. De tewerkstelling was opnieuw van korte duur, door een conflict met mevrouw Koch. Na een korte tussenperiode in Brugge, waar ze Gezelle opnieuw ontmoette, ging ze eind 1868 bij het gezin Simonis in Verviers (Limburgstraat, 27) aan de slag. Ook daar liep het fout. Tot slot was Katharine sinds 1869 als gouvernante actief in Stameen, Drogheda, Ierland, waar ze op het landhuis van de familie Chadwick werkte. Ze huwde op 5 september 1874 in Bray, county Wicklow, Ierland met handelaar John Francis Chadwick, zoon van linnenfabrikant John Francis Chadwick. Het huwelijk werd ingezegend door haar oom Bartholomew Woodlock. Op 8 september 1875 werd hun enige zoon John Francis Mary Joseph Chadwick in Drogheda, Ierland, geboren. Hij zou later priester worden (canon John Francis Chadwick of Saltburn). Katharine overleed op 13 december 1920, op 83-jarige leeftijd te bath, waar ze ook begraven werd.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; https://www.ancestry.co.uk/

Briefschrijver

NaamWoodlock, Katharine M.; Woodlock, Catharine, Kate
Datums° Dublin, 06/1837 - ✝ Bath, 13/12/1920
GeslachtVrouwelijk
Beroepgouvernante
VerblijfplaatsIerland
BioKatharine M. Woodlock werd geboren in juni 1837 in Dublin (Ierland), en op 14 juni gedoopt in St. Mary's (Pro-Cathedral). Ze was de dochter van de advocaat William Woodlock (°10/11/1801) en Catherine Teeling (°14/06/1808). Vooraleer ze naar Brugge kwam, werkte Katharine een tijdje in Frankrijk als gouvernante bij Marie-Caroline Germaine de Chaumontel. Tijdens de jaren 1860 behoorde Katharine tot de Engelse kolonie te Brugge. Ze woonde er met haar familie in de Nieuwe Wandeling 82. Tijdens deze periode ontstond het contact met Guido Gezelle. Hij trad op als haar biechtvader en vertrouweling. Dat was de aanleiding voor een uitgebreide en intieme correspondentie. In de zomer van 1867 ging ze terug naar Dublin waar ze bij haar familie verbleef. Daar kreeg ze bericht van haar nieuwe tewerkstelling als gouvernante bij de familie Ruzette-D’Anethan te Brugge. Ze startte er rond 1 oktober 1867 en zorgde er kort voor Albéric Ruzette. Op 6 oktober was ze echter al terug bij haar familie in de Nieuwe Wandeling uit onvrede met haar werkgever. Vervolgens werd ze begin 1868 door de familie Koch in Brussel (Regentschapsstraat 9) in dienst gesteld. De tewerkstelling was opnieuw van korte duur, door een conflict met mevrouw Koch. Na een korte tussenperiode in Brugge, waar ze Gezelle opnieuw ontmoette, ging ze eind 1868 bij het gezin Simonis in Verviers (Limburgstraat, 27) aan de slag. Ook daar liep het fout. Tot slot was Katharine sinds 1869 als gouvernante actief in Stameen, Drogheda, Ierland, waar ze op het landhuis van de familie Chadwick werkte. Ze huwde op 5 september 1874 in Bray, county Wicklow, Ierland met handelaar John Francis Chadwick, zoon van linnenfabrikant John Francis Chadwick. Het huwelijk werd ingezegend door haar oom Bartholomew Woodlock. Op 8 september 1875 werd hun enige zoon John Francis Mary Joseph Chadwick in Drogheda, Ierland, geboren. Hij zou later priester worden (canon John Francis Chadwick of Saltburn). Katharine overleed op 13 december 1920, op 83-jarige leeftijd te bath, waar ze ook begraven werd.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; https://www.ancestry.co.uk/

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamVerviers

Naam - persoon

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamWoodlock, Katharine M.; Woodlock, Catharine, Kate
Datums° Dublin, 06/1837 - ✝ Bath, 13/12/1920
GeslachtVrouwelijk
Beroepgouvernante
VerblijfplaatsIerland
BioKatharine M. Woodlock werd geboren in juni 1837 in Dublin (Ierland), en op 14 juni gedoopt in St. Mary's (Pro-Cathedral). Ze was de dochter van de advocaat William Woodlock (°10/11/1801) en Catherine Teeling (°14/06/1808). Vooraleer ze naar Brugge kwam, werkte Katharine een tijdje in Frankrijk als gouvernante bij Marie-Caroline Germaine de Chaumontel. Tijdens de jaren 1860 behoorde Katharine tot de Engelse kolonie te Brugge. Ze woonde er met haar familie in de Nieuwe Wandeling 82. Tijdens deze periode ontstond het contact met Guido Gezelle. Hij trad op als haar biechtvader en vertrouweling. Dat was de aanleiding voor een uitgebreide en intieme correspondentie. In de zomer van 1867 ging ze terug naar Dublin waar ze bij haar familie verbleef. Daar kreeg ze bericht van haar nieuwe tewerkstelling als gouvernante bij de familie Ruzette-D’Anethan te Brugge. Ze startte er rond 1 oktober 1867 en zorgde er kort voor Albéric Ruzette. Op 6 oktober was ze echter al terug bij haar familie in de Nieuwe Wandeling uit onvrede met haar werkgever. Vervolgens werd ze begin 1868 door de familie Koch in Brussel (Regentschapsstraat 9) in dienst gesteld. De tewerkstelling was opnieuw van korte duur, door een conflict met mevrouw Koch. Na een korte tussenperiode in Brugge, waar ze Gezelle opnieuw ontmoette, ging ze eind 1868 bij het gezin Simonis in Verviers (Limburgstraat, 27) aan de slag. Ook daar liep het fout. Tot slot was Katharine sinds 1869 als gouvernante actief in Stameen, Drogheda, Ierland, waar ze op het landhuis van de familie Chadwick werkte. Ze huwde op 5 september 1874 in Bray, county Wicklow, Ierland met handelaar John Francis Chadwick, zoon van linnenfabrikant John Francis Chadwick. Het huwelijk werd ingezegend door haar oom Bartholomew Woodlock. Op 8 september 1875 werd hun enige zoon John Francis Mary Joseph Chadwick in Drogheda, Ierland, geboren. Hij zou later priester worden (canon John Francis Chadwick of Saltburn). Katharine overleed op 13 december 1920, op 83-jarige leeftijd te bath, waar ze ook begraven werd.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; https://www.ancestry.co.uk/
NaamWoodlock, William (jr.)
Datums° Dublin, 10/02/1832 - ✝ Dublin, 12/06/1890
GeslachtMannelijk
Beroeppolitierechter; advocaat
VerblijfplaatsIerland
BioWilliam Woodlock jr. werd op 10 februari 1832 in Dublin, Ierland, geboren en overleed op 12 juni 1890 te 15, Mountjoy-Square North in Dublin, waar hij samen met zijn vrouw Fanny Dillon (1832-1916) woonde. Hij was de oudste zoon van William Woodlock (1801-1883) en Catherine Teeling (1808-1885) en bouwde een carrière uit als magistraat. Rond 1853 was hij student aan de Kings Inn, de school voor juristen in Dublin. In 1868 werd hij als advocaat geregistreerd op het adres 1, Upper Temple Street. Tussen 1873 en 1890 was hij verbonden aan de politierechtbank van Dublin. Bij het overlijden van zijn vader in 1883 was hij rechter bij de correctionele rechtbank in Dublin. Hij gaf toen het overlijden van zijn vader in Brugge aan.
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; https://www.familysearch.org/nl/; https://www.findmypast.co.uk/
NaamSimonis, Iwan Toussaint Hubert
Datums° Verviers, 01/11/1836 - ✝ Verviers, 29/06/1901
GeslachtMannelijk
BioIwan Toussaint Hubert Simonis werd geboren op 1 november 1834 in Verviers en overleed daar op 29 juni 1901. Hij was de oudste zoon van André Joseph Armand Simonis (1805-1870) en Marie Elisabeth Françoise de Grand Ry (1807-1880). Op 2 oktober 1856 huwde hij met Jeanne Françoise Marie de Biolley (1836-1920), met wie hij elf kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
Naamde Thier, Octave Marie Françoise
Datums° Hodimont, 07/05/1809 - ✝ Pepinster, 27/01/1869
GeslachtVrouwelijk
BioOctavie Marie Françoise de Thier werd geboren in Hodimont, Verviers op 7 mei 1809, en stierf in Pepinster op 27 januari 1869. Ze was de dochter van Arnold Jacques Joseph Dethier (1764-1847) en Jeanne Thérèse Joséphine Godin (1771-1856). Op 6 juni 1832 trouwde ze in Verviers met Edouard Marie Arnold de Biolley (Verviers, 12 september 1790 - Verviers, 14 juli 1851). Ze was de moeder van François Octave Raymond de Biolley, vicomte (1833-1893), Jeanne Françoise Marie de Biolley (1836-1920) en François Marie Robert de Biolley (1842-1900).
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, André Joseph Armand
Datums° Verviers, 28/04/1805 - ✝ Verviers, 27/05/1870
GeslachtMannelijk
BioAndré Joseph Armand Simonis werd geboren op 28 april 1805 in Verviers en overleed daar op 27 mei 1870. Hij was gehuwd met Marie Elisabeth Françoise de Grand Ry (1807-1880), met wie hij samen negen kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
Naamde Grand Ry, Marie Elisabeth Françoise
Datums° Eupen, 08/09/1807 - ✝ Verviers, 21/02/1880
GeslachtVrouwelijk
BioMarie Elisabeth Françoise de Grand Ry werd op 8 september 1807 in Eupen geboren en overleed op 21 februari 1870 in Verviers. Ze was de oudste dochter van André Joseph François de Grand Ry (1780-1849) en Marie-Thérèse Dieudonnée Joséphine Godin (1779-1839). Op 10 juli 1827 huwde ze met André Joseph Armand Simonis (1805-1870), met wie ze negen kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Laure Agnès Cornélie
Datums° Verviers, 22/01/1840 - ✝ Verviers, 19/03/1890
GeslachtVrouwelijk
BioLaure Agnès Cornélie Simonis werd op 22 januari 1840 in Verviers geboren en overleed daar op 19 maart 1890. Ze was de dochter van André Joseph Armand Simonis (1805-1870) en zijn echtgenote Marie Elisabeth Françoise de Grand Ry (1807-1880). Zelf bleef ze ongehuwd.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Adolphe Joseph Edmond
Datums° Verviers, 10/07/1806 - ✝ Spa, 06/11/1875
GeslachtMannelijk
Beroepschepen; wolhandelaar; ondernemer
BioAdolphe Joseph Edmond Simonis werd op 10 juli 1806 in Verviers, Liège, België geboren en overleed op 6 november 1875 in Spa, België. Hij was de zoon van Yvan Jean François Dieudonné Simonis (1769-1829) en Marie Agnès de Grand-Ry (1777-1837). Als katholieke ondernemer en weldoener stichtte hij samen met zijn vrouw Félicie de Thier (1803-1894) het Etablissement de Saint-Joseph in 1846. Het Etablissement was een weeshuis voor meisjes waarvan zij de uitbating toevertrouwden aan de Zusters van Vincentius a Paulo. Het echtpaar financierde de instelling.
Bronnen https://nl.geneanet.org/ ; Le Moniteur Belge (29 oktober 1877); Joseph Daris, Histoire du diocèse en de la principauté de Liège 1724-1852, 1873, p.457-458.
NaamDethier, Félicie Marie Henriette
Datums° Hodimont, 11/11/1804 - ✝ Verviers, 06/05/1893
GeslachtVrouwelijk
BioFélicie Marie Henriette Dethier werd geboren op 11 november 1804 in Hodimont, Verviers, België en overleed op 6 mei 1893 in Verviers, België. Ze was de oudste dochter van Arnold Jacques Joseph Dethier (1764-1847) en Jeanne Thérèse Joséphine Godin (1771-1856). Daarnaast was ze de tante van Jeanne François de Biolley (1836-1920), bij wie Kate Woodlock werkzaam was als gouvernante.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
Naamde Biolley, Jeanne Françoise Marie
Datums° Verviers, 14/11/1836 - ✝ 1920
GeslachtVrouwelijk
BioJeanne Françoise Marie de Biolley werd geboren op 14 november 1836 in Verviers, België en overleed op vierentachtigjarige leeftijd in 1920. Ze was de dochter van Edouard Marie Arnold de Biolley (1790-1851) en Octavie Marie Françoise de Thier (1809-1869). Op 2 oktober 1856 huwde ze met Iwan Toussaint Hubert Simonis (1834-1901), met wie ze elf kinderen kreeg. Eind 1868 ging Katharine Woodlock bij dit gezin als gouvernante aan de slag.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Jeanne Octavie Josèphe Marie
Datums° Verviers, 14/03/1858 - ✝ Pepinster, 22/02/1930
GeslachtVrouwelijk
BioJeanne Octavie Josèphe Marie Simons werd geboren op 14 maart 1858 in Verviers, België en overleed op 22 februari 1930 in Pepinster, België. Ze was de oudste dochter van Iwan Toussaint Hubert Simonis (1834-1901) en Jeanne Françoise Marie de Biolley (1836-1920). Op 22 september 1879 huwde ze met graaf Fritz Frédéric Alphonse de Pinto (1855-1920), met wie ze acht kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Marie Agnès Désirée
Datums° 1861 - ✝ 1928
GeslachtVrouwelijk
BioMarie Agnès Désirée Simonis werd in 1861 geboren en overleed in 1920 op zesenzeventigjarige leeftijd. Ze was de dochter van Iwan Toussaint Hubert Simonis (1834-1901) en Jeanne Françoise Marie de Biolley (1836-1920).
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Armand Joseph Félix
Datums° Verviers, 22/05/1864 - ✝ Polleur, 8/02/1933
GeslachtMannelijk
BioArmand Joseph Félix Simonis werd geboren op 22 mei 1864 in Verviers, België en overleed op 8 februari 1933 in Polleur, België. Hij was de zoon van Iwan Toussaint Hubert Simonis (1834-1901) en Jeanne Françoise Marie de Biolley (1836-1920). Op 22 augustus 1894 huwde hij met Jeanne Marguerite Marie de Faestraets (1871-1963), met wie hij acht kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Iwan François Edouard
Datums° 1865 - ✝ 1897
GeslachtMannelijk
BioIwan François Edouard Simonis werd in 1865 geboren en overleed in 1897 op tweeëndertigjarige leeftijd. Hij was de zoon van Iwan Toussaint Hubert Simonis (1834-1901) en Jeanne Françoise Marie de Biolley (1836-1920).
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Jacques Joseph Louis
Datums° Verviers, 1867 - ✝ Verviers, 1923
GeslachtMannelijk
BioJacques Joseph Louis werd geboren in 1867 in Verviers, België en overleed daar op vijvenzestigjarige leeftijd in 1923. Hij was de zoon van Iwan Toussaint Hubert Simonis (1834-1901) en Jeanne Françoise Marie de Biolley (1836-1920).
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Elisabeth Marie Germaine
Datums° Verviers, 02/03/1868 - ✝ Etterbeek, 21/07/1946
GeslachtVrouwelijk
BioElisabeth Marie Germaine Simonis werd geboren op 2 maart 1868 in Verviers, België en overleed op 21 juli 1946 in Etterbeek, België. Ze was de dochter van Iwan Toussaint Hubert Simonis (1834-1901) en Jeanne Françoise Marie de Biolley (1836-1920). Op 19 november 1895 huwde ze met Baron Edouard Antoine Marie du Roy de Blicguy (1866-1942), met wie ze zeven kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Marie Thérèse
Datums° Verviers, 09/12/1828 - ✝ Hobdomont, 24/07/1910
GeslachtVrouwelijk
BioMarie Thérèse Simonis werd geboren op 9 december 1828 in Verviers, België en overleed op 24 juli 1910 in Hobdomont, België. Ze was de oudste dochter van André Jospeh Armand Simonis (1805-1870) en Marie Elisabeth Françoise de Grand Ry (1807-1880). Op 3 juni 1851 huwde ze met graaf Frédéric Jacques Emmanuel de Pinto (1816-1878), met wie ze drie kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Emilie Agnès Marie
Datums° Eupen, 03/11/1830 - ✝ Pepinster, 01/11/1894
GeslachtVrouwelijk
BioEmilie Agnès Marie Simonis werd geboren op 3 november 1830 in Eupen, België en overleed op 1 november 1894 in Pepinster, België. Ze was de dochter van André Jospeh Armand Simonis (1805-1870) en Marie Elisabeth Françoise de Grand Ry (1807-1880). Op 11 januari 1860 huwde ze met Baron William Guillaume Ferdinand del Marmol (1833-1913), met wie ze drie kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Marie Emmanuelle Isabelle
Datums° Verviers, 05/09/1832
GeslachtVrouwelijk
BioMarie Emmanuelle Isabelle Simonis werd geboren op 5 september 1832 in Verviers, België. Haar sterfdatum is onbekend. Ze is de dochter van André Jospeh Armand Simonis (1805-1870) en Marie Elisabeth Françoise de Grand Ry (1807-1880). Op 29 december 1863 huwde ze met Charles Jules Jean Lejeune (°1835).
Bronnen https://nl.geneanet.org/ ; https://www.ancestry.co.uk/
NaamSimonis, Marie Félicie
Datums° Verviers, 18/10/1836 - ✝ Limburg, 19/05/1913
GeslachtVrouwelijk
BioMarie Félicie Simonis werd geboren op 18 oktober 1836 in Verviers, België en overleed op 19 mei 1913 in Limburg, België. Ze is de dochter van André Joseph Armand Simonis (1805-1870) en Marie Elisabeth Françoise de Grand Ry (1807-1880). Op 6 februari 1867 huwde ze met Jules Marie François Poswick (1837-1905), met wie ze twee kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamSimonis, Emma Armande Marie
Datums° Verviers, 30/10/1844 - ✝ Pepinster, 04/11/1921
GeslachtVrouwelijk
BioEmma Armande Marie Simonis werd geboren op 30 oktober 1844 in Verviers, België en overleed op 4 november 1921 in Pepinster, België. Ze was de dochter van André Joseph Armand Simonis (1805-1870) en Marie Elisabeth Françoise de Grand Ry (1807-1880). Op 30 januari 1866 huwde ze met Baron Joseph Nicolas del Marmol (1835-1920), met wie ze dertien kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
Naamde Pinto, Frédéric Jacques Emmanuel
Datums° Verviers, 19/12/1816 - ✝ Theux, 03/10/1878
GeslachtMannelijk
Beroepgraaf
BioFrédéric Jacques Emmanuel de Pinto werd geboren op 19 december 1816 in Verviers, België en overleed op 3 oktober 1878 in Theux, België. Hij was de zoon van graaf Fritz Charles Frédéric de Pinto (1781-1820) en Elisabeth Marie Joséphine de Grand Ry 1783-1871). Op 3 juni 1851 huwde hij met Marie Thérèse Simonis (1828-1910), met wie hij drie kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
Naamdel Marmol, William Guillaume Ferdinand
Datums° Ensival, 20/06/1833 - ✝ 02/08/1913
GeslachtMannelijk
Beroepbaron
BioWilliam Guillaume Ferdinand del Marmol werd geboren op 20 juni 1833 in Ensival, België en overleed op 2 augustus 1913. Hij was de zoon van Ferdinand Charles Victor del Marmol (1797-1874) en Constance Anne Marie Pirard (1801-1880). Op 11 januari 1860 huwde hij met Emilie Agnès Marie Simonis (1830-1894), met wie hij drie kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamLejeune, Charles Jules Jean
Datums° Theux, 08/11/1835
GeslachtMannelijk
BioCharles Jules Jean Lejeune werd geboren op 8 november 1835 in Theux, België. Zijn sterfdatum is onbekend. Hij is de zoon van Charles François Lejeune (1798-1852) en Marie Henriette Josèphe Dandrimont (1810-1838). Op 29 december 1863 huwde hij met Marie Emmanuelle Isabelle Simonis (°1832).
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamPoswick, Jules Marie François
Datums° Hodimont, 06/02/1837 - ✝ Verviers, 30/05/1905
GeslachtMannelijk
BioJules Marie François Poswick werd geboren op 6 februari 1837 in Hodimont, België en overleed op 30 mei 1905 in Verviers. Hij was de zoon van Prosper Lambert Guillaume Poswick (1803-1879) en Marie Catherine Joséphine de Thier (1808-1855). Op 6 februari 1867 huwde hij met Marie Félicie Simonis (1836-1913), met wie hij twee kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
Naamdel Marmol, Joseph Nicolas
Datums° Ensival, 08/08/1835 - ✝ Ensival, 11/03/1920
GeslachtMannelijk
Beroepbaron
BioJoseph Nicolas del Marmol werd geboren op 8 september 1835 in Ensival, België en overleed daar op 11 maart 1920. Hij was de zoon van Ferdinand Charles Victor del Marmol (1797-1874) en Constance Anne Marie Pirard (1801-1880). Op 30 januari 1866 huwde hij met Emma Armand Marie Simonis (1844-1921), met wie hij dertien kinderen kreeg.
Bronnen https://nl.geneanet.org/
NaamWoodlock, Luke
Datums° Dublin, 1834 - ✝ Dublin, 1838
GeslachtMannelijk
VerblijfplaatsIerland
BioLuke Woodlock werd geboren in 1834 in Dublin, Ierland en overleed daar als kleuter in 1838. Hij was de zoon van advocaat William Woodlock (1801-1883) en Catherine Teeling (1808-1885).
Bronnen https://nl.geneanet.org/ ; info Marc mail 18/02
NaamWoodlock, Henry
Datums° Dublin, 15/12/1838 - ✝ 1905
GeslachtMannelijk
Beroeplid Royal Navy
VerblijfplaatsIerland
BioHenry Woodlock werd geboren op 15 december 1838 in Dublin, Ierland en overleed in 1905. Hij was de zoon van advocaat William Woodlock (1801-1883) en Catherine Teeling (1808-1885). Henry was lid van de Royal Navy.
Bronnen https://nl.geneanet.org/ ; info Marc mail 18/02
NaamWoodlock, Joseph Louis
Datums° Dublin, 1846 - ✝ Auckland, 04/09/1918
GeslachtMannelijk
Beroepnachtwacht
VerblijfplaatsIerland; Australië; Nieuw-Zeeland
BioJoseph Louis Woodlock werd geboren in 1846 in Monkstown, Dublin als de zoon van advocaat William Woodlock (1801-1883) en Catherine Teeling (1808-1885). Hij werd in Dublin gedoopt op 11 maart 1846. Hij week eerst uit naar Australië waar hij zich vestigde in Sydney. Daarna trok hij verder naar Nieuw-Zeeland waar hij op 17 juli 1879 in St. Patrick’s Church in Auckland trouwde met Annie Josephine Caldwell (?, 1845 - Ohakune, Manawatū-Whanganui, Nieuw-Zeeland, 13/11/1918). Het echtpaar kreeg zes kinderen: Annie May Woodlock, William Joseph Woodlock, Bartholomew Sydney James Woodlock, Gilbert Patrick Jubal Woodlock, Kathleen Esther Woodlock en Josephine Emily Woodlock. Joseph Louis Woodlock werkte van maart 1877 gedurende meer dan 29 jaar als nachtwacht in het psychiatrisch ziekenhuis in Avondale, Nieuw-Zeeland. In juni 1906 ging hij met pensioen. Als afscheidscadeau kreeg hij een schommelstoel. Hij overleed op 4 september 1918 in Auckland.
Bronnen https://nl.geneanet.org/

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge
NaamVerviers

Naam - instituut/vereniging

NaamLes Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul (De Zusters van Vincentius a Paulo)
BeschrijvingDe Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo, ook wel gekend als Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, vormen een gemeenschap van apostolisch leven binnen de Katholieke Kerk. De gemeenschap is gewijd aan Vincentius a Paulo, een Franse heilige. Hun eerste zusterhuis werd reeds in 1633 in Parijs opgericht. Daar is nog steeds het moederhuis gevestigd, aan de Rue du Bac. Vanaf 1672 waren de zusters actief in Verviers, waar ze werkten in de ziekenzorg, het onderwijs en de opvang van wezen en armen. In 1846 vertrouwde katholiek ondernemer Adolphe Joseph Edmond Simonis (1806-1875) de uitbating van zijn weeshuis 'Etablissement de Saint-Joseph' aan de Zusters van Vincentius A Paulo toe. De zusters voedden de meisjes op en onderwezen ze. Ze hadden ook een patronage voor jonge arbeidsters die ze elke week samenbrachten in hun klooster. Ze onderwezen hen de catechismus en bereidden hen voor op hun eerste communie. In 2017 verlieten ze Verviers.
Datering1633-heden
Links[wikipedia]
NaamEtablissement de Saint-Joseph
BeschrijvingIn 1846 stichtten de katholieke ondernemer en weldoener Adolphe Joseph Edmond Simonis (1806-1875) en zijn vrouw Félicie de Thier (1804-1893) in Verviers het Etablissement de Saint-Joseph, een weeshuis voor meisjes waarvan zij de uitbating toevertrouwden aan de Zusters van Vincentius a Paulo. Het echtpaar financierde de instelling. De zusters voedden de meisjes op en onderwezen ze. Ze hadden ook een patronage voor jonge arbeidsters die ze elke week samenbrachten in hun klooster. Ze onderwezen hen de catechismus en bereidden hen voor op hun eerste communie. In 1853 bepaalde Adolphe Joseph Edmond Simonis bij testament dat bij zijn overlijden (in 1875) het administratieve en financiële beheer van het weeshuis toevertrouwd moest worden aan een administratieve commissie waarvan vier leden lid moesten zijn van de familie van zijn broer Armand Simonis (1805-1870). Het vijfde lid moest de deken van Verviers zijn. Hoe dan ook was de familie Simonis zeer dicht betrokken bij het beheer en de uitbating van het Etablissement de Saint-Joseph.
Datering1846-heden

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Woodlock, Katharine M.

Correspondenten

Gezelle, Guido
Woodlock, Katharine M.

Naam - instituut/vereniging

Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul (De Zusters van Vincentius a Paulo)
Etablissement de Saint-Joseph

Naam - persoon

Gezelle, Guido
Woodlock, Katharine M.
Woodlock, William (jr.)
Simonis, Iwan Toussaint Hubert
de Thier, Octave Marie Françoise
Simonis, André Joseph Armand
de Grand Ry, Marie Elisabeth Françoise
Simonis, Laure Agnès Cornélie
Simonis, Adolphe Joseph Edmond
Dethier, Félicie Marie Henriette
de Biolley, Jeanne Françoise Marie
Simonis, Jeanne Octavie Josèphe Marie
Simonis, Marie Agnès Désirée
Simonis, Armand Joseph Félix
Simonis, Iwan François Edouard
Simonis, Jacques Joseph Louis
Simonis, Elisabeth Marie Germaine
Simonis, Marie Thérèse
Simonis, Emilie Agnès Marie
Simonis, Marie Emmanuelle Isabelle
Simonis, Marie Félicie
Simonis, Emma Armande Marie
de Pinto, Frédéric Jacques Emmanuel
del Marmol, William Guillaume Ferdinand
Lejeune, Charles Jules Jean
Poswick, Jules Marie François
del Marmol, Joseph Nicolas
Woodlock, Luke
Woodlock, Henry
Woodlock, Joseph Louis

Naam - plaats

Brugge
Verviers

Plaats van verzending

Verviers
Titel25/11/1868, Verviers, Katharine M. Woodlock aan [Guido Gezelle]
EditeurAmber Sonck; Marc Carlier; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderWoodlock, Katharine M.
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum25/11/1868
VerzendingsplaatsVerviers
AnnotatieBriefversie van datering: Wednesday night 25 Nov. 1868 ; adressaat gereconstrueerd op basis van de aanhef.
Gepubliceerd inDe briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899 / door B. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, (o.l.v.) A. Deprez. - Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.II, p.85-87
Fysieke bijzonderheden
Drager dubbel vel en enkel vel, 213x137
wit
papiersoort: 6 zijden beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden papiermerk: angoulème
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief4852
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|11178
Inhoud
IncipitI have ten minutes
Tekstsoortbrief
TalenEngels
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.