<Resultaat 977 van 2182

>

p1
Eerweerden Heer,

Gelieft mij op uw tijdschrift[1] in te schrijven.

Hiernevens 1.25 frank als inschrijvingsprijs voor 1887.

Ontvangt mijne eerbiedige groetenissen.
J. Perquy
Julius Perquy
Meestraat 10
Brugge

Noten

[1] “Loquela” in potlood bijgeschreven in onbekende hand.

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamPerquy, Jules; Pater Laurentius-M.; Laurent Perquy
Datums° Brugge, 21/04/1870 - ✝ Leuven, 05/02/1946
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; bediende; pater; docent; leraar; directeur
BioJules Perquy trad op 07/12/1893 in bij de dominicanen te La Sarte en werd er op 07/12/1894 geprofest. Hij studeerde aan de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen te Leuven (1894-1898). In Leuven legde hij op 08/12/1897 zijn plechtige geloften af en werd hij tot priester gewijd op 24/02/1899. Vanaf 10/07/1902 gaf hij er les theologie en in 1904 doctoreerde hij met La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle. Dankzij hem kwam er een tweede medewerkster in het Algemeen Secretariaat der Christene Vrouwenvakverenigingen. Hij was directeur (vanaf 01/05/1922) van de Centrale Hogeschool voor Christelijke Arbeiders. Deze Sociale School was opgericht door pater Georges (Ceslas) Rutten (1875-1952), mede-dominicaan en oud-klasgenoot van Perquy, en had als voornaamste doel de arbeidersbevolking te (her)kerstenen. Op 03/05/1932 werd hij prior van het dominicanenklooster te Leuven. Daarnaast stond hij jarenlang aan de leiding van de Geloofsverdediging in het Antwerpse dominicanerklooster, gaf hij les aan de Katholieke Sociale Scholen voor Vrouwen te Brussel en aan de Hogeschool voor vrouwen te Antwerpen. Hij was Ridder in de Orde van Leopold II.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://kadoc.kuleuven.be/pdf/nieuwsbrief/nb_2009/nb_2009_06.pdf

Briefschrijver

NaamPerquy, Jules; Pater Laurentius-M.; Laurent Perquy
Datums° Brugge, 21/04/1870 - ✝ Leuven, 05/02/1946
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; bediende; pater; docent; leraar; directeur
BioJules Perquy trad op 07/12/1893 in bij de dominicanen te La Sarte en werd er op 07/12/1894 geprofest. Hij studeerde aan de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen te Leuven (1894-1898). In Leuven legde hij op 08/12/1897 zijn plechtige geloften af en werd hij tot priester gewijd op 24/02/1899. Vanaf 10/07/1902 gaf hij er les theologie en in 1904 doctoreerde hij met La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle. Dankzij hem kwam er een tweede medewerkster in het Algemeen Secretariaat der Christene Vrouwenvakverenigingen. Hij was directeur (vanaf 01/05/1922) van de Centrale Hogeschool voor Christelijke Arbeiders. Deze Sociale School was opgericht door pater Georges (Ceslas) Rutten (1875-1952), mede-dominicaan en oud-klasgenoot van Perquy, en had als voornaamste doel de arbeidersbevolking te (her)kerstenen. Op 03/05/1932 werd hij prior van het dominicanenklooster te Leuven. Daarnaast stond hij jarenlang aan de leiding van de Geloofsverdediging in het Antwerpse dominicanerklooster, gaf hij les aan de Katholieke Sociale Scholen voor Vrouwen te Brussel en aan de Hogeschool voor vrouwen te Antwerpen. Hij was Ridder in de Orde van Leopold II.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://kadoc.kuleuven.be/pdf/nieuwsbrief/nb_2009/nb_2009_06.pdf

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamPerquy, Jules; Pater Laurentius-M.; Laurent Perquy
Datums° Brugge, 21/04/1870 - ✝ Leuven, 05/02/1946
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; bediende; pater; docent; leraar; directeur
BioJules Perquy trad op 07/12/1893 in bij de dominicanen te La Sarte en werd er op 07/12/1894 geprofest. Hij studeerde aan de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen te Leuven (1894-1898). In Leuven legde hij op 08/12/1897 zijn plechtige geloften af en werd hij tot priester gewijd op 24/02/1899. Vanaf 10/07/1902 gaf hij er les theologie en in 1904 doctoreerde hij met La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle. Dankzij hem kwam er een tweede medewerkster in het Algemeen Secretariaat der Christene Vrouwenvakverenigingen. Hij was directeur (vanaf 01/05/1922) van de Centrale Hogeschool voor Christelijke Arbeiders. Deze Sociale School was opgericht door pater Georges (Ceslas) Rutten (1875-1952), mede-dominicaan en oud-klasgenoot van Perquy, en had als voornaamste doel de arbeidersbevolking te (her)kerstenen. Op 03/05/1932 werd hij prior van het dominicanenklooster te Leuven. Daarnaast stond hij jarenlang aan de leiding van de Geloofsverdediging in het Antwerpse dominicanerklooster, gaf hij les aan de Katholieke Sociale Scholen voor Vrouwen te Brussel en aan de Hogeschool voor vrouwen te Antwerpen. Hij was Ridder in de Orde van Leopold II.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://kadoc.kuleuven.be/pdf/nieuwsbrief/nb_2009/nb_2009_06.pdf

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Titel - werk van Guido Gezelle

TitelLoquela
Links[gezelle.be]

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Perquy, Jules

Correspondenten

Gezelle, Guido
Perquy, Jules

Naam - persoon

Perquy, Jules

Naam - plaats

Brugge

Plaats van verzending

Brugge

Titel - werk van Guido Gezelle

Loquela

Titel05/02/1887, Brugge, Jules Perquy aan [Guido Gezelle]
EditeurLouise Snauwaert
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2022
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderPerquy, Jules
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum05/02/1887
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieBriefversie van datering: den 5den de[r] Lauwmaand 1887 ; adressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 211x134
wit, vierkant geruit
papiersoort: 1 zijde beschreven, inkt
Staat volledig
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan G. Gezelle (inkt, hand P.A.); in de tekst toegevoegd: Loquela (potlood, onbekende hand)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief5770
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|12070
Inhoud
IncipitGelieft mij op uw
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.