<Resultaat 1239 van 2182

>

p1

E V

Mon très-révérend Monsieur,

Permettez-moi, en qualité de votre enfant d'autrefois, de vous offrir mes félicitations les plus sincères à l'occasion de la double nomination[1] que vous venez de recevoir. Une ville tout entière s'apprête à vous honorer et je ne puis rester indifférente à une manifestation aussi générale. Cette distinction si noble n’est qu’une récompense terrestre que vous avez méritée à si juste titre. Elle ne sera qu’un avant-goût de cette grande récompense éternelle que le bon Maître vous réserve déjà au Ciel. p2Cette récompense, mon très-révérend Père, je vous la souhaite de tout coeur et je la demande pour vous à Dieu, en reconnaissance de tout le bien que vous avez fait à ma pauvre âme et dont je ressens tous les jours le doux résultat. - Le Bon Dieu me bénit en m’accordant chaque jour une bonne besogne et je trouve mon bonheur auprès de mon frère ainé[2] et de ma soeur Valérie. Mon frère Jérôme qui est à la résidence de Jésus à Bruxelles est notre seule et entière Consolation.

Veuillez me bénir, mon bien révérend Père, et croyez aux sentiments de profonde reconnaissance de
Votre dévouée enfant en Jésus Christ
Ernestine Van Langermeersch[3]
Rue de Prague, 30.

St Gilles, 17 Mars 89.

Noten

[1] Guido Gezelle kreeg op 30/12/1888 het kruis Pro Ecclesia et Pontifice (een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof (Wikipedia)) en hij werd Ridder in de Leopoldsorde op 06/03/1889.
[2] Ernestine had meerdere broers: Jules (°1843), maar wellicht vroeg gestorven; Jérôme (°1850); Auguste (°1854); en Maurice (°1856). Jérôme was dus wellicht de oudere broer waarover ze sprak.
[3] Onderstreping van Guido Gezelle met blauw potlood.

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan Langermeersch, Ernestine Francisca Marie
Datums° Brugge, 23/02/1853
GeslachtVrouwelijk
BioErnestine Francisca Marie Van Langermeersch werd geboren in Brugge op 23 februari 1853. Ze was de dochter van Jean Baptiste Arsène Victorien Van Langermeersch (Brugge, 19/07/1807 - Brugge, 11/12/1876), koster van de Sint-Walburgakerk, en Anne Marie Loverius (Brugge, 15/05/1816). Het gezin woonde in de Koningstraat.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenGeneanet; Archiefbankbrugge; Historische kranten Brugge

Briefschrijver

NaamVan Langermeersch, Ernestine Francisca Marie
Datums° Brugge, 23/02/1853
GeslachtVrouwelijk
BioErnestine Francisca Marie Van Langermeersch werd geboren in Brugge op 23 februari 1853. Ze was de dochter van Jean Baptiste Arsène Victorien Van Langermeersch (Brugge, 19/07/1807 - Brugge, 11/12/1876), koster van de Sint-Walburgakerk, en Anne Marie Loverius (Brugge, 15/05/1816). Het gezin woonde in de Koningstraat.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenGeneanet; Archiefbankbrugge; Historische kranten Brugge

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamSint-Gillis
GemeenteSint-Gillis

Naam - persoon

NaamVan Langermeersch, Ernestine Francisca Marie
Datums° Brugge, 23/02/1853
GeslachtVrouwelijk
BioErnestine Francisca Marie Van Langermeersch werd geboren in Brugge op 23 februari 1853. Ze was de dochter van Jean Baptiste Arsène Victorien Van Langermeersch (Brugge, 19/07/1807 - Brugge, 11/12/1876), koster van de Sint-Walburgakerk, en Anne Marie Loverius (Brugge, 15/05/1816). Het gezin woonde in de Koningstraat.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenGeneanet; Archiefbankbrugge; Historische kranten Brugge
NaamVan Langermeersch, Jérôme
Datums° Brugge, 06/09/1850 - ✝ Brussel, 16/07/1911
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; onderpastoor; jezuïet
BioJérôme Van Langermeersch werd geboren te Brugge op 6 september 1850 als zoon van Joannes-Baptista Van Langermeersch, koster van Sint-Walburga, en Anna-Maria Loverius, koopvrouw. Hij werd tot priester gewijd te Brugge op 30 mei 1874. Hij werd onderpastoor te Waermaarde en te Dadizele, respectievelijk in 1874 en 1875. Op 26 oktober 1876 deed hij zijn intrede bij de jezuïeten in Brussel. Hij bekleedde er als jezuïet enkele belangrijke maatschappelijke functies, onder andere als bestuurslid bij de Belgische Volksbond en als mede-oprichter van de Ligue des Femmes Chrétiennes (1892) en van het Secretariaat voor Sociale Vrouwenwerken (1908). Hij overleed in Brussel op 16 juli 1911.
Links[odis]
NaamVan Langermeersch, Valérie
Datums° Brugge, 09/06/1847 - ✝ Brugge, 17/11/1923
GeslachtVrouwelijk
BioValérie Van Langermeersch werd geboren te Brugge op 9 juni 1847 als dochter van Joannes-Baptista Van Langermeersch, koster van Sint-Walburga, en Anna-Maria Loverius, koopvrouw. Ze was de zus van o.m. Jérôme en Ernestine. Ze bleef ongehuwd en stierf in Brugge op 17 november 1923.

Naam - plaats

NaamBrussel
GemeenteBrussel
NaamSint-Gillis
GemeenteSint-Gillis

Naam - instituut/vereniging

NaamLa résidence de Jésus à Bruxelles
BeschrijvingIn 1589 openden de Jezuïeten te Brussel een vaste residentie en in 1604 een college dat veel succes kende en functioneerde tot in 1773 toen de Sociëteit werd opgeheven. Na hun terugkeer hebben de Jezuïeten in 1833 eerst een residentie geopend in St.-Joost en daarna, in 1835 een college, het befaamde collège St. Michel, dat in 1921 het collège St.-Jean Berchmans en in 1938 het St.-Jan Berchmanscollege werd.
Datering1589

Naam - gebeurtenis Guido Gezelle

GebeurtenisPro Ecclesia et Pontifice
Periode30/12/1888
BeschrijvingKruis “Pro Ecclesia et Pontifice”.
GebeurtenisRidder Leopoldsorde
Periode06/03/1889
BeschrijvingRidder in de Leopoldsorde.

Titel17/03/1889, Sint-Gillis, Ernestine Francisca Marie Van Langermeersch aan [Guido Gezelle]
EditeurRik Van Gorp; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVan Langermeersch, Ernestine Francisca Marie
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum17/03/1889
VerzendingsplaatsSint-Gillis (Sint-Gillis)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie.
Fysieke bijzonderheden
Drager 92x115
wit
papiersoort: recto en verso beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden kaart met monogram in rode inkt: E V
Toevoegingen op recto links in de bovenrand: Aan G. Gezelle; idem rechts: 17/3 1889 (inkt, beide hand P.A.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief6131
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|12487
Inhoud
IncipitPermettez-moi, en qualité de votre enfant
Tekstsoortnaamkaart
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.