<Resultaat 717 van 2155

>

p1
Mijnheer Delbaere,

antwoord op uw brief van 23 dezer[1] uw

niet kunnen aanveerden, onder

zou het mij gansch onmogelijk

kwestie te verveerdigen; boven

e zaak: op heden oogenblik

worden van het Comiteit

zalige Karel de Goede[2] met

p2

Noten

[1] Betreft waarschijnlijk een aanvraag voor een gelegenheidsdrukwerk voor een van de vele verenigingen waarvan August Delbaere lid was, mogelijk de herdenking van de onafhankelijkheid van België op 15 juni 1884 door de Katholieke Burgerskring, waarvan Gezelle medestichter was.
[2] In 1884 mocht Raoux het album uitvoeren van de plechtige stoet op 24, 26 en 28 augustus na de zaligverklaring van Karel de Goede door paus Leo XIII. Adolf Duclos was de drijfveer achter de cultus van Karel de Goede, die niet echt een volksheilige was, maar als symbool aan belang won in de strijd met de liberalen, o.m. als patroonheilige van de katholieke burgersgilde. Het album werd uitgevoerd in tweekleurendruk naar tekeningen van Jozef Dinnewet. Het was de bedoeling ook een luxe-album in folioformaat met 21 platen in goud- en meerkleurendruk te maken (15 à 20 kleuren per prent), maar dit werd niet voltooid.
Ik heb nu naar Vandevyvere geschrevenstovespuns, den ?‘t gene gebruikt wordt om de stove te spijzen te ander stondenPoperinghe

Register

Correspondenten

NaamDelbaere-Laigneil, Auguste
Datums° Aalbeke, 04/10/1847 - ✝ Kortrijk, 28/06/1931
GeslachtMannelijk
Beroephandelaar
BioAugust Delbaere was afkomstig uit Aalbeke en vestigde zich als handelaar in de Leiestraat te Kortrijk. Hij huwde op 27 november 1875 met Eugenia Laigneil, de zuster van Pieter Laigneil, die reeds met zijn zuster Hortense Delbaere getrouwd was. Een andere broer was beeldhouwer Karel Delbaere. August Delbaere was lid van de kerkfabriek en voorzitter van de laudaten van de O.L.-Vrouwekerk. HIj was erg betrokken op de parcochie en het culturele leven te Kortrijk en had zo contact met Gezelle. Die schreef een aantal gelegenheidsgedichten voor de communies van zijn kinderen. August Delbaere was lid van vele verenigingen en genootschappen, zoals de Katholieke Burgerskring, de Derde Orde van Sint-Franciscus en de Mariacongregatie. Hij schreef bijbelse toneelstukken en publiceerde over de lokale geschiedenis. Hij was ook politiek actief als gemeenteraadslid te Kortrijk. Hij stierf op 28 juni 1931.
Relatie tot Gezellecorrespondent; adressenlijst Kortrijk; gelegenheidspoëzie
NaamRaoux, Pierre
Datums° Assebroek, 08/09/1845 - ✝ Brugge, 03/10/1917
GeslachtMannelijk
Beroepgrafisch kunstenaar; graveur-lithograaf; drukker
BioPierre Raoux was de oudste zoon van de ongehuwde Francisca Lagast. Na haar huwelijk met de timmerman Edmond Raoux werd hij als zijn zoon gewettigd in 1850. Het lijkt erop dat hij minstens een deel van zijn jeugd buiten het gezin opgevoed werd bij de Broeders van Liefde. Als volksjongen van beperkte komaf gaf zijn artistieke aanleg hem de kans om zich te ontwikkelen. Hij volgde een opleiding aan de Brugse Academie, waar hij in de jaren 1860 meer dan eens laureaat werd. De techniek van het steendrukken kreeg hij onder de knie bij Jacob Petyt. Ook na de dood van zijn leermeester in december 1871 bleef Raoux in dienst van Weduwe Petyt. Het atelier Petyt bracht hem in contact met sleutelfiguren in de Brugse culturele en katholieke wereld, zoals Adolf Duclos en Jean Baptiste de Bethune. Zij steunden hem om zich verder te vervolmaken. In 1874 trok hij naar het buitenland met een beurs van de Belgische staat. Hij specialiseerde zich in de chromolithografie tijdens een stage in Parijs. Daarna trok hij voor lange tijd naar Italië om er de oude meesters te bestuderen en te kopiëren met de financiële steun van Jean Baptiste de Bethune en Henri Desclée. Wellicht gebeurde dit door de tussenkomst van Adolf Duclos die contact bleef houden. Zij verzochten hem om in middeleeuwse manuscripten en drukken iconografisch materiaal en randversieringen te zoeken voor hun liturgische uitgaven. De Bethune wou hem de leiding geven over de lithografische afdeling van de Sint-Augustinusmaatschappij, de Brugse tak van de uitgeverij van Desclée. Raoux bleek niet in te gaan op zijn voorstel. Als schadeloosstelling voor de investering werden de meest waardevolle studies van Raoux gekopieerd voor Desclée en de Sint-Lucasschool in Gent. In oktober 1879 stichtte Pieter Raoux een eigen steendrukkerij in Brugge die hij samen met zijn echtgenote Leonie Manceau uitbaatte. De vele drukwerken die hij verzorgde waren neogotisch van aard en van hoogstaande kwaliteit. Hij moest optornen tegen de massaproductie van de zgn. 'saint-sulpiceprenten' die de markt overspoelden en die als te wulps en ongodsdienstig werden ervaren. Hij voerde hierin een strijd die ondersteund werd door Guido Gezelle en de Heilige Beeldekensgilde. Hij werkte ook voor tijdschriften zoals Rond den heerd en de Handelingen van het genootschap voor geschiedenis. In oktober 1886 werd hij aangesteld als leraar aan de Brugse academie. In 1889 werd hij toch directeur van de lithografieafdeling van de Sint-Augustinusmaatschappij (Desclée de Brouwer).
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lithograaf-drukker van Gezellegedichten; Rond den Heerd
BronnenK. Calis; E. Depuydt, Guido Gezelle en de verwenprenterije van Pieter Raoux. In: Biekorf: 115 (2015) 4, p.385-417

Briefschrijver

NaamRaoux, Pierre
Datums° Assebroek, 08/09/1845 - ✝ Brugge, 03/10/1917
GeslachtMannelijk
Beroepgrafisch kunstenaar; graveur-lithograaf; drukker
BioPierre Raoux was de oudste zoon van de ongehuwde Francisca Lagast. Na haar huwelijk met de timmerman Edmond Raoux werd hij als zijn zoon gewettigd in 1850. Het lijkt erop dat hij minstens een deel van zijn jeugd buiten het gezin opgevoed werd bij de Broeders van Liefde. Als volksjongen van beperkte komaf gaf zijn artistieke aanleg hem de kans om zich te ontwikkelen. Hij volgde een opleiding aan de Brugse Academie, waar hij in de jaren 1860 meer dan eens laureaat werd. De techniek van het steendrukken kreeg hij onder de knie bij Jacob Petyt. Ook na de dood van zijn leermeester in december 1871 bleef Raoux in dienst van Weduwe Petyt. Het atelier Petyt bracht hem in contact met sleutelfiguren in de Brugse culturele en katholieke wereld, zoals Adolf Duclos en Jean Baptiste de Bethune. Zij steunden hem om zich verder te vervolmaken. In 1874 trok hij naar het buitenland met een beurs van de Belgische staat. Hij specialiseerde zich in de chromolithografie tijdens een stage in Parijs. Daarna trok hij voor lange tijd naar Italië om er de oude meesters te bestuderen en te kopiëren met de financiële steun van Jean Baptiste de Bethune en Henri Desclée. Wellicht gebeurde dit door de tussenkomst van Adolf Duclos die contact bleef houden. Zij verzochten hem om in middeleeuwse manuscripten en drukken iconografisch materiaal en randversieringen te zoeken voor hun liturgische uitgaven. De Bethune wou hem de leiding geven over de lithografische afdeling van de Sint-Augustinusmaatschappij, de Brugse tak van de uitgeverij van Desclée. Raoux bleek niet in te gaan op zijn voorstel. Als schadeloosstelling voor de investering werden de meest waardevolle studies van Raoux gekopieerd voor Desclée en de Sint-Lucasschool in Gent. In oktober 1879 stichtte Pieter Raoux een eigen steendrukkerij in Brugge die hij samen met zijn echtgenote Leonie Manceau uitbaatte. De vele drukwerken die hij verzorgde waren neogotisch van aard en van hoogstaande kwaliteit. Hij moest optornen tegen de massaproductie van de zgn. 'saint-sulpiceprenten' die de markt overspoelden en die als te wulps en ongodsdienstig werden ervaren. Hij voerde hierin een strijd die ondersteund werd door Guido Gezelle en de Heilige Beeldekensgilde. Hij werkte ook voor tijdschriften zoals Rond den heerd en de Handelingen van het genootschap voor geschiedenis. In oktober 1886 werd hij aangesteld als leraar aan de Brugse academie. In 1889 werd hij toch directeur van de lithografieafdeling van de Sint-Augustinusmaatschappij (Desclée de Brouwer).
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lithograaf-drukker van Gezellegedichten; Rond den Heerd
BronnenK. Calis; E. Depuydt, Guido Gezelle en de verwenprenterije van Pieter Raoux. In: Biekorf: 115 (2015) 4, p.385-417

Briefontvanger

NaamDelbaere-Laigneil, Auguste
Datums° Aalbeke, 04/10/1847 - ✝ Kortrijk, 28/06/1931
GeslachtMannelijk
Beroephandelaar
BioAugust Delbaere was afkomstig uit Aalbeke en vestigde zich als handelaar in de Leiestraat te Kortrijk. Hij huwde op 27 november 1875 met Eugenia Laigneil, de zuster van Pieter Laigneil, die reeds met zijn zuster Hortense Delbaere getrouwd was. Een andere broer was beeldhouwer Karel Delbaere. August Delbaere was lid van de kerkfabriek en voorzitter van de laudaten van de O.L.-Vrouwekerk. HIj was erg betrokken op de parcochie en het culturele leven te Kortrijk en had zo contact met Gezelle. Die schreef een aantal gelegenheidsgedichten voor de communies van zijn kinderen. August Delbaere was lid van vele verenigingen en genootschappen, zoals de Katholieke Burgerskring, de Derde Orde van Sint-Franciscus en de Mariacongregatie. Hij schreef bijbelse toneelstukken en publiceerde over de lokale geschiedenis. Hij was ook politiek actief als gemeenteraadslid te Kortrijk. Hij stierf op 28 juni 1931.
Relatie tot Gezellecorrespondent; adressenlijst Kortrijk; gelegenheidspoëzie

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamDelbaere-Laigneil, Auguste
Datums° Aalbeke, 04/10/1847 - ✝ Kortrijk, 28/06/1931
GeslachtMannelijk
Beroephandelaar
BioAugust Delbaere was afkomstig uit Aalbeke en vestigde zich als handelaar in de Leiestraat te Kortrijk. Hij huwde op 27 november 1875 met Eugenia Laigneil, de zuster van Pieter Laigneil, die reeds met zijn zuster Hortense Delbaere getrouwd was. Een andere broer was beeldhouwer Karel Delbaere. August Delbaere was lid van de kerkfabriek en voorzitter van de laudaten van de O.L.-Vrouwekerk. HIj was erg betrokken op de parcochie en het culturele leven te Kortrijk en had zo contact met Gezelle. Die schreef een aantal gelegenheidsgedichten voor de communies van zijn kinderen. August Delbaere was lid van vele verenigingen en genootschappen, zoals de Katholieke Burgerskring, de Derde Orde van Sint-Franciscus en de Mariacongregatie. Hij schreef bijbelse toneelstukken en publiceerde over de lokale geschiedenis. Hij was ook politiek actief als gemeenteraadslid te Kortrijk. Hij stierf op 28 juni 1931.
Relatie tot Gezellecorrespondent; adressenlijst Kortrijk; gelegenheidspoëzie
NaamVan De Vyvere-Petyt, Karel
Datums° Tielt, 24/05/1852 - ✝ Brugge, 25/10/1922
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker
BioKarel Van De Vyvere huwde met Octavie, dochter van de Brugse drukker Jacob Petyt. In 1879 richtten ze een tweede drukkerij op onder de naam Van De Vyvere-Petyt. Ze zetten het bedrijf op de internationale kaart. Als middelgroot bedrijf gaven ze in 1882 werk aan een dertigtal werklieden en bedienden. Ze ontwierpen en drukten heiligenprentjes, gedachtenisprentjes, diploma's, publiciteitskaarten en bedevaartvaantjes in de neogotische stijl. Van De Vyvere-Petyt was de drukker van gelegenheidsdrukwerk van Gezelle.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; drukker Gezelle

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge
NaamPoperinge
GemeentePoperinge

Indextermen

Briefontvanger

Delbaere-Laigneil, Auguste

Briefschrijver

Raoux, Pierre

Correspondenten

Delbaere-Laigneil, Auguste
Raoux, Pierre

Naam - persoon

Delbaere-Laigneil, Auguste
Van De Vyvere-Petyt, Karel

Naam - plaats

Brugge
Poperinge

Plaats van verzending

Brugge

Titel30/05/1884, [Brugge], [Pierre Raoux] aan [Auguste Delbaere-Laigneil]
EditeurE. Depuydt
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Raoux, Pierre]
Ontvanger[Delbaere-Laigneil, Auguste]
Verzendingsdatum30/05/1884
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieAdressant gereconstrueerd op basis van het handschrift ; adressaat gereconstrueerd op basis van de aanhef ; plaats gereonstrueerd op basis van briefhoofd.
Gepubliceerd inKoen Calis; Els Depuydt, Guido Gezelle en de verwenprenterije van Pieter Raoux. - in : Biekorf. Jrg. 115 (2015) nr. 4, p.415
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 130x101
wit
papiersoort: 1 zijde beschreven, inkt
Staat fragment: linkerbovenkant en onderkant van vel ontbreken
Vormelijke bijzonderheden papier met briefhoofd: [...] Brugge, den _ 188_
Toevoegingen op blanco zijde 2 bovenaan: taalkundige notities: stovespuns, den ? 't gene gebruikt wordt om de stove te spijzen te ander stonden Poperinghe (inkt, hand G.G.); idem: Ik heb nu naar // Vandevyvere geschreven (potlood, omgekeerd, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief8237
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14668
Inhoud
Incipitop uw brief van 23 dezer: uw
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.