<Resultaat 759 van 2182

>

p1
Kate Ross St. Pierre
Lez. Bruges

p2
Reverend Sir,

I trust you will pardon the liberty I take in adressing having

p3

have much pleasure in removing to Courtrai, for I have long wished to find some corner of the continent where English lessons[1] would be appreciated – We[2] have been three years at Bruges, but as the Belgians here care little about learning English, my pupils have been all English ones, and as the colony here is an ever shifting one, I am often left as at present without anything to do –

I will enclose the names of a few friends who would I feel sure be good enough to answer any queries as to my capability & respectability and begging you will very kindly favour me with your opinion

remain dear Sir
Very respectfully yours
Kate Ross -
p4

Noten

échange tomminge Tomminge of ruil, ook wel troc, troquement, permutatio. (WNT) Tomminge of ruil, ook wel troc, troquement, permutatio. (WNT)
[1] Zie advertentie in La Patrie: 25 feb 1882: “Une Dame anglaise offre aux Dames et aux Messieurs belges qui veulent se perfectionner dans la langue anglaise un cours de 25 leçons particulieres à 20 fr — S' adresser à Madame ROSS, 23 rue des Tonneliers”.
[2] Kate en haar man Colin Ross en hun gezin.
kursaal kruzalePermutation tomminge Tomminge of ruil, ook wel troc, troquement, permutatio. (WNT) Tomminge of ruil, ook wel troc, troquement, permutatio. (WNT)

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamMackenzie, Catherine Simpson; Ross, Kate
Datums° ca. 1839
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; auteur
BioCatherine Simpson Mackenzie werd geboren te Fortrose rond 1839 als dochter van James Simpson. Ze trouwde met de handelsreiziger Colin Ross op 27 juni 1864 te Bedminster (Somersetshire). Ze kregen 7 kinderen, geboren te Weston (Somerset), Toppersfield (Essex), en Eastbourne (Sussex). In de census 1881 was hun adres te Ryde (Isle of Whight). Vervolgens vestigden ze zich rond 1881 in de Engelse kolonie te Brugge waar Catherine privé-lessen Engels gaf. In 1882 was hun adres in de binnenstad Kuipersstraat 23. In 1884 woonden ze in Sint-Pieters (Brugge). Hun dochter Georgine Ross (°Stambourne, Essex, 06/06/1871) overleed te Brugge op 1 juli 1886. Vanaf de census 1891 leefde het koppel niet meer samen. Catherine woonde in Chelsea. In 1901 verbleef ze te Cambridge en in 1911 te Bath. In de census 1891 staat ze omschreven als “author, writer light literature”. Ze schreef o.m. de novelle “A Sicilian Legacy or the journal of a quartette” (1879).
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefschrijver

NaamMackenzie, Catherine Simpson; Ross, Kate
Datums° ca. 1839
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; auteur
BioCatherine Simpson Mackenzie werd geboren te Fortrose rond 1839 als dochter van James Simpson. Ze trouwde met de handelsreiziger Colin Ross op 27 juni 1864 te Bedminster (Somersetshire). Ze kregen 7 kinderen, geboren te Weston (Somerset), Toppersfield (Essex), en Eastbourne (Sussex). In de census 1881 was hun adres te Ryde (Isle of Whight). Vervolgens vestigden ze zich rond 1881 in de Engelse kolonie te Brugge waar Catherine privé-lessen Engels gaf. In 1882 was hun adres in de binnenstad Kuipersstraat 23. In 1884 woonden ze in Sint-Pieters (Brugge). Hun dochter Georgine Ross (°Stambourne, Essex, 06/06/1871) overleed te Brugge op 1 juli 1886. Vanaf de census 1891 leefde het koppel niet meer samen. Catherine woonde in Chelsea. In 1901 verbleef ze te Cambridge en in 1911 te Bath. In de census 1891 staat ze omschreven als “author, writer light literature”. Ze schreef o.m. de novelle “A Sicilian Legacy or the journal of a quartette” (1879).
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamSint-Pieters (Brugge)

Naam - persoon

NaamMackenzie, Catherine Simpson; Ross, Kate
Datums° ca. 1839
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; auteur
BioCatherine Simpson Mackenzie werd geboren te Fortrose rond 1839 als dochter van James Simpson. Ze trouwde met de handelsreiziger Colin Ross op 27 juni 1864 te Bedminster (Somersetshire). Ze kregen 7 kinderen, geboren te Weston (Somerset), Toppersfield (Essex), en Eastbourne (Sussex). In de census 1881 was hun adres te Ryde (Isle of Whight). Vervolgens vestigden ze zich rond 1881 in de Engelse kolonie te Brugge waar Catherine privé-lessen Engels gaf. In 1882 was hun adres in de binnenstad Kuipersstraat 23. In 1884 woonden ze in Sint-Pieters (Brugge). Hun dochter Georgine Ross (°Stambourne, Essex, 06/06/1871) overleed te Brugge op 1 juli 1886. Vanaf de census 1891 leefde het koppel niet meer samen. Catherine woonde in Chelsea. In 1901 verbleef ze te Cambridge en in 1911 te Bath. In de census 1891 staat ze omschreven als “author, writer light literature”. Ze schreef o.m. de novelle “A Sicilian Legacy or the journal of a quartette” (1879).
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamRoss, Colin
Datums° Forres, 03/09/1835
GeslachtMannelijk
Beroephandelsreiziger
VerblijfplaatsEngeland
BioColin Ross werd geboren te Forres op 3 september 1835 als zoon van George Ross. Hij werd handelsreiziger en trouwde met Catherine Simpson Mackenzie op 27 juni 1864 te Bedminster (Somersetshire). Ze kregen 7 kinderen, geboren te Weston (Somerset), Toppersfield (Essex), en Eastbourne (Sussex). In de census 1881 was hun adres te Ryde (Isle of Whight). Vervolgens vestigden ze zich rond 1881 in de Engelse kolonie te Brugge. Vanaf de census 1891 woonde het koppel niet meer samen.

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge
NaamKortrijk
GemeenteKortrijk
NaamSint-Pieters (Brugge)

Naam - gebeurtenis Guido Gezelle

GebeurtenisOverplaatsing Kortrijk
Periode20/09/1872
BeschrijvingGezelle wordt overgeplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouweparochie te Kortrijk, als onderpastoor. Vanaf 26 oktober woont hij in bij pastoor-deken Ferdinand Vande Putte.

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Mackenzie, Catherine Simpson

Correspondenten

Gezelle, Guido
Mackenzie, Catherine Simpson

Naam - gebeurtenis Guido Gezelle

Overplaatsing Kortrijk

Naam - persoon

Mackenzie, Catherine Simpson
Ross, Colin

Naam - plaats

Brugge
Kortrijk
Sint-Pieters (Brugge)

Plaats van verzending

Sint-Pieters (Brugge)

Titel22/12/1884, Sint-Pieters (Brugge), [Catherine Simpson Mackenzie] (= mevrouw Catherine Ross) aan [Guido Gezelle]
EditeurRik Van Gorp; Peter De Baets (research)
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Mackenzie, Catherine Simpson]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum22/12/1884
VerzendingsplaatsSint-Pieters (Brugge)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager 2 enkele vellen, enkel vel 1: 106x133 ; enkel vel 2: 210x133
wit, vierkant geruit
papiersoort: 3 zijden beschreven; zijde 2 met adres, inkt
Staat onvolledig: brief verknipt tot vier taalkundige fiches en gereconstrueerd met tekstverlies; onderkant vel 1 ontbreekt; enkel vel 2 doorgesneden en opnieuw aan elkaar gekleefd
Toevoegingen op zijde 2 rechts en blanco zijde 4 links in de zijrand: taalkundige notities: échange tomminge; kursaal kruzale; - Permutation tomminge (inkt, verticaal, beide hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief8250
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14683
Inhoud
IncipitI trust you will
Tekstsoortbrief
TalenEngels
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.