<Resultaat 465 van 2182

>

p1X X. J. M. X.
Weerde Vriend

Ontvangen. Danke Maar daarmede nog uw HH. niet gezien. Gy schynt my te laten verstaan dat VBiest t’ uwent reeds geweest is. Zyne madme heeft gezeid aan Jw Marie Goethals dat zy uw beeld niet zullen verlaten tot dat het geheel de goeste is.

Gy weet mmisschien dat ik te Boesinghe ben geweest. Ik had nooit gedacht dat het maar een ½ uur ’n is v t’ uwent[1] Ik meende algelyk nog te komen slapen maar myne zuster[2] was zoo blyde dat ik het niet gedaan ’n had.

Ik doe u haar (vermoedelyke) complementen: zy ’n is niet t’ huis.

Tuus in Christo[3]
F. Dewilde pastoor[4]

P.S. Mr Charle is hier twee maal geweest: my dunkt, het gaat alderbest met hem.

Lauwe 28 Feb. 1878.
p2

Noten

[1] van Elverdinge waar L.L. De Bo woonde ?
[2] De zussen van Felix Dewilde zijn Eugenia Joanna Dewilde (Roeselare 1831-Roeselare 1914), Paulina Juliana Ludovica Dewilde (Roeselare 1833-Gent 1907) en Eudoxia Cornelia Dewilde (Roeselare 1837-)
[3] Vertaling (Latijn)= geheel de jouwe in Christus
[4] F. Dewilde werd pastoor in Lauwe op 03/07/1874
kwellen z.zie be- “ bloedlooskwellen z.zie gekwolen “ kwelen

Register

Correspondenten

NaamDe Bo, Leonard Lodewijk
Datums° Beveren-Leie, 27/09/1826 - ✝ Poperinge, 25/08/1885
GeslachtMannelijk
Beroephulppriester; leraar; pastoor; deken; auteur; taalkundige; botanicus
BioLeonard Lodewijk De Bo werd geboren als enige zoon van Ludovicus De Bo, landbouwer, en Amelia Lemayeur. Na schitterende middelbare studies aan het College van Tielt begon hij in oktober 1846 zijn seminariestudies aan het grootseminarie te Brugge. Op 15 maart 1851 werd hij te Brugge tot priester gewijd. Van 11 april tot 1 oktober 1851 was hij coadjutor (hulppriester) in de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ver-Assebroek. Op 1 oktober 1851 werd hij leraar in de poesis- en retoricaklassen van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge, een functie die hij 22 jaar lang zou uitoefenen, tot 9 juli 1873, toen hij werd aangesteld als pastoor van de parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus te Elverdinge (09/071873 – 27/09/1882). Nadien werd hij pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw te Ruiselede (27/09/1882 – 22/04/1884). Op 22 april 1884 werd hij, hoewel hij al ziek was, nog overgeplaatst naar de parochie Sint-Bertinus te Poperinge waar hij pastoor-deken was, een overplaatsing die hij niet echt zag zitten. Hij overleed overigens al het jaar nadien. Reeds als seminarist verzamelde De Bo de West-Vlaamse woordenschat. Zijn levenswerk, het West-Vlaamsch Idioticon, waarin meer dan 25.000 woorden en uitdrukkingen uit de West-Vlaamse taal verzameld en verklaard worden, verscheen van 1870 tot 1873, gevolgd door een tweede, bijgewerkte uitgave in 1890-1892. De Bo leerde Guido Gezelle in 1850 in het grootseminarie te Brugge kennen; zij werden goede vrienden en werkten hecht samen rond de studie van de West-Vlaamse taal. De Bo werkte actief mee aan o.a. Loquela en Rond den Heerd. Postuum verschenen nog Schatten uit de volkstaal (1887) en De Bo’s Kruidwoordenboek, het resultaat van zijn levenslange botanische activiteiten.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; zanter (WDT); medewerker Rond den Heerd; medewerker Loquela; gelegenheidsgedichten
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III
NaamDewilde, Felix Amandus
Datums° Roeselare, 04/10/1828 - ✝ Lauwe, 02/02/1889
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; pastoor
BioFelix Dewilde, zoon van Henricus Dewilde, bakker, en Joanna Denys, en halfbroer van Henricus Dewilde, ontving zijn priesterwijding op 18/12/1852 in Brugge. Hij werd leraar aan het college te Menen (1853) en leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Vervolgens was hij onderpastoor in Pittem (23/01/1864) en Kortrijk (24/05/1871) en pastoor in Lauwe (03/07/1874).
Links[odis]

Briefschrijver

NaamDewilde, Felix Amandus
Datums° Roeselare, 04/10/1828 - ✝ Lauwe, 02/02/1889
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; pastoor
BioFelix Dewilde, zoon van Henricus Dewilde, bakker, en Joanna Denys, en halfbroer van Henricus Dewilde, ontving zijn priesterwijding op 18/12/1852 in Brugge. Hij werd leraar aan het college te Menen (1853) en leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Vervolgens was hij onderpastoor in Pittem (23/01/1864) en Kortrijk (24/05/1871) en pastoor in Lauwe (03/07/1874).
Links[odis]

Briefontvanger

NaamDe Bo, Leonard Lodewijk
Datums° Beveren-Leie, 27/09/1826 - ✝ Poperinge, 25/08/1885
GeslachtMannelijk
Beroephulppriester; leraar; pastoor; deken; auteur; taalkundige; botanicus
BioLeonard Lodewijk De Bo werd geboren als enige zoon van Ludovicus De Bo, landbouwer, en Amelia Lemayeur. Na schitterende middelbare studies aan het College van Tielt begon hij in oktober 1846 zijn seminariestudies aan het grootseminarie te Brugge. Op 15 maart 1851 werd hij te Brugge tot priester gewijd. Van 11 april tot 1 oktober 1851 was hij coadjutor (hulppriester) in de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ver-Assebroek. Op 1 oktober 1851 werd hij leraar in de poesis- en retoricaklassen van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge, een functie die hij 22 jaar lang zou uitoefenen, tot 9 juli 1873, toen hij werd aangesteld als pastoor van de parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus te Elverdinge (09/071873 – 27/09/1882). Nadien werd hij pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw te Ruiselede (27/09/1882 – 22/04/1884). Op 22 april 1884 werd hij, hoewel hij al ziek was, nog overgeplaatst naar de parochie Sint-Bertinus te Poperinge waar hij pastoor-deken was, een overplaatsing die hij niet echt zag zitten. Hij overleed overigens al het jaar nadien. Reeds als seminarist verzamelde De Bo de West-Vlaamse woordenschat. Zijn levenswerk, het West-Vlaamsch Idioticon, waarin meer dan 25.000 woorden en uitdrukkingen uit de West-Vlaamse taal verzameld en verklaard worden, verscheen van 1870 tot 1873, gevolgd door een tweede, bijgewerkte uitgave in 1890-1892. De Bo leerde Guido Gezelle in 1850 in het grootseminarie te Brugge kennen; zij werden goede vrienden en werkten hecht samen rond de studie van de West-Vlaamse taal. De Bo werkte actief mee aan o.a. Loquela en Rond den Heerd. Postuum verschenen nog Schatten uit de volkstaal (1887) en De Bo’s Kruidwoordenboek, het resultaat van zijn levenslange botanische activiteiten.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; zanter (WDT); medewerker Rond den Heerd; medewerker Loquela; gelegenheidsgedichten
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Plaats van verzending

NaamLauwe
GemeenteMenen

Naam - persoon

Naamonbekend
NaamCharle, Josephus François
Datums° Aalbeke, 23/02/1823 - ✝ Ieper, 22/04/1895
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; econoom; geestelijk directeur; pastoor; aalmoezenier
BioJosephus Charle, zoon van Louis Charle, schoenmaker, en Barbara Delpore, werd op 22/12/1849 te Brugge tot priester gewijd. In 1849 werd hij leraar en econoom aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Daarna was hij achtereenvolgens directeur van de Zusters van Liefde te Heule (07/09/1863), en pastoor te Wijtschate (24/08/1877) en te Ieper (25/02/1887) waar hij tevens aalmoezenier van het garnizoen was.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamDewilde, Felix Amandus
Datums° Roeselare, 04/10/1828 - ✝ Lauwe, 02/02/1889
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; pastoor
BioFelix Dewilde, zoon van Henricus Dewilde, bakker, en Joanna Denys, en halfbroer van Henricus Dewilde, ontving zijn priesterwijding op 18/12/1852 in Brugge. Hij werd leraar aan het college te Menen (1853) en leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Vervolgens was hij onderpastoor in Pittem (23/01/1864) en Kortrijk (24/05/1871) en pastoor in Lauwe (03/07/1874).
Links[odis]
NaamGoethals, Marie
GeslachtVrouwelijk

Naam - plaats

NaamBoezinge
GemeenteIeper
NaamLauwe
GemeenteMenen

Titel28/02/1878, Lauwe, Felix Amandus Dewilde aan [Leonard Lodewijk De Bo]
EditeurEls Depuydt
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderDewilde, Felix Amandus
Ontvanger[De Bo, Leonard Lodewijk]
Verzendingsdatum28/02/1878
VerzendingsplaatsLauwe (Menen)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van de inhoud:" Ik had nooit gedacht dat het maar een ½ uur 'n is & t' uwent" (Boesinge is maar een half uur van Elverdinge)
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 131x104
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat onvolledig: stukje bovenkant van vel ontbreekt
Vormelijke bijzonderheden klein strookje gekleefd op zijde 2
Toevoegingen op zijde 2 onderaan: taalkundige notities: kwellen z. be- " " bloedloos kwellen z. gekwolen " " kwelen (inkt, omgekeerd, hand G.G. en Cordelia VDW)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3322, K fiche 130
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14964
Inhoud
IncipitOntvangen. Danke Maar daar-
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.