<Resultaat 739 van 2182

>

p1

Je vous prie, Monsieur le Vicaire d'agrèer l'hommage de mon profond respect
Votre humble servante
Sr Christine
Supérieure
p2

Noten

[1] Congregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie, Gent/Sint-Amandsberg (1669-)
drustig z. Zie. arm Zie.

Register

Correspondenten

NaamBert, Marie; Christine (moederoverste)
Datums° Gent, 20/02/1842 - ✝ Gent, 09/06/1918
GeslachtVrouwelijk
Beroepklooserzuster; moederoverste
BioMarie Bert, bekend als Zuster Christine, geboren op 20 februari 1842 in Gent en overleden op 9 juni 1918 op 76-jarige leeftijd, was gedurende 38 jaar Algemeen Overste van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenBidprentje
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamBert, Marie; Christine (moederoverste)
Datums° Gent, 20/02/1842 - ✝ Gent, 09/06/1918
GeslachtVrouwelijk
Beroepklooserzuster; moederoverste
BioMarie Bert, bekend als Zuster Christine, geboren op 20 februari 1842 in Gent en overleden op 9 juni 1918 op 76-jarige leeftijd, was gedurende 38 jaar Algemeen Overste van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenBidprentje

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamSint-Amandsberg
GemeenteGent

Naam - persoon

NaamBert, Marie; Christine (moederoverste)
Datums° Gent, 20/02/1842 - ✝ Gent, 09/06/1918
GeslachtVrouwelijk
Beroepklooserzuster; moederoverste
BioMarie Bert, bekend als Zuster Christine, geboren op 20 februari 1842 in Gent en overleden op 9 juni 1918 op 76-jarige leeftijd, was gedurende 38 jaar Algemeen Overste van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenBidprentje

Naam - plaats

NaamSint-Amandsberg
GemeenteGent

Naam - instituut/vereniging

NaamCongregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie, Gent/Sint-Amandsberg
BeschrijvingDe Orde van Maria Visitatie (Latijn Ordo Visitatio Mariae, afk. OVM; naam ontleend aan het bezoek dat Maria bracht aan haar zwangere nicht Elisabeth, Lucas, I, 39-56) is een vrouwelijke contemplatieve kloosterorde die in 1610 in het Franse Annecy gesticht werd dor Fransiscus van Sales en Jeanne F.F. de Chantal. In St.-Amandsberg (Gent) gaat zij terug op een gemeenschap van 'geestelijke dochters' die in de zeventiende eeuw werkzaam waren in het Gentse 'Pesthuys'. Als congregatie werd ze in 1836 opgericht door Henricus Fransiscus Brack (1804-1888), later 22ste bisschop van Gent (1865-1888), die er directeur werd. In 1848 werden gronden voor een klooster en een school van lager onderwijs aangekocht. Later volgde een uitbreiding tot een middelbare meisjesschool. Het generalaat van de Orde bestaat nog steeds in St.-Amandsberg naast twee scholengemeenschappen in het Gentse.
Datering1836-

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Bert, Marie

Correspondenten

Bert, Marie
Gezelle, Guido

Naam - instituut/vereniging

Congregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie, Gent/Sint-Amandsberg

Naam - persoon

Bert, Marie

Naam - plaats

Sint-Amandsberg

Plaats van verzending

Sint-Amandsberg

Titel27/07/1884, Sint-Amandsberg, [Marie Bert] (= Zuster Christine) aan [Guido Gezelle]
EditeurRik Van Gorp; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Bert, Marie]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum27/07/1884
VerzendingsplaatsSint-Amandsberg (Gent)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens: zuster Christine = mederoverste van de Congregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie, Gent/Sint-Amandsberg.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 102x132
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat fragment: bovenkant van vel ontbreekt
Toevoegingen op zijde 2 rechts: taalkundige notities (inkt, verticaal, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3322, D fiche 100
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|15201
Inhoud
IncipitJe vous prie, Monsieur le Vicaire
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.