<Resultaat 535 van 2126

>

p1

ik zelf niet en zou mogen zoeken in zijne boekerie, maar hij is schromelik weigerig over zijne boeken, en 't en heeft niet meêgewild. Nu, geduld! Hope dat ik later dien schat zal mogen bezien waar de volksbenamingen ook in staan, zeide hij mij.

Loquela vroeg over tijd den name in ‘t lange van Borre Planckaert[1] Hier te Meulebeke is er nog eenen Lowie van Borre Naerts. De vader van dienen Lowie, noomde Liborius[2] Naert

2 st. 1/2; vijfgramstukken van 5 per gram : 11 cents; stukken van 4 st. 1/2, 8 st., 8 st. 1/2, 16 st. enz. te lang om te melden.

"Toen moesten de menschen kennisse hebben om geld te handelen" zegt mijn deurwaarder. Of dat een voordeel was en weete ik niet.

Verteller zei nog dat men dat alles kan vinden in wegwijzers en tarieven van dien tijd. Hij heeft er nog eenen

Noten

[1] G. Gezelle, Vragen. In: Loquela: (Pietmaand 1881) 5, p.40: Vrage N° 18: Hoe luidt de doopname in ‘t lange van iemand die in ’t korte Borre Planckaert heet?
[2] Onderstreping van Guido Gezelle
borre Borre

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamPlettinck, Arthur
Datums° Meulebeke, 17/01/1861 - ✝ Tongerlo, 24/06/1884
GeslachtMannelijk
Beroeppater
BioArthur Plettinck studeerde filosofie aan het kleinseminarie van Roeselare en volgde in 1882 één jaar theologie aan het grootseminarie van Brugge. Hij trad daarna in, in de abdij Tongerlo onder de naam Fr. Karel-Den-Goede. Hij was abonnee op Loquela en reageerde op artikels o.m. op dat van Guido Gezelle over de Friezen (Loquela (Alderheiligen 1882) 7, p49-59). Gezelle schreef een gelegenheidsgedicht "Isabelle, Elisabeth" voor zijn zus Isabella Plettinck. In De Navorscher van 1882 verscheen een reactie van Plettinck over de afbeelding van Sint-Donaas met het wiel. Er werd ook een gedicht van hem gepubliceerd na zijn overlijden in Rond den Heerd van 1885.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidspoëzie

Briefschrijver

NaamPlettinck, Arthur
Datums° Meulebeke, 17/01/1861 - ✝ Tongerlo, 24/06/1884
GeslachtMannelijk
Beroeppater
BioArthur Plettinck studeerde filosofie aan het kleinseminarie van Roeselare en volgde in 1882 één jaar theologie aan het grootseminarie van Brugge. Hij trad daarna in, in de abdij Tongerlo onder de naam Fr. Karel-Den-Goede. Hij was abonnee op Loquela en reageerde op artikels o.m. op dat van Guido Gezelle over de Friezen (Loquela (Alderheiligen 1882) 7, p49-59). Gezelle schreef een gelegenheidsgedicht "Isabelle, Elisabeth" voor zijn zus Isabella Plettinck. In De Navorscher van 1882 verscheen een reactie van Plettinck over de afbeelding van Sint-Donaas met het wiel. Er werd ook een gedicht van hem gepubliceerd na zijn overlijden in Rond den Heerd van 1885.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidspoëzie

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamMeulebeke
GemeenteMeulebeke

Naam - plaats

NaamMeulebeke
GemeenteMeulebeke

Titel - werk van Guido Gezelle

TitelLoquela
Links[gezelle.be]

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Plettinck, Arthur

Correspondenten

Gezelle, Guido
Plettinck, Arthur

Naam - plaats

Meulebeke

Plaats van verzending

Meulebeke

Titel - werk van Guido Gezelle

Loquela

Titelxx/[09-10/1881], [Meulebeke], [Arthur Plettinck] aan [Guido Gezelle]
EditeurKarel Platteau; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Plettinck, Arthur]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatumxx/[09-10/1881]
VerzendingsplaatsMeulebeke (Meulebeke)
AnnotatieDatum plaats gereconstrueerd op basis van briefinhoud: verwijzing naar Loquela (pietmaand) 1881; plaats gereconstrueerd op basis van briefinhoud: Hier te Meulebeke...; adressant gereconstrueerd op basis van het handschrift; adressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel
wit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat fragment: bovenkant van vel ontbreekt
Vormelijke bijzonderheden watermerk: fragment van afbeelding, [origin]al dine
Toevoegingen op zijde 1 links: taalkundige notitie: [+b]orre Borre (inkt en purperen inkt, verticaal, hand G.G.); op zijde 1 stukken tekst met inkt doorgehaald en met blauw potlood onderstreept
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3586, Borre
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|15972
Inhoud
Incipitik zelf niet en zou mogen zoeken
Samenvatting taalkunde: antwoord op vraag 18 uit Loquela:Vragen. - in: Loquela nr. 5 (Pietmaand) 1881, p.40: Vrage N° 18: Hoe luidt de doopname in 'lange van iemand die in 't korte Borre Planckaert heet ?
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.