Noten

[1] Op rectozijde van het naamkaartje staat een briefje van Guido Gezelle aan zijn secretaresse Cordelia Van De Wiele met instructies om Elodie Beun te beantwoorden.
[2] Het ‘Beknopt Verslag der Kamer’ is een instelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze instelling stelt syntheseverslagen van de plenaire vergaderingen en van de bespreking in commissie van de interpellaties en de mondelinge vragen op. Er bestaat een Nederlandstalige en een Franstalige versie van. Het verslag wordt de volgende dag gepubliceerd op het net en op papier.
[3] Mevrouw Beun lijkt hier in naam van haar dochter te vragen dat de namen Leopold, Elodie en Luitgard (namen van de gezinsleden) in de Duikalmanak opgenomen worden. Waarom ook Arthur daarbij hoort is niet meteen duidelijk.
[4] “op 16 Juni Ste Luitgard zou schrijven, op 22 oktober Ste Elodie; op 15den november St Leopold en op 6den oktober ook, St Arthur”: dit tekstdeel is onderstreept door Guido Gezelle met blauw potlood.

Register

Correspondenten

NaamDe Beer, Elodie
Datums° Elene, 28/09/1858 - ✝ Etterbeek, 05/08/1902
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares
BioElodie De Beer werd geboren als Marie-Elodie De Beer in Elene (Oost-Vlaanderen) op 28 september 1858. Ze was de dochter van Auguste De Beer, landbouwer in Leeuwergem, en van Natalie Van Wayenberge (ook Van Waeyenberghe). Ze trouwde op 16 april 1885 in Etterbeek met Leopold Joseph Beun (°Diksmuide, 29 april 1858). Beiden woonden op het moment van hun huwelijk in Etterbeek. Leopold Joseph Beun was op dat moment nog student. Marie-Elodie was een gediplomeerde onderwijzeres. Het koppel kreeg een dochter Luitgard en woonde in de Hoorntjestraat, 136 te Etterbeek.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://search.arch.be/nl/; https://www.familysearch.org/nl/
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamDe Beer, Elodie
Datums° Elene, 28/09/1858 - ✝ Etterbeek, 05/08/1902
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares
BioElodie De Beer werd geboren als Marie-Elodie De Beer in Elene (Oost-Vlaanderen) op 28 september 1858. Ze was de dochter van Auguste De Beer, landbouwer in Leeuwergem, en van Natalie Van Wayenberge (ook Van Waeyenberghe). Ze trouwde op 16 april 1885 in Etterbeek met Leopold Joseph Beun (°Diksmuide, 29 april 1858). Beiden woonden op het moment van hun huwelijk in Etterbeek. Leopold Joseph Beun was op dat moment nog student. Marie-Elodie was een gediplomeerde onderwijzeres. Het koppel kreeg een dochter Luitgard en woonde in de Hoorntjestraat, 136 te Etterbeek.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://search.arch.be/nl/; https://www.familysearch.org/nl/

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamEtterbeek
GemeenteEtterbeek

Naam - persoon

NaamDe Beer, Elodie
Datums° Elene, 28/09/1858 - ✝ Etterbeek, 05/08/1902
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares
BioElodie De Beer werd geboren als Marie-Elodie De Beer in Elene (Oost-Vlaanderen) op 28 september 1858. Ze was de dochter van Auguste De Beer, landbouwer in Leeuwergem, en van Natalie Van Wayenberge (ook Van Waeyenberghe). Ze trouwde op 16 april 1885 in Etterbeek met Leopold Joseph Beun (°Diksmuide, 29 april 1858). Beiden woonden op het moment van hun huwelijk in Etterbeek. Leopold Joseph Beun was op dat moment nog student. Marie-Elodie was een gediplomeerde onderwijzeres. Het koppel kreeg een dochter Luitgard en woonde in de Hoorntjestraat, 136 te Etterbeek.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://search.arch.be/nl/; https://www.familysearch.org/nl/
NaamBeun, Leopold Joseph; Beun - De Beer, Leopold
Datums° Diksmuide, 29/03/1858 - ✝ Etterbeek, 13/06/1929
GeslachtMannelijk
Beroepvertaler; vakbondsleider
BioLeopold Beun werd geboren als zoon van schilder Petrus Beun en Amelia Puydt. Hij studeerde aan het kleinseminarie van Roeselare. Na zijn studies huwde hij met Elodie De Beer, met wie hij een dochter kreeg, Luitgard. Elodie stierf in 1902 en uit een nieuw huwelijk kreeg hij nog twee kinderen: Lutger en Wilhelmina. Hij woonde in Brussel en werkte als vertaler bij het 'Beknopt Verslag van de Kamer'. Toch bleef hij contact houden met de West-Vlaamse familie Rodenbach en met Hugo Verriest. Hij was bevriend met dichters als Prosper Van Langendonck en Emmanuel Hiel. Vanaf 1894 sympathiseerde hij met het daensisme. Hij richtte in 1895 de Christene Volkspartij op en een daensistische steenbakkersvakbond, waarvan hijzelf de voorzitter en priester Daens erevoorzitter was. Daarnaast steunde hij de vernederlandsing van de Gentse universiteit en was hij lid van de Tweede Vlaamse Hogeschoolcommissie en van het Propagandacomiteit tot Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Links[odis]
Relatie tot Gezelleadressenlijst Cordelia Van De Wiele
Bronnen http://www.hetlandvanaalst.be/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/LVA-JG-38-1986-4.pdfy; https://nevb.be/wiki/Beun-de_Beer,_Leopold
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamBeun, Luitgard; M. Gerarda (zuster)
Datums° Etterbeek, 07/02/1886 - ✝ Ukkel, 24/03/1971
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster; pedagoog; lerares
BioLuitgard Beun was de dochter van Leopold Beun en Elodie De Beer. Ze trad in 1903 in bij de zusters van Liefde als zuster M. Gerarda. Ze volgde een regentaatsopleiding en gaf vanaf 1908 Nederlands en geschiedenis in Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn. Later kwam daar het vak opvoedkunde bij in de normaalschool, het opleidingsinstituut voor leerkrachten van de zusters in dezelfde stad. Intussen bekwaamde ze zich in de pedagogische wetenschappen, wat in 1931 leidde tot een doctoraat aan de Gentse universiteit. Zij zou naam maken als lerares en pedagoge. Bekend is haar boek: Het zedelijk oordeel bij kinderen: een experimenteel-psychologisch onderzoek. Antwerpen: Standaard-boekhandel, 1934.
BronnenBoekengids: (1934) 12, p.222

Naam - plaats

NaamEtterbeek
GemeenteEtterbeek

Titel - werk van Guido Gezelle

TitelDuikalmanak
Links[gezelle.be]

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

De Beer, Elodie

Correspondenten

De Beer, Elodie
Gezelle, Guido

Naam - persoon

De Beer, Elodie
Beun, Leopold Joseph
Gezelle, Guido
Beun, Luitgard

Naam - plaats

Etterbeek

Plaats van verzending

Etterbeek

Titel - werk van Guido Gezelle

Duikalmanak
Titel01/01/1894, Etterbeek, Elodie De Beer (= Mevr. Beun - De Beer) aan [Guido Gezelle]
EditeurStefaan Maes; Marc Carlier; Peter De Baets; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderDe Beer, Elodie
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum01/01/1894
VerzendingsplaatsEtterbeek (Etterbeek)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van de brieftekst.
Fysieke bijzonderheden
Drager 55x96
wit
papiersoort: verso horizontaal beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden op rectozijde: naam en titel in het midden: L. Beun - De Beer // Vertaler // aan 't Beknopt Verslag der Kamer. // Hoorntjestraat, 136, Etterbeek.
op rectozijde briefje van G.G. aan Cord. Van De Wiele met instructies om Mevr. Beun te beantwoorden
Toevoegingen op recto onderaan: Keert om (blauw potlood, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief8794
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|17462
Inhoud
IncipitOntvang, Eerw. Heer, onze beste, welge-
Tekstsoortnaamkaart
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.