<Resultaat 500 van 2182

>

p1

vous souhaiter une bonne et heureuse année une bonne santé, beaucoups de bonheur et tout ce qui peut vous être agreable j’espère que mes vœux seront exaucer par le Seigneur car je vous le souhaite de tout mon coeur aussi je ne manque pas de prier tous les jours pour vous et pour vous prouver que je fais bien mon devoir je ne manque jamais de prier tous les jours pour vous car je peut le dire Cher Père que je puis remercier le bon Dieu qu’il m’a donner un si bon Père qui à tant soigner pour moi aussi je vous suis reconnaissante tous les jours de ma vie et je vous remercie pour tous les bons conseils que j'ai reçu de vous aussi je vous prie de me benir comme votre

Reconnaissante Enfant
Eudoxie Devettere
Courtrai le 1er Janvier 1881
p2

Noten

s + donderen = schonderen Schallen. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p.1002) De Bos + bermen = zwermen Staat vermeld in het Bijblad van LOQUELA Ooster- en Meimaand 1886: « De bien bermen, uitbermen. Veurne. » Zoo vinde ik aangeteekend. Bermen de bien zelve, of worden ze gebermd; bermen ze uit, in ‘t Veurnambachtsche, (s-b = zw). (Loquela 6 (Meimaand 1886) 1)s + dingelen = schingelen Slingerend schudden. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p. 996)s + dudderen Daveren, bibberen. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p. 275) schudderens + bobbelen Ook wel ‘bubbelen’: bobbels krijgen. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p. 193) zwobbelens + babberen zwabberen Ook wel ‘wabberen’: wapperen. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p.1448, 1366)s + baren zwärens + (baver) Zie lemma ‘zwabbelen’ (zeveren) dat verwant zou zijn met het Franse ‘baver’. (L L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p. 1448) zwabberen- - - zweeveren zeev-s + bingelen zwingelen Zie lemma ‘zwingel’ bij De Bo 1873: “Met den zwingel de lemen uit het vlas slaan. Het vlas zwingelen.” (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p.1453) Schallen. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p.1002) Staat vermeld in het Bijblad van LOQUELA Ooster- en Meimaand 1886: « De bien bermen, uitbermen. Veurne. » Zoo vinde ik aangeteekend. Bermen de bien zelve, of worden ze gebermd; bermen ze uit, in ‘t Veurnambachtsche, (s-b = zw). (Loquela 6 (Meimaand 1886) 1) Slingerend schudden. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p. 996) Daveren, bibberen. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p. 275) Ook wel ‘bubbelen’: bobbels krijgen. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p. 193) Ook wel ‘wabberen’: wapperen. (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p.1448, 1366) Zie lemma ‘zwabbelen’ (zeveren) dat verwant zou zijn met het Franse ‘baver’. (L L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p. 1448) Zie lemma ‘zwingel’ bij De Bo 1873: “Met den zwingel de lemen uit het vlas slaan. Het vlas zwingelen.” (L.L. De Bo, Westvlaamsch idioticon. Brugge: Gailliard, 1873, p.1453)wupkul, den.= puidgeh. Cortemarcq.

Register

Correspondenten

NaamDevettere, Eudoxie Sabine
Datums° Kortrijk, 05/05/1860
GeslachtVrouwelijk
Beroepnaaister
BioEudoxie Devettere werd op 5 mei 1860 geboren te Kortrijk als dochter van Edouard Devettere, schilder en Adèle Françoise Besou, huisvrouw. Op 15 april 1885 trouwde Eudoxie met Gustave Defuster, een 27-jarige scharensliep. Ze werkte in Kortrijk als naaister.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://beeldbank.kortrijk.be; Ancestry.com; https://search.arch.be/;
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamDevettere, Eudoxie Sabine
Datums° Kortrijk, 05/05/1860
GeslachtVrouwelijk
Beroepnaaister
BioEudoxie Devettere werd op 5 mei 1860 geboren te Kortrijk als dochter van Edouard Devettere, schilder en Adèle Françoise Besou, huisvrouw. Op 15 april 1885 trouwde Eudoxie met Gustave Defuster, een 27-jarige scharensliep. Ze werkte in Kortrijk als naaister.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://beeldbank.kortrijk.be; Ancestry.com; https://search.arch.be/;

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamKortrijk
GemeenteKortrijk

Naam - persoon

NaamDevettere, Eudoxie Sabine
Datums° Kortrijk, 05/05/1860
GeslachtVrouwelijk
Beroepnaaister
BioEudoxie Devettere werd op 5 mei 1860 geboren te Kortrijk als dochter van Edouard Devettere, schilder en Adèle Françoise Besou, huisvrouw. Op 15 april 1885 trouwde Eudoxie met Gustave Defuster, een 27-jarige scharensliep. Ze werkte in Kortrijk als naaister.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://beeldbank.kortrijk.be; Ancestry.com; https://search.arch.be/;

Naam - plaats

NaamKortemark
GemeenteKortemark
NaamKortrijk
GemeenteKortrijk

Titel - ander werk

TitelWestvlaamsch idioticon
AuteurDe Bo, Leonard Lodewijk
Datum1873
PlaatsBrugge
UitgeverGailliard

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Devettere, Eudoxie Sabine

Correspondenten

Devettere, Eudoxie Sabine
Gezelle, Guido

Naam - persoon

Devettere, Eudoxie Sabine

Naam - plaats

Kortemark
Kortrijk

Plaats van verzending

Kortrijk

Titel - ander werk

Westvlaamsch idioticon

Titel01/01/1881, Kortrijk, Eudoxie Sabine Devettere aan [Guido Gezelle]
EditeurLuna Haertjens; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderDevettere, Eudoxie Sabine
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum01/01/1881
VerzendingsplaatsKortrijk (Kortrijk)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager 2 enkele vellen, enkel vel 1: 136x108 ; enkel vel 2: 136x102
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat onvolledig: brief verknipt tot vier taalkundige fiches waarvan twee gereconstrueerd; bovenkant van vel ontbreekt
Toevoegingen op blanco zijde 2 bovenaan: taalkundige notities: s + donderen = schonderen De Bo s + bermen = zwermen s + dingelen = schingelen s + dudderen schudderen s + bobbelen zwobbelen s + babberen zwabberen s + baren zwären s + (baver) zwabberen - - - zweeveren zeev- s + bingelen zwingelen (purperen inkt, hand G.G.); op blanco zijde 4 onderaan: taalkundige notities: wupkul, den. = puid geh. Cortemarcq. (purperen inkt, omgekeerd, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3618, fiche 17 + 3322, W fiche 119
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|5645
Inhoud
Incipitvous souhaiter une bonne et heureuse année une
Samenvatting nieuwjaarswens
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.