1. Brieven zoeken en de editie raadplegen

Je kunt de brieven in deze editie op verschillende manieren raadplegen. Twee manieren worden hier kort toegelicht.

1.1 Verfijnend: bladeren

Je kunt doorheen de hele brievencollectie bladeren door het menu-item Alle brieven te selecteren.
De bladerfunctie in het hoofdmenu, onder het menu-item Brieven.
Binnen de editie is dit overzicht ook toegankelijk via het editie-menu bladeren:
De bladeren-optie in het editie-menu.
Hierna krijg je een overzicht van alle brieven in de editie. Uit die collectie maak je dan steeds fijnere selecties. Dat kan op twee manieren.
De brieven kunnen per deelcollectie worden getoond. Door bovenaan in de linker kolom een selectie te maken in het keuzemenu Selecteer collectie, worden alleen de betreffende brieven getoond:
Het keuzemenu voor deelcollecties.
Een andere manier om de getoonde collectie te verfijnen, is door bepaalde criteria (zgn. 'facetten') te selecteren uit de lijst onder Verfijn in de linker kolom.
Verfijningscriteria: 'facetten'.
Je kunt die lijst bijvoorbeeld beperken tot alle brieven die door één bepaalde auteur (Auteur) of op één bepaalde dag (Datum) zijn geschreven. Je kunt er ook voor kiezen om alleen telegrammen te bekijken (bij Brieftype) of alleen brieven te selecteren waarin over een bepaald werk van Streuvels wordt gesproken (via Primaire werken).
Verfijnen via 'facetten'.
Het resultaat kun je vervolgens weer verder verfijnen. Daarvoor hanteer je gewoon nog eens dezelfde methode.
Om meer brieven per pagina te bekijken, kun je bovenaan in het midden een aantal naar keuze selecteren:
Het aantal brieven per pagina wijzigen.
Om te bladeren naar brieven die niet op de huidige pagina kunnen worden weergegeven, selecteer je bovenaan een pagina met de gewenste brieven (menu links om terug te bladeren; menu rechts om verder te bladeren):
Bladeren doorheen het overzicht.
Ten slotte kunnen de brieven in het overzicht ook worden gehersorteerd. Standaard worden ze chronologisch gepresenteerd, maar door te klikken op de pijltjes naast de hoofdingen bovenaan, kan het overzicht volgens de geselecteerde sleutel worden geordend ( voor oplopende volgorde; voor aflopende volgorde):
De sorteervolgorde voor het overzicht wijzigen.

1.2 Uitbreidend: zoeken

Een snelle zoekopdracht kun je uitvoeren door in het menu-item Brieven bovenaan een zoekterm te typen in het zoekvak onder Eenvoudig zoeken, en dan op zoek te klikken. Hierdoor worden alle brieven getoond waarin de zoekterm voorkomt.
Verschillende zoekmogelijkheden in het hoofdmenu, onder het menu-item Brieven.
Voor geavanceerde zoekopdrachten kun je een uitgebreider zoekformulier oproepen via het menu-item Geavanceerd zoeken onder Brieven in het hoofdmenu, of door in de editie bovenaan de zoek-optie te selecteren.
De zoek-optie in het editiemenu.
In het geavanceerde zoekformulier kun je iets intikken bij Zoekterm.
Het geavanceerde zoekformulier.
Zo kun je zoeken naar een willekeurig woord (Vrije tekst) in de brieven (incl. of excl. voetnoten) of meteen de titel van een boek, de naam van een uitgeverij of het inschrijvingsnummer van een brief in te tikken. De zoek-knop genereert dan meteen een lijst met de brieven van jouw keuze.
Zoek je naar brieven waarin een van Streuvels' werken wordt vermeld, maar je kent de (spelling van de) titel niet meer precies, typ dan één of meer letters in bij Zoekterm en klik vervolgens op CTRL + spatie. Een lijst met titels (in het voorbeeld hieronder beginnend met de A) wordt gegenereerd.
Zoekhulp in het geavanceerde zoekformulier.
Om dergelijke zoekopdrachten zo exact mogelijk te formuleren, kunnen verschillende zoekopties worden gecombineerd. Daarvoor kun je helemaal rechts op het scherm een tweede, derde of vierde zoekregel toevoegen die je dan op verschillende 'booleaanse' manieren (en / of / niet) met eerdere zoektermen kunt combineren.
Als je b.v. brieven wilt bekijken waarin de woorden tafel en eten voorkomen, maar niet het woord stoel, ga dan te werk op de volgende manier:
Zoekcriteria toevoegen in het zoekformulier.
Klik vervolgens op Zoek. Eén brief uit de hele editie beantwoordt aan al je criteria.
Weergave van zoekresultaten.
Zoekresultaten kunnen op dezelfde manier worden doorbladerd, verfijnd en geordend als hoger uitgelegd (zie 1.1 Verfijnend: bladeren).

2. Brieven bekijken

Je kunt een brief bekijken door een item uit de lijst met de zoekresultaten te selecteren. Weet je nog niet precies welke brief je eigenlijk zoekt, dan kan het helpen om helemaal rechts op het pijltje te klikken. Het woord waarnaar je gezocht hebt (in het voorbeeld hieronder tafel), verschijnt dan met een beetje meer context uit de brief.
Zoekcontext tonen in het overzicht met zoekresultaten.
Als je uit de lijst met zoekresultaten een brief hebt aangeklikt, verschijnt links op het scherm de leestekst van de brief, met daarnaast een afbeelding van het originele document (als die afbeelding beschikbaar is).
Detailweergave van een brief.
Bovenaan in het midden van het scherm kun je ook een diplomatische weergave (waarin alle geschrapte passages enz. zijn weergegeven) of de tekstcodering oproepen.
Verschillende weergavemogelijkheden voor een brief.
Je kunt van de brief ook een PDF document maken of er de XML code van bekijken. Klik daarvoor op één van deze icoontjes.
Verschillende formaten voor de weergave van een brief.
Kies je bijvoorbeeld voor PDF, dan wordt er in een nieuw venster een PDF document gegenereerd waarop je de brief in dat formaat terugvindt. Dat kan o.a. nuttig zijn als je een bepaalde brief wilt printen.
Annotaties verschijnen tijdelijk door met de muis over de verwijzende cijfertjes te gaan, of worden gefixeerd door die cijfertjes aan te klikken. Op een gelijkaardige manier vind je meer informatie over eigennamen en titels van werken van Streuvels, die in het blauw gemarkeerd zijn.
Annotaties in de brieven.
Boven de transcriptie van de brief is informatie over de fysieke eigenschappen van het originele document opgenomen (Metadata). Daarnaast volgt een opsomming van alle semantisch relevante elementen die in de tekst van de brief voorkomen, en die als dusdanig zijn gecodeerd (Indextermen).
Toegang tot metadata en geïndexeerde informatie voor een brief.
Door op een van die indextermen te klikken, activeer je een nieuwe, meer associatieve zoekopdracht. Alle andere brieven waarin die geïndexeerde term voorkomt, worden dan in een nieuwe lijst opgesomd.
Personen, instituten, kranten en tijdschriften die in de brieven worden genoemd en die van enig belang zijn in de context van deze editie, zijn van een korte biografische beschrijving voorzien. Je herkent die woorden door hun grijsgroene markering in de tekst. Meer informatie over die termen kun je oproepen door met je muis over deze namen te navigeren en/of door erop te klikken.
Eigennamen in de brieven.

3. Bewaarlijst

Brieven kunnen worden bewaard in een 'bewaarlijst', door bij het bekijken van een brief te klikken op de blauwe diskette.
Een brief bewaren in de bewaarlijst.
Om de bewaarlijst te bekijken, klike je de optie Bewaarlijst aan in het editie-menu.
De optie bewaarlijst in het editie-menu.
De brieven die in de bewaarlijst zijn opgeslagen, kunnen worden geëxporteerd in verschillende formaten: HTML, PDF en XML. Dat kan door op het groene exporteer icoontje te klikken. Vervolgens kun je in een formulier het gewenste uitvoerformaat selecteren, en eventueel bijkomende opmerkingen typen in een tekstveld:
Exporteerformulier.
Daarna wordt een ZIP bestand gedownload dat alle brieven uit de bewaarlijst bevat, in het gevraagde formaat. Dat kun je opslaan en uitpakken op je computer voor latere raadpleging buiten de editie.
Om de bewaarlijst leeg te maken, druk je op het wissen icoontje .

Zoek / Exporteer

Zoek


Exporteer

Inhoudsopgave