<Resultaat 679 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

Waarde Heer Lateur,
Zijn de boeken op bijgaand lijstje soms niet voor U bestemd?[1] De faktuur staat op Zonnewende — het pak was aan Zonnewende geadresseerd, en zoodoende hebben wy het pak geopend en gecontroleerd. Alleen onderaan merken we nu dat de verrekening geschiedt met gelden die wy geadresseerde nog moeten betalen.
[2]
Wy hadden juist ook een heele bestelling gedaan met het oog op het rondzenden van het lystje met al uw werken, en nu zyn we leelijk in de war.
Wil U ons dat eens laten weten[.][2]
Vriendelyke groeten
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] Het lijstje is niet bij de brief bewaard gebleven. We weten dus niet om welke boeken het hier gaat.
[2] Het antwoord van Streuvels ontbreekt.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Zonnewende

Op 30 april 1920 werd in Het Vlaamsch Huis te Kortrijk de maatschappij Zonnewende opgericht, met als doel in het Kortrijkse een kunst- en boekhandel op te richten, die zou bijdragen tot de Vlaamsgezinde en culturele emancipatie van stad en streek. De belangrijkste initiatiefnemer was Arthur Mulier; medestichters waren o.m. Jozef De Coene, Jozef Delbaere, Stijn Streuvels. Streuvels werd bovendien tot voorzitter aangesteld. De zaak kwam echter niet van de grond, zodat ze in juni 1925 werd ontbonden en werd overgenomen door de Maatschappij voor Katholieke Vlaamsche Werken. Eind 1935 werd Zonnewende opnieuw opgericht als Naamloze Vennootschap. Tot 1946 was Gilbert Grymonprez er directeur; hij werd opgevolgd door Jozef Cordie. Zonnewende beperkte zich in de eerste jaren tot het importeren van de uitgaven van Het Spectrum, maar ging in de Tweede Wereldoorlog ook zelf uitgeven, o.m. werk van Streuvels. Na het vertrek van Jozef Cordie in 1950 werd nog maar weinig nieuw werk uitgebracht. De boek- en kunsthandel Zonnewende, waar Streuvels' dochter Isa Lateur na de Tweede Wereldoorlog werkzaam was,werd in 1961 overgenomen door de Standaard Boekhandel.

Indextermen

Naam - persoon

Lateur, Frank

Naam - uitgever

Zonnewende