<Resultaat 695 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

den H[ee]r Fr[ank] Lateur
Villa "Lijsternest"
Ingooigem.

Waarde Heer Lateur,
De drukker heeft nu reeds volledig afgezet MINNEHANDELKINDERZIELTJE[1]KERSTWAKE en een groot deel van de Vlaschaard. In het eerste deel van de Jubileum-Uitgave komt echter ook LANGS DE WEGEN, en daar hebben wij geen enkel ex[emplaar] meer van in huis. Zou U ons niet eens een ex[emplaar] kunnen bezorgen? We geven het U dan terug, want ik heb er bij Veen besteld. Het kon echter een heel tijdje duren vooraleer wij ze hebben en zoo lang kan de drukker niet wachten om dat eerste deel alvast af te drukken.
Wil U ook eens TWEE geschikte FOTO'S uitzoeken voor die Jubileum-Uitgave? Dan kunnen wij die ook alvast in druk geven, [2]want ik zou graag deze keer met de uitgave stipt op tijd zijn. Ik ga U binnen kort ook eens een concept-contract bezorgen voor deze uitgave, doch zou dat liever nog wat uitstellen totdat ik van den drukker ongeveer met zekerheid weet wanneer het werk kan verschijnen.[2] Als we het papier een[ ]keer hebben kunnen we dat vaststellen maar zoolang als g' het niet hebt zijt ge niet zeker.[3]
We gaan die Jubileum-uitgave op 5.000 ex[emplaren] brengen. Wat is Uw meening daarover?[4]
Tot een volgend bezoek! maar als ge "Langs de Wegen" kunt zenden met de post zou ik het liever hebben.
Vriendelijke groeten,
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] Kinderzieltje werd voor het eerst opgenomen in het tweede boek van Dorpsgeheimen (1904, p. 1-60).
[2] Het contract dat tussen Streuvels en Zonnewende werd afgesloten voor de jubileumuitgave Stijn Streuvels' Werken dateert van 24 juni 1941.
De datum van verschijnen van dit verzamelwerk werd volgens contract vastgelegd op uiterlijk 15 september 1941.
[3] Op 18 juni 1941 laat Gilbert Grymonprez Streuvels weten: Het papier voor de Werken is binnen. We gaan nu gauw beginnen drukken.
[4] In het contract (art. 1) werd nadien nog een correctie aangebracht. De oplage van Stijn Streuvels' Werken werd namelijk verhoogd van 5.000 naar 10.000 exemplaren.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Veen, Maria Theresia (° 1901 - ✝ 1961)

Maria Theresia Veen was de oudste dochter van L.J. Veen, oprichter van de gelijknamige drukkerij in Amsterdam. Na de dood van haar vader in 1919 had ze een groot aandeel in de uitgeverij. Zij nam in 1941, samen met haar broer L.J. Veen jr. de leiding over van het bedrijf en werd daarbij bijgestaan door de letterkundige Johan Van der Woude. Zij huwde met de Hongaarse uitgever Kolloman Kollàr, die door zijn langdurige buitenlandse ervaring het fonds een internationaal tintje gaf. Mevrouw Veen stapte in 1961 uit de directie.

Bibliographic notes

Streuvels, Stijn, Minnehandel, Dat is het abele verloop der vrije jongenschap met al de landelijke leute van 't lustige jonge leven. (1903). [roman]
Derde druk, in: Stijn Streuvels' Werken. Deel I., Kortrijk, Zonnewende N.V., [1941], p. 7-385.
Streuvels, Stijn, Minnehandel, Dat is het abele verloop der vrije jongenschap met al de landelijke leute van 't lustige jonge leven. (1903).
Voorpublicatie
 • Joel - Vlaanderen, I, 1903, p. 1-12, 49-81. (januari, februari)
  Het zomerlief - Vlaanderen, I, 1903, p. 145-150 (april), fragment onder de titel: Zomerboodschap
  In de wonnegaarde - Vlaanderen, I, 1903, p. 217-220 (mei), fragment onder dezelfde titel.
Druk
 • [Eerste druk], Eerste deel, Amsterdam, L.J. Veen, [1903], [VIII] + 213 + [III] p., 20,9 x 15,8 cm; Tweede deel, Amsterdam, L.J. Veen, [1903], [VIII] + 288 p., 20,9 x 15,8 cm.
 • Tweede druk, Eerste deel, Amsterdam, L.J. Veen, [1921], [VIII] + 168 p., 18 x 12 cm, in: Stijn Streuvels' Werken. Tweede deel, Amsterdam, L.J. Veen, [1921], [VIII] + 204 p., 18 x 21 cm, in: Stijn Streuvels' Werken.
 • Derde druk, in: Stijn Streuvels' Werken. Deel I., Kortrijk, Zonnewende N.V., [1941], p. 7-385.
 • Vierde druk, Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel; Tielt, Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo, [1943], 223 + [I] p., 19 x 13,3 cm.
 • [Vijfde druk], in: Stijn Streuvels' Verzamelde Werken. Deel I., Kortrijk, Zonnewende N.V., 1948, p. 63-345.
 • [Zesde druk], in: Stijn Streuvels' Volledige Werken. Deel V., Kortrijk, 't Leieschip, [1952], p. 7-323.
 • [Zevende druk], Brussel, Reinaert-Uitgaven, [1961], 255 + [I] p., 18,7 x 11,4 cm. Reinaert Reeks. Romans voor Volwassenen (122).
 • [Achtste druk], in: Volledig werk. Deel I. Brugge-Utrecht: Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, [1971], p. 1043-1311.
Streuvels, Stijn, Minnehandel, Dat is het abele verloop der vrije jongenschap met al de landelijke leute van 't lustige jonge leven. (1903).
Bloemlezing
 • Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Streuvels, Stijn, Kinderzieltje (1904). [verhaal]
Streuvels, Stijn, Kinderzieltje (1904).
Voorpublicatie
 • De Twintigste Eeuw, X, 1904, dl 3, p. 267-301 (september).
Streuvels, Stijn, Kinderzieltje (1904).
Bundel
 • Streuvels, Stijn, Dorpsgeheimen (1904).
Bloemlezing
 • Streuvels, Stijn, Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels (1906). Samengesteld door: Nijland, Aleida J..
 • Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
 • Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Volledige Werken (1950-1955).
 • Streuvels, Stijn, Verhalen (1962).
 • Streuvels, Stijn, Volledig werk (1971-1973).
Streuvels, Stijn, Kinderzieltje (1904).
Vertaling-bloemlezing
 • Streuvels, Stijn, Frühling, Novellen von Stijn Streuvels (1908). Vertaald door: Sommer, Martha.
 • Streuvels, Stijn, Das Streuvels-Buch (1941). Vertaald door: Schmülling, Hermine, Valeton, Anna, Lateur, Isa, Lateur, Dina, Spemann, Adolf, Jacobs, Karl, Ackermann, Werner.
 • Streuvels, Stijn, Ausgewählte Werke in zwei Bänden (1945). Vertaald door: Jacobs, Karl, Ackermann, Werner, Schmülling, Hermine, Valeton, Anna, Spemann, Adolf.
Verhaal
 • Streuvels, Stijn, Kinderseelchen (1937). Vertaald door: Valeton, Anna.
Streuvels, Stijn, Kerstwake (1928). [verhaal]
Derde druk, in: Stijn Streuvels' Werken. Deel II., Kortrijk, Zonnewende, [1941], p. 709-755.
Streuvels, Stijn, Kerstwake (1928).
Voorpublicatie
 • Van Munster's Kerstboek 1928, p. 3-20.
 • Fragment - Gudrun, X, 1928, p. 111-113.
Druk
 • [Eerste druk], Antwerpen, L. Opdebeek, Kerstdag 1928, 68 + [IV] p., 22 x 17,7 cm.
 • [Eerste druk], Amsterdam, L.J. Veen, [1929].
 • [Tweede druk], in: Kerstvertellingen, Brugge, Uitgave 'Wiek op', 1939, p. 115-147.
 • Derde druk, in: Stijn Streuvels' Werken. Deel II., Kortrijk, Zonnewende, [1941], p. 709-755.
 • [Vierde druk], in: Kerstvertellingen, in: Stijn Streuvels' Volledige Werken. Deel X., Kortrijk, 't Leieschip, [1954], p. 93-129.
Streuvels, Stijn, Kerstwake (1928).
Bloemlezing
 • Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Streuvels, Stijn, De vlaschaard (1907). [roman]
[Tiende druk], [1941], in: Stijn Streuvels's werken, deel II., Kortrijk, Zonnewende, p. 5-345.
Inhoud:
 • 1. De zaaidhede
 • 2. De wiedsters
 • 3. Bloei
 • 4. Slijting
Streuvels, Stijn, De vlaschaard (1907).
Voorpublicatie
 • De zaaidhede, in: De beweging, 1907, januari, jg. 3, dl. 1, p. 1-33
  De wiedsters, in: De beweging, 1907, februari, jg. 3, dl. 1, p. 129-166
  Bloei, in: De beweging, 1907, april, jg. 3, dl. 2, p. 5-44
  De slijting [deel I], in: De beweging, 1907, mei, jg. 3, dl. 2, p. 146-186
  De slijting [slot], in: De beweging, 1907, juni, jg. 3, dl. 1, p. 273-311.
 • De kruisdagen (fragment uit De vlaschaard) [uit 2], in: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1907, februari, jg. XVII, dl. 23, p. 123-125.
 • De kruisdagen [fragment uit 2], in: Aan doctor Alfons Depla, = speciaal nummer van De Vlaamsche Vlagge, 1907, jg. XXXIII, afl. 3, p. 129-132.
Druk
 • [Eerste druk], Amsterdam, L.J. Veen, [1907], [IV] + 332 p., 20,8 x 15,5 cm.
 • [Tweede druk], Amsterdam, L.J. Veen, [1907], Luxe-uitgave. [VIII] + 342 + [II] p., 25 x 19 cm.
 • Derde druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1910], [IV] + 243 + [I] p., 21,5 x 16 cm.
 • Vierde druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1912], [IV] + 223 + [I], 21 x 15,3 cm.
 • Vijfde druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1914], [IV] + 259 + [I] p., 21 x 15,3 cm.
 • Zesde druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1917], [IV] + 259 + [I] p., 21 x 15,7 cm.
 • Zevende druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1920], in twee volumes: dl. I: [VIII] + 132 p.; dl. II: [VIII] + 315 + [I] p., 18,3 x 12 cm, in: Stijn Streuvels' werken, deel [4 & 5].
 • Achtste druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1926], 269 + [III] p., 21,5 x 17,2 cm.
 • Negende druk, [1932], Tielt, J. Lannoo, 357 + [III] p., 18,4 x 12,4 cm.
 • [Tiende druk], [1941], in: Stijn Streuvels's werken, deel II., Kortrijk, Zonnewende, p. 5-345.
 • [Tiende druk], [1941], in: Stijn Streuvels's werken, deel II., Amsterdam, L.J. Veen.
 • Elfde druk, Volksuitgaven, in opdracht van Agentschap Dechenne, Tielt, J. Lannoo, 1941, 223 + [I] p., 19 x 13,3 cm.
 • Twaalfde druk, Antwerpen/Tielt, N.V. Standaard Boekhandel/J. Lannoo, [1941], 300 + [I] p., 21 x 15,3 cm, Lijsternestreeks nr. XII.
 • [Dertiende druk], J.L. Van Schaik, B[e]p[er]k, Pretoria, 1942, [IV] + 227 + [III], 18,7 x 11,6 cm.
 • [Veertiende druk] = Dertiende druk, Tielt/Antwerpen, J. Lannoo/Standaard Boekhandel, [1943], [VI] + V + [I] + 197 + [III] p., 19,5 x 14,7 cm. De omslagtekening is van Paul Lateur. Met 20 p. afbeeldingen uit de film. Met een inleiding, 'De gefilmde vlaschaard', door Stijn Streuvels, p. I-V.
 • [Vijftiende druk] = Veertiende druk. 162e tot 199e duizend. Foto's [14] met speciale toelating overgenomen uit den Terra-film 'De vlaschaard'. Tielt/Antwerpen, J. Lannoo/Standaard Boekhandel, [1943], 208 p., 19,2 x 13,4 cm, filmeditie - Volksuitgave.
 • [Zestiende druk] = Vijftiende druk, Tielt/Antwerpen, J. Lannoo/Standaard Boekhandel, [1944], 235 + [V] p., 34 x 24,8 cm, 'Weeldeuitgave' geïllustreerd met 4 aquarellen van Albert Saverys.
 • [Zeventiende druk], [1948], In: Stijn Streuvels' verzamelde werken. Deel II., Kortrijk, Zonnewende, p. 5-261.
 • [Achttiende druk], [1953], in: Stijn Streuvels' volledige werken. Deel VI., Kortrijk, 't Leieschip, p. 7-292.
 • [Achttiende druk], [1953], in: Stijn Streuvels' volledige werken. Deel VI., Amsterdam, L.J. Veen.
 • [Negentiende druk], Kortrijk, 't Leieschip, [1955], 293 + [III] p., 18,4 x 12,7 cm.
 • [Twintigste druk], Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, [1962], 303 + [I] p., 18,4 x 12,8 cm.
 • [Eenentwintigste druk], Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, 1965, 254 + [VI] p., 29,4 x 26,2 cm.
 • [Tweeëntwintigste druk], Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, [1966], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Drieëntwintigste druk], Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, [1967], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Vierentwintigste druk], Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, [1968], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Vijventwintigste druk], Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, [1970], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Zesentwintigste druk], Kaapstad/Brugge - Utrecht, Romanticapers, Orion, [1970], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Zevenentwintigste druk], Orion - Desclée De Brouwer, [1970], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Achtentwintigste druk], Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, [1970], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Negenentwintigste druk], in: Volledig werk. Deel II. Brugge-Utrecht: Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, [1972], p. 495-742.
 • [Dertigste druk], Brugge - Utrecht, Desclée De Brouwer, [1972], 254 + [VI] p., 29,5 x 26,2 cm.
 • [Eenendertigste druk], [Brugge], Orion, [1974], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Tweeëndertigste druk], Nijmegen/Brugge, Gottmer/Orion, [1977], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Drieëndertigste druk], Nijmegen/Brugge, Gottmer/Orion, [1978], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm.
 • [Vierendertigste druk], Nijmegen/Brugge, Gottmer/Orion, [1980], 303 + [I] p., 18,6 x 12,6 cm.
 • [Vijvendertigste druk], Nijmegen/Beveren, Orbis en Orion, [1983], 303 + [I] p., 18,4 x 12,6 cm, filmeditie.
 • [Zesendertigste druk] = eerste druk bij Manteau, Antwerpen, Manteau, [1985], 275 + [I] p., 19,9 x 12,5 cm, Grote Marnixpocket nr. 285.
 • [Zevenendertigste druk] = tweede druk bij Manteau, Antwerpen, Manteau, [1989], 275 + [I] p., 19,9 x 12,5 cm, Grote Marnixpocket nr. 285.
 • [Achtendertigste druk] = derde druk bij Manteau, Antwerpen, Manteau, [1993], 275 + [V] p., 19,9 x 12,5 cm.
 • [Negenendertigste druk] = derde druk bij Manteau, Het Laatste Nieuws, 2003, 223 + [I] p., 20,4 x 11,8 cm, reeks: Het Laatste Nieuws, nr. 22.
Digitaal
 • Diplomatische weergave van de eerste druk. Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, februari 2004. .
Streuvels, Stijn, De vlaschaard (1907).
Bloemlezing
 • Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941). [bloemlezing]
Deel I: [Eerste druk], Kortrijk, Zonnewende N.V., [1941], 733 + [III] p., 18,3 x 11,9 cm.
Inhoud:
Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Druk
Streuvels, Stijn, Langs de wegen (1902). [roman]
Derde [= Vijfde] druk, in: Stijn Streuvels' Werken. Deel I., Kortrijk, Zonnewende, [1941], p. 387-635.
Streuvels, Stijn, Langs de wegen (1902).
Voorpublicatie
 • De Gids, LXV, 1901, dl. 1, p. 405-467 (maart)
  De Gids, LXVI, 1902, dl. 1, p. 1-48, p. 209-254 (januari, februari).
Druk
 • [Eerste druk], Amsterdam, L.J. Veen, [1902], [IV] + 290 + [II] p., 20,9 x 15,5 cm.
 • Tweede druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1905], [IV] + 258 + [II] p., 20 x 14,5 cm.
 • Derde druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1915], [IV] + 258 + [II] p., 21,3 x 15,8 cm.
 • Vierde druk, Amsterdam, L.J. Veen, [1920], [IV] + 247 + [I] p., 18 x 12 cm, in: Stijn Streuvels' Werken.
 • Derde [= Vijfde] druk, in: Stijn Streuvels' Werken. Deel I., Kortrijk, Zonnewende, [1941], p. 387-635.
 • Zesde druk, Tielt, Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo; Antwerpen, N.V. Standaard Boekhandel, 1944, 265 + [I] p., 19,6 x 14 cm.
 • [Zevende druk], 's-Graveland, Uitgeverij 'De Driehoek', 1948, 243 + [XIII] p., 16,9 x 11,7 cm, Pyramide Zakroman [nr. 6], onverkorte roman.
 • [Achtste druk], in: Stijn Streuvels' Volledige Werken. Deel IV., Kortrijk, 't Leieschip, [1951], p. 7-211.
 • Achtste [= Negende] druk, [Brugge], Desclée De Brouwer, [1961], 214 + [II] p., 18,5 x 12,8 cm.
 • Negende [= Tiende] druk, [Brugge - Utrecht], Desclée De Brouwer, [1967], 214 + [II] p., 18,5 x 12,8 cm.
 • Tiende [= Elfde] druk, in: Volledig werk. Deel I. Brugge-Utrecht: Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, [1971], p. 711-886.
Streuvels, Stijn, Langs de wegen (1902).
Bloemlezing
 • Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941). [bloemlezing]
Streuvels, Stijn, Stijn Streuvels' Werken (1941).
Druk
Streuvels, Stijn, Dorpsgeheimen (1904). [bundel]
[Eerste druk], Eerste boek, Amsterdam, L.J. Veen, [1904], [VIII] + 216 p., 21 x 15,5 cm, Tweede boek, Amsterdam, L.J. Veen, [1904], [VIII] + 191 + [I] p., 21 x 15,5 cm.
Inhoud eerste boek: Inhoud tweede boek:
Streuvels, Stijn, Dorpsgeheimen (1904).
Druk