<Resultaat 659 van 2531

>

Kortrijk
Leiestraat, 12

den H[ee]r Fr[ank] Lateur
Villa Lijsternest
Ingooighem.

Waarde Heer Lateur,
Hierbij de enkele bl[ad]z[ijden] vertaling uit "Tsushima"[1] die ik van Uw dochter Dina heb ontvangen.[2]
Ik vind de vertaling zeer goed. Onder het lezen heb ik er enkele notaties op aangebracht. Dat is geen kritiek hoor, veeleer een eigen meening die ik daarmee laat uitkomen. Het lijkt mij inderdaad dat hier en daar een zin een beetje hinkt. Vermoedelijk komt dit voort uit een te scrupuleuse eerbied voor de duitsche text. Ik voel meer voor een vlotte vertaling, en het zou mij weinig kunnen schelen of de zin hier en daar een wrong kreeg als de actie erbij gebaat is. Wat denkt U daarvan? Dit is tenslotte geen wetenschappelijk boek. De ondertitel is "Der ROMAN eines Seekrieges", en daarom zou ik er de voorkeur aan geven vooral de Roman te behouden zij het ook eens ten koste van den duitschen tekst.
In ieder geval zijn wij thans beslist hiermee door te gaan. De Dames mogen zich dus ijverig aan het werk zetten want hoe eerder ze klaar komen des te gauwer zijn wij erbij om het uit te geven?
De 'voorwaarden' bespreken wij wel eens. Of moet dat met de 'dames' gebeuren?[3]
Tot ziens en vriendelijke groeten,
(handtekening Gilbert Grymonprez)

Annotations

[1] Frank Thiess, Tsushima. Der Roman eines Seekrieges. Berlin, Paul Zsolny, 1936.
[2] Dina Lateur werkte aan de vertaling van de roman Tsushima: Frank Thiess, Tsoeshima. De roman van een zeeoorlog. Kortrijk, Zonnewende, 1942. Vertaling van Dina Lateur en W. Veerbeek.
[3] Een antwoord van Streuvels op deze vraag ontbreekt.

Biographic notes

Lateur, Frank (° Heule, 1871-10-03 - ✝ Ingooigem, 1969-08-15)

Geboren als Frank Lateur en bakker van opleiding, maar onder zijn pseudoniem Stijn Streuvels als prozaschrijver bekend geworden in tijdschriften als Van Nu en Straks, Vlaanderen, De Gids en De Nieuwe Gids. De vlaschaard (1907) en De teleurgang van den waterhoek (1927) zijn twee van zijn bekendste romans.

Lateur, Dina (° Ingooigem, 1916-02-24 - ✝ Gent, 2000-04-06)

Lerares.

Dina Lateur werd als derde kind (van de vier) uit het huwelijk van Stijn Streuvels met Alida Staelens geboren in het Lijsternest in Ingooigem. Door de Eerste Wereldoorlog was de bewegingsvrijheid van de mensen beperkt. Daardoor had Streuvels ruim de tijd om zich met zijn dochter bezig te houden. Maar Dina was ook een inspiratiebron voor Streuvels. Als 'Prutske' werd Dina onsterfelijk gemaakt in het gelijknamige boek van Streuvels. Dina Lateur was gehuwd met een leraar, Frank Demey en werkte zelf als lerares in Sint-Bavo in Gent.