Welkom bij de digitale editie van de correspondentie tussen Stijn Streuvels en zijn uitgevers.
In deze editie zijn meer dan 2.500 geannoteerde brieven van en aan Stijn Streuvels opgenomen. Ze bevatten een schat aan informatie over de zakelijke aspecten van zijn schrijverschap. Hoe kwamen werken als De vlaschaard of De teleurgang van den waterhoek tot stand? Hoe werd de vormgeving van die boeken bepaald? Was Streuvels een sterke onderhandelaar? En op welke manier kreeg hij als Vlaamse schrijver ook in Duitsland voet aan de grond?
Daarnaast leren de brieven ons ook iets over Frank Lateur, de mens achter Stijn Streuvels. En ook de uitgevers van Streuvels leren we in deze brieven beter kennen. Joris Lannoo —van wie meer dan 500 brieven zijn opgenomen— speelt wat dat betreft een hoofdrol.
Behalve een kritische en een diplomatische transcriptie van alle brieven bevat de editie ook een gedetailleerde beschrijving van alle relevante metadata. Van 2.287 brieven zijn digitale facsimile's opgenomen in de editie. De brieven bevatten verwijzingen naar 818 personen, 178 werken van Streuvels, 658 andere werken en 255 titels van tijdschriften. Meer dan 10.000 annotaties lichten de brieven toe.
Deze editie is het resultaat van een langdurig project van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, het onderzoekscentrum van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. De brieven zijn gecodeerd en geannoteerd volgens de daarvoor bestemde DALF richtlijnen, die door het CTB zijn opgesteld. In die zin sluit deze editie aan bij de Van Nu en Straks-brieven, waarin overigens nog meer brieven van Streuvels zijn opgenomen.
Meer dan 2.000 van deze brieven worden bewaard in het Letterenhuis in Antwerpen. Deze editie kon dan ook alleen maar worden voltooid dankzij een nauwe en vruchtbare samenwerking tussen het CTB en het Letterenhuis, dat o.m. verantwoordelijk is voor de facsimile's die in de editie zijn opgenomen.
Deze editie bevat volgende deelcollecties:

Snelkeuze

ga naar de editie
zoek in de editie
lees de handleiding