The edition can be cited as:

De briefwisseling van Guido Gezelle. Brugge/Gent: Guido Gezelle Genootschap/KANTL-CTB, 2020 -. https://edities.kantl.be/gezelle/. [date accessed]

A letter can be cited as:

[Name editor(s)], [letter writer aan letter receiver, place, date]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [ publication date] Available from World Wide Web: [link]

E.g.

Rik Van Gorp, Marc Carlier (research); Universiteit Antwerpen, Anne Hill aan Guido Gezelle, Machester, 03/12/1857. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. 2023. Available from World Wide Web: https://edities.kantl.be/gezelle/ed/DALF.db.gg.10041

Zoek / Exporteer

Zoek


Exporteer