1. Brieven zoeken en de editie raadplegen

De brieven in deze editie kunnen op verschillende manieren worden geraadpleegd. Twee manieren worden hier kort toegelicht.

1.1. Verfijnend: bladeren

Een overzicht van de volledige brievencollectie kan worden getoond door een klik op het menu-item “Alle brieven”.

Afbeelding 1. De bladerfunctie in het hoofdmenu, onder het menu-item “Brieven”.
Afbeelding 1. De bladerfunctie in het hoofdmenu, onder het menu-item “Brieven”.

Binnen de editie is dit overzicht ook toegankelijk via het tabblad “bladeren”:

Afbeelding 2. De “bladeren”-tab in het editiemenu.
Afbeelding 2. De “bladeren”-tab in het editiemenu.

Hierna wordt een overzicht getoond van alle brieven in de editie. Die verzameling kan steeds verder worden verfijnd. Dat kan op twee manieren.

De brieven kunnen per deelcollectie worden getoond. Door bovenaan in de linker kolom een selectie te maken in het keuzemenu “Selecteer collectie”, worden alleen de betreffende brieven getoond:

Afbeelding 3. Het keuzemenu voor deelcollecties.
Afbeelding 3. Het keuzemenu voor deelcollecties.

Een andere manier om de getoonde collectie te verfijnen, is door bepaalde criteria (zogenaamde “facetten”) te selecteren uit de lijst onder “Verfijn” in de linker kolom.

Afbeelding 4. Verfijningscriteria: “facetten”.
Afbeelding 4. Verfijningscriteria: “facetten”.

De brievenverzameling kan bijvoorbeeld worden beperkt tot alle brieven die door één bepaalde briefschrijver (“Briefschrijver”) of op één bepaalde dag (“Datum”) zijn geschreven. Net zo goed kan ervoor worden gekozen om alleen telegrammen te bekijken (bij “Brieftype”) of alleen brieven te selecteren waarin een bepaald werk van Gezelle wordt vermeld (via “Titel - werk van Guido Gezelle”).

Afbeelding 5. Verfijnen via “facetten”.
Afbeelding 5. Verfijnen via “facetten”.

Het resultaat kan vervolgens weer verder worden verfijnd, door de gefilterde brievenverzameling verder te verfijnen via andere facetten.

Om meer brieven per pagina te bekijken, kan bovenaan in het midden een aantal naar keuze worden geselecterd:

Afbeelding 6. Het aantal brieven per pagina wijzigen.
Afbeelding 6. Het aantal brieven per pagina wijzigen.

Om te bladeren naar brieven die niet op de huidige pagina kunnen worden weergegeven, kan via een bladermenu bovenaan in het brievenoverzicht een pagina met de gewenste brieven worden geselecteerd (menu links om terug te bladeren; menu rechts om verder te bladeren):

Afbeelding 7. Bladeren doorheen het overzicht.
Afbeelding 7. Bladeren doorheen het overzicht.

Ten slotte kunnen de brieven in het overzicht ook worden herordend. Standaard worden ze chronologisch gepresenteerd, maar door te klikken op de pijltjes naast de hoofdingen bovenaan, kan het overzicht volgens de geselecteerde sleutel worden geordend (🠅 voor oplopende volgorde; 🠇 voor aflopende volgorde):

Afbeelding 8. De sorteervolgorde voor het overzicht wijzigen.
Afbeelding 8. De sorteervolgorde voor het overzicht wijzigen.

1.2. Uitbreidend: zoeken

Via het menu-item “Brieven” bovenaan kan een snelle zoekopdracht worden uitgevoerd, door een zoekterm te typen in het zoekvak onder “Eenvoudig zoeken”, en dan op “zoek” te klikken. Hierna worden alle brieven getoond waarin de zoekterm voorkomt (hetzij in de brieftekst, hetzij in de annotaties).

Afbeelding 9. Verschillende zoekmogelijkheden in het hoofdmenu, onder het menu-item “Brieven”.
Afbeelding 9. Verschillende zoekmogelijkheden in het hoofdmenu, onder het menu-item “Brieven”.

Voor geavanceerde zoekopdrachten biedt het menu “Brieven” toegang tot een uitgebreider zoekformulier via het menu-item “Geavanceerd zoeken”. Binnen het editiemenu kan het uitgebeide zoekformulier worden opgeroepen door in de editie bovenaan de “zoek”-tab te selecteren.

Afbeelding 10. De “zoek”-tab in het editiemenu.
Afbeelding 10. De “zoek”-tab in het editiemenu.

In het geavanceerde zoekformulier kunnen zoektermen worden ingevoerd bij “Zoekterm”.

Afbeelding 11. Het geavanceerde zoekformulier.
Afbeelding 11. Het geavanceerde zoekformulier.

In de kolom “Zoekveld” kunnen verschillende zoekvelden worden gekozen (bv. vrije tekst, briefschrijver, naam van een persoon, titel van een gedicht, ...); in de kolom “In” kan het bereik van de zoekopdracht worden bepaald (alleen brieftekst, alleen annotaties, of beide). De “zoek”-knop genereert dan meteen een lijst met de brieven die voldoen aan de zoekopdracht.

Het zoekformulier biedt ook contextgevoelige hulp, via de toetscombinatie CTRL + spatie. Wanneer bijvoorbeeld het zoekveld “Titel - gedicht van Guido Gezelle” is geselecteerd, en enkele letters van een titel zijn ingevuld in “Zoekterm”, roept de toetscombinatie CTRL + spatie een lijst op van alle titels waarin de reeds ingevulde letters voor de zoekterm voorkomen.

Afbeelding 12. Zoekhulp in het geavanceerde zoekformulier.
Afbeelding 12. Zoekhulp in het geavanceerde zoekformulier.

Als vervolgens een zoekterm uit die lijst wordt geselecteerd, wordt die automatisch ingevuld in “Zoekterm”. Om een volledige lijst met geïndexeerde termen voor een zoekveld op te roepen, kan de knop “Index” naast de zoekterm worden aangeklikt. Die lijst komt overeen met de “facetten” die reeds werden besproken (zie sectie 1.1).

Om geavanceerde zoekopdrachten zo exact mogelijk te formuleren, kan het aantal zoekvelden voor een zoekopdracht worden uitgebreid. Die verschillende zoekvelden kunnen op verschillende “booleaanse” manieren (en / of / niet) met elkaar worden gecombineerd.

Zo kunnen bijvoorbeeld brieven worden geselecteerd die geschreven zijn aan Lodewijk De Bo, waarin het woord koe voorkomt, of brieven waarin het woord kinnen voorkomt:

Afbeelding 13. Zoekcriteria toevoegen in het zoekformulier.
Afbeelding 13. Zoekcriteria toevoegen in het zoekformulier.

Klik vervolgens op “Zoek”. Daarna verschijnt een overzicht van de brieven die beantwoorden aan alle zoekcriteria.

Afbeelding 14. Weergave van zoekresultaten.
Afbeelding 14. Weergave van zoekresultaten.

Zoekresultaten kunnen op dezelfde manier worden doorbladerd, verfijnd en geordend als hoger uitgelegd (zie sectie 1.1).

2. Brieven bekijken

Door een brieftitel in de lijst met zoekresultaten aan te klikken, kan een brief in detail worden bekeken. Vooraf kunnen in het overzicht met zoekresultaten ook de zoektermen in een ruimere tekstcontext worden bekeken, door op het pijltje rechts naast de brieftitel te klikken. De zoekterm (in het voorbeeld hieronder koe en kinnen), verschijnt dan met een beetje meer context uit de brief.

Afbeelding 15. Zoekcontext tonen in het overzicht met zoekresultaten.
Afbeelding 15. Zoekcontext tonen in het overzicht met zoekresultaten.

Door in de lijst met zoekresultaten een brief aan te klikken, verschijnt links het scherm de leestekst van de brief, met daarnaast een afbeelding van het originele document (als die afbeelding beschikbaar is).

Afbeelding 16. Detailweergave van een brief.
Afbeelding 16. Detailweergave van een brief.

Bovenaan in het midden van het scherm kunnen verschillende weergavestijlen worden geselecteerd voor de brief (zie Verantwoording, sectie 9).

Afbeelding 17. Verschillende weergavemogelijkheden voor een brief.
Afbeelding 17. Verschillende weergavemogelijkheden voor een brief.

Brieven kunnen ook worden geëxporteerd naar andere formaten: een PDF document, of het XML bronbestand. Dat kan door op één van volgende icoontjes te klikken.

Afbeelding 18. Verschillende formaten voor de weergave van een brief.
Afbeelding 18. Verschillende formaten voor de weergave van een brief.

Wanneer bijvoorbeeld voor “PDF” wordt gekozen, wordt in een nieuw venster een PDF document getoond waarin de brief in de geselecteerde weergavestijl wordt weergegeven.

Naast de transcriptie van de tekst zijn de brieven verrijkt met extra informatie in de vorm van annotaties en gegevens over geïdentificeerde personen, verenigingen, plaatsen, titels van Gezelles werken en gedichten, en gebeurtenissen uit Gezelles leven. Annotaties zijn herkenbaar aan de genummerde voetnootverwijzingen; personen enz. waarover meer informatie beschikbaar is, worden gemarkeerd met een kadertje rond de tekst. Beide types van informatie kunnen worden getoond door de muis boven de markeringen te plaatsen, waarna een pop-up noot verschijnt met de betreffende informatatie. Door op de markering in de tekst te klikken, kan die noot worden “vastgeklikt”.

Afbeelding 19. Annotaties in de brieven.
Afbeelding 19. Annotaties in de brieven.

Boven de transcriptie van de brief worden alle geïdentificeerde namen, plaatsen, enz. opgelijst onder het kopje “Indextermen”. Door op een van die indextermen te klikken, wordt een nieuwe zoekopdracht uitgevoerd, naar alle brieven waarin de betreffende geïndexeerde term voorkomt.

Afbeelding 20. Een lijst met alle geïdentificeerde personen, verenigingen, plaatsen, titels van Gezelles werken en gedichten, en gebeurtenissen uit Gezelles leven in een brief.
Afbeelding 20. Een lijst met alle geïdentificeerde personen, verenigingen, plaatsen, titels van Gezelles werken en gedichten, en gebeurtenissen uit Gezelles leven in een brief.

3. Bewaarlijst

Brieven kunnen worden bewaard in een “bewaarlijst”, door bij het bekijken van een brief te klikken op het blauwe schijf-icoontje bovenaan.

Afbeelding 21. Een brief bewaren in de bewaarlijst.
Afbeelding 21. Een brief bewaren in de bewaarlijst.

De bewaarlijst kan worden bekeken via het tabblad “bewaarlijst” dat onder de menubalk bovenaan te zien is.

Afbeelding 22. De “bewaarlijst”-tab in het editiemenu.
Afbeelding 22. De “bewaarlijst”-tab in het editiemenu.

De brieven die in de bewaarlijst zijn opgeslagen, kunnen worden geëxporteerd in verschillende formaten: HTML, PDF, XML en TXT. Dat kan door op het groene “exporteer” icoontje Afbeelding 23 te klikken. Vervolgens kan in een formulier het gewenste uitvoerformaat worden geselecteerd, en de geëxporteerde selectie eventueel worden voorzien van bijkomende opmerkingen in een tekstveld:

Afbeelding 23. Exporteerformulier.
Afbeelding 23. Exporteerformulier.

Daarna wordt een ZIP bestand gedownload dat alle brieven uit de bewaarlijst bevat, in het gevraagde formaat. Op die manier kunnen brieven lokaal worden opgeslagen voor latere raadpleging buiten de editie.

De bewaarlijst kan worden leeggemaakt door het icoontje “wissen” aan te klikken Afbeelding 25.

Zoek / Exporteer

Zoek


Exporteer

Inhoudsopgave