De brieven in deze editie zijn gecodeerd als XML documenten (voor details over de tekstopmaak, zie Tekstcodering). Om deze collectie op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk te maken, werd een editie-interface gemaakt waarmee de brieven heel gericht kunnen worden doorzocht, en die de rijke informatie op een dynamische manier weergeeft in een webbrowser.

Voor deze bewerkingen op de XML bronteksten wordt gebruik gemaakt van enkele XML gerelateerde standaarden:

eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT), versie 2.0
Deze standaard definieert instructies om XML teksten om te vormen naar andere gestructureerde formaten, zoals HTML en PDF (via XSL-FO).
XML Query Language (XQuery), versie 3.0
Deze standaard definieert instructies om XML documenten gestructureerd te bevragen en informatie op te halen.
eXtensible Stylesheet Language, Transformation Objects (XSL-FO), versie 1.1
Deze standaard definieert een apart vocabularium om de lay-out van vormelijke elementen te beschrijven. Die vormelijke elementen kunnen worden omgevormd tot grafische representaties zoals PDF.

Wanneer bijvoorbeeld in de digitale editie wordt gezocht naar brieven waarin een bepaalde eigennaam voorkomt, wordt de zoekopdracht van de gebruiker omgezet naar een formele zoekexpressie in XQuery, die alle relevante brieven ophaalt. De XML resultaten van die zoekopdracht worden vervolgens via XSLT stylesheets omgezet naar een HTML weergave van het zoekoverzicht. Als de gebruiker daarna een brief aanklikt, wordt die brief opgehaald en wordt de XML codering omgevormd tot een HTML weergave.

Ook voor de presentatie in de webinterface (die overigens ook via XSLT stylesheets en XQuery scripts wordt gegenereerd) werd geopteerd voor een wetenschappelijk verantwoord gebruik van internationale presentatiestandaarden:

Hypertext Markup Language (HTML), versie 5 [1]
Deze standaard definieert hoe informatie die over het World Wide Web wordt aangeboden structureel kan worden gecodeerd. Het gebruik van deze standaard zorg ervoor dat de editie kan worden bekeken met eender welke webbrowser.
Cascading Style Sheets (CSS), versie 2.1
Deze standaard definieert een vocabularium om stijlkenmerken te beschrijven van HTML structuren, voor een schermvriendelijke presentatie.
JavaScript
Deze programmeertaal laat toe om functies toe te kennen aan de verschillende onderdelen in een HTML structuur. Hierdoor kunnen interacties worden gekoppeld aan bepaalde gebruikershandelingen met de HTML weergave (bijvoorbeeld: wanneer de gebruiker op een eigennaam klinkt, verschijnt een pop-up noot met biografische informatie over die persoon).

Al deze bewerkingen worden aangestuurd door de open source eXist XML database. Behalve een database-component waarmee XML documenten zeer efficiënt kunnen worden geïndexeerd voor geoptimaliseerde zoekopdrachten met XQuery, biedt het ook een omgeving om webapplicaties te ontwikkelen die volledig door XQuery worden aangestuurd. Zo kan via een specifiek XQuery script de webapplicatie worden geprogrammeerd om de juiste XML bronteksten op te halen of te doorzoeken in de database, en om te vormen naar het gewenste presentatieformaat. Omzetting naar XML en HTML verloopt via de geïntegreerde XSLT processor Saxon; omzetting naar PDF verloopt via de geïntegreerde XSL-FO processor FOP.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Noten

[1] Voor deze editie wordt de “XML syntaxis” gebruikt, die voorheen informeel als XHTML5 werd aangeduid.

Zoek / Exporteer

Zoek


Exporteer