<Resultaat 437 van 2182

>

p1In Nomine Domini
Très Révérend Monsieur!

Mille regrets de ne pouvoir vous rendre service tous les manuscrits de ce genre seront probablement près de Monsieur Van de Putte, Doyen à Courtrai ou bien le trouverez-vous peut-être dans la bibliothèque de Monsieur Carton Docteur à Wynghe et neveu de notre très regretté fondateur.

Espérant, Monsieur l'Abbé, de pouvoir vous être plus utile une fois prochaine, j'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect,
Votre très humble servante en Jésus Christ
Sr Ambroise, au nom de la Supérieure
p2

Noten

Derveeuw DerveauxHausbout familie naam te Kortryk

Register

Correspondenten

NaamVerschaeve, Nathalie; Alphonse (Zuster)
Datums° Ardooie, 28/04/1823 - ✝ Brugge, 14/10/1878
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster; moederoverste; correspondent
BioNathalie Verschaeve, geboren op 28 april 1823 in Ardooie als dochter van Vital Verschaeve en Marie Duvivier, trad op 26 mei 1840 toe tot de Zusters van de Kindsheid van Maria in het klooster 'Ter Spermalie' in Brugge. Ze nam de kloosternaam zuster Alphonse aan en legde haar professie af op 26 juli 1841. Tussen 1847 en 1878 vervulde ze de rol van kloosteroverste. Ze stierf in Brugge op 14 oktober 1878.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenGeneanet
NaamDoyen, Louise; Ambrosia (Zuster)
Datums° Oostende, 16/02/1835 - ✝ Brugge, 08/04/1888
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioLouise Joséphine Doyen kwam ter wereld in Oostende op 16 februari 1835, als de dochter van cipier Philippus Primitivus Doyen en Joanna Francisca Huyse. Op 19 maart 1855 trad ze toe tot de congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie en werd er op 15 mei 1856 geprofest, waarbij ze de kloosternaam Zuster Ambrosia aannam. Tussen 1878 en 1880 vervulde ze de rol van overste van het instituut Spermalie, waarna ze van 1880 tot 1888 algemeen overste was. Ze overleed in Spermalie op 8 april 1888.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamVerschaeve, Nathalie; Alphonse (Zuster)
Datums° Ardooie, 28/04/1823 - ✝ Brugge, 14/10/1878
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster; moederoverste; correspondent
BioNathalie Verschaeve, geboren op 28 april 1823 in Ardooie als dochter van Vital Verschaeve en Marie Duvivier, trad op 26 mei 1840 toe tot de Zusters van de Kindsheid van Maria in het klooster 'Ter Spermalie' in Brugge. Ze nam de kloosternaam zuster Alphonse aan en legde haar professie af op 26 juli 1841. Tussen 1847 en 1878 vervulde ze de rol van kloosteroverste. Ze stierf in Brugge op 14 oktober 1878.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenGeneanet
NaamDoyen, Louise; Ambrosia (Zuster)
Datums° Oostende, 16/02/1835 - ✝ Brugge, 08/04/1888
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioLouise Joséphine Doyen kwam ter wereld in Oostende op 16 februari 1835, als de dochter van cipier Philippus Primitivus Doyen en Joanna Francisca Huyse. Op 19 maart 1855 trad ze toe tot de congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie en werd er op 15 mei 1856 geprofest, waarbij ze de kloosternaam Zuster Ambrosia aannam. Tussen 1878 en 1880 vervulde ze de rol van overste van het instituut Spermalie, waarna ze van 1880 tot 1888 algemeen overste was. Ze overleed in Spermalie op 8 april 1888.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamVerschaeve, Nathalie; Alphonse (Zuster)
Datums° Ardooie, 28/04/1823 - ✝ Brugge, 14/10/1878
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster; moederoverste; correspondent
BioNathalie Verschaeve, geboren op 28 april 1823 in Ardooie als dochter van Vital Verschaeve en Marie Duvivier, trad op 26 mei 1840 toe tot de Zusters van de Kindsheid van Maria in het klooster 'Ter Spermalie' in Brugge. Ze nam de kloosternaam zuster Alphonse aan en legde haar professie af op 26 juli 1841. Tussen 1847 en 1878 vervulde ze de rol van kloosteroverste. Ze stierf in Brugge op 14 oktober 1878.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenGeneanet
NaamDoyen, Louise; Ambrosia (Zuster)
Datums° Oostende, 16/02/1835 - ✝ Brugge, 08/04/1888
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioLouise Joséphine Doyen kwam ter wereld in Oostende op 16 februari 1835, als de dochter van cipier Philippus Primitivus Doyen en Joanna Francisca Huyse. Op 19 maart 1855 trad ze toe tot de congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie en werd er op 15 mei 1856 geprofest, waarbij ze de kloosternaam Zuster Ambrosia aannam. Tussen 1878 en 1880 vervulde ze de rol van overste van het instituut Spermalie, waarna ze van 1880 tot 1888 algemeen overste was. Ze overleed in Spermalie op 8 april 1888.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamCarton, Charles Louis
Datums° Pittem, 03/06/1802 - ✝ Brugge, 19/09/1863
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; coadjutor; directeur; kapelaan; historicus
BioCharles Carton werd op 17/08/1825 tot priester gewijd te Mechelen. Hij was coadjutor te Maldegem en Ichtegem (22/10/1825), kapelaan te Wielsbeke (1826) en te Ardooie (1829-1835). Hij was de bezieler van het doven- en blindenonderwijs, waarvoor hij een eigen methode ontwikkelde. Zo richtte hij te Brugge het Spermalie-instituut op voor doven en blinden (juli 1835) en, ook in 1835, de Congregatie van de Zusters der Kindsheid van Maria. Hij ondernam diverse buitenlandse reizen om het blindenonderwijs te bestuderen. Als historicus was hij in 1839 medestichter van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge (Société d'émulation). In 1840 stichtte hij de eerste 'bewaarschool' (voorloper van de kleuterklas).
Links[odis], [wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; zanter (WDT)
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III
NaamCarton, Gustave
Datums° Wingene, 07/12/1832 - ✝ Wingene, 13/11/1896
GeslachtMannelijk
Beroeparts; gemeenteraadslid; schepen
BioGustaaf Carton was de zoon van heel- en vroedkundige Felix Carton uit Pittem. Hij werd eveneens arts. Hij was politiek actief als schepen en gemeenteraadslid in Wingene. Hij was de hoofdredacteur van het tijdschrift Fragmenta (1886-1891) en de neef van Charles Carton. Gezelle schreef verschillende gelegenheidsgedichten voor de kinderen Carton. Op zijn begrafenis werden de absouten gezongen door Guido Gezelle.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedichten
NaamVan De Putte, Ferdinand
Datums° Rumbeke, 18/03/1807 - ✝ Kortrijk, 08/02/1882
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; deken; historicus; filoloog
BioFerdinand Van de Putte, zoon van Joannes-Jacobus Van de Putte, handelaar, en Maria-Elisabeth Delebecque, werd bij de opstart van het Duinencollege te Brugge in 1834 studiemeester, later leraar wetenschappen en directeur (vanaf 1838). Van de Putte was medestichter van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge en bestuurslid tot aan zijn dood. Hij schreef heel wat bijdragen voor de Handelingen. In 1843 werd hij pastoor van Boezinge en in 1858 pastoor-deken van Sint-Bertinus in Poperinge. In 1866 werd hij pastoor-deken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk en in 1872 van de Sint-Martinuskerk in Kortrijk. In 1872 bemiddelde hij om Gezelle over te plaatsen van Brugge naar Kortrijk.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent, lid van de Gilde van Sinte-Luitgaarde
BronnenGeldhof, 150 jaar Sint-Lodewijkscollege te Brugge. 1986, p.48, 175, 317-320

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge
NaamKortrijk
GemeenteKortrijk
NaamWingene
GemeenteWingene

Naam - instituut/vereniging

NaamZusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie
BeschrijvingIn 1836 stichtte kanunnik Charles Carton een school waar aangepast onderwijs werd gegeven aan blinde en dove kinderen. De school was ondergebracht in het voormalige jezuïetencollege aan de Spiegelrei 13 te Brugge. De zorg voor de kinderen werd toevertrouwd aan de daartoe nieuw opgerichte Congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria, waarvan de eersten werden geprofest in 1838. In 1940 kocht Carton de voormalige abdij van Spermalie in de Snaggaardstraat te Brugge (nu vzw De Kade). Hierin vestigde hij in 1842 een meisjespensionaat en de eerste kleuterschool van Brugge. Om extra inkomsten te genereren, werd er tevens een rusthuis voor oudere dames geopend. In 1862 kon het instituut uitbreiden dankzij het verwerven van aanpalende gronden tussen Lang Gotje en Oliebaan. Daardoor verhuisde in 1868 het doven- en blindeninstituut eveneens naar de Snaggaardstraat. Toch bleef ook de vestiging in de Spiegelrei bestaan, en had deze tot 1880 zelfs een eigen overste. In 1952 sloot de kleuter- en lagere school de deuren, en werd de Hotelschool Spermalie geopend. Het meisjespensionaat hield op te bestaan in 1957, en in 1968 werd de V.Z.W. Gehoor- en Spraakrevalidatiecentrum opgericht.
Datering1836-heden
Links[odis]

Titel02/07/1874, Brugge, [Louise Doyen] (= Zuster Ambrosia) [i.n.v. Nathalie Verschaeve (= Moeder Alphonse)] aan [Guido Gezelle]
EditeurGuido Spyns; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Doyen, Louise]
Verzender[Verschaeve, Nathalie]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum02/07/1874
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 211x135
wit, vierkant geruit
papiersoort: 1 zijde beschreven, inkt
Staat volledig
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan G. Gezelle (inkt, hand P.A.) ; op blanco zijde 2 in de linkerzijrand: taalkundige notities: Derveeuw Derveaux; Hausbout familie naam // te Kortryk (inkt, verticaal, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief5016
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|11332
Inhoud
IncipitMille regrets de ne pouvoir vous rendre
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.