<Resultaat 661 van 2182

>

p1
158 New Bond St

Reverend & dear Father,

Could you give me any information about old shrines? In the record of a vow to visit the various celebrated shrines abroad to obtain the recoverage of a child, probably about the year 1543, there is mention of Saint a d rian (Adrian?) in Flanders + St Glaude (possibly Claude), we suppose in France, as it is named after two or three othersp2in that country – Fr. Stevenson thinks it is probably a vow made by Mary of Guise, the mother of Mary Queen of Scots and any information that you could give would be very welcome - I know how busy you are, so I must apologize for troubling you, pray do not send more than a post card if you are pressed for time -

I hope you have found your dictionary as useful as you anticipated, my cousin told me you were in correspondence with Mr. Skeats, I am so glad of it, I am sure it must be interesting to both.p3I will get the catalogue of the Clarendon press publications, they publish most of the Anglo Saxon works - some of which might be useful to you - One of my husband’s nieces is learning Anglo Saxon the other is a Hebrew student women are wise or try to be, on this side of the water -

I wish some researches in our grand libraries would send you to England how glad I should be to see you.

Thanking you for the trouble I am giving you - ask a remembrance in your good prayers,

Believe me, yours very sincerely,
Emily. J. Berry -

Register

Correspondenten

NaamMartin, Emily Jane; Berry, Emily Jane
Datums° Londen, ca 1844 - ✝ Londen, 07/01/1886
GeslachtVrouwelijk
Beroeprentenier
VerblijfplaatsEngeland
BioEmily Jane Berry werd geboren als Emily Jane Martin. Ze werd rond 1844 in St. Pancras, Londen geboren als tweede dochter van Thomas Martin (Londen, 1805 – Londen, 1866) en de Belgische Nathalie d’Hondt d’Arcy (Gent, 1807 – Londen, 1887). Thomas Martin en Nathalie d’Hondt d’Arcy huwden op 16 september 1837 in de Old Church, St. Pancras, Londen. Emily’s moeder was de dochter van de Gentse landbouwdeskundige Jakob Emmanuel d’Hondt d’Arcy (Sleidinge, 1772 – Gent, 1818) die verschillende studiereizen naar Engeland ondernam. De vader van Emily Jane was in Londen eigenaar van huizen en kamers die hij verhuurde. Emily had nog een oudere zus Sophia (geboren ca. 1839 in Londen) en twee broers George (geboren ca. 1842 in Londen) en Augustine (Londen, ca. 1849 – Londen, 1879). Met de census van 1851 woonde een Belgische meid Sophia Delrue bij het gezin in. Met de census van 1861 was een Belgische doctor in de rechten op bezoek. Bij de geboorte van Emily woonde het gezin in North Place, St. Pancras, Londen. Later verhuisde het gezin naar Argyll Street, Westminster, Londen. Thomas Martin zette zich in voor het onderwijs van arme katholieke kinderen. Nathalie had relaties met het Couvent de Notre Dame in Jouarre (Frankrijk). Zij gaf inlichtingen aan meisjes die daar naartoe wilden trekken. Emily Jane Martin trouwde op 25 augustus 1875 met Joseph Laurie Berry (Hendon, Londen, ca. 1833 – Barnes, Surrey, 1915) in de Church of the Assumption in Londen. Joseph was de zoon van de Presbyteriaanse priester Henry Lea Berry (1807-1884) en Mary Laurie (1803-1869). Canon Talbot zegende het huwelijk in. Het echtpaar woonde op het adres 158, New Bond Street, Westminster, Londen. Het echtpaar had geen kinderen. Emily en Joseph leefden van hun opbrengsten uit dividenden en hypotheken. Emily was goed bevriend met de familie Vercruysse uit Kortrijk en had belangstelling voor publicaties i.v.m. literatuur, godsdienst en kunst. Ze was een intellectuele vrouw en Gezelle vroeg haar om raad over culturele onderwerpen, boeken, handschriften en ook bruikbare Engelse tijdschriften voor zijn Engelse lessen te Kortrijk. Ook het recht van de vrouwen om te studeren komt ter sprake in haar brieven. Emily Jane Berry overleed op 7 januari 1886 in de woning van haar zus Sophia, Carlton House, Quexroad, North West London. Ook haar moeder zou daar in 1887 overlijden.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; http://www.familysearch.org/nl/; Freecen.org.uk; Catholic Directory (1851, 1858); The Tablet (28 augustus 1875; 16 januari 1886) Richmond Herald (31 april 1915)
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamMartin, Emily Jane; Berry, Emily Jane
Datums° Londen, ca 1844 - ✝ Londen, 07/01/1886
GeslachtVrouwelijk
Beroeprentenier
VerblijfplaatsEngeland
BioEmily Jane Berry werd geboren als Emily Jane Martin. Ze werd rond 1844 in St. Pancras, Londen geboren als tweede dochter van Thomas Martin (Londen, 1805 – Londen, 1866) en de Belgische Nathalie d’Hondt d’Arcy (Gent, 1807 – Londen, 1887). Thomas Martin en Nathalie d’Hondt d’Arcy huwden op 16 september 1837 in de Old Church, St. Pancras, Londen. Emily’s moeder was de dochter van de Gentse landbouwdeskundige Jakob Emmanuel d’Hondt d’Arcy (Sleidinge, 1772 – Gent, 1818) die verschillende studiereizen naar Engeland ondernam. De vader van Emily Jane was in Londen eigenaar van huizen en kamers die hij verhuurde. Emily had nog een oudere zus Sophia (geboren ca. 1839 in Londen) en twee broers George (geboren ca. 1842 in Londen) en Augustine (Londen, ca. 1849 – Londen, 1879). Met de census van 1851 woonde een Belgische meid Sophia Delrue bij het gezin in. Met de census van 1861 was een Belgische doctor in de rechten op bezoek. Bij de geboorte van Emily woonde het gezin in North Place, St. Pancras, Londen. Later verhuisde het gezin naar Argyll Street, Westminster, Londen. Thomas Martin zette zich in voor het onderwijs van arme katholieke kinderen. Nathalie had relaties met het Couvent de Notre Dame in Jouarre (Frankrijk). Zij gaf inlichtingen aan meisjes die daar naartoe wilden trekken. Emily Jane Martin trouwde op 25 augustus 1875 met Joseph Laurie Berry (Hendon, Londen, ca. 1833 – Barnes, Surrey, 1915) in de Church of the Assumption in Londen. Joseph was de zoon van de Presbyteriaanse priester Henry Lea Berry (1807-1884) en Mary Laurie (1803-1869). Canon Talbot zegende het huwelijk in. Het echtpaar woonde op het adres 158, New Bond Street, Westminster, Londen. Het echtpaar had geen kinderen. Emily en Joseph leefden van hun opbrengsten uit dividenden en hypotheken. Emily was goed bevriend met de familie Vercruysse uit Kortrijk en had belangstelling voor publicaties i.v.m. literatuur, godsdienst en kunst. Ze was een intellectuele vrouw en Gezelle vroeg haar om raad over culturele onderwerpen, boeken, handschriften en ook bruikbare Engelse tijdschriften voor zijn Engelse lessen te Kortrijk. Ook het recht van de vrouwen om te studeren komt ter sprake in haar brieven. Emily Jane Berry overleed op 7 januari 1886 in de woning van haar zus Sophia, Carlton House, Quexroad, North West London. Ook haar moeder zou daar in 1887 overlijden.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; http://www.familysearch.org/nl/; Freecen.org.uk; Catholic Directory (1851, 1858); The Tablet (28 augustus 1875; 16 januari 1886) Richmond Herald (31 april 1915)

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamLonden

Naam - persoon

NaamMartin, Emily Jane; Berry, Emily Jane
Datums° Londen, ca 1844 - ✝ Londen, 07/01/1886
GeslachtVrouwelijk
Beroeprentenier
VerblijfplaatsEngeland
BioEmily Jane Berry werd geboren als Emily Jane Martin. Ze werd rond 1844 in St. Pancras, Londen geboren als tweede dochter van Thomas Martin (Londen, 1805 – Londen, 1866) en de Belgische Nathalie d’Hondt d’Arcy (Gent, 1807 – Londen, 1887). Thomas Martin en Nathalie d’Hondt d’Arcy huwden op 16 september 1837 in de Old Church, St. Pancras, Londen. Emily’s moeder was de dochter van de Gentse landbouwdeskundige Jakob Emmanuel d’Hondt d’Arcy (Sleidinge, 1772 – Gent, 1818) die verschillende studiereizen naar Engeland ondernam. De vader van Emily Jane was in Londen eigenaar van huizen en kamers die hij verhuurde. Emily had nog een oudere zus Sophia (geboren ca. 1839 in Londen) en twee broers George (geboren ca. 1842 in Londen) en Augustine (Londen, ca. 1849 – Londen, 1879). Met de census van 1851 woonde een Belgische meid Sophia Delrue bij het gezin in. Met de census van 1861 was een Belgische doctor in de rechten op bezoek. Bij de geboorte van Emily woonde het gezin in North Place, St. Pancras, Londen. Later verhuisde het gezin naar Argyll Street, Westminster, Londen. Thomas Martin zette zich in voor het onderwijs van arme katholieke kinderen. Nathalie had relaties met het Couvent de Notre Dame in Jouarre (Frankrijk). Zij gaf inlichtingen aan meisjes die daar naartoe wilden trekken. Emily Jane Martin trouwde op 25 augustus 1875 met Joseph Laurie Berry (Hendon, Londen, ca. 1833 – Barnes, Surrey, 1915) in de Church of the Assumption in Londen. Joseph was de zoon van de Presbyteriaanse priester Henry Lea Berry (1807-1884) en Mary Laurie (1803-1869). Canon Talbot zegende het huwelijk in. Het echtpaar woonde op het adres 158, New Bond Street, Westminster, Londen. Het echtpaar had geen kinderen. Emily en Joseph leefden van hun opbrengsten uit dividenden en hypotheken. Emily was goed bevriend met de familie Vercruysse uit Kortrijk en had belangstelling voor publicaties i.v.m. literatuur, godsdienst en kunst. Ze was een intellectuele vrouw en Gezelle vroeg haar om raad over culturele onderwerpen, boeken, handschriften en ook bruikbare Engelse tijdschriften voor zijn Engelse lessen te Kortrijk. Ook het recht van de vrouwen om te studeren komt ter sprake in haar brieven. Emily Jane Berry overleed op 7 januari 1886 in de woning van haar zus Sophia, Carlton House, Quexroad, North West London. Ook haar moeder zou daar in 1887 overlijden.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; http://www.familysearch.org/nl/; Freecen.org.uk; Catholic Directory (1851, 1858); The Tablet (28 augustus 1875; 16 januari 1886) Richmond Herald (31 april 1915)
NaamD'Hondt, Marie-Philippine; Maria Philomena; Mevrouw Vercruysse
Datums° Gent, 16/10/1838 - ✝ Kortrijk, 15/07/1908
GeslachtVrouwelijk
BioMaria Philomena d’Hondt (1838-1908) huwde op 7 mei 1863 te Gent met Victor Vercruysse (1832-1923), waarmee ze een zoon Léon en drie dochters had: Margaretha Maria (1865-1950), Julia Victorine (1871-1938) en Maria Theresia (1872-1958). Maria Philomena was raadslid van de ‘Dames de la Miséricorde’ van 1883 tot 1887, en voorzitster vanaf 1887. Het gezin behoorde al sinds 1875 tot Gezelles kennissenkring. Hij ging geregeld bij de familie Vercruysse middagmalen in de Leopoldstraat 17 te Kortrijk. Maria Philomena d’Hondt was de nicht van Emily Berry met wie Gezelle ook correspondeerde.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://gw.geneanet.org ; Leiegouw: 14 (1973) 3, p.338
NaamSkeat, Walter William
Datums° Londen, 21/11/1835 - ✝ Cambridge, 06/10/1912
GeslachtMannelijk
Beroeptaalkundige; hoogleraar
VerblijfplaatsEngeland
BioWalter Skeat genoot onderwijs op King's College School (Wimbledon), Highgate School, en Christ's College. Hij studeerde theologie en wiskunde te Cambridge. In 1860 huwde hij met Bertha Clara en werd hij hulppredikant. In 1864 doceerde hij wiskunde te Cambridge. Hij begon Angelsaksisch en Gotisch te studeren en werd hoogleraar in Angelsaksische talen te Cambridge van 1878 tot 1912. Hij gaf veertien jaar lang werken uit voor de Early English Text Society. In 1873 stichtte hij de English Dialect Society en bleef er voorzitter van tot 1896. Deze vereniging steunde o.a. de "English Dialect Dictionary". Hij hielp mee aan de oprichting van de Chaucer Society en de New Shakespeare Society. Hij werd de eerste voorzitter van de Simplified Spelling Society. Zijn bekendste werk was zijn "Etymological Dictionary" (1879-1882). Hij werd lid van de British Academy en werd onderscheiden met verschillende eredoctoraten.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III
NaamStevenson, Joseph
Datums° Berwick-upon-Tweed, 27/11/1806 - ✝ Londen, 08/02/1895
GeslachtMannelijk
Beroeparchivaris; bibliothecaris; dominee; uitgever; priester; jezuiët
VerblijfplaatsEngeland
BioJoseph Stevenson werd geboren op 27 november 1806 in Berwick-on-Tweed. Hij was de oudste zoon van Robert Stevenson, chirurg, en Elizabeth Wilson. Zijn ouders waren presbyterianen. Hij liep school te Durham en studeerde daarna Latijn en Grieks aan de universiteit van Glasgow, maar zakte. In 1829 keerde hij terug naar Berwick-on-Tweed om een roeping na te streven bij de Church of Scotland. Stevenson verhuisde naar Londen en vond in 1831 werk in het British Museum aan de afdeling manuscripten, dat net de Arundel-collectie had verworven en bekwame assistenten nodig had om die te sorteren en te classificeren. Hij keerde kort terug naar Glasgow om op 19 september 1831 te trouwen met Mary Ann Craig. In 1832 werd zijn zoon Robert geboren, twee dochters volgden later. Ondertussen legde Stevenson contact met belangrijke Britse historici, waaronder Patrick Fraser Tytler. Hij sloot zich aan bij verschillende wetenschappelijke genootschappen. In 1834 werd hij benoemd tot ondercommissaris van de openbare registers en begon hij te werken aan een nieuwe editie van Thomas Rymers ‘Foedera’. Na de dood van zijn zoon in 1839 besloot hij theologie te studeren aan de universiteit van Durham en werd hij licentiaat in 1841. Vervolgens was hij actief als bibliothecaris en archivaris bij Durham Cathedral. In 1847 werd hij hulppredikant te Durham en in 1849 vicaris te Leighton Buzzard. Ondertussen redigeerde hij oude teksten. In 1862 werd hij aangesteld als redacteur bij het ‘Public Record Office’. Op 24 juni 1863 werd hij rooms-katholiek en trok hij zich terug te Selly Park bij Birmingham. Na de dood van zijn vrouw op 11 juli 1869 ging hij naar St. Mary's College, Oscott en werd hij tot priester gewijd in 1872. Hij onderzocht vier jaar lang de archieven van het Vaticaan en in november 1877 werd hij novice bij de jezuïeten te Roehampton. Hij verbleef te Oxford en Londen en legde op 25 maart 1885 de drie geloften af. In 1892 ontving hij het eredoctoraat van doctor in de rechtsgeleerdheid van de Universiteit van St. Andrews. Stevenson stierf te Londen op 8 februari 1895 in het Huis van de Sociëteit van Jezus, Mount Street.
Links[wikipedia]
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III
Naamvan Guise, Marie; Mary of Lorraine
Datums° Château des ducs de Bar, 22/11/1515 - ✝ Edinburgh, 11/06/1560
GeslachtVrouwelijk
Beroepkoningin
VerblijfplaatsFrankrijk; Schotland
BioMary of Guise (Marie de Guise), ook genoemd Mary of Lorraine, werd geboren op 22 november 1515 in het adellijke Huis van Guise, een van de machtigste families in Frankrijk. Zij was Queen Consort of Scotland van 1538 tot 1542 als tweede vrouw van King James V. Als moeder van Mary, Queen of Scots, was zij een centrale figuur in de politieke en religieuze geschiedenis van Schotland in het midden van de zestiende eeuw. Als Queen Regent bestuurde ze Schotland in de plaats van haar dochter van 1554 tot aan haar overlijden op 11 juli 1560.
Links[wikipedia]
NaamMorant, Amy Constance
Datums° Hampstead, Londen, 1865 - ✝ Hanwell, Londen, 11/07/1918
GeslachtVrouwelijk
Beroeppoliticus; auteur
VerblijfplaatsEngeland
BioAmy Morant was de dochter van Helen Maria Eliza Berry (Rothesay, Bute, Schotland, 24/04/1837 - Barnwood, Gloucester, Engeland, 10/03/1912) en Robert Morant (1835-1873), ontwerper van designmeubelen. Het gezin woonde in Hampstead, Londen op het moment dat Emily Berry haar brieven aan Gezelle schreef. Vader Robert Morant was op dat moment al overleden. Hoewel niet voorzien van al te veel middelen spande Helen Maria Eliza Berry zich in om haar kinderen te laten studeren. Er waren twee kinderen naast Amy: Robert Laurie Morant (07/04/1863 – 13/03/1920), een topambtenaar, en Helen Madeline Morant (Hayling Island, Hampshire, ca. 1862 - Ospedale Lauro, Sorrento, Italië, 17/09/1933). Dankzij studiebeurzen kon Amy studeren aan het Bedford College in Londen en het Newnham College in Cambridge. Ze behaalde diploma's economie, moraal en politieke filosofie. Ze werd politiek actief, eerst bij de liberalen, later bij Labour. Ze wordt beschreven als een hoogopgeleide 'New Woman'. Ze was feministe. Ze probeerde op een bepaald moment haar moeder via de rechtbank uit de psychiatrische instelling te krijgen, waar ze verbleef, maar dat mislukte. Amy was ook geïnteresseerd in talen. Zo studeerde ze aan het Bedford College Engels en Duits. Ze studeerde ook Anglo-Saxon (Oudengels) zoals blijkt uit de inleiding van John R. Clark Hall, "A Concise Anglo-Saxon Dictionary; for the Use of Students" (Londen, 1894) waar ze door de auteur op pagina VII bedankt wordt voor haar medewerking. Ze publiceerde verder onder de naam (A.C.) Helen Meredith Macdonald, samen met William Allen Macdonald. Amy overleed net als haar moeder in een psychiatrische instelling in Hanwell, Londen 11 juli 1918.
Links[wikipedia]
NaamMorant, Helen Madeline
Datums° Hayling Island, Hampshire, ca. 1862
GeslachtVrouwelijk
Beroepverpleegster
VerblijfplaatsEngeland
BioHelen Madeline Morant was de dochter van Helen Maria Eliza Berry (Rothesay, Bute, Schotland, 24/04/1837 - Barnwood, Gloucester, Engeland, 10/03/1912) en Robert Morant (1835-1873), ontwerper van designmeubelen. Het gezin woonde in Hampstead, Londen op het moment dat Emily Berry haar brieven aan Gezelle schreef. Vader Robert Morant was op dat moment al overleden. Hoewel niet voorzien van al te veel middelen spande Helen Maria Eliza Berry zich in om haar kinderen te laten studeren. Er waren twee kinderen naast Helen: Robert Laurie Morant (07/04/1863 – 13/03/1920), een topambtenaar, en Amy Constance Morant (Hampstead, Londen, 1865 - Hanwell, Londen, 11/07/1918) Met de census van 1881 woonde Helen met haar moeder en zus Amy in Hampstead. Met de census van 1891 was ze Sister of Mercy in Wantage, Berkshire. Ze werd verpleegster. Ze studeerde ook Hebreeuws. Ze overleed in Italië in Ospedale Lauro, Sorrento op 17 september 1933.

Naam - plaats

NaamLonden

Naam - instituut/vereniging

NaamClarendon Press
BeschrijvingClarendon Press is de naam waaronder Oxford University Press (OUP), opgericht in 1586, bekend werd toen de universitaire uitgeverij in 1713 verhuisde naar de Clarendon Building in Broad Street, Oxford. De naam bleef behouden bij de volgende verhuis in 1830. Toen OUP in Londen begon uit te geven aan het begin van de 20ste eeuw kreeg hij een nieuwe betekenis. Hij gold van dan af voor de in Oxford zelf uitgegeven boeken. Wanneer de Londense vestiging sloot in de zeventiger jaren van de 20ste eeuw werd ‘Clarendon Press’ de imprint voor Oxfordpublicaties van speciaal academisch belang.
Datering1586-heden
Links[wikipedia]

Titel - ander werk

TitelA concise etymological dictionary of the English language
AuteurSkeat, Walter W.
Datum1882
PlaatsLondon
UitgeverClarendon Press [Oxford University Press]

Titel20/05/1883, [Londen], Emily Jane Martin (= Emily Jane Berry) aan [Guido Gezelle]
EditeurRik Van Gorp; Marc Carlier (research); Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderMartin, Emily Jane
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum20/05/1883
VerzendingsplaatsLonden
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie ; plaats gereconstrueerd op basis van vanhet adres.
Gepubliceerd inDe briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899 / door B. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, (o.l.v.) A. Deprez. - Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.II, p.208-209
Fysieke bijzonderheden
Drager dubbel vel, 181x114
wit
papiersoort: 3 zijden beschreven, inkt
Staat volledig
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan G. Gezelle (inkt, hand P.A.); op blanco zijde 4 in het midden: notities Woordentas (potlood, omgekeerd, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief5333
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|11642
Inhoud
IncipitCould you give me
Tekstsoortbrief
TalenEngels
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.