<Resultaat 1225 van 2074

>

p1

Eerwaarde Heer Onderpastor

Duizendmaal dank, voor den schoone dicht die U mij gezonden heeft; de Waarde Heer Pastor was zeer te vreden; maar ook gevoelig; een traan welde uit zijn Priesteroog toen het afgelezen werd.

Op zijn verzoek bied ik U zijne groetenissen en tevens zijnen hartelijksten Dank.

Hier bij Eerwaarde Heer zend ik volgens U verzoek, een afschrift van het schoone stuk.

Hoogachtend en eerbiedig
Teeken ik mij UW Dienares
Louise Vervaet
p2
Eerste Communie-Kinders aan hun Pastor - 1889

Herder, die, met zoo veel vlijt,
Tot onze hulp gekomen zijt,
als wij nog ruw en jong van jaren,
Ten tafel Gods genoodigd waren;
o Herder, die na Gods vermaan,
ons Kleine Kinders bij wilt staan;
Die leert en leedt ons langs de paden
Der wijsheid gaan, met woord en daden;
O Herder, Vader Leidsman, Vriend,
Waar hebben wij ‘t geluk verdiend
aan uwe hand te mogen treden
Tot binnen Gods aanbidlijkheden,
Tot binnen Jesus Bruiloftszaal?
Verleend ons Eng’len uwe taal
Om onzen herder dank te geven,
Voor al zijn kinderminnend streven!
Onze Ouders minnen wij, ‘t is waar,
die ons het leven gaven, maar
gij hebt ons meer als ‘s levens gaven
Verleend met onze ziel te laven
in wijsheid, waarheid, eer en deugd;
Gij hebt ons kinderhart verheugd
met ons dien hoogen schat te leeren
Ontvangen, ‘t vlees en Bloed des Heeren!
p3Wat u gegeven Herder zoet,
Voor al het onbetaalbaar goed
Dat gij gedaan hebt onzer zielen?
Ach, ja wanneer wij biddend knielen,
Zoo gij ons immers leerdet doen,
dan zullen wij u ‘t al vergoen,
En vragen dat God ons verrijke
Zo dat het uit onz’ werken blijke
dat wij dat wij u eerbied, lof en dank
zijn schuldig al ons leven lang.
ja Herder, mocht het ons God verleenen
Dat wij, uwe onbejaarde kleenen,
eens groeijen groot, en oud en sterk,
als vrome leden van Gods kerk
o mogt gij dat op de aarde aanschouwen
En, na dit leven ook, betrouwen,
dat ge in den Hemel, lang nadien
ons allen zult standvastig zien
De lessen volgen, die gij, Vader,
ons voorbereidend nader, nader
Tot Jesus’ maaltijd, gaaft weleer:
Verleend ons dat, o Goede Heer!

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVervaet, Louise Sidonie; Vervaet, Louise Cijdonie
Datums° Sint-Margriete, 14/10/1836 - ✝ Biervliet, 25/02/1913
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; kleermaakster
VerblijfplaatsNederland
BioLouise Vervaet werd geboren in Sint-Margriete (Oost-Vlaanderen) op 14 oktober 1836. Ze was de dochter van Joannes Baptist Vervaet (Sint-Laureins, 18/03/1782 - Sint-Margriete, 09/11/1856), landbouwer en burgemeester van Sint-Margriete, en Albertine Erffelinck (Zelzate, 24/02/1804 - Sint-Margriete, 09/01/1866). Louise bleef ongehuwd. Ze week uit naar Biervliet in Nederland en was er werkzaam als kleuteronderwijzeres in de rooms-katholieke kleuterschool van pastoor Andreas Broeders. Ze vroeg voor hem een gelegenheidsgedicht aan bij Guido Gezelle. Gezelle schreef ‘o Herder, die, met zoo veel vlijt’. Volgens het bevolkingsregister 1880-1900 van Biervliet was ze eveneens "modemaakster". Louise stierf in Biervliet op 25 februari 1913.
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.familysearch.org/nl/; https://nl.geneanet.org/

Briefschrijver

NaamVervaet, Louise Sidonie; Vervaet, Louise Cijdonie
Datums° Sint-Margriete, 14/10/1836 - ✝ Biervliet, 25/02/1913
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; kleermaakster
VerblijfplaatsNederland
BioLouise Vervaet werd geboren in Sint-Margriete (Oost-Vlaanderen) op 14 oktober 1836. Ze was de dochter van Joannes Baptist Vervaet (Sint-Laureins, 18/03/1782 - Sint-Margriete, 09/11/1856), landbouwer en burgemeester van Sint-Margriete, en Albertine Erffelinck (Zelzate, 24/02/1804 - Sint-Margriete, 09/01/1866). Louise bleef ongehuwd. Ze week uit naar Biervliet in Nederland en was er werkzaam als kleuteronderwijzeres in de rooms-katholieke kleuterschool van pastoor Andreas Broeders. Ze vroeg voor hem een gelegenheidsgedicht aan bij Guido Gezelle. Gezelle schreef ‘o Herder, die, met zoo veel vlijt’. Volgens het bevolkingsregister 1880-1900 van Biervliet was ze eveneens "modemaakster". Louise stierf in Biervliet op 25 februari 1913.
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.familysearch.org/nl/; https://nl.geneanet.org/

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBiervliet
GemeenteZeeuws-Vlaanderen

Naam - persoon

NaamVervaet, Louise Sidonie; Vervaet, Louise Cijdonie
Datums° Sint-Margriete, 14/10/1836 - ✝ Biervliet, 25/02/1913
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; kleermaakster
VerblijfplaatsNederland
BioLouise Vervaet werd geboren in Sint-Margriete (Oost-Vlaanderen) op 14 oktober 1836. Ze was de dochter van Joannes Baptist Vervaet (Sint-Laureins, 18/03/1782 - Sint-Margriete, 09/11/1856), landbouwer en burgemeester van Sint-Margriete, en Albertine Erffelinck (Zelzate, 24/02/1804 - Sint-Margriete, 09/01/1866). Louise bleef ongehuwd. Ze week uit naar Biervliet in Nederland en was er werkzaam als kleuteronderwijzeres in de rooms-katholieke kleuterschool van pastoor Andreas Broeders. Ze vroeg voor hem een gelegenheidsgedicht aan bij Guido Gezelle. Gezelle schreef ‘o Herder, die, met zoo veel vlijt’. Volgens het bevolkingsregister 1880-1900 van Biervliet was ze eveneens "modemaakster". Louise stierf in Biervliet op 25 februari 1913.
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.familysearch.org/nl/; https://nl.geneanet.org/
NaamBroeders, Andreas
Datums° Dongen, 03/12/1837 - ✝ Rijsbergen, 06/03/1915
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; pastoor
VerblijfplaatsNederland
BioAndreas Broeders werd geboren op 3 december 1837 in Dongen en werd tot priester gewijd in Hoeven op 21 december 1861. Hij werd kapelaan (onderpastoor) in Breda (O.L.V.) op 23 juni 1862, in Kruisland op 27 september 1864 en in Etten op 15 mei 1867. Hij werd pastoor in Biervliet op 9 september 1872, waar hij in 1873 een rooms-katholieke bewaarschool (kleuterschool) stichtte. Vanaf 21 juni 1890 was hij pastoor in Rijsbergen. Daar overleed hij op 6 maart 1915.
BronnenDe Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad: (11 maart 1915) ; Taxandria: 26 (1919), p.31 ; J.B. Krüger, Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda, IV, 1878, p.421

Naam - plaats

NaamBiervliet
GemeenteZeeuws-Vlaanderen

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Titelo Herder, die, met zoo veel vlijt
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel VI, p. 311

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Vervaet, Louise Sidonie

Correspondenten

Gezelle, Guido
Vervaet, Louise Sidonie

Naam - persoon

Vervaet, Louise Sidonie
Broeders, Andreas

Naam - plaats

Biervliet

Plaats van verzending

Biervliet

Titel - gedicht van Guido Gezelle

o Herder, die, met zoo veel vlijt

Titel23/04/1889, Biervliet, Louise Sidonie Vervaet aan [Guido Gezelle]
EditeurMiet Hubrechts; Marc Carlier; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVervaet, Louise Sidonie
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum23/04/1889
VerzendingsplaatsBiervliet (Zeeuws-Vlaanderen)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie.
Fysieke bijzonderheden
Drager dubbel vel, 211x133
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 3 zijden beschreven, inkt
Staat volledig
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan G. Gezelle (inkt, hand P.A.); idem in het midden: Van Cord. V. W (potlood, schuin); idem rechts: 1889 (blauw potlood); op zijde 3 in de linkermarge: Eerste Communie-kinders aan hun // Pastor - 1889 (inkt, verticaal)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief6145
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|12424
Inhoud
IncipitDuizendmaal dank, voor den
Samenvatting kopie van gedicht van Guido Gezelle: o Herder, die, met zoo veel vlijt (Verzameld dichtwerk, dl. VI, p.310)
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.