<Resultaat 1421 van 2182

>

p1
Wel Eerw. en Hooggeleerde Heer,

Door het overlijden van den diepbetreurden J.A. de Laet is eene plaats van werkend lid in de Vlaamsche Academie opengevallen en ik verzoek U eerbiedig mij Uwe stem wel te willen verleenen om tot die plaats bevorderd te worden. Sedert UE mij de eer aandeed mij tot briefwisselend lid te benoemen heb ik mij steeds beijverd aan Uwe werkzaamheden deel te nemen en ik heb mij noch moeite, noch opofferingen gespaard om de Academie nuttig te zijn.

In de hoop dat UE dit zal gelieven in te zien bied ik U de verzekering mijner bijzondere hoogachting.
H. Sermon

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamSermon, Hendrik; Hendrik van Walrave en Rede
Datums° Sint-Pieters-Leeuw, 17/02/1833 - ✝ Borgerhout, 02/08/1904
GeslachtMannelijk
Beroepschrijver; leraar; boekhandelaar
BioHendrik Sermon studeerde eerst aan het college van Halle en vanaf 1851 aan de Staatsnormaalschool van Lier, waar hij studiegenoot was van Jan Van Droogenbroeck. Hij studeerde af in 1854 en was een tijdje werkzaam als privé-onderwijzer in Brussel en Antwerpen. In maart 1865 opende hij een boekhandel te Antwerpen en vanaf 1874 gaf hij er les aan het St. Norbertusgesticht. In zijn tijd was hij een bekende naam in de Vlaamse beweging. Als auteur publiceerde hij over taal- en geschiedkundige onderwerpen. Hij was ook betrokken bij diverse tijdschriften, als oprichter, redacteur en auteur zoals o.a. bij het "Nederduitsch Overzicht", "Noord en Zuid", "De Vlaamsche School", "Reinaert de Vos", "Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle", "Belfort" en de "Vlaamsche Kunstbode". Op 6 november 1887 werd Sermon briefwisselend lid van de Academie en op 21 oktober 1891 werkend lid. Later in 1902 werd hij verkozen tot onderbestuurder en in 1903 tot bestuurder. Sermon was geïnteresseerd in geschiedenis en zo werd hij ook ondervoorzitter van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
Links[wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Bronnen https://nevb.be/wiki/Sermon,_Hendrik

Briefschrijver

NaamSermon, Hendrik; Hendrik van Walrave en Rede
Datums° Sint-Pieters-Leeuw, 17/02/1833 - ✝ Borgerhout, 02/08/1904
GeslachtMannelijk
Beroepschrijver; leraar; boekhandelaar
BioHendrik Sermon studeerde eerst aan het college van Halle en vanaf 1851 aan de Staatsnormaalschool van Lier, waar hij studiegenoot was van Jan Van Droogenbroeck. Hij studeerde af in 1854 en was een tijdje werkzaam als privé-onderwijzer in Brussel en Antwerpen. In maart 1865 opende hij een boekhandel te Antwerpen en vanaf 1874 gaf hij er les aan het St. Norbertusgesticht. In zijn tijd was hij een bekende naam in de Vlaamse beweging. Als auteur publiceerde hij over taal- en geschiedkundige onderwerpen. Hij was ook betrokken bij diverse tijdschriften, als oprichter, redacteur en auteur zoals o.a. bij het "Nederduitsch Overzicht", "Noord en Zuid", "De Vlaamsche School", "Reinaert de Vos", "Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle", "Belfort" en de "Vlaamsche Kunstbode". Op 6 november 1887 werd Sermon briefwisselend lid van de Academie en op 21 oktober 1891 werkend lid. Later in 1902 werd hij verkozen tot onderbestuurder en in 1903 tot bestuurder. Sermon was geïnteresseerd in geschiedenis en zo werd hij ook ondervoorzitter van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
Links[wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Bronnen https://nevb.be/wiki/Sermon,_Hendrik

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamAntwerpen
GemeenteAntwerpen

Naam - persoon

NaamSermon, Hendrik; Hendrik van Walrave en Rede
Datums° Sint-Pieters-Leeuw, 17/02/1833 - ✝ Borgerhout, 02/08/1904
GeslachtMannelijk
Beroepschrijver; leraar; boekhandelaar
BioHendrik Sermon studeerde eerst aan het college van Halle en vanaf 1851 aan de Staatsnormaalschool van Lier, waar hij studiegenoot was van Jan Van Droogenbroeck. Hij studeerde af in 1854 en was een tijdje werkzaam als privé-onderwijzer in Brussel en Antwerpen. In maart 1865 opende hij een boekhandel te Antwerpen en vanaf 1874 gaf hij er les aan het St. Norbertusgesticht. In zijn tijd was hij een bekende naam in de Vlaamse beweging. Als auteur publiceerde hij over taal- en geschiedkundige onderwerpen. Hij was ook betrokken bij diverse tijdschriften, als oprichter, redacteur en auteur zoals o.a. bij het "Nederduitsch Overzicht", "Noord en Zuid", "De Vlaamsche School", "Reinaert de Vos", "Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle", "Belfort" en de "Vlaamsche Kunstbode". Op 6 november 1887 werd Sermon briefwisselend lid van de Academie en op 21 oktober 1891 werkend lid. Later in 1902 werd hij verkozen tot onderbestuurder en in 1903 tot bestuurder. Sermon was geïnteresseerd in geschiedenis en zo werd hij ook ondervoorzitter van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
Links[wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Bronnen https://nevb.be/wiki/Sermon,_Hendrik
NaamDe Laet, Jan Jacob; Johan Alfried
Datums° Antwerpen, 13/12/1815 - ✝ Antwerpen, 22/04/1891
GeslachtMannelijk
Beroepschrijver; journalist; politicus; bedrijfsleider
BioJan Jacob De Laet was geneeskundige van opleiding, maar maakte al gauw de overstap naar het schrijverschap. Na een Franstalig debuut publiceerde hij gedichten, kortverhalen en een roman. Eerst als journalist, o.m. als redacteur van het eerste Nederlandstalige dagblad Vlaemsch België (1844), later ook als katholiek volksvertegenwoordiger had hij grote invloed op de Vlaamse Beweging en de taalwetgeving. Hij was medeoprichter van de Nederduitsche Bond en de Meetingpartij en steunde in 1863 ook te Brugge de alliantie tussen katholieken en Vlaamsgezinde progressieven. Hij had lang geen rechtstreeks contact met Gezelle. Vanaf 1886 tot zijn dood in 1891 was hij medelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
Links[odis], [dbnl]
Bronnen https://nevb.be/wiki/De_Laet,_Jan_J.

Naam - plaats

NaamAntwerpen
GemeenteAntwerpen

Naam - instituut/vereniging

NaamDe Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
BeschrijvingDit wetenschappelijk genootschap bestudeert en stimuleert de Nederlandse taal- en literatuur. Na een lange voorgeschiedenis werd het opgericht bij Koninklijk Besluit van 8 juli 1886 als Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. De activiteiten omvatten onder meer maandelijkse bijeenkomsten met wetenschappelijke en letterkundige besprekingen, prijsvragen en publicaties. Guido Gezelle was één van de stichtende leden. Dit was een belangrijke erkenning van zijn werk. Hij was betrokken bij verschillende prijsvragen en schonk ook een deel van zijn boeken aan de academie.
Datering1886-heden
Links[wikipedia]

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Sermon, Hendrik

Correspondenten

Gezelle, Guido
Sermon, Hendrik

Naam - instituut/vereniging

De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde

Naam - persoon

Sermon, Hendrik
De Laet, Jan Jacob

Naam - plaats

Antwerpen

Plaats van verzending

Antwerpen

Titel25/05/1891, Antwerpen, Hendrik Sermon aan [Guido Gezelle]
EditeurChris Vandewalle; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderSermon, Hendrik
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum25/05/1891
VerzendingsplaatsAntwerpen (Antwerpen)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 174x103
wit
papiersoort: 1 zijde beschreven, inkt
Staat volledig
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan G. Gezelle (inkt, hand P.A.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief6428
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|12729
Inhoud
IncipitDoor het overlijden van den
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.