<Resultaat 1446 van 2182

>

p1

Boek- en Steendrukkerij

Boekbinderij

Gebr. De Plancke,

opvolgers van

- Edw. Gailliard -

1- Sinte-Clarastraat -1

Brugge.

Mijn Eerweerde Heer ende Meester,

Bij dezen hebben wij de eer U toe te sturen eenen brief met gedichten[1] van E.H. Verschelde en eene kaart[2] van E.H. Lootens.-

Wij verwachten van U den uitdruk uwer meeninge.- Van E.H. Lootens hebben wij tot nu toe niets anders ontvangen.

Wij moeten U ook laten weten dat er niet de minste stoffe bij ons is om het voltrekken van eenen n° van Biekorf. De artikels[3] van H. Winkler en De Pla zijn hun gezonden geweest en ons verbeterd teruggezonden.- N° 16[4] verschijnt vandaag. Wij verhopen van u stoffe te kunnen hebben anders, moeten wij gansch de vacantie wachten, misschien zullen de geabonneerde mistevreden worden.

In de afwachting bieden wij U, Eerweerde Heer ende Meester, onze zeer eerbiedige groetenissen

Geb. De Plancke.

p2

Noten

[1] De gedichten zijn niet verschenen in Biekorf.
[2] Gedicht van L. Lootens voor Biekorf: Op het 50ste verjaren, als priester, van Pastor Baert. In: Biekorf: 2 (Pietmaand 1891) 18, p.282-283
[3] Johan Winkler, Byzonder-Frankische? - of Algemeen-Germaansche? plaatsnamen in Brabant. In: Biekorf: 2 (Pietmaand 1891) 17, p.259-261 en Alfons Depla, Over Mikroben of Levelingen. In: Biekorf 2 (Pietmaand 1891) 17, p.261-265
[4] Biekorf: 2 (Oestmaand 1891) 16
plante gespruit S. Rosa 166 germinantia Dan III A. De Vos, p.207: Dan III verwijst naar vers 76 uit het derde hoofdstuk van de profeet Daniel nl. “Benedicte universa germinantia in terra Domino“ (looft de Heer alle gewassen op aarde) Meer hierover zie A. De Vos, Gezelles Gouden Eeuw, Leuven: Peeters, 1997, p.207 A. De Vos, p.207: Dan III verwijst naar vers 76 uit het derde hoofdstuk van de profeet Daniel nl. “Benedicte universa germinantia in terra Domino“ (looft de Heer alle gewassen op aarde) Meer hierover zie A. De Vos, Gezelles Gouden Eeuw, Leuven: Peeters, 1997, p.207Idioma Inkt is van Jan Craeynest eigenspraak S. Rosa 161 taaleigen kr. Signaal loze (= leuze,twijfelachtig?) S. Rosa 168musique gestier S. Rosa 167 Meer hierover zie A. De Vos, Gezelles Gouden Eeuw, Leuven: Peeters, 1997, p.207 Inkt is van Jan Craeynest Meer hierover zie A. De Vos, Gezelles Gouden Eeuw, Leuven: Peeters, 1997, p.207

Register

Correspondenten

NaamDe Plancke, Edmond
Datums° Brugge, 11/05/1842 - ✝ Brugge, 06/07/1894
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker
BioEdmond De Plancke had samen met zijn broer Louis een drukkersbedrijf te Brugge. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg als opvolger van Edward Gailliard en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge. De broers hadden van het drukken van tijdschriften hun voornaamste activiteit gemaakt en leverden aan scherpe prijzen. Edmond stopte in 1892 omwille van gezondheidsredenen. De gebroeders De Plancke waren o.m. de drukkers van het tijdschrift "Biekorf".
Relatie tot Gezellecorrespondent; drukker van werk van Gezelle
Bronnen https://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank
NaamDe Plancke, Louis
Datums° Brugge, 15/07/1869 - ✝ Brugge, 25/02/1925
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker
BioLouis De Plancke was gehuwd met Marie Louise Van Hullebus, met wie hij zes kinderen kreeg. Louis had samen met zijn broer Edmond een drukkersbedrijf te Brugge. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg als opvolgers van Edward Gailliard en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge. De broers hadden van het drukken van tijdschriften hun voornaamste activiteit gemaakt en leverden aan scherpe prijzen. In 1892 ging Louis afzonderlijk verder tot 1925, (Sint-Clarastraat, Augustijnenrei 2 (1906), Potterierei 21 (1910)). Na zijn overlijden zette zijn weduwe het bedrijf verder. De Gebroeders De Plancke waren de drukkers van o.m. Biekorf.
Relatie tot Gezellecorrespondent; drukker van werk van Gezelle
Bronnen http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/AVDA295.htm ; http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/druk_gezelle.htm
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamDe Plancke, Edmond
Datums° Brugge, 11/05/1842 - ✝ Brugge, 06/07/1894
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker
BioEdmond De Plancke had samen met zijn broer Louis een drukkersbedrijf te Brugge. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg als opvolger van Edward Gailliard en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge. De broers hadden van het drukken van tijdschriften hun voornaamste activiteit gemaakt en leverden aan scherpe prijzen. Edmond stopte in 1892 omwille van gezondheidsredenen. De gebroeders De Plancke waren o.m. de drukkers van het tijdschrift "Biekorf".
Relatie tot Gezellecorrespondent; drukker van werk van Gezelle
Bronnen https://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank
NaamDe Plancke, Louis
Datums° Brugge, 15/07/1869 - ✝ Brugge, 25/02/1925
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker
BioLouis De Plancke was gehuwd met Marie Louise Van Hullebus, met wie hij zes kinderen kreeg. Louis had samen met zijn broer Edmond een drukkersbedrijf te Brugge. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg als opvolgers van Edward Gailliard en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge. De broers hadden van het drukken van tijdschriften hun voornaamste activiteit gemaakt en leverden aan scherpe prijzen. In 1892 ging Louis afzonderlijk verder tot 1925, (Sint-Clarastraat, Augustijnenrei 2 (1906), Potterierei 21 (1910)). Na zijn overlijden zette zijn weduwe het bedrijf verder. De Gebroeders De Plancke waren de drukkers van o.m. Biekorf.
Relatie tot Gezellecorrespondent; drukker van werk van Gezelle
Bronnen http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/AVDA295.htm ; http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/druk_gezelle.htm

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamDepla, Alfons
Datums° Ruddervoorde, 16/06/1860 - ✝ 's- Gravenhage, 14/10/1924
GeslachtMannelijk
Beroeparts; provincieraadslid; redacteur; auteur
VerblijfplaatsNederland
BioAlfons Depla liep school in het Sint-Jozefscollege te Tielt en was er actief in de flamingantische lettergilde. In 1878 begon hij zijn studies geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde er in 1884 tot doctor in de geneeskunde. Als student richtte hij in 1879 een toneelgroep, de Leuvense spelersgilde, op. Hij was betrokken bij de oprichting van de Westvlaamse Club, was lid van Met Tijd en Vlijt en van het Davidsfonds. Hij was betrokken bij de stichting van tijdschriften zoals Kwaepenninck, De Tassche (1881) en Onze Vlaamsche Wekker (1882). Verder was hij ook actief bij de almanak 't Manneke uit de Mane. Hij was lid van De Swighende Eede, het geheime genootschap rond Hugo Verriest en eerst redactielid en later uitgever (1898-1907) van De Vlaamsche Vlagge. Hij was medeoprichter en penningmeester van het West-Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond (1886) en schreef als auteur in Dietsche Warande en Belfort en De Nieuwe Tijd. Hij was één van de stichters van het tijdschrift Biekorf, waarvoor hij ook artikels schreef. Op professioneel vlak vestigde hij zich als arts te Kortrijk. Hij was sociaal geëngageerd en stichtte er samen met zijn vriend Edouard De Gryse de Kortrijkse Gilde der Ambachten, de basis van de christelijke arbeidersbeweging. Als politicus zetelde hij in de provincieraad voor de arbeidersvleugel van de katholieke partij (1894-1900). Voor zijn activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld. Hij was ondertussen naar Nederland gevlucht. Hij overleed te 's-Gravenhage op 14/10/1924.
Links[wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellemedestichter van Biekorf
Bronnen https://nevb.be/index.php?title=Depla,_Alfons&mobileaction=toggle_view_desktop
NaamGailliard, Edward Louis
Datums° Brugge, 04/07/1841 - ✝ Brugge, 29/07/1922
GeslachtMannelijk
Beroepboekhandelaar-uitgever; archivaris; historicus; taalkundige
BioGailliard ging naar het Sint-Lodewijkscollege (Brugge) en het kleinseminarie te Roeselare, waar hij les kreeg van Guido Gezelle. Toen zijn vader in 1864 stierf, nam hij diens drukkerij-boekbinderij over. Bij hem verschenen Rond den Heerd, La Flandre, De Halletoren en vele andere tijdschriften en boeken. Hij schreef samen met Gilliodts een Table analytique en een Glossaire Flamand. In december 1884 werd hij rijksarchivaris te Brugge. Hij was stichtend lid van de Koninklijke Academie voor Vlaamse Taal- en Letterkunde (08/07/1886) en secretaris van haar Bestendige Commissie voor Middelnederlandse Letterkunde. Van 1894 tot 1905 werkte hij aan De Keure van Hazebroek (5 delen).
Links[wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellezanter (WDT); correspondent; lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde; oud-leerling van Gezelle; uitgever van Rond den Heerd
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III
NaamLootens, Leonardus Augustus
Datums° Anzegem, 15/12/1858 - ✝ Lichtervelde, 27/01/1935
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; directeur; pastoor
BioLeonard Lootens was de zoon van Francies, landbouwer, en Rosalie Delavie. In september 1882 ging hij naar Leuven om er letteren en wijsbegeerte te studeren. Hij ontving zijn priesterwijding te Brugge op 26 augustus 1883 en werd op 15 september 1884 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Tijdens deze periode als leraar engageerde hij zich als zanter voor het tijdschrift "Loquela" en correspondeerde hij met Gezelle. Op 3 mei 1890 werd hij onderpastoor te Geluwe. Hij werkte mee aan het tijdschrift "Biekorf" en publiceerde er o.m. gedichten. Op 28 oktober 1896 werd hij directeur van het college te Avelgem, op 14 september 1906 pastoor te Dranouter en op 20 okotber 1911 pastoor te Koekelare.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; Biekorf; Loquela
NaamVerschelde, Edward
Datums° Otegem, 21/09/1841 - ✝ Kuurne, 23/10/1928
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; coadjutor; onderpastoor; pastoor; dichter
BioEdward Verschelde was de zoon van Bernardus en Francisca Vandecasteele. Hij werd op 31 juli 1870 tot priester gewijd te Brugge. Hij was coadjutor te Westkapelle (26/08/1870), onderpastoor te Geluwe (18/10/1876) en pastoor te Schore (09/05/1894) en te Reninge (26/10/1900). Hij was ook een gelegenheidsdichter en stuurde gedichten ter publicatie in "Biekorf".
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamWinkler, Johan; Jan Lou's; Grindebald
Datums° Leeuwarden, 12/09/1840 - ✝ Haarlem, 11/04/1916
GeslachtMannelijk
Beroeparts; taalkundige; auteur
VerblijfplaatsNederland (Friesland)
BioJohan Winkler kreeg een opleiding tot arts in Haarlem en Amsterdam. Na drie reizen naar Java als scheepsdokter vestigde hij zich in 1865 als arts in Leeuwarden. Hij verhuisde in 1875 naar Haarlem. Hij was ook een bekend taalkundige. Als taalparticularist was hij vooral bezig met het (Friese) dialect en naamkunde. Hij schreef vooral wetenschappelijke werken, maar ook verhalen o.m. als Grindebald en Jan Lou's. Hij publiceerde in 1874 een lofrede op het werk van Gezelle, in zijn boek "Algemeen Nederduits en Friesch dialecticon", waardoor hij bekendheid verwierf in Vlaanderen. Hij werkte mee aan "Rond den Heerd" vanaf 1875 en aan "Loquela" vanaf 1881. Hij leverde ook bijdragen voor "Biekorf". Hij was bevriend met Gezelle met wie hij uitvoerig correspondeerde.
Links[wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; adressenlijst Cordelia Van De Wiele; buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
BronnenEncyclopedie van de Vlaamse Beweging (1973) dl 2, p.2087-2088

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - instituut/vereniging

NaamDrukkerij Deplancke
BeschrijvingEdmond Deplancke had samen met zijn broer Louis een drukkersbedrijf. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge, naar de vroegere woning van James Weale. Omwille van gezondheidsredenen stopte Edmond in 1892. Louis leidde het bedrijf tot aan zijn dood op 25 februari 1925 waarna eerst zijn weduwe, Marie Louise Van Hullebusch, zijn taak overnam en later ook zijn zoon Jozef. Na diens dood werd het bedrijf verder gezet door zijn weduwe Julia Vanhove. Ze hertrouwde met Eloi Vercruysse in 1933 en het werd drukkerij Vercruysse-Vanhove. In 1906 verhuisde de drukkerij naar de Augustijnenrei 2, in 1910 naar Potterierei, in 1937 naar de Gistelsesteenweg 163. In Gezelles tijd was de drukkerij gekend omwille van hun scherpe prijzen. Het drukken van tijdschriften was hun voornaamste activiteit. De Gebroeders De Plancke waren o.m. de drukkers van Biekorf en Annales de la Société d'Emulation de Bruges (vanaf 1888).
Datering1886

Titel - werk van Guido Gezelle

TitelBiekorf. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen.
Links[gezelle.be]

Titel - ander werk

TitelHet wonder leven, de kostelijcke doodt, met het begrijp der mirakelen, &c. van de H. Rosa de S. Maria van Lima in Peru ...
AuteurHansen, Leonard
Datum1668
PlaatsBrussel
UitgeverVleugaert

Titel03/09/1891, [Brugge], Louis en Edmond De Plancke aan [Guido Gezelle]
EditeurE Depuydt
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2022
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderDe Plancke, Louis
VerzenderDe Plancke, Edmond
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum03/09/1891
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie; plaats gereconstrueerd op basis van briefhoofd.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 278x215
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 1 zijde beschreven, inkt
Staat volledig: enkel vel doorgesneden en opnieuw aan elkaar gekleefd
Vormelijke bijzonderheden papier met briefhoofd: Boek- en Steendrukkerij // Boekbinderij // Gebr. De Plancke, // opvolgers van // -Edw. Gailliard- // 1- Sinte-Clarastraat -1 // Brugge. Brugge (Ter-Balie), den [...] 18
Toevoegingen op zijde 1 en blanco zijde 2 onderaan: taalkundige notities: plante gespruit S. Rosa 166 germinantia Dan III; musique gestier S. Rosa 167 (potlood, omgekeerd, hand G.G.) ; op blanco zijde 2 bovenaan en in het midden: taalkundige notities: Idioma eigenspraak S. Rosa 161 taaleigen kr. Signaal loze (= leuze,twijfelachtig?) S. Rosa 168 (potlood, hand G.G. en inkt hand J. Craeynest); op zijde 1 bovenaan: Aan G. Gezelle ; idem op blanco zijde 2 links: 3/9 1891 (inkt, beide hand P.A.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief6458
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|12758
Inhoud
IncipitBij dezen hebben wij de eer U toe te sturen
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.