<Resultaat 1519 van 2155

>

p1

Imprimerie

Typo- & Lithographique

Louis De Plancke

Rue Sainte-Claire, 1,

Bruges.

Monsieur,

Par mon conseil, je dois vous informer que, si, d’ici 5 jours, je n’ai pas reçu de votre part, je devrai vous faire citer à comparaître devant le juge. -

Je n’ai pas voulu répondre à votre lettre du 27 Xbre dernier parce qu’elle ne contient rien de sérieux. - Votre imprimeur honnête! expert de mon ouvrage ne compte pas, à moins peut être plus tard. J’ai devant moi, toutes vos correspondances, ainsi que les miennes, qui attesteront suffisamment de la valeur sérieuse de l’ouvrage livré[1] J’ai tout simplement communiqué votre lettre à M. l’abbé Gezelle qui en réponse m’écrit ce qui suit:

Je vous ai présenté M. Bianchi, croyant vous être agréable. - Je l’ai toujours cru comme un homme honnête et sérieux. Je ne l’ai vu qu’une fois lors de votre dernière visite chez moi; alors je lui ai encore redit que le prix n’était pas exagéré. Je serais au regret de devoir comparaître devant le juge, après avoir fait un acte de bienveillance. On n’est instruit qu’après avoir été à l’école. - Voilà les paroles du brave et digne M. Gezelle. Moi, je ne puis pas dire plus, mais je vois et je sens ce qui est vrai.

Un homme juste et brave ne promet pas de payer quand il lui sera possible; il n’a qu’une parole, et il s’éfforce à y répondre. – Voilà ce que je tenais à vous faire connaître; je crois que, vu le temps passé depuis ma livraison, je n’exige pas trop.

Dans l’attente de voir ce que vous aimez à faire, je vous présente mes sincères salutations.

De Plancke.

Noten

[1] Het gaat over de het drukken van Grammaire mnemonico intuitive, opgesteld door Guido Gezelle en M. Bianchi. Het betreft een grote kaart voor leerkrachten Romaanse talen. Ze werden verkocht voor 2fr. Zie advertentie in: L'echo De Courtrai: (18/12/1892).

Register

Correspondenten

NaamBianchi, Michel
Datums° Lucca, 08/05/1842
GeslachtMannelijk
Beroepleraar
VerblijfplaatsItalië
BioMichel Bianchi was privé-leraar Grieks-Latijn te Kortrijk en woonde er in de Budastraat. Voordien verbleef hij te Izegem. Regelmatig verschenen er advertenties voor zijn lessen in "L’Echo de Courtrai". Samen met Gezelle stelde hij een "Grammaire mnemonico intuitive" (Brugge: L. De Plancke, 1892) op. Dit was een grote kaart voor leerkrachten Romaanse talen. Op 22/07/1893 verliet hij Kortrijk en vertrok naar Brussel. Hij woonde er in de Peterseliestraat nr.27.
Bronnenstadsarchief Kortrijk
NaamDe Plancke, Louis
Datums° Brugge, 15/07/1869 - ✝ Brugge, 25/02/1925
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker
BioLouis De Plancke was gehuwd met Marie Louise Van Hullebus, met wie hij zes kinderen kreeg. Louis had samen met zijn broer Edmond een drukkersbedrijf te Brugge. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg als opvolgers van Edward Gailliard en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge. De broers hadden van het drukken van tijdschriften hun voornaamste activiteit gemaakt en leverden aan scherpe prijzen. In 1892 ging Louis afzonderlijk verder tot 1925, (Sint-Clarastraat, Augustijnenrei 2 (1906), Potterierei 21 (1910)). Na zijn overlijden zette zijn weduwe het bedrijf verder. De Gebroeders De Plancke waren de drukkers van o.m. Biekorf.
Relatie tot Gezellecorrespondent; drukker van werk van Gezelle
Bronnen http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/AVDA295.htm ; http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/druk_gezelle.htm

Briefschrijver

NaamDe Plancke, Louis
Datums° Brugge, 15/07/1869 - ✝ Brugge, 25/02/1925
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker
BioLouis De Plancke was gehuwd met Marie Louise Van Hullebus, met wie hij zes kinderen kreeg. Louis had samen met zijn broer Edmond een drukkersbedrijf te Brugge. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg als opvolgers van Edward Gailliard en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge. De broers hadden van het drukken van tijdschriften hun voornaamste activiteit gemaakt en leverden aan scherpe prijzen. In 1892 ging Louis afzonderlijk verder tot 1925, (Sint-Clarastraat, Augustijnenrei 2 (1906), Potterierei 21 (1910)). Na zijn overlijden zette zijn weduwe het bedrijf verder. De Gebroeders De Plancke waren de drukkers van o.m. Biekorf.
Relatie tot Gezellecorrespondent; drukker van werk van Gezelle
Bronnen http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/AVDA295.htm ; http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/druk_gezelle.htm

Briefontvanger

NaamBianchi, Michel
Datums° Lucca, 08/05/1842
GeslachtMannelijk
Beroepleraar
VerblijfplaatsItalië
BioMichel Bianchi was privé-leraar Grieks-Latijn te Kortrijk en woonde er in de Budastraat. Voordien verbleef hij te Izegem. Regelmatig verschenen er advertenties voor zijn lessen in "L’Echo de Courtrai". Samen met Gezelle stelde hij een "Grammaire mnemonico intuitive" (Brugge: L. De Plancke, 1892) op. Dit was een grote kaart voor leerkrachten Romaanse talen. Op 22/07/1893 verliet hij Kortrijk en vertrok naar Brussel. Hij woonde er in de Peterseliestraat nr.27.
Bronnenstadsarchief Kortrijk

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamBianchi, Michel
Datums° Lucca, 08/05/1842
GeslachtMannelijk
Beroepleraar
VerblijfplaatsItalië
BioMichel Bianchi was privé-leraar Grieks-Latijn te Kortrijk en woonde er in de Budastraat. Voordien verbleef hij te Izegem. Regelmatig verschenen er advertenties voor zijn lessen in "L’Echo de Courtrai". Samen met Gezelle stelde hij een "Grammaire mnemonico intuitive" (Brugge: L. De Plancke, 1892) op. Dit was een grote kaart voor leerkrachten Romaanse talen. Op 22/07/1893 verliet hij Kortrijk en vertrok naar Brussel. Hij woonde er in de Peterseliestraat nr.27.
Bronnenstadsarchief Kortrijk
NaamDe Plancke, Louis
Datums° Brugge, 15/07/1869 - ✝ Brugge, 25/02/1925
GeslachtMannelijk
Beroepdrukker
BioLouis De Plancke was gehuwd met Marie Louise Van Hullebus, met wie hij zes kinderen kreeg. Louis had samen met zijn broer Edmond een drukkersbedrijf te Brugge. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg als opvolgers van Edward Gailliard en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge. De broers hadden van het drukken van tijdschriften hun voornaamste activiteit gemaakt en leverden aan scherpe prijzen. In 1892 ging Louis afzonderlijk verder tot 1925, (Sint-Clarastraat, Augustijnenrei 2 (1906), Potterierei 21 (1910)). Na zijn overlijden zette zijn weduwe het bedrijf verder. De Gebroeders De Plancke waren de drukkers van o.m. Biekorf.
Relatie tot Gezellecorrespondent; drukker van werk van Gezelle
Bronnen http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/AVDA295.htm ; http://users.skynet.be/sb176943/AndriesVandenAbeele/druk_gezelle.htm
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - instituut/vereniging

NaamDrukkerij Deplancke
BeschrijvingEdmond Deplancke had samen met zijn broer Louis een drukkersbedrijf. Het bedrijf startte op in 1886 in de Oude Burg en verhuisde in 1889 naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge, naar de vroegere woning van James Weale. Omwille van gezondheidsredenen stopte Edmond in 1892. Louis leidde het bedrijf tot aan zijn dood op 25 februari 1925 waarna eerst zijn weduwe, Marie Louise Van Hullebusch, zijn taak overnam en later ook zijn zoon Jozef. Na diens dood werd het bedrijf verder gezet door zijn weduwe Julia Vanhove. Ze hertrouwde met Eloi Vercruysse in 1933 en het werd drukkerij Vercruysse-Vanhove. In 1906 verhuisde de drukkerij naar de Augustijnenrei 2, in 1910 naar Potterierei, in 1937 naar de Gistelsesteenweg 163. In Gezelles tijd was de drukkerij gekend omwille van hun scherpe prijzen. Het drukken van tijdschriften was hun voornaamste activiteit. De Gebroeders De Plancke waren o.m. de drukkers van Biekorf en Annales de la Société d'Emulation de Bruges (vanaf 1888).
Datering1886

Titel - ander werk

TitelGrammaire mnemonico intuitive
AuteurBianchi, M.; Gezelle, G.
Datum[1892]
Plaats[Brugge]
Uitgever[Louis De Plancke]

Indextermen

Briefontvanger

Bianchi, Michel

Briefschrijver

De Plancke, Louis

Correspondenten

Bianchi, Michel
De Plancke, Louis

Naam - instituut/vereniging

Drukkerij Deplancke

Naam - persoon

Bianchi, Michel
De Plancke, Louis
Gezelle, Guido

Naam - plaats

Brugge

Plaats van verzending

Brugge

Titel - ander werk

Grammaire mnemonico intuitive

Titel11/02/1893, Brugge, Louis De Plancke aan [Michel Bianchi]
EditeurE Depuydt
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2022
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderDe Plancke, Louis
Ontvanger[Bianchi, Michel]
Verzendingsdatum11/02/1893
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie en brieftekst.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 270x210
wit, vierkant geruit
papiersoort: 1 zijde beschreven; zijde 1 in twee richtingen beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden papier met briefhoofd: Imprimerie // Typo- & Lithographique // Louis De Plancke // Rue Sainte-Claire, 1, // Bruges.
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan Bia?nchi? (inkt, hand P.A.); op blanco zijde 2 linksboven in de zijrand: 11/2 1893 (inkt, verticaal, hand P.A.); idem linksboven: 11 Febr (potlood, verticaal)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief6577
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|12858
Inhoud
IncipitPar mon conseil, je dois vous infor-
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.