<Resultaat 1700 van 2182

>

p1+
Eerweerde Heer,

'K Zend u geerne de eenige sanctjes[1] die ik gevonden heb. Krijg ik er nog andere. zij zijn ook voor u.

Groet u eerbiedig
Cyr. Vanden berghe
schoolbestierder[2]
p2

Noten

[1] bidprentjes
[2] C. Vanden berghe werd op 05/09/1887 bestuurder van de katholieke scholen te Meulebeke
Assumption- Lady Day triple feast Het gaat om Maria-Lichtmis. Hier viert men de opdracht van Jezus in de Tempel (30 dagen na geboorte) en de zuivering van Maria (40 dagen na geboorte Jezus). Christmas 3 Epiphany 3 Lady Day 3 Het gaat om Maria-Lichtmis. Hier viert men de opdracht van Jezus in de Tempel (30 dagen na geboorte) en de zuivering van Maria (40 dagen na geboorte Jezus).

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVanden Berghe, Cyriel
Datums° Rollegem, 04/09/1857 - ✝ Oostende, 03/02/1937
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; bestuurder; leraar; pastoor; pastoor-deken; aalmoezenier
BioCyriel Vanden Berghe werd in 1857 geboren als zoon van een voerman. Na zijn studies in Leuven volgde zijn priesterwijding op 18 december 1880. Hij gaf enkele jaren les aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (16/09/1881-05/09/1887) en werd vervolgens bestuurder van de katholieke scholen te Meulebeke. Hij was achtereenvolgens pastoor te Zerkegem (11/09/1901), Ichtegem (19/06/1908) en Tielt, waar hij ook het dekenambt opnam (11/12/1911). In 1934 werd hij aalmoezenier van de Zusters van Maria te Pittem.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefschrijver

NaamVanden Berghe, Cyriel
Datums° Rollegem, 04/09/1857 - ✝ Oostende, 03/02/1937
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; bestuurder; leraar; pastoor; pastoor-deken; aalmoezenier
BioCyriel Vanden Berghe werd in 1857 geboren als zoon van een voerman. Na zijn studies in Leuven volgde zijn priesterwijding op 18 december 1880. Hij gaf enkele jaren les aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (16/09/1881-05/09/1887) en werd vervolgens bestuurder van de katholieke scholen te Meulebeke. Hij was achtereenvolgens pastoor te Zerkegem (11/09/1901), Ichtegem (19/06/1908) en Tielt, waar hij ook het dekenambt opnam (11/12/1911). In 1934 werd hij aalmoezenier van de Zusters van Maria te Pittem.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamMeulebeke
GemeenteMeulebeke

Naam - persoon

NaamVanden Berghe, Cyriel
Datums° Rollegem, 04/09/1857 - ✝ Oostende, 03/02/1937
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; bestuurder; leraar; pastoor; pastoor-deken; aalmoezenier
BioCyriel Vanden Berghe werd in 1857 geboren als zoon van een voerman. Na zijn studies in Leuven volgde zijn priesterwijding op 18 december 1880. Hij gaf enkele jaren les aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (16/09/1881-05/09/1887) en werd vervolgens bestuurder van de katholieke scholen te Meulebeke. Hij was achtereenvolgens pastoor te Zerkegem (11/09/1901), Ichtegem (19/06/1908) en Tielt, waar hij ook het dekenambt opnam (11/12/1911). In 1934 werd hij aalmoezenier van de Zusters van Maria te Pittem.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent

Naam - plaats

NaamMeulebeke
GemeenteMeulebeke

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Vanden Berghe, Cyriel

Correspondenten

Gezelle, Guido
Vanden Berghe, Cyriel

Naam - persoon

Vanden Berghe, Cyriel

Naam - plaats

Meulebeke

Plaats van verzending

Meulebeke

Titel10/09/1896, Meulebeke, Cyriel Vanden Berghe aan [Guido Gezelle]
EditeurInge Geysen; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVanden Berghe, Cyriel
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum10/09/1896
VerzendingsplaatsMeulebeke (Meulebeke)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van toegevoegde notitie.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 136x106
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 1 zijde beschreven, inkt
Staat volledig
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan G. Gezelle (inkt, hand P.A.); op blanco zijde 2 onderaan: taalkundige notities: Assumption- Lady Day triple feast Christmas 3 Epiphany 3 Lady Day 3 (potlood, omgekeerd, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief6810
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|13173
Inhoud
Incipit'k Zend u geerne
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.