<Resultaat 1577 van 2182

>

p1

In name van Eerw. Heer DeBacker zend ik U de drukproeve van de nagedachtenis van zaliger Pater Lievens[1] Gelieft ze te verbeteren a u b en aanstonds terug te zenden zoodanig dat ik ten langsten morgend dinsdag nuchtend kan drukken

Aanveerd intusschen mijne eerbiedigen groetenissen
UE dienaresse
Vr. VandeVyvere-Petyt
p2

Noten

[1] Constant Lievens overleed op 7 november 1893 te Leuven, waar hij op 9 november begraven werd. Op donderdag 14 december 1893 werd in de O.L.Vrouwekerk te Roeselare op verzoek van de familie een tweede begrafenisplechtigheid gehouden. Er was een zeer grote opkomst. Meer dan duizend gedachtenisprentjes werden bij de offerande uitgedeeld. (Burgerwelzijn 16/12/1893, p.2)
Veemol z.zie De Bo i.v. talpa

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamPetyt, Octavie
Datums° Brugge, 04/12/1852 - ✝ Brugge, 23/03/1922
GeslachtVrouwelijk
Beroepdrukker
BioOctavie Petyt was de dochter van drukker Jacob Petyt en zijn echtgenote Marie-Catherine Lem. Na de dood van haar vader zette ze samen met haar moeder het bedrijf verder. Op 6 mei 1879 trouwde ze met Karel Vandevyvere. Samen bouwden ze de drukkerij verder uit tot een internationaal grenommeerd bedrijf van neogotisch drukwerk. Zo drukten ze heel wat gelegenheidsuitgaven met werk van Gezelle. Ze stierf op 23 maart 1922.
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefschrijver

NaamPetyt, Octavie
Datums° Brugge, 04/12/1852 - ✝ Brugge, 23/03/1922
GeslachtVrouwelijk
Beroepdrukker
BioOctavie Petyt was de dochter van drukker Jacob Petyt en zijn echtgenote Marie-Catherine Lem. Na de dood van haar vader zette ze samen met haar moeder het bedrijf verder. Op 6 mei 1879 trouwde ze met Karel Vandevyvere. Samen bouwden ze de drukkerij verder uit tot een internationaal grenommeerd bedrijf van neogotisch drukwerk. Zo drukten ze heel wat gelegenheidsuitgaven met werk van Gezelle. Ze stierf op 23 maart 1922.
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamLievens, Constant; Libin Sahib
Datums° Moorslede, 10/04/1856 - ✝ Heverlee, 07/11/1893
GeslachtMannelijk
Beroepjezuïet; missionaris; priester
BioConstant Lievens studeerde aan het kleinseminarie te Roeselare, waar hij, met o.a. Albrecht Rodenbach, behoorde tot de "Wonderklasse" o.l.v. Hugo Verriest (1875-1876, het jaar van de "Groote Stooringe"). Hij begon in 1877 theologiestudies aan het grootseminarie te Brugge, maar trad op 22/10/1878 in bij de jezuïeten in de abdij van Drongen. Hij legde zijn kloostergeloften af op 22/10/1880, de dag waarop hij vanuit Oostende als missionaris vertrok naar India. Zijn priesterwijding volgde in Calcutta op 14/01/1883. In 1885 was hij missionaris te Ranchi en stichtte de missie aldaar. In 1892 keerde hij terug naar België omwille van zijn gezondheid (TBC). In 2001 werd de procedure voor zaligverklaring van Constant Lievens opgestart. Gezelle schreef het gelegenheidsgedicht "O vlaamsche held, die honderden" voor zijn bidprentje.
Links[odis]
Relatie tot Gezellegelegenheidsgedicht
NaamPetyt, Octavie
Datums° Brugge, 04/12/1852 - ✝ Brugge, 23/03/1922
GeslachtVrouwelijk
Beroepdrukker
BioOctavie Petyt was de dochter van drukker Jacob Petyt en zijn echtgenote Marie-Catherine Lem. Na de dood van haar vader zette ze samen met haar moeder het bedrijf verder. Op 6 mei 1879 trouwde ze met Karel Vandevyvere. Samen bouwden ze de drukkerij verder uit tot een internationaal grenommeerd bedrijf van neogotisch drukwerk. Zo drukten ze heel wat gelegenheidsuitgaven met werk van Gezelle. Ze stierf op 23 maart 1922.
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamDe Backer, Frederik
Datums° Waarmaarde, 12/04/1855 - ✝ Kortrijk, 11/12/1938
GeslachtMannelijk
Beroeppastoor
BioFrederik De Backer was een weverszoon afkomstig van Waarmaarde bij Avelgem. Op 15 juni 1878 werd hij tot priester gewijd te Brugge. Het jaar erop werd hij onderpastoor van de O.L.Vrouwekerk te Roeselare. In 1904 werd hij pastoor te Deerlijk, vanaf 1909 te Izegem en vanaf 1920 te Roeselare. Op 6 maart 1933 neemt hij ontslag. Hij keert terug naar zijn geboortestreek en overlijdt in 1938 in een rusthuis te Kortrijk.
Links[odis]

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Titelo Vlaamsche held, die honderden
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel VI, p. 378

Titel - ander werk

TitelWestvlaamsch idioticon
AuteurDe Bo, Leonard Lodewijk
Datum1873
PlaatsBrugge
UitgeverGailliard

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Petyt, Octavie

Correspondenten

Gezelle, Guido
Petyt, Octavie

Naam - persoon

Lievens, Constant
Petyt, Octavie
De Backer, Frederik

Plaats van verzending

Brugge

Titel - ander werk

Westvlaamsch idioticon

Titel - gedicht van Guido Gezelle

o Vlaamsche held, die honderden

Titel[11/12/1893], [Brugge], (Vr.) Van De Vyvere-Petyt (= Octavie Petyt) aan [Guido Gezelle]
EditeurEls Depuydt; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2022
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderPetyt, Octavie
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum[11/12/1893]
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieAdressaat en plaats gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens; datum gereconstrueerd op basis van de briefinhoud: begrafenis op donderdag 14/12, brief is verstuurd op maandag (morgend dinsdag)
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 103x137
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 1 zijde beschreven, inkt
Staat fragment: bovenkant van vel ontbreekt
Toevoegingen op blanco zijde 2 links: taalkundige notities: Veemol z. De Bo i.v. talpa (inkt, verticaal, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief8341
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|13428
Inhoud
IncipitIn name van Eerw. Heer De Backer
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.