<Resultaat 180 van 2155

>

p1
Reverend Father Gazell
The Presbyter
Care of Father Butt
Arundel[1]

 
p2All for god
Elm Cottage
Arundel
Sussex

dear Reverend Father Gazelle

I have found my sister in laws adress I cut it out of the book as it was written distinctly well. then I could this adress as found herp3always it is so many year since she heard from me she would almost forget she was my first Husband sister Charles Goodwin[3] now my name is —p4Ann Bearden she would remember please give her my love and would be pleased to hear from her lett me know pleas hif you have found her

with my Duty believe me your sincerely
A Bearden[4]
p5

P s

pleas say a pray for my sailor boyAnthoy Valentine

Noten

[1] In de census van 1861 woont John Butt in de Maltravers Street in Arundel.
[2] De brief van An Brendan is gedateerd op 3 augustus 1863. Dat kan onmogelijk kloppen. Gezelle kwam na een verblijf in Londen (van eind augustus tot 8 september 1863) in Arundel aan op 9 september 1863 als vervanger van John Butt. Hij vertrok uit Arundel op 27 september 1863.

De datum moet dus 30 of 31 augustus 1863 zijn.

[3] De identificatie is onzeker.
[4] De identificatie is onzeker.

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamJordan, Ann
Datums° 1831
GeslachtVrouwelijk
Beroepmeid
VerblijfplaatsEngeland
BioAnn Jordan werd in 1831 geboren. Ze was werkzaam als meid bij Arthur Davies en zijn echtgenote Catherine in Aldington. Daar was toen ook Charles Goodwin werkzaam als knecht. Ze trouwden op 13 november in 1853 in de St. Mary the Virgin kerk in Dover. Charles Goodwin overleed op dertigjarige leeftijd op 19 maart 1858. Ze hertrouwde later met de heer Bearden (?) en vestigde zich in Elm Cottage Arundel.
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefschrijver

NaamJordan, Ann
Datums° 1831
GeslachtVrouwelijk
Beroepmeid
VerblijfplaatsEngeland
BioAnn Jordan werd in 1831 geboren. Ze was werkzaam als meid bij Arthur Davies en zijn echtgenote Catherine in Aldington. Daar was toen ook Charles Goodwin werkzaam als knecht. Ze trouwden op 13 november in 1853 in de St. Mary the Virgin kerk in Dover. Charles Goodwin overleed op dertigjarige leeftijd op 19 maart 1858. Ze hertrouwde later met de heer Bearden (?) en vestigde zich in Elm Cottage Arundel.
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamArundel

Naam - persoon

Naamonbekend
NaamButt, John Baptist
Datums° Richmond-on-Thames, 20/04/1826 - ✝ Arundel, 01/11/1897
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; hulpbisschop; bisschop
VerblijfplaatsEngeland
BioJohn Baptist Butt werd op 20 april 1826 geboren in Richmond-on-Thames, Surrey, als de zoon van James Palmer Butt en Sarah Anne Adams. Hij groeide op in een groot gezin met zeven broers en vier zussen. Op 24 april werd hij gedoopt in de katholieke kerk Saint Elizabeth in Richmond. Zijn opleiding volgde hij aan het St. Edmundscollege. Daarna werd hij tot priester gewijd op 15 juli 1849 in het Sacred Heart Convent in Hammersmith, Londen, door Nicholas Wiseman, de apostolisch vicaris van het Londense district. Hij kreeg een belangrijke rol als secretaris van kardinaal Wiseman en onderhield nauwe banden met Fabers Oratory. In 1854 vertrok John Baptist Butt uit Engeland en werd aalmoezenier tijdens de Krimoorlog, die woedde van 1853 tot 1856. In 1857 werd hij benoemd tot priester van de katholieke missie van Arundel en verbonden aan de kerk St. Philip Neri. Bovendien diende hij als kapelaan van de Duke of Norfolk. Op 19 december 1884 werd hij benoemd tot hulpbisschop van Southwark en titulair bisschop van Milo. Op 26 juni 1885 werd hij diocesane bisschop van het bisdom Southwark. Tijdens zijn ambtsperiode zette hij zich in voor de bouw van scholen en kerken, en in 1889 richtte hij het St. John's Seminary op in Wonersh, nabij Guildford, Surrey. Vanwege zijn verslechterende gezondheid diende John Baptist Butt op 29 maart 1897 zijn ontslag in als bisschop van Southwark en werd op 9 april 1897 benoemd tot titulair bisschop van Sebastopol in Thracië. Hij overleed als bisschop emeritus van Southwark op 1 november 1899 en werd begraven in het St. John's Seminary in Wonersh. Als eerbetoon aan zijn dienst zijn er gedenktekens voor hem in de Kathedraal van Arundel, en de kathedraal heeft kruiswegstaties in reliëf op de muren ter nagedachtenis aan hem.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; Findmypast/Newspapers and periodicals; Ancestry
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamGoodwin, Charles
Datums° Boughton, 1828 - ✝ 19/03/1858
GeslachtMannelijk
Beroepknecht
VerblijfplaatsEngeland
BioCharles Goodwin werd geboren in 1828 in Boughton, Kent als zoon van Thomas Goodwin en Sarah. In 1851 was hij knecht bij Arthur Davies en zijn echtgenote Catherine in Aldington. Daar was ook de toen 19-jarige Ann Jordan (1831- ?) werkzaam als meid. Ze trouwden op 13 november in 1853 in de St. Mary the Virgin kerk in Dover. Charles Goodwin overleed op dertigjarige leeftijd in maart 1858 en werd op 19 maart 1858 begraven in de kerk van St. Mary the Virgin in Dover.
NaamJordan, Ann
Datums° 1831
GeslachtVrouwelijk
Beroepmeid
VerblijfplaatsEngeland
BioAnn Jordan werd in 1831 geboren. Ze was werkzaam als meid bij Arthur Davies en zijn echtgenote Catherine in Aldington. Daar was toen ook Charles Goodwin werkzaam als knecht. Ze trouwden op 13 november in 1853 in de St. Mary the Virgin kerk in Dover. Charles Goodwin overleed op dertigjarige leeftijd op 19 maart 1858. Ze hertrouwde later met de heer Bearden (?) en vestigde zich in Elm Cottage Arundel.
Relatie tot Gezellecorrespondent

Naam - plaats

NaamArundel

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Jordan, Ann

Correspondenten

Gezelle, Guido
Jordan, Ann

Naam - persoon

onbekend
Butt, John Baptist
Gezelle, Guido
Goodwin, Charles
Jordan, Ann

Naam - plaats

Arundel

Plaats van verzending

Arundel

Titel3[0?]/08/[1863], Arundel, [Ann Jordan ?] aan Guido Gezelle
EditeurRik Van Gorp; Marc Carlier (research); Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Jordan, Ann?]?
OntvangerGezelle, Guido
Verzendingsdatum3[0?]/08/[1863]
VerzendingsplaatsArundel
AnnotatieAdressant gereconstrueerd en onzeker; foutieve identificatie (Ann Brendan) in publicatie; briefversie van datering: August 3 ; waarschijnlijk foutieve datum, De brief van An Jordan is gedateerd op 3 augustus 1863: Gezelle kwam na een verblijf in Londen (van eind augustus tot 8 september 1863) in Arundel aan op 9 september 1863 als vervanger van John Butt. Hij vertrok uit Arundel op 27 september 1863. De datum moet dus 30 of 31 augustus 1863 zijn.
Gepubliceerd inDe briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899 / door B. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, (o.l.v.) A. Deprez. - Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.I, p.352
Fysieke bijzonderheden
Drager dubbel vel en enkel vel, dubbel vel: 114x86; enkel vel: 119x91
wit
papiersoort: 5 zijden beschreven; zijde 5 met adres, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden enkel vel aan dubbel vel gekleefd
Toevoegingen op zijde 1 rechts in de bovenrand: Brendan?; idem linksboven bijgeschreven onder de maand: 1863 (potlood)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief7193
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|13524
Inhoud
IncipitI have found my Sister
Tekstsoortbrief
TalenEngels
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.