<Resultaat 942 van 2182

>

p1
Mr le Vicaire!

Mr Claeys avocat vous a demande une dixaine ou une vingtaine de vers sur J.B. Deslée honnete ouvrier 87 ans enterré le premier dans le cimetiere paroissial après son ouverture par arreté royal du 19 Oct 1886[1] j’ai eu l’honneur de remettre pour vous quelques textes et quelques observations sur ce deslée, je serais heureux si pouviez me procurer quelques vers[2] vous savez que, quand vous m’avez demandé quelques renseignements sur les missionaires flamands partis pour l’amérique, vous savez dis-je que je vous ai immediatement donné des renseignements; je répète donc, que Deslée père de 7 enfants était a l’instar[3] d’Abraham, roi dans sa maison; ayant travaillé plus de 40 ans pour le même maitre celui-ci lui legua une maison a habiter sa vie durante, il avait désiré vivre jusqu’a l’ouverture du cimetière etc etc

Tuus in Christo[4]
CLFoulon curé[5]

reponse, s’il vous plaît, moi j’aurai soin de faire imprimer.

2

Noten

[1] Het kerkhof van Sint-Denijs opende per koninklijk besluit op 19/10/1886.
[2] We hebben geen verzen van Gezelle gevonden, wel verscheen er een verslag van de begraving van J.B. Deslée mogelijk van de hand van Guido Gezelle in de Gazette van Kortrijk: Sint-Denijs. Opening van een gewijd Kerkhof. Twee begravingen. Gazette van Kortrijk (30/10/1886).
[3] net als
[4] vetaling (Latijn): geheel de jouwe in Christus
[5] Foulon was pastoor van Sint-Denijs vanaf 26/10/1881.
capstie Onderstreping van Jan Craeynest =haarstekerije,volksw Onderstreping van Jan CraeynestvolkswoordRamboer Eignn.Eigennaam Thorhout Onderstreping van Jan Craeynest Onderstreping van Jan Craeynest

Register

Correspondenten

NaamFoulon, Carolus Ludovicus
Datums° Heule, 15/02/1827 - ✝ Sint-Denijs, 14/10/1908
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; coadjutor, pastoor
BioCarolus (Karel) Foulon, zoon van Joannes Foulon, landsman, en Maria Laebens, ontving zijn priesterwijding in Brugge op 06/03/1852. Hij werd coadjutor in Dentergem (15/03/1852) en in Kortrijk (18/04/1853). Hij werd pastoor in Outrijve 1(3/05/1871), Nieuwkerke (13/05/1874) en Sint-Denijs (26/10/1881).
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamFoulon, Carolus Ludovicus
Datums° Heule, 15/02/1827 - ✝ Sint-Denijs, 14/10/1908
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; coadjutor, pastoor
BioCarolus (Karel) Foulon, zoon van Joannes Foulon, landsman, en Maria Laebens, ontving zijn priesterwijding in Brugge op 06/03/1852. Hij werd coadjutor in Dentergem (15/03/1852) en in Kortrijk (18/04/1853). Hij werd pastoor in Outrijve 1(3/05/1871), Nieuwkerke (13/05/1874) en Sint-Denijs (26/10/1881).
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamSint-Denijs
GemeenteZwevegem

Naam - persoon

NaamClaeys, Karel Joseph; Charles
Datums° Kortrijk, 24/10/1841 - ✝ Kortrijk, 26/07/1896
GeslachtMannelijk
Beroepadvocaat
BioKarel Claeys was gehuwd met Virginie Prengiers. Hij woonde in Kortrijk in de Leopoldstraat. Hij was de advocaat van pastoor Deseure tijdens het proces i.v.m. het Geuzenkerkhof in Sint-Denijs. Zijn zoon Joris Claeys was eveneens een advocaat. Karel Claeys was medeoprichter van het Davidsfonds in Kortrijk en hij had een abonnement op het tijdschrift Loquela. Hij was raadslid in de herencongregatie op de Wapenplaats in Kortrijk. Gezelle schreef een gelegenheidsgedicht voor het bidprentje bij zijn overlijden.
Relatie tot Gezellegelegenheidsgedicht
NaamFoulon, Carolus Ludovicus
Datums° Heule, 15/02/1827 - ✝ Sint-Denijs, 14/10/1908
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; coadjutor, pastoor
BioCarolus (Karel) Foulon, zoon van Joannes Foulon, landsman, en Maria Laebens, ontving zijn priesterwijding in Brugge op 06/03/1852. Hij werd coadjutor in Dentergem (15/03/1852) en in Kortrijk (18/04/1853). Hij werd pastoor in Outrijve 1(3/05/1871), Nieuwkerke (13/05/1874) en Sint-Denijs (26/10/1881).
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent
NaamDeslée, Joannes Baptista
Datums° Sint-Denijs, 27/01/1799 - ✝ Sint-Denijs, 23/10/1886
GeslachtMannelijk
Beroeparbeider
BioJ.B. Deslée was een arbeider die gehuwd was met Isabella Decant. Samen hadden ze zeven kinderen. Hij werd als eerste begraven op het gewijde kerkhof in Sint-Denijs.
Bronnen https://beeldbank.kortrijk.be/index.php/image/zoom/3927e70fba1e442083bf2d8f4266b86c5afea43ba50042c7a771ac2e2d4bb88b2684be34b3d64b6b8a711b7f4ba7cc79?s=5bbb10f33e071&c=1

Naam - plaats

NaamSint-Denijs
GemeenteZwevegem
NaamTorhout
GemeenteTorhout

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Titelonbekend

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Foulon, Carolus Ludovicus

Correspondenten

Foulon, Carolus Ludovicus
Gezelle, Guido

Naam - persoon

Claeys, Karel Joseph
Foulon, Carolus Ludovicus
Deslée, Joannes Baptista

Naam - plaats

Sint-Denijs
Torhout

Plaats van verzending

Sint-Denijs

Titel - gedicht van Guido Gezelle

onbekend

Titel10/11/1886, Sint-Denijs, Carolus Ludovicus Foulon aan [Guido Gezelle]
EditeurEls Depuydt; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderFoulon, Carolus Ludovicus
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum10/11/1886
VerzendingsplaatsSint-Denijs (Zwevegem)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager 2 enkele vellen, enkel vel 1: 104x136 ; enkel vel 2: 105x135
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat volledig: brief verknipt tot twee taalkundige fiches en gereconstrueerd
Toevoegingen op blanco zijde 2 links: taalkundige notities: cap<s>>t>ie, = haarstekerije, volksw (inkt, verticaal, hand G.G. en Jan Craeynest); op blanco zijde 4 rechts: taalkundige notities: Ramboer Eignn. Thorhout (inkt, verticaal, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3322, R fiche 4 + 8059
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14439
Inhoud
IncipitMr Claeys avocat vous a demande une
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.