<Resultaat 753 van 2182

>

p1+Geloofd Zij Jezus Christus
Eerweerde Heer ende Meester[1]
meetkundige tekening

Een Heer Seminarist van Mechelen, in name van verschillige anderen, vraagt mij om onze vervlaamsingen van woorden der meetkunde[2] te mogen drukken in een tijdschrift dat zes keeren 's jaars[3] uitkomt altijd

Ik peize dat gij dat tijdschrift kent en dat gij, gelijk ik, grootelijks wenscht dat oude vervlaamschingen hoe meer hoe beter bekend geraken. Nu in alle geval, gij zijt meester en moogt beslissen gelijk gij wilt. Dan ware er natuurlijk nog te overpeizen of wij de vervlaamschingen zouden laten drukken gelijk zij verschenen zijn ofwel met de noodige veranderingen die wij aan sommige vertalingen al zouden willen toebrengen gelijk bijv. wagewielde[4]

p2Ik wachte dan uw antwoorde en uwe bemerkingen af om ze zoohaast mede te deelen aan mijnen schrijver. Ik peize dat het nutteloos is te zeggen dat dat schriftje De Student nog al wel verspreid is en dat er weinig kollegien zijn in Brabant Oost-vlaanderen Limburg, Antwerpen waar het niet toe en komt.

Wij hebben met veel belang gezien dat gij nog een nieuw tijdschrift bereid en wij hebben al eenige inschrijvingen. Komt

eens van spreken in de Gazette van Brugge, Standaart enz.

Om rechtuit te spreken het docht mij dat gij met iets anders bezig waart ik zag het hieraan dat gij zoo weinig bemerkingen miekt op de woorden die ik u sedert 3, 4 weken toegezonden heb.

Wat zegt gij al van ’t gene ik u gisteren gezonden heb? Ik heb het woord rame[5] alleene gelaten, nogthans rame en beduidt toch maar den kader den omslag daar parallellogram [6] een vlak is. Ik had ge-

p3 't Woord geus[7] voor Trapèze[8] is een woord dat elders geheel en gansch en bij ons in 't algemeen onbekend is. Geen een hier die het woord ooit gehoord had.

In alle geval 't is zoo een aardige

de geuze en bediedt het wel iets

het woord nog gehoord 't huis. 'k

Zouden wij geen beter kunnen vinden gelijk zate[9] doorgaans

(in eene zate zijn de achter- en voor kant altijd gelijkloopend) of wel een ander en beter.

Wilt gij achter vertalingen zoeken voor: Triangle sphérique bi[10] en trirectangle[11] t is te zeggen een boldriehoek[12] die twee of drie rechte hoeken heeft bij uitneming van eenen vlak. p4 Coïncides, 2 Triangles égaux peuvent être superposés et coïncides.

Nog iets dat moest hooger komen: Dat nieuw blad en gaat zeker toch geen dere doen aan Loquela Ware 't zoo ’t bleef beter daar, trouwens….

‘k En wete waarlijk niet gegaan achter medeschrijvers. Want och Heere wat weten wij al te gare van onze vlaamsche vreemde broeders?

Gelief a u b de bladzijden allichte weder te zenden alsook de antwoorde op den tegenwoordigen. 'k Zou zoo geern eenige weken te vooren zijn maar 'k hebbe zooveel werk.

Groet u vriendelijk en eerbiedig
Uw dienaar en vriend
Edw Van Robays
*p1

Welken peist gij den besten middel te zijn om eenen oproep te doen naar al de vlaamsche schrijvers opdat zij toch zouden medewerken in de taalzuivering? ’t Is zoo noodig en Antwerpen!

Noten

[1] Datering van brief op basis van inhoud: contact met August Laporta en publicatie Rond den Heerd 16/11/1884.
[2] Zie de reeks: J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 26-49, p.207, 214, 227, 238, 246, 254, 262, 269, 285, 342, 359, 371, 383

In de jaren 1880 wilde Gezelle samen met een groep collegeleraars een Vlaamse wetenschappelijke vaktaal tot stand brengen. Startende vanuit de Franse termen in de handboeken was het een werk van taalschepping. Edward Van Robays was de grote bezieler. Gedurende een drietal jaren schreef en verzamelde hij bijdragen over het onderwerp in Rond den Heerd (1884-1887). De andere medewerkers waren: Julius De Lorge, leraar te Roeselare en Aloys De Visschere, leraar te Torhout. Ook L.L. De Bo was een medewerker.

[3] Het tijdschrift De Student telde zes afleveringen per jaar. August Laporta had als tweedejaarsstudent vanaf 1882 de leiding over dit studententijdschrift voor het aartsbisdom Mechelen. Hij bleef redacteur tot 1914.
[4] Zie het woord waterwielde bij het lemma concentrique: J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 48, p.373
gaans/gaan wat gaat? “ gaans? -s Onderstreping van Guido Gezelle Onderstreping van Guido Gezelle
[5] J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 34, p.270-271
[6] J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 34, p.270-271
alleene geh.gehoord Kortryk = alleen (a=e) Onderstreping van Guido Gezelle Onderstreping van Guido Gezelle
[7] Het woord geus = voorstel van De Bo zie lemma Trapèze: J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 48, p.372
[8] Trapèze: J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 48, p.372
[9] Bedoeld wordt de trapeziumvormige zitting van een stoel. Zie: J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 48, p.372
[10] J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 49, p.383
[11] Zie: J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen., In: Rond den Heerd: 19 (1884) 48, p.372
[12] J.D.L; E.V.R; G.G. e.a., Vervlaamschingen der Kunsteigene bewoordingen die Blanchet gebruikte in zijne meetkundige lessen. In: Rond den Heerd: 19 (1884) 49, p.383
Botterik, den = iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAABOCAIAAABQXIQpAAAAAXNSR0IArs4c6QAAPMJJREFUeF4tnMmSXdl1nndz+nPvzcybDZBoq0ex2IikQhJtSyErwg45wnb4ATzQzAMPHJo4PPMzeOJX8BN4oAhZEbZDEoOi2VWxWGABBSCBBLJvbnP6s/f2ty5FFllA5m322Xs1//rXv7YOz36hnFmn1qZD57UJifbaK+utcs6FwUTWzkyvzdgpO46jDvzZDVGiTBpUYr3mZZo3ucHzG+/juBuVDSZXOlJ6sGqwbghBjzpNQm/j0QfTdXoIJpjY+kiFIfGhsIGP74ILRlvtutE0ehp8Y4c20arMM5Pq6z7qx7RUasdFytXB9u1srfoshKBCZzrtlFI2ikKIdG+izIfZWhejCsEPRg1OOb6jHG2hfZcOPKrRjVeFD5b1OZ6cxbNO23tnIq2SsR+80ldHXyapy6KFq7NOb2kfdBRGE/UhDl4F741uVYhd0NbdxOpWJ5MQFWpM9Bh3PlTeu76bpjy9Mzz1EA06jWLHTo2d88ooE0YWrOPUeKU8u8mWKKM7FTnrrO4tD+CKkS1UTeJbF8reFvxFu77tFadSWJ2wkCiOdZX7KrAFOu0NO26t0mHQndOm8b0xtojL0CeqHlTW6ExFPjYdp6iMDUMXhtHLDxMbd4lvouCdzjwv0jFbrEMbseU+c0mcKbZvrXyfKqdPjr7UwcfsZ5SNShul47jVWg9jwgea0Eea3zpjOPpeDysebgzZEMpcczaO//WeldrIdknglGwbFc7FfnSxtSZYHtWZMVLdJDQ+NF20M+h4UJ6fYj6yETyxbmKxWs4+VuOY+DrXpjJmqaK6bdmqaZ6lVodgnLOdz7XvI+NmttL5ULOeIQvOYiOx6syoRpWOOk/ZAtaiTa3LzhcY0WYXgtdDZn1iIzW63niTljbJXdeb0XFIfFeiO81Os2zXLzGXi99+GadsouGkyzHqfT9iCDiHyTg19i6K+j6kuA2frgzPlmBTE9fmvWsT11lseIgNa7QpJh7COlZ8nOutH3tlNT5YqjGOTWMwzdj5joV6n/A5jl2Nx0x3WdoPnF5tmj7GC+J4YDWdT5reFKsKS9YzF2I5BqVMkniOJR5DN0YrlcaxyxQ+jB0lwSbsemJH60ZcxeMyuL4lZmQqjFG7HqzP4gRn6F0YvUp0ahL+GJyectisKx6iKK4yozqtapdZNuP06Jk8O/tgkxDaWPWR8qMyLU6pVWRDjH2q1o2GbYtM5C3hZx10bVWKmfBtuDJGwF57r3AsrbwN+HXEorQaOzHMVPUjcSGyykeYMT/Wxmr+hbePNo8IVXrk5/1gMZNAKAmuirpL3c8qM+1UgdnnRLZ0DBazLtQNe9G4PPLL1MQeD+ShwxgP3ahjgp3FlFTsDQ6WmoEPHDJM1fpGYSYmeH5uotrjKLY0iXXGGRWlwQyJYZ94FkwpdI5/vL54+StsBMfqfZFjum7F8bQEMqs4maC6zvLMM1YQ4QSqwd/ZN6yA/eqjmVHYvbi3xrwsnzeMTkf8Y5WJOvacn46DkcCvlSEmKNtHBX+O+QDnJXzqKmIF1vDm3oe45wFYInmBZx4mam2iRk0kbrk21iMRtsHYe5WNodD4vs4jpTRO2itHtLdKDI2IEmKresUPesceskqv+d7IDHXjCRdprJuCZyKYR1Fuusb6weUdhhIXwzD0Ixa42gkrffriuVYqMmsst+dhcJRgiGEpjuZtq7PeTPOwLBQZhTXYzI8zvyDeBs36QmXsYBJZh68JDRw+0YzAFPk801hQz0JHlVvDQcU6Y8fs0A0rh5GGnCCifG0mEacmFs4p6Bkrs8QbXet+1ZFN+GrCLGEb48IZHMdjspEtH1w7hJU3u8HssIZRtem4toa9yMeQBF/hFzaOeJiAqY55NBri01LzSnaMnIaTuSI1WUYuMKOExGJQJfuiJW+IGQ1Y9urFz7CrmuAydNYMvJEYTBbD/HBF0rjzEYEQnyez2awmbnPqsZvEylaslr3htAlaxmGA7HJLIoyKYE0UCIK4HIG6Z8c6PSMeRBbPJkyPg9Y8hpYE1pi0H9Ws7+IIk3H1Gg8JZdvjqU6ZJuH8gpbEK5YS4yKORZBoiOs+G6Ipa8B/Cbp8G3laEa/jzMRLPXYxe6gTsISOgRBJGNN0EwQrOw0WE7PbY0NiWsXEPSLEQM4efcSn+9hnpicZ6YtnP4/UOe9pwgHfRDCRyDPGiq80TTRUbdjuTE744SVgnonC0BIyPwlO0j+xi1QxCBwSZMMxEGrdDHc0pPhoiEYCUt6NcapdwDR4OUEcX8V/iafOJRwfK8UAgVcq6YxYXjzwWyIFxzXkfiSg1TbDu6NxkO2ISPGESLAIzgjCwaGxXKL1SumROGVNgYXokTWHJArGmN6lPH3ihjQaSB3iSsZnoR1zAnpCEBiAHQ5ENmSRaxW4S76IRKF/9dOf8h5nMg6RLyAfcbCulTP1nIQB4ICXUnU9lC7Vu0Q3fUM+VibzS4BPJ0mtyAzbYRo3NiOZjB1wOdagPU6PWczCgjhfE/jYwcGMSWKy2rQtKXoIuY+weVClZ2EkV/avd2viBqhGhxovdnoSVByr1sbZJoj0HSuLYgIIZxX5DusFjrqhSyKwA89/QIpoMXQ2zw/xaKcZASnBjTuCv+bgYt2yjmUZhxtVOJNkERAY09CTGChDIM+MI4fIQeqTV7+Ufw0tEA5Exi51uPtoYlK86gVc4YC4fZSnYF67zEfyLUHatUDiinWGOIuVwhc0303wwM8bz7EQhvmz6zNSbwBe8RhAFnaK2EbSEGsF/BF1zNgDHvuW0I5rqywmZjvCme/B0wRsHj7G23gqM+L4GEgMvItIauRHWQl4nwdg88DTQInBkunITCoDHDWkDVCZBgoTq0loBZ7hwzAkI4fPcjvyIkFJDWmOd5q+MX6VJSl7wn9Gk+hXR89K3eJ1kVgkwIT8ADQwdbXVdGy6idKaDJkM5NiaGMJjdVgzKBFjHmdRaMAdmFggAkcjT+MAi74GKoB7yNExuyLAFKw4uH7K3qRRjVP2zuJ8kfzceqIBOZEIEw0xDkbaHQ2lhCQsNXJsho+mZMGlk5bToSroOwnTrZ/xrkQPoFZHYMahwN4GoIv5g+nKFnezsSIQYIzEb+eTkVDLsdhIEnDcgKjELBussBeE46K4Y1USMQedETnfvH4xKpca/FjQLaEE9D5aNo+ggfXzo74MwzrKBfY5joeQIcaRhqWLPI/owmRoYkMEFjSVWNvkHREv8ZaCznVybuwhzwhsarBSwrTEJYyPJZB9LYETs6JmIFERuhzVAJupo6slOZJviFSSgblygAkV0pSsPLbLKOnJpKRWidsDuBdwD1oIutWOOMFr2YKMlXrOQtxti1LHhJZMzap5Cp0noIRxiCkspQbFSywwsVWmIx8mhGuMRUf69rdf5CCZNK5UTnGCPZMPOfCqL9LBzchcfJ3tmo5/Y9xty3uUwB7XbREkIi+lgPxvpAIIRQRojsd4Mg4LCgtgZJzZxZC4UGzzGMGviQMm5AQH2RvPV2l2McE5x87HTShwGbYfb23HlsLYDlTAVhdpiGPvJ3aoS3+baFuDQ1MVY1X92BI0gYe+wikMJSS5XROi+LMU1uBP4kvmV1if08XgtyeasLCimuvV9thScAJPMRzDDwjYoIRJfEN40ZUe+P/liy8GzEfODwOcEHsIOlSxnE4q4K9pXYzlET80SYDYDsDrM0JxKrCuJ2YTMgD02CZWzd7hUZ2ZqzwpU7uu+jSs2ZfRED+oeCX/eEOVOiSaWCtglwQrn0/cYIvVUMRL6rdlC6rWqzansJhlt2mmG3enbzKSWiB6JH0AIgMwhhbXJ/hr3bLPpe/5IOIUhSxhgSKSpLAJpdaB+01GAZaExkq4BOrgMBQwnDWJD6sC9JK0KOhIGAPhg82Xj3r3+qscpgIPpJAxiZSflGMSXtkxTV6ILHUc6YfPEgSOMfNiDzLkbxu3YiEk0lEnA5aLfccrQ5XsQFD8lUx37JKZcYcSvVWGk/CyjmSHGxOoKFQcFVGfmRqn8GZGnYKn6a737UXTUMvnKp7GScHxSgbgIF1XybvjxIISMkKvBFd4GTykx67bNDZp2vDdlIByKgqwSOXR8FeSYxLA9+weeUt4EpgPYhTADLiH34A88KJEwSNgsASwWHcnv21AFLqnFhj7kaAFKhSAN46UySRvlWUZqDrgG1GqgUJkFl5LZAHeNr1OsQ7wq2R1kiglAZgeDMJ/SOGGalEylhBDY0O+IJsQkjO+idABopPXSqEgMV9jQSYlRKh15/uB6OBC7sKMVyRmHU04f0lk7OwGXowhLuCStKsAy4qH6dhgIQVIID6l9pP05lIOMPEjxAWrgcJojcmSoZSCGbYg/8esM8C9YAlDil/hNh5CA0xs9TDo86PnxKpY/IUPZz+8oDXiumvSjlwr9T8BH+SoNIke8yS+OrbJujqPXKMn4CYitNibQHmyCKUNcZL9xkIwNHIu/2DT4IMMuNoNnCkYvlay7ISsL/W3aQkWncqDnWxCEPEDTN/FYwtmwzDHOCOI48sqSWJde4EjpBDCwJiJZ0WkC14FEMXADZUMXkEIw8qJtgIxKzkyMgOfnPie7+2F2snYS0EPBA7guybLKTCDwXF4LbVdp69f/6bVSUw9S2XABkhJyTM5QSzgLwAbRFGk14QVkEDo4NkEcGCVUF+BbCvUGsGRkC+806DBGrJZ2AnhViA2ew/EIKKxr8Pgpzz8bFhSK/LXdSg4UFCWtu0I6q6pu/hbNfY5Xtg7qV12gmrSFBzdpkACQjg8ydhx2MOwV9e3sn9RYHe0zSnoLPi7ABdqXqRakjGlP4dqDKcsBZgYlwIFcGSQpY0UceOEaAASomwGxBCtsOaMmEJG5NyvX30l1s5HsImUBlRV+LTUhQRqGBOIAoKGgEQCG8QQSZGUVZDs2WZsmxpNaDaCJ1ZEXU2pCoxugQ7whRzXqLtunA5SGtT5CJVHLTghoyYGRAOG2wHyU73UK5MHCAzg2zDG92tVDFRJ9Q3vS0xX4IWUCxrCiq/bFAFCB+QCbrEgnlUJTwpXh5mwZqdL54eUXaDoo4AW5+cFQCkwP1vN+VNXjyWhXGc8sWQgHk/ir6RVnKUXAhP8O+rr46fCrQLJYJVJZAQBnBng0EOhAOdxpgzikjQnZikUET4HU4ELkawJPyRrjoaF8S5QDtY8UrmAg9JoGmWE2SVHLYhumKS2id2CCBbUBIQe2wqjbsIWRQq+jIfMbaXSAnPsKCi8W1KcD2NK+TabQTK0gRM1saKMwBpwRoov6gyI3wZYbkG1PBA1n44jN1BjrVxB/ONxqCsIuOwAKAZb4OA4VhhscTo4Fqm4h8L7LK99SiGTs3gqGny1J/Y0R7+G4IEJEHYD2wgJtTroVSKIZ9VDCVtGZat6Aj9sTu1zUAV1UNnfEizIJgRlqR2wQQ92o5oodJZh66WifHvX9WPXyXbkiuwmMHvZ+AFQDUIZNQ9BpQE4GvueiDsv23QW6+19k6dCr7URa9yOWpdAaW4RHEs/EK2oiTlL4SQN/CAohvBBNkgKtizqyINg/ynOYADYEP11zzPxHpc7PiQQgIE8m6QRY9CjeA8ZArsL8C5EQBJbimEKncrBD0efLwz8oQV9CTXBrghRrzJ8EGJBwaZsUiM2aOKe2p0oDC8LsyWfKwUFW8uHk9MHyZ9xAgsZFn7MiLputV6RdkBJw1q1Q3ZzflUPx0FfNev6Zrizrn07XvhiTw/TnXPOwK0/i3O9c/f2znY3270X8rnL9rbzwk52AIbFUEPs+xTAZVbjtBry3EG/QO4m7Be7TyyhX4DbQxWYsL3U2aIWAJn76zQtE3J5vO3Kkv5N2i8596CKlqgmljESUIERGRzpCAoFwlD1R4QRvXj1G9Ag7DUsjtSNPm1VTNQjswAv2QcilpCuPacyUO2YsV2YPWFUsQCSHnELQIwJCUvTdzCTY76q3fnp6YvXL93LozC8CvHteqgv62m49+ggeWRsXs7KFEoPyqrTnbCyUZqAGGG/o9vrW/oAUxXNzobscLx353L3ji6zH2bbUzN1miBFSQprNM56swXIAM/g0x3Y2VOMncEAg2UbN6yv09NFe/LqaX1x8tH2g8cfHx7eOYjjLZJOEIJxAMKsJd1DStWRgqJh36cxIS807IAADHDf2Ovzs7egmg4aSSIwaMBloXeaoiZuaL/AU1raAAQJ9qNsTCloTdUUYIRkoSLk6CiGl0blreIDiKDXl1f2+bM33/zqi/VXz7os7/Zn2/Ot792fPPnokdl+MEZbxSTVW1fkqXCbE7yLahwKUD5BrDdDfLmyb45uhqd+sWq2kuWjg+bOHVfu75lsps2kBxCZJs5gP+IkLVtSB1vcE4zwp5hi77bvTk7eHr+4fPrqm8tl/cjd+8M7Dz7+Jwfpk8MsS7KkNd1soDUC/qejQMavCN8hykG7QsknCWwk9bqt8Tiq+ctXn+M+g8mp+wlWs7DGcfoIljGmBGSD8V1xYMnsIC9hH0iEwzDmpJhsRVr19qDHAYRpjzuX1fX69Ozi73/647/68YvLl+3Hs9W//NG93//jx/ff+3ay89ibibgkIc5VvB6aZsITQTmJCRCTovVYUjW0w+r6uj36ZjV+/qp8+27Its8Lt6UXB1tjtpPNoZzSLNqeRXkh6XW060Fdu7odevwCmHWzbOrry6ob284dLPKPJsWjP7738Dt3sp0JeZ+aTsBr27d09+ANsHtpFXbCZVO0UWUH6pwtZwqeXa9OnnUuHR1cEryeRBZaELn0Km0tmJSKjqock5EMAFSQBqnFolsl7RaAaQSoJe/kuqZZUrtZ24y3t9e/ef716Vevp+tu+66+9+Thtz88mG/fI3gDCsFjXQ8L31DGwrs4P6WCpsDk66mke7gTSPPQVV1xXl2drNf2Ymi7NanoJNirs+v2lb9Tu3LXJdE6CldJvrxwzavb3drd/UznD99XyYNtFR8QvsvEVlW1vn234+snjw8e3bnfzHeFXqKi7KOcTtBAoTg4mxJ/CPYZ+BIuwk9IChHVJokHUv7m6GlEGyMhZ/eJoZCj7LRQmdK6ATjw8MLdEOqISX1JwszpPgKLoPj4IWSCODSGBW+1Se4xVfnV1c2Pj//uV5//9e671Xf3ik++/yePP/iDYm8/UPB3VEzdSCSBi4BrSultV63f7hypWfqu5JQsxXlDU+OCoNojcvKQzYduWq+7U9//ZH27qI+3r9uDFT2bKYGnlSpomKezj6ZlerCbz/bSsujiRRNfV8f++BfvMrN+8Phgvn8vnZY0fm1D36UJ0tmCwITAgaLN6V1R+tK17M1MKiPKB6uIubo5+SVNW/4A6wkLTYEgvRDgOfB9EPTdAiUEtyxaUzZwoxGMKSYuWwgjyyFIa1UoJNifFMarGhbV7eTm6vb0+vLi9CKy+snDne+/fyef7APZhzWRmUUOZrI2IU2GSYv1QFyN0M1daquU35JfTQXwWruIBlReTMkYXk2pRXXXNA7CGlYQIKz0hO4kRPN6NLcsaUeXc2paTL8o6mly68LRyeL4Z2fp6Ysnj+/tfvrtbL7bsl4yA+kgXPp4mlk1iygyLX5A9WdghAQnAyZg4Nh4q6+PnuZwmkGvEpIE7VAgslDyHQ0QDhManPYZPhiIoV54XQMDx18xmQ7YJBUWdCUpjCYWIDSkBBEK3bFfvbm4/eUvv9L16o9/b/adT5/ofK/Su3Y4p1fU0y4xmCHnGefBb6nh1gD/2GPsvpO2F8iBZAA+MmaWhP20GhPg36aeFx4JtFLCvxEOWQ16CYgl2mYA0gTqxM5gzsmpi7p/++byxdcXuzvttx5vz/cOTEYqkVYAtTqdcZFLmHL0LFjIvhikk4C4qci6TQeFlIx44fiZwJlgOym/fEEckJ4HoBiTJxNTSDdUrtQKLVlMJaT9nD+ScFxq+0b4gxgoYXG0NHJ5usSPQ7C3y+Hl87PnX/z6fum+98MH+x/thmiP6EKDX8jZsSylDatW2ETEXyFbqXMpCGowF7V3TUoBtQELB1/Cf2yXabMPbDPpuYqWm5KZAFjUPhsTNlvKwL5vM9dSt1CUUapW4+R0FV6/vU6+vnl/v9n55F6+u80ToefgBRgImMZJxx3sT7WwDbNhXQVlyuOwgxHYWmhbo89ef40vEaUAxC0uH7NHA3R3S+KlaBH5A3siJJ+h3x5BPhPhKfbQiUjvhGYE6ZVyhFUmDlgGpTjDTW+a/tnX3zz74vhRcvrkB4fz97+X5WXTTjsgKS8hFFL66Zl0WEPIdEWNTlWPhgCrpKNGo79pGioUsuM0voQgzFIJ6JJKm7ngFGq7BOdiW6lK2tTXEgyAsmYL4AG/X7vq4ubm4u21vbn5zoflvcMpQeSWQl66rjR4cYYUtomwQCBSMMNO7ADM0jki5ZpMLQwwGFAVuNyUFiJekxbZZEosShEK+ajXOfUkrbgu8rdTdx0L6ZdKIzcgxlhH8J0jAhvbjBM4zabPF+O8cgXSHehxcBJPqduDKHmcJg8nQiwM20WzswWbRTO+iMJWPlbp8Cb1Ffaqxxbaocx9DlwXFhbqD9zYD+QhOG8DLITGT2rw4aRxE+wAyr6jfDRDVZgKftsYuk+mRJuhxpasXDU3x5fXF+fzPbQPNqR7rX7P6btDu9NrAh/VrO6Bus0qG29TVcHcs+88uNg4INADp5uMlfznv/xLCLfcdnu2mnAUfCncQrpIs2WS9FM61VARSdZDz/RtCbIUqpQWyxb5DoaEmhAVFBZFrsEyIZy9i/Okidz5xWXz9urFwex4f3/cKnOLGdIB6SqramAe+iIiSGe3SB/KlACHPowWzRLsJyUiCUMBasgmtbE1eiOSHPZPiCq6FmsHyBBYE/yMo4aHkZ4SlYEkIzyjB6IPblXxferw4PFDKE2QP14E/eBpgciyBUtpks4C6GKgTm2DMbqQ0cdKYp8jPPColbT9r//pLwhZTuWVKy9DMYS6dDdu5A/zkbanv+2w3trOfJwjFaHgTRB+seCGxwAyODo9uDQNP+FQhQbZSVZQGvWwc3493C7WiZruHDzIZtt6Mtcwp9mg8pEuBcRFE2iiT31cQNjyX6hqoDl4BExKcQ4aJTnSlYVTJFYECg26YI6DokzEyQnDIiZBggXn1A0wYWK5OhtTu+r8sq2G5nZ16KL5nWm5043Zkqbmut/uJRHRTxFyGPEGDBnnw7HyBXTaAJmQpZTWyH2M8RiGMIp53KRg9D5+t067qoacEUIPt1F6W3XzLOp3yi6bUhMD4rKkhESoGjBmKfUuhBjqDmkWZYAsZdfQBnFUXFXN//3V8d/+zcn3H7798z+c7L3/ZBZtyWroi+tpT4eSPnnMocc9rdwNUytdZJhx+J3IFNBc4OnOUAIRH2HKNNYp8jc6X9IJoj4kf6B42TA44hMSL6RSboAdp7fhm+Nj17/83nyc3vkwn+yI1o/vwfNJXRKJkCFJ6kPNpmGSpdredE4hqyH4qAuhO6SRN+jLN5+PIzo6u+7V2+PjZ7/+6rc/PV38vfn04Pzg91bzD6Yf37lz/95czw9rc1f6WTFIOkonyQjiHxoaMJIWpNWt4LaBRpRZMLa3N/rpV1+//t9f7W9PnvzZ/L3Hk0w/rjrEiThkFmhdxjypKB8JzuTtVtqL6PdolyZTeAGyvS0uhLYEOVIP0uohCSP1AqgAhkV60uCH7B1kM+wpUEw6agJfL3rz1fH56evn72X+s4/vlrOtLkwquDSYXryYU4krMIm35YCVsmkEekfQaMFDFBJ4Q6ZsI1I1l7ejPn/3U68mVRO9PLn8X/9wbT9/8WjnXf3+7OeNfvHC3DnRnyXuPpH1PjYUivpiq7z/4Lt3995/aMo5rRfUB3RyoKwbusGKxAK5AArKruvu6Ncn7/766KB7+eRP7zz44Seq3GvHbUcqFcUS+WsQdp/2DcwxLQKQqSb10yEST6NhMXSm9b6rznf9Kp/Om3iS0KVSKxfTdCo3xtRLBwHJIjS/0MkRHYmVGr5e3b54/tZerv7Z4/bg06kuH47usK0yDjGNr+kT9iMMJUfUiCAPZQn4Aogw3iL0aWyOvgdkI5WC0D1Ov379VDrDrlqYcbXuugVW4reLfpmG6/VFe1b1Q3J7ZM6O1Hlzej9d/umh/+hb3zJPnsSTHTogYB9YM2nyxBlVg3A/UGuqbWx7fdo8/c1xfLX87GH66NODbHuvUzu3Y0FaTmpqmnQswB408aSm5nHhtuC4MtHESnym2xpRSTZuG+8tkChk0qSVViUtedo4UoKLXooO+ia6TrWQNue9en1y+frLsw+S4f6T2eFDFjlbmokokEABnCQGuWlqiSqAPC7tQOSJlNwQkXRqOhyYcET8RolCj0dfvfy1NCOwT1v69pboDzGtzGTgRCGSMrQlvl2rqo6Hlr5MyKK6KKIUWSVBgBKoJ8EBt6hWpDkBeysMnXbXff76/OR/vj76/sUvfnRwOP3sO2Hv/jDsUE/wsCJIIf2JFirQlY3GhurD68TR6JSFT+gPdwOSz3prfTWJl25rp0NzBABgJwKASOBSIk8Ln0wYpAzkCQm6ybIPf79qk2ffPF7V3/6sSD6kgnlYD9PI93HUZPQ8EKJRHkEiQ23QP5e+CPCyMgoueD5GJay+CHTAxhL0g3798mvojjgFNomIAmUXi0eVJFIkBEgD2mV2k5YbXSpXak4eYQISixk9YatuODxDj0zaYHC4/LmmoUeKrbvi5PTq5z/pHtxePfk9/+jJXpIfLC0YhvRAKAWmk62IIF3hmjYuCR94nLRLCCySpJBGgrspkGC0sBO6eESFiAKJI4wLEYJR+iiIrJA2roDhBH+5vK8rf/zy4u3b19+a+U8+O8wOd9ft/RruGyYa/ExzGF3SpsMgZQs4SmoAqi/aE30SgzEKHE2PUJeSCyif9cXRU44UaEsJ0UfbiUF6QSaG2aC1haYo/p1wJgKMQUEMkFIIGJIM2hIujy5dJ9aOkoS+KycL67YGAhBB+tu319Xlu2sUBT84mOzs7J6iYQ5uitJaXkVDgoIeY5FSShA5u46X0W6gkUR5Q/uFo5EqB84+0GlEQOI6kktFx5PqgL6YtCFomqPuoWEV2tYVN+OwatS7txfDRfXBgfrowdyWuyvEVIBrv4LUoH7pOlG8wDDjj1m+AraJwCQgc6PyoXPJUqTAJEQj4CG06dOXX4OqSJhG1ZdrVV9dT6OLD3YKUx72ek43A+lrhmQCtw2+hZlscrJpvLUFNkZt5xoRw5fR2qUTKf48fYlJ7NpV66/OrpavLw723P7drb07ZCG0tWaFgngsqdal0AOBUjZZsBFoiqeksUP7nCoC2UA1Not3/UEOmWwtEZUOnwgHYUQQYwNKeTfdDtALyV+6M2S7uOvhOMKbt2eX7179aP/00f0P3Px7QzKDuwJjSiQhYUoHidiB/gSaWYRGdDfazqLSAD6ncR2rGDoE5ShaBOULffT1P1A2r/vs6PXZL3/2E/t/fvtExXv/+r34w7soTeBHunVEaTIOELc3Jnq9PZ/PH3y8u/VQZ3o9bEm3G/LBIqLC5YAs5CWONblsFi+f37z+7eV7D7Ifvrc93c9o2HMyV3pC9yClrYrywaOx1jQA6VnQeySrsnZOFvxWQZmx2bTGRf1CsoLJJC7gyyBIOvvkK+rJMXdLanznClAr/PiQJ51Tl1erNydvH2v/+FBnd+ad2l2HDICRqzEnIYjIjLzJThNrAKuGLIYNSrdT2u7QRTd07TAY4BJyRv3i+Tcs9dfV9X9/+urpz349vH253zQfB/Pd+9ViuPnFF1G0LOzcfQv8upiv9x79uz96/MM/uhN9cBcpGCFSdA0VrSrlSiA1LU2sS3zl4ub2m2/evnlx/tHD8pMPJ9PdPKbxU4ssB9cW/kBNCMyEdl6OXAJ6Ct0tEBb5BMAadoEO0bIVIMh4xBSsCxOho1qDefB9tCvYUURklFYDXXXI2mgNh7H0/vnl5bvzsztd/NHd2d27YPfthkcVvUfKy3BGaSCLNFwArpwp4r0xxTwJapBBrS0lFFNo/A6FnX71Y+/XlZudLd1qeV2tO+iuKtwg/TxZh8+bsMyrP0mjxzvx/nx/WuwfbMXUtLkw5mhDYQZEiiIYlHxLYqDaJ3ord7tc/Obrd5j7vU/ufvTBXehPkrSWUqakiY4UgCcl30kvXPsJRiHSXukFEy7QgBLCrVuYcO3DHO6RSgNMmaIDE9+g7zKBRcKhB7qjbpwgYSejKLTSyU1SPz8fX/58ce/i7ZNvbe1/dlCmuwB0BFUQ73B8Inun+oKQB48hFAAnEpDowEk4pL2DUpCCBoSBTUmfWL85fonEh0YFRyYymQJ2rqVudW6nH+rOv5LwaPcOZmVCeTAADeFCNlQ3tQJdG9JDKKhUATFQBdKxjtqq9heX3dE3b/ZuL+//YPfO4cM4v8fjN+BTXBw9J81XvgvDI0SLmJXOJMEB8ksAAOIhQDV8CK1yniujKKXTKZoSrKsgRmFCRG+Ru5Lf+Sl9PlHa0exp2j55e9F98aujycXw+w+3Dz7bKvaZSjJXYQsGQ+SDLBsdKfUR5ddoRehKDELlBuyRJDkypAKPQ4RKVZ3nqT5/84ykAO7PhUh0axqnOmaWw3a3iMl4KtiRBvQDd1JcC8XeVqGbQxeMaNI8ojRsR8aMKNXZLzswSZPX6vI3v12vn77Yf3Bz8P29O9O7Ztiuzf1WFK301yhtWKGIA+SIIO4ErbE00eKOEY4AT0W10Veua8I4g1UnL1CMw67B/og8ajMlQaxj5Egk/H4DiQoa++i/z2+XRy/e7pxUdw7D/ifzaDrv4l0oTugqkOcI7wDNzsNCY8nsDqUOfiCfAjTnFKjyELIhvwWai7Tg6OglWlMyNHMdKpLKmBYpyY8O4maiCl9AY07PgUDPw9GNADHRP1p6m6PSYR6A0ADNjPiLTqroTOyqqdTLy4vLs/ODKL57uD/b24/THZyECSfpKdDqoxsFhQkaUwxCEYY5rpaOPv1Mhm3YPKUziPjWIxwSgIOEBFNDcWFi9jeH5UJSgRnT7dtoEWkCSpYKRT+4nfPT9vmLZ/56/O58d+eDwmxv92BgUA3OROIE0srQD84qOkZB8nQfsFy66jLO1VcyuyYSLBAPNZo+e/OTxK5pYiO+c8mWRXQzFksK3dYjJYVdjRGgIRmHRqYHDZ1SmuUwY3f5XJm0Uv0WOn2RDEVEmTYUY9We1tU3T1+3Ly/vfaTe/+DB5P5ByoyUTGaZ0FQyiROoMTciK+xAZFH8BrlFhiXy2DJ0h/SnzhoqStIkGE8kCwRQkaayDzlqHGBkyERgSICHAZL+buF7WzFJsKwurs4PVr+dH07nBx+N6YxWDBot8E6nIOkhllFRAX7QMYM9ZYJoROYgsn7hTSHwYJo4pgqGE+L6P/z7v1jeQiwAhdaQfr4t2q60XV9wxgIZkEiljd5to6SyCThlRVtYFAQiv8XhaJ21Elr1SkTxlHd87NDVzeWz6/5LvZOMB+/Hk61Z3c187Wqa+uRj7IQ8IUU5VC+C9Y0iTrgLGFS2kI1boc+niy0TWAiw1TC37cx0MQuhIEdf4rPVmBFE8M1MuESJ3BRUMTWyWi6Xr9TzL426mhxMy+2ppf5sfE1nibYwqBcARNyMqOMJmcCxiB4oekRptDOniHbdIi3OZe5nMwFoP3hYvPvV38QvjnOWnh92k602RiHH8JwoAWix8gAMDqBUwBw5QZGOQdyEnCINhnrqYELjjpwDy+83nJO2lbl+U5+sL34+zdbbh7PdyTbzcJ25FeIQS2eih6AhswJ0ihjXoIEgzThqEEQV+Fk3ZDVKw0WULRAtk03GJppUDKYhgBf5eY9VMQsDkkph9npERdgdQzdxn6Y3l+7zL6rbp9GjCY2wD4fiobUZBSO0BkYk8c6GMhbaWUbAAjQbZwPnDtUBGYReL2DGIpMS4QyBh4GbZ+Pi6353b/fg04/m+/M0nTNvGZslpJLIHQg5FOtMjeo6QeUsKgqYmo0a0t1ovW5jPIaXMZRU5QWgZIKwZ3HaHj1dogH48P2t+wcfJrsHXQbfmLTr7UALliWJepJQQJvXkxAm1L0yCkkLrvbSaZOeDL9bsvPom1JmEHpOicqyJzVQXsZivUQTUjUFZJ3J2Cs11e1N+/zlyenr04N48fC70+27c5vtbYSGKyp5gkBgYDRZ9RCR/FeXZO8AtUm2h0l0TRnXWbYkoFKFKKT4MiqHaDZRn37k/+2ff/T4jx7HMBKMjShg9rQj14qTIQUSnoduCHGAcmIzdrsRvURAPop9xNLgfrjRLK0LUj3p5/zs5vLs9b395f0fHU7vl9BrFtGBz8AqXd+0A3MUbALpQjSsZVbViHiZc8Q4BU6VKcMIMY1zXpSQ7XNUfZZZU2l1yewfsZI0DP0K5UrYxw2k2lHwNIumPr+4TtzF9//gwd33Psx352Ebgk3ik0wOAUVEE4fhUu9iJ9uwonh1K6OYODv0EPkDbpH9IeQJgJFa9t/c+Vf/4p/fO/y0mBTfd+kd/Ahjsboi+2HPxEBexeeLbBMeWGZvIWNhGmRoB/lVTGAkHJluKxo7RoP77vWbN7/46mdQUI8PHnwY3d/tZrRHedxaCBQRtSWhmkXNJGWcEnRApmWMAUoUJT0yi9mgJzwy+TXNrgTvottBGlWikAJkziSHhsWWtXRZMr8mhyD3i6ZVWywa5y4u1qvTV4/s4v7B+7P5tuUIHXkfv5fiHFrFAiNQ0BiaqQifXkXjEnosZQZQYTE7cOoyGpFGAGtRzaJpJe3+l//2Hz/+wR/ee/9P44M75IgEdM1iDd0N5Fx96TpMCfJt5itUpkkG5NVqgoSwU8zq6JkwVrQ9CAZl26bL5er05Zdf9cdPG/rzC/dieXP89enN2UkdbnXPcNUaFWcLC0Y/p608rAK1bXG50SsY0VAwNWIb4i5ip5ECg3X4qxQJSLFDqUGQoORDJ8FEKMSEtascUT9iQhqm/byq7ep6df60yM/yew+j2f1Ibe2b+B4oex0vq7ZbnQ3j5ZkNV5k+NTITyHQoms6kjbfFfFqpB/hC5lyQTmIUMIH4g3718/+RoWViXDHZR9mMWgG8A/arRlHzS99FGDYk6yLKs3UPXbOgcGlduZhEe61iaBtnoFqJx3cnN//vl8d/9flxsaq/u10Q0C8ux+bQbhXJw0J9+Em6NYlzP4+u42Gx9JOlnTEQB8dSbEMq0Y3YarN0i3IVyJ4wj5TYmzqNV+GAyT4ag+mWDOnKGBcuzkAKdRpGTibM6LHcOHW6Wh+9Or0+fvOpqn///f3Jhw+r6dZisOulWzbu5HR9+eVNeLZ6/1vj7ns8bDwkW5O9ne09xFzwQLBTbAr6YFrgbBSNqAR4iMfoV5//HTg6JFOaIWAPYknK73MpkURrIdOyEJxvdZjEATdCA9cv4RZRScIbFfTNoHeWDDkvK/Xi3ery6pb0DUBnYsPaxYrZ+b4cat/UlNP93prm5upNCpCy/s16WJRDke0lZ0toqMrfbdrDx7uTaVE0BcLyftaUkdsqx4Lu+WSmprtBbelxHVUgAzB4TCEiIoDBTkf4QUQEl5dv3h2fHdGY+aDemRy4fnvrttsPL/R4c3ubvauLk6pdvPtpZK6j2XfV3e+4P/mDP/vsk39q5ofUFgFXiaj2w25/A9fK0bRkaXB+e/Y5XMF6zBuOxbfUNGwKo0spoy4Yjc+7GMkyWl2xOUYUiHbQKpspd+oiglrKaA84kZkSLAmlRl60SdiVc6axBSVLAOrl9gCyHbtUMXLC7NstIilmZfpFVS/q8+aE7SsHvxre9lN6d5WOr5Wvlmf7UT218+nt4/gre7vdqXlvt+uryeW9NbBi5/lEr7KrNMmmZ8Xhq6ut9dES0Hh3tj9bzPP3/AFDfSgtVlf9yd+u3/zitP5slX8HX0z2b4p9tfvxo9ndJ48+/eSwnLE9bRwOaAHRX6W0B6VajR9zi8FMHx+/LjQtquvbesZDAfOljcYYCDJMaAjqc5xrM067iWESbkgEoU1vdU4XBoiE+UjBCGlPdeJ8mlSiR7BTGcsiw4SC86EOZjJYRKMkUHK1unUIFwMntTcuqLBQU8ABra46sLDu22G5Dqurk6UbSsYDUPoqfdF3L4fxZF2l7bPDpDpU70V2q55W6cXW4zf7uxDXPzT5jGpEelt7++XWThxtoQ6Jzy/c8wtEpTd70Wo7a3bTb4u0KlZl1B/Gd7OScoJmFN3t1LXFRoNAXVfJsDbhHAN4++Yd0xyB8SehGOUGBrInQ6s4KXo/1QhPLhqjzSwtyYtNIiIxaoNaoWcKgDYKbIGrkXpolCrMEvlupN2umWeYUVPBSYgAn0wnjBeo06N9zqTxwv4hpZILAUQmwMqoA0VGg72hDemF+4Y6GxBIdwxGU1jUqxZJr6+XuCEXChjaOAX52USTEc0xM1llmMaowx3Mkyrwc+FGGgQRa/KCFHRcaRGntDXp+sONSzsODAf5SpnoeRlMuUgb4BiAozBBrJbtPnl3LGooabTL3SAgewYgcCacUkh9sQX6jixc6h4YJSmmRToTJXwdeL2hz+CjEhxN1VfIcBNd3a5uiUEshLlbtDfDAqGlDJJzO4C0QFMEEkmyprEO54lXEmcFWuF6PBJwX4q2FDFbN7TReDNlfrmw4zRtEA8sySHIy+H9IBmnzEzDoxYJtzog2GBQAm+HwbY6RbtK40bEQyJJR2knYxy0BMkHBJIeqR/fJA0gRpwgmAZV0QcAFtChG4Y8XssVBxxlaPXZ2QWY3cEYkbI2dS3igQlpmGsMpHtBNwo+RdAIlQc4WjQ7Mi8oBAEKK2p6nhLYT3WMeJ9JK4gIYBaXIjDZiOQDu4BYYOd5VwbjK4J/Zmwa1OrrukSwAdcDGUQbWjSiMkYheUomzZ1bdQS4YQquKDudMcs2Zd0iaTYVkokNGkfhmhNBIhnBj1OpOejvSot1zA4wKhJ5GzPDMbZW/IUeLLTROOmd6wY0SP/ISSOMgEWE2qf6JlraBuKWzqIItnpaz1+LTpz3UcvBpImWlnEPphtbQkims6LvFjKlgaLQlWiIkWPTSDB1ASfoUZ9xe42kRXg/lOAU6QQy6nLQEdqnKyFcMNSGkcWSSjTJEX0yaUQGJR5BVuBDeHUmq+MjOCmaC6pARhq20ahysQVdHsLQ1gRqBMq1gKeWwXduHeC9vNDrFSUsqBhVZVhIVKbdRusLoljvwudMzQ13QVAPiAJ8mHEBAC3rDK1+0q/9dklXjGKKgXtmOEPak8rlgo01wxCgeJg02gH6+u0LqaU4YsxWoBHcO2Qoe5uStIgeiKYGpuU3NTNTwAQflP8yoRFR8YJR8VQUNaBIkdYK6cdmy1Co+CF7w7Qo3WTgLMGMnwjricCEpg+eyacLWkeyTVce25MyEY6YG23oUmSqIolC+kkRyZxznDSMcMMIMh/PLF0i4AvyXTgrkTPJGAfUAltkmIHgogomxYDIMlQAtKO9g3KDwpujpMJkfBk5Gj+RG49gOfBQGgpUVDKFL+MGQqEIOctDnLz4Skbc6WujmzDoWUCUJEdpB8stITqCpxCqXO6vKYUSZa7DLSJ3hta/iecyHapExS1D5jiT2E5CAKNBhyoL5RYmQddKBqUZdBKZA+gO0lAoYBaDySAZBSfKYBm+ISfHmXLZArQhPaUV5oBmgdXTD+ho5rJxGiqaYUGqJ7r0WAc9UhniUs1YR0xNT9H6MJMANCYKiTljBoQAqAvp8KG42ky6st6YO0M4SghW6lx+JVNVopzihDdD6GI18JdXb18zB0jVl1rMnwhGacXDUKDI9C+AteSQ/VTufZDbFKSNJyoszsZwfcoE6wMZEGOp2lo1lRsvuLkCwSCnHlF3I0eVG3VotdNXllAFkIC7942MempYCDC5RcmPMIGUDCbYtKSRovJJUMGgZZGxK6piyja5m4kfUOvLlD8ZBNiSGNTLRC/mVbjQZ4m9t2ELfpiSRsZJZWBeuEpitHgwYYLbhQBzfEFYM76MhbLJRDV+wJwASQ2MgqqGICjugcVevv1Gxq1k+N9N2TSbcFsAsgqQpYzJMZFpoEjGGlwolVrTwWrLZDVgCC9BZif1J/NhEKMtUyf035CjbDge4aqJ8jI7KSEGiEKqJ2/jNNxRJYOA8BAbdY9cuyD9XC7V4uSE+aetKDfUCDHR5LCccb4S8T+5FoiNsIuQzwil9B1lwFskPwWzKXInCr6E2W+QG1YbZT29oLGbtG0tfgElIZeF0cyVwZ2GVAu/ILfOQOMBkqlaE/yGiUaUYBAdXKmkz45fgPQ4GqgwaOeIIgEqy5uVNDkkYVE5yJVJVLDCa8kVFMIRiHCEgIVXC/HGrzZTr2RD2bSYadWNWnbTsmdIW3ISMYPDwsEI9xiPTMgxzKhoJas2MMSJz+BtFhgk7sXb0Rm7riZ2YT80/Hkjn040EBZ5TYyg08HWwGzLvIQIhETRwPMz8o5vjzilyNVxDULakvl47J3tp08JBMTk2HxaueQWYe6we9GvcZRo3PkyghQWQ9hh4vDkm01BjrcJccmXwGtv3iOim83IGJ6Fi8g0N+rZnkMT6phtSWkRYL2gKIRrcokAcZYQgzhBrXkBwVroF5lMkpmXzT1vcguY3E4wLhnAI6nFxBfMkU4On8Ss/ObKFD5Exqj5XPFc9hZPKjbhlvUhBVgz40n/B5AjN0psrlTZHIzsOp0GJqJkfAOyEjE8oCdwb8FU2iAKTnktWiRoA4tCJdpcMEPJCQ3DMAHpRMZGJ/GQcw8JSyVtQULeXtL5In0NCOhF+7UZHvxdSmI3wTWSd4SsgqOSp6R7AKksLT+MnVADiYnHCUomNxBFAaMwMwUBmB6MaLUhm6WlAllFiQF+Egm/9PkZlI0M7iNUPNkMzAmybglsPILcQiU3pBFIWnSR0YzQDycn4VasjOsd2Ec+k3Nhb6Vx6aDAQkpHh+yJUoMpHVwVQ/JyZZF07iW481U4FjFYhsTkahiuj2LEGOI1y6R1T08EoEPg1B37TnOUykxfnhyBeGWcnVX9bpQenXnPrQdc/cfZSGUKIEQSTxIF0DN1TmUkgVahueP3qxAuBrunoonAJskW4uQEQwmM8E+I/VB8oCxQzMRTf4NifSajMOi9GHIGFjKKmEHjsiMAMZnp5DyRJNL5YUpqXGzpS9zG230uyCs5zMTBBw+E840kBLaQyQtpOco7OV1qfzlduZpj4+HEsoyhAAKXaGrkVjq6noieEHvI/C6Bn9QBGQXvjgEKISSX9bDRNXU4e72+fl0PpsdQCPrSmcJn+AsXEMhVIPwFP4b8kZlLxBd0ApCI4ucinG0oaCFJeoYKJNIKc4lhCG0nnDPfQidScLSMtsq1C8LVY71Wml0UBTQIGaPjGgVwNv1rsSyMljk99opj5rabtm1jkhyIM+eaPeSXMgeOiYuijJCEF0O3yxwSZPbG60kdosmSuW1kapiKtNiE/Oa4UF8TKRLYGBqWjFXDRZFHqOnwLzEFmGiE03J/FDpORNtCzYqhn26AokjEpJlP9id/yIwyfDgrwnGg9jBRaCK5eEFuYJLAB/rkgzAlgr/UcXKaonQmELAGtrKtOwYd4KmZiJeJM7llj8PGLYncDW6LHJsHlTlYuTIFUybl44Zk5kzmKvEmx01iVHJdqtcpTf1kIj1FfFlux5EbEyDH2R9ZllxsCPYgnvET0WVhNptr6gBeJf07FimJVCKB3J6JeUjORsjJzzaznJubBQnLeCIxi4RBD5C+AO/3enH+qpPJC5kIRlAlTIfMB/MDEgJ0N7U/2QAZFffpyTLimDqRDi6tV2JUDwcq+lqJkDGdLGAhN2bJ9DMJlFgilxUQl+TCMJFRkGYwBCEomaUkbYB3Rb0C2yRSaXKiTLBsvEPuztFr1KsDw72O4VsRwgjDCclEY06IAc6ZriGD+B7xjVzICGLYDMUJQJT0QqTmrAq55pAELnJ3dhO0QktdZv976nfpN8tsEXpQeH252kd0Db+TCGyuoqEWOzmO+RdtRpECSAksc+TATqJOCNy/xng+OIteNV1t9kqkaZi2jJtxPh0jhhxAWjEZDekYZahXZPAKQCOXRMEgiNWIZBLtEskRLT1bMzA2TRCUmz8YP+GSTFpalNVyOxE2DybhHhfou3Rd275C8cYoSKSTHbjqYlxRntGQkbssRf7HJT4izOB80BrQhmEom6ag3DQil+QRaFBOSWSWW1fkNg7sSiaAuVJIRPrkE7kukr2oAcI9MhNQPLI2rrbD32SrcbE33ySirmL8ZcqcDW5KSGYOSW7IZASKeJfTjCZ8EAnEl4XG4Vcb4MMOs1bEPBTKcv+a3CAoQkWRu8qNnWwpR0FkBssLKSqmSz0lfadRrhYjtZNzZMwdv9yoLKChGFLhWiMu8ep0g0KyH21yNkMuEOZyiarmlhPyjMx+00hnddybt7HQBsnAxvokBsHJwGGxGLqU3H4h1kG0k661kD5c5zMye4ZDCYnkId8x/4QcSBZm7IFx05ErG3islElWXb35ks8kC9DAZgvEsOBm5KJKUT7wLfSy5MpImrQ0zKUXJHJxDFRuMQJikFDRAgsMaUQhx1aizQiQRwBd3E+imFxfAsympJUKFVpEQJLwIg5GRMK6yKW55AfPE3skRxOnGZ3TVePHxXo6LJJt7+fCgtE50arFXBqB8hwJhsflrdS4Gy2P1EEyAUnskPMTfyFV26TkAZnO4fjZVRkoaejx8X5/g78pO6E3SSAFlNJU4aIH7ksjhAAbOLj/D4QVrwLDPzHLAAAAAElFTkSuQmCCvierkantraam op een karre tot verhoog Limburgh

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan Robays, Edward; Van Roobeke, Edward
Datums° Egem, 2 of 3/02/1855 - ✝ Barhamur, 30/05/1906
GeslachtMannelijk
Beroepleraar; priester; missionaris; pater jezuïet
VerblijfplaatsIndië
BioEdward Van Robays, zoon van Leonardus, timmerman, en Rosalia Fraeye, werd tot priester gewijd te Brugge op 22/05/1880. Hij studeerde pedagogie te Leuven. Hij werd leraar wiskunde aan het Sint-Lodewijkscollege op 04/10/1881. Hij zette zich in voor de vernederlandsing van wiskundige termen en schreef diverse bijdragen hierover in Rond den Heerd. Hij was één van de stichters van het tijdschrift Biekorf. Op 24/09/1892 trad hij toe tot de jezuïeten en hij vertrok op 31/10/1894 naar West-Bengalen.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrrespondent; medewerker Rond den heerd; medestichter van Biekorf
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Briefschrijver

NaamVan Robays, Edward; Van Roobeke, Edward
Datums° Egem, 2 of 3/02/1855 - ✝ Barhamur, 30/05/1906
GeslachtMannelijk
Beroepleraar; priester; missionaris; pater jezuïet
VerblijfplaatsIndië
BioEdward Van Robays, zoon van Leonardus, timmerman, en Rosalia Fraeye, werd tot priester gewijd te Brugge op 22/05/1880. Hij studeerde pedagogie te Leuven. Hij werd leraar wiskunde aan het Sint-Lodewijkscollege op 04/10/1881. Hij zette zich in voor de vernederlandsing van wiskundige termen en schreef diverse bijdragen hierover in Rond den Heerd. Hij was één van de stichters van het tijdschrift Biekorf. Op 24/09/1892 trad hij toe tot de jezuïeten en hij vertrok op 31/10/1894 naar West-Bengalen.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrrespondent; medewerker Rond den heerd; medestichter van Biekorf
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamLaporta, August
Datums° Lier, 29/03/1864 - ✝ Lier, 29/05/1919
GeslachtMannelijk
Beroeparts; redacteur
BioLaporta studeerde van 1875 tot 1881 aan het kleinseminarie van Hoogstraten. Daar speelde hij een belangrijke rol in de studentenbeweging van het aartsbisdom Mechelen. Zo werd hij redacteur van het studententijdschrift De Student in 1882 en bleef dit tot 1914. Hij volgde geneeskunde in Leuven en studeerde af in februari 1889. Daar was hij ook actief in de Vlaamse studentenbeweging. Zo was hij lid van het Geneeskundig Genootschap, bestuurslid van Met Tijd en Vlijt (1884-1889), medeoprichter (1886) en voorzitter (1888) van de Vlaamsche Strijdersbond en medewerker van het studententijdschrift Ons Leven (1888). Hij sprak ook geregeld op de studentenland- en -gouwdagen in het aartsbisdom Mechelen. Na zijn studies werd hij huisarts te Lier, maar hij bleef actief binnen de studentenbeweging. Zo was hij in 1890 medestichter en later voorzitter van het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond, was hij betrokken bij de heroprichting van de Antwerps-Brabantse gouwbond (1895) en de oprichting van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (1903).
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen http://theater.ua.ac.be/nevb/html/Laporta,%20August.html
NaamVan Robays, Edward; Van Roobeke, Edward
Datums° Egem, 2 of 3/02/1855 - ✝ Barhamur, 30/05/1906
GeslachtMannelijk
Beroepleraar; priester; missionaris; pater jezuïet
VerblijfplaatsIndië
BioEdward Van Robays, zoon van Leonardus, timmerman, en Rosalia Fraeye, werd tot priester gewijd te Brugge op 22/05/1880. Hij studeerde pedagogie te Leuven. Hij werd leraar wiskunde aan het Sint-Lodewijkscollege op 04/10/1881. Hij zette zich in voor de vernederlandsing van wiskundige termen en schreef diverse bijdragen hierover in Rond den Heerd. Hij was één van de stichters van het tijdschrift Biekorf. Op 24/09/1892 trad hij toe tot de jezuïeten en hij vertrok op 31/10/1894 naar West-Bengalen.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrrespondent; medewerker Rond den heerd; medestichter van Biekorf
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Naam - plaats

NaamAntwerpen
GemeenteAntwerpen
NaamKortrijk
GemeenteKortrijk

Titel - werk van Guido Gezelle

TitelLoquela
Links[gezelle.be]
TitelOns Oud Vlaemsch

Titel - ander werk

TitelGazette van Brugge (periodiek)
Datum1795-1919
PlaatsBrugge
UitgeverJoseph Bogaert; Louis Bernard Herreboudt; Gustaaf Stock
TitelDe Student: tijdschrift voor het Vlaamsch Studentenvolk (periodiek)
AuteurJanssen, Gustaaf; Laporta, August (red.) e.a
Datum1881-1930
PlaatsLeuven; Lier; Brussel; Laken
Uitgever[s.n.]
Links[odis]
TitelStandaerd van Vlaenderen (periodiek)
Datum1829-1898
PlaatsBrugge
UitgeverR. Boeteman-Janssens; A. Neut

Titelxx/[11/1884], [Brugge], Edward Van Robays aan [Guido Gezelle]
EditeurEls Depuydt; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVan Robays, Edward
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatumxx/[11/1884]
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieDatum gereconstrueerd op basis van inhoud (contact Laporta en publicatie in Rond den Heerd 16/11/1884); plaats en adressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Gepubliceerd inDe briefwisseling tussen Guido Gezelle en enkele leden van de Dietsche Biehalle en Biekorf. Deel 2: Brieven / door Ina Galle. - Gent : onuitgegeven licentieverhandeling, (academiejaar 1984-1985), p.367-368; p.375
Fysieke bijzonderheden
Drager 3 enkele vellen, enkel vel 1: 102x135 ; enkel vel 2: 104x134 ; enkel vel 3: 100x131
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 6 zijden beschreven; zijden 1, 3 en 5 in twee richtingen beschreven, inkt
Staat onvolledig: brief verknipt tot vier taalkundige fiches waarvan drie gereconstrueerd; bovenkant van vel 3 ontbreekt
Vormelijke bijzonderheden op zijde 1 linksboven en op zijde 5 in het midden: schetsen van de hand van Edw. Robays
Toevoegingen op zijde 1 rechts en op zijde 6 links: taalkundige notities: gaans/gaan wat gaat? " gaans? -s ; Botterik, den = raam op een karre tot verhoog Limburgh (inkt, verticaal, hand G.G.); op zijde 4 links: taalkundige notities: alleene geh. Kortryk = alleen (a=e)> (inkt en blauw potlood, verticaal, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief8388 + 3322, F fiche 35
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14825
Inhoud
IncipitEen Heer Seminarist van
Tekstsoortbrief
TalenNederlands; Frans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.