<Resultaat 1223 van 2074

>

p1
Zeer Eerwaarde Heer

Ik neem de eerbiedige vryheid, U Vriendelyk te verzoeken; of U de goedheid zou willen hebben een dichtstukje te maken dat zou moeten dienen; om ter gelegenheid van de eerste Heilige communie af gelezen te worden door een der Eerste Commicanten, om den Heer Pastor hartelyk te bedanken voor al hetgeen hy voor de kinderen heeft gedaan om hen waardig voor te bereiden.

het is een Heer die wonderbaren yver heeft voor het Christelyk onderwijs en een groote kindervriend.[1]

hopende Eerwaarde dat my het gevraagde stukje zal geworden. teeken ik my met Eerbied
Louise Vervaet
onderwyzeres te Biervliet
Provincie Zeeland
p2

Noten

[1] In 1873 had deze pastoor Andreas Broeders een rooms-katholieke bewaarschool (kleuterschool) gesticht in Biervliet.
Men koste gister regen koopen, Onderstreping van Guido Gezelle in blauw potlood. en ‘t en viel ton nog niet uitLichtervelde Onderstreping van Guido Gezelle in blauw potlood.voorkeukenLichtervelde

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVervaet, Louise Sidonie; Vervaet, Louise Cijdonie
Datums° Sint-Margriete, 14/10/1836 - ✝ Biervliet, 25/02/1913
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; kleermaakster
VerblijfplaatsNederland
BioLouise Vervaet werd geboren in Sint-Margriete (Oost-Vlaanderen) op 14 oktober 1836. Ze was de dochter van Joannes Baptist Vervaet (Sint-Laureins, 18/03/1782 - Sint-Margriete, 09/11/1856), landbouwer en burgemeester van Sint-Margriete, en Albertine Erffelinck (Zelzate, 24/02/1804 - Sint-Margriete, 09/01/1866). Louise bleef ongehuwd. Ze week uit naar Biervliet in Nederland en was er werkzaam als kleuteronderwijzeres in de rooms-katholieke kleuterschool van pastoor Andreas Broeders. Ze vroeg voor hem een gelegenheidsgedicht aan bij Guido Gezelle. Gezelle schreef ‘o Herder, die, met zoo veel vlijt’. Volgens het bevolkingsregister 1880-1900 van Biervliet was ze eveneens "modemaakster". Louise stierf in Biervliet op 25 februari 1913.
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.familysearch.org/nl/; https://nl.geneanet.org/

Briefschrijver

NaamVervaet, Louise Sidonie; Vervaet, Louise Cijdonie
Datums° Sint-Margriete, 14/10/1836 - ✝ Biervliet, 25/02/1913
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; kleermaakster
VerblijfplaatsNederland
BioLouise Vervaet werd geboren in Sint-Margriete (Oost-Vlaanderen) op 14 oktober 1836. Ze was de dochter van Joannes Baptist Vervaet (Sint-Laureins, 18/03/1782 - Sint-Margriete, 09/11/1856), landbouwer en burgemeester van Sint-Margriete, en Albertine Erffelinck (Zelzate, 24/02/1804 - Sint-Margriete, 09/01/1866). Louise bleef ongehuwd. Ze week uit naar Biervliet in Nederland en was er werkzaam als kleuteronderwijzeres in de rooms-katholieke kleuterschool van pastoor Andreas Broeders. Ze vroeg voor hem een gelegenheidsgedicht aan bij Guido Gezelle. Gezelle schreef ‘o Herder, die, met zoo veel vlijt’. Volgens het bevolkingsregister 1880-1900 van Biervliet was ze eveneens "modemaakster". Louise stierf in Biervliet op 25 februari 1913.
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.familysearch.org/nl/; https://nl.geneanet.org/

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBiervliet
GemeenteZeeuws-Vlaanderen

Naam - persoon

NaamVervaet, Louise Sidonie; Vervaet, Louise Cijdonie
Datums° Sint-Margriete, 14/10/1836 - ✝ Biervliet, 25/02/1913
GeslachtVrouwelijk
Beroeplerares; kleermaakster
VerblijfplaatsNederland
BioLouise Vervaet werd geboren in Sint-Margriete (Oost-Vlaanderen) op 14 oktober 1836. Ze was de dochter van Joannes Baptist Vervaet (Sint-Laureins, 18/03/1782 - Sint-Margriete, 09/11/1856), landbouwer en burgemeester van Sint-Margriete, en Albertine Erffelinck (Zelzate, 24/02/1804 - Sint-Margriete, 09/01/1866). Louise bleef ongehuwd. Ze week uit naar Biervliet in Nederland en was er werkzaam als kleuteronderwijzeres in de rooms-katholieke kleuterschool van pastoor Andreas Broeders. Ze vroeg voor hem een gelegenheidsgedicht aan bij Guido Gezelle. Gezelle schreef ‘o Herder, die, met zoo veel vlijt’. Volgens het bevolkingsregister 1880-1900 van Biervliet was ze eveneens "modemaakster". Louise stierf in Biervliet op 25 februari 1913.
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
Bronnen https://www.familysearch.org/nl/; https://nl.geneanet.org/
NaamBroeders, Andreas
Datums° Dongen, 03/12/1837 - ✝ Rijsbergen, 06/03/1915
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; pastoor
VerblijfplaatsNederland
BioAndreas Broeders werd geboren op 3 december 1837 in Dongen en werd tot priester gewijd in Hoeven op 21 december 1861. Hij werd kapelaan (onderpastoor) in Breda (O.L.V.) op 23 juni 1862, in Kruisland op 27 september 1864 en in Etten op 15 mei 1867. Hij werd pastoor in Biervliet op 9 september 1872, waar hij in 1873 een rooms-katholieke bewaarschool (kleuterschool) stichtte. Vanaf 21 juni 1890 was hij pastoor in Rijsbergen. Daar overleed hij op 6 maart 1915.
BronnenDe Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad: (11 maart 1915) ; Taxandria: 26 (1919), p.31 ; J.B. Krüger, Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda, IV, 1878, p.421

Naam - plaats

NaamLichtervelde
GemeenteLichtervelde
NaamBiervliet
GemeenteZeeuws-Vlaanderen

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Titelo Herder, die, met zoo veel vlijt
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel VI, p. 311

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Vervaet, Louise Sidonie

Correspondenten

Gezelle, Guido
Vervaet, Louise Sidonie

Naam - persoon

Vervaet, Louise Sidonie
Broeders, Andreas

Naam - plaats

Lichtervelde
Biervliet

Plaats van verzending

Biervliet

Titel - gedicht van Guido Gezelle

o Herder, die, met zoo veel vlijt

Titelxx/03/1889, Biervliet, Louise Sidonie Vervaet aan [Guido Gezelle]
EditeurMiet Hubrechts; Marc Carlier; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVervaet, Louise Sidonie
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatumxx/03/1889
VerzendingsplaatsBiervliet (Zeeuws-Vlaanderen)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager 2 enkele vellen, enkel vel 1: 103x130 ; enkel vel 2: 103x132
wit, vierkant geruit
papiersoort: 4 zijden beschreven, inkt
Staat volledig: brief verknipt tot twee taalkundige fiches en gereconstrueerd
Toevoegingen op zijde 2 rechts en op zijde 4 links: taalkundige notitie: Men koste gister regen // koopen, en 't en viel // ton nog niet uit // Lichtervelde ; voorkeuken // Lichtervelde (inkt en blauw potlood, verticaal, beide hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|14942
Inhoud
IncipitIk neem de eerbiedige vrijheid,
Samenvatting vraagt Guido Gezelle om gedicht voor pastoor (Guido Gezelle schreef "Voor al het onbetaalbaar goed. o Herder, die, met zoo veel vlijt" ("Verzameld dichtwerk": dl. VI, p.311-312)
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.