<Resultaat 1262 van 2182

>

p1 Geloofd Zij Jezus Christus!
Zeer Eerwaarde Heer,

Zoudet gij zoo goed niet willen zijn mij te laten weten indien :het u mogelijk zou zijn om het verzoek, U over bijna twee maanden gedaan[1] in te willigen, met mij eenige verzen ter gelegenheid van het zilver (priester)jubilé van onzen Broeder Henri te verschaffen? Wij zouden U hiervoor zeer dankbaar zijn Eerwaarde Heer.

Nu ik verscheide exemplaren der herdrukte verzen zijner eerste mis ontvangen heb, zou ik er hier geern opnieuw een bijvoegen, konde ik denkenp2dat mijn eerste brief U niet geworden is, of dit U aangenaam kon zijn.

Aanvaard, bid ik U Eerwaarde Heer, de hulde der zeer rechtzinnige eerbewijzing van
Uwe ootmoedige dienares
Zuster Maria Philomena
1 sten Meie 1889 Klooster Marcke.

Noten

[1] Het verzoek werd gedaan op 07/03/1889, zie brief van M. Delbaere aan G. Gezelle. Uit een latere dankbrief van M. Delbaere, xx/05/1889 blijkt dat Gezelle uiteindelijk toch de verzen schreef.
-iën z. Zie. vijliënDeBo vijlien (wvl. vijliën), vijlide, gevijlid o.w. Hezelfde als Vijlen, vitten. (De Bo dl. 2, p.1325) Zie. vijlien (wvl. vijliën), vijlide, gevijlid o.w. Hezelfde als Vijlen, vitten. (De Bo dl. 2, p.1325)Vlender = vendelde, den het?neerveke

Register

Correspondenten

NaamDelbaere, Maria Juliana Lucia; Maria Philomena (zuster)
Datums° Ingooigem, 21/06/1845 - ✝ Brugge, 01/10/1934
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioMaria Juliana Lucia Delbaere werd geboren te Ingooigem op 26 juli 1837 als jongste dochter van Martinus Delbaere (Aalbeke 1798 - Ingooigem 1855) en Maria Juliana Christiaens (Ingooigem 1801 - Ingooigem 1852). Zij had vier broers, allen oud-leerlingen van Guido Gezelle aan het kleinseminarie in Roeselare. Daarvan werden er drie priester gewijd (Rufin, Henri en Cyriel). Maria trad binnen bij de congregatie van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Marke. Haar kloosternaam was zuster Maria Philomena. Ze contacteerde Gezelle voor het schrijven van een gelegenheidsgedicht voor het 25-jarig priesterjubileum van haar broer Hendrik. Ze overleed in het begijnhof in Brugge op 1 oktober 1934.
Links[odis]
Relatie tot Gezelleadressenlijst Kortrijk; correspondent; gelegenheidsgedicht
BronnenGeneanet; https://www.archiefbankbrugge.be/
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Briefschrijver

NaamDelbaere, Maria Juliana Lucia; Maria Philomena (zuster)
Datums° Ingooigem, 21/06/1845 - ✝ Brugge, 01/10/1934
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioMaria Juliana Lucia Delbaere werd geboren te Ingooigem op 26 juli 1837 als jongste dochter van Martinus Delbaere (Aalbeke 1798 - Ingooigem 1855) en Maria Juliana Christiaens (Ingooigem 1801 - Ingooigem 1852). Zij had vier broers, allen oud-leerlingen van Guido Gezelle aan het kleinseminarie in Roeselare. Daarvan werden er drie priester gewijd (Rufin, Henri en Cyriel). Maria trad binnen bij de congregatie van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Marke. Haar kloosternaam was zuster Maria Philomena. Ze contacteerde Gezelle voor het schrijven van een gelegenheidsgedicht voor het 25-jarig priesterjubileum van haar broer Hendrik. Ze overleed in het begijnhof in Brugge op 1 oktober 1934.
Links[odis]
Relatie tot Gezelleadressenlijst Kortrijk; correspondent; gelegenheidsgedicht
BronnenGeneanet; https://www.archiefbankbrugge.be/

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamMarke
GemeenteKortrijk

Naam - persoon

NaamDelbaere, Maria Juliana Lucia; Maria Philomena (zuster)
Datums° Ingooigem, 21/06/1845 - ✝ Brugge, 01/10/1934
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioMaria Juliana Lucia Delbaere werd geboren te Ingooigem op 26 juli 1837 als jongste dochter van Martinus Delbaere (Aalbeke 1798 - Ingooigem 1855) en Maria Juliana Christiaens (Ingooigem 1801 - Ingooigem 1852). Zij had vier broers, allen oud-leerlingen van Guido Gezelle aan het kleinseminarie in Roeselare. Daarvan werden er drie priester gewijd (Rufin, Henri en Cyriel). Maria trad binnen bij de congregatie van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Marke. Haar kloosternaam was zuster Maria Philomena. Ze contacteerde Gezelle voor het schrijven van een gelegenheidsgedicht voor het 25-jarig priesterjubileum van haar broer Hendrik. Ze overleed in het begijnhof in Brugge op 1 oktober 1934.
Links[odis]
Relatie tot Gezelleadressenlijst Kortrijk; correspondent; gelegenheidsgedicht
BronnenGeneanet; https://www.archiefbankbrugge.be/
NaamDelbaere, Henri; Delbaere, Polydore Henri
Datums° Ingooigem, 20/12/1838 - ✝ Danville (Illinois), 13/04/1901
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; missionaris
VerblijfplaatsAmerika
BioHendrik (Henri) Delbaere werd op 26 september 1838 geboren te Ingooigem als zoon van Martinus Josephus Delbaere (1798-1855), heel- en vroedmeester, en Marie Juliana Christiaens (1801-1853). Hij was de broer van Maria Delbaere, correspondent van Guido Gezelle, en Rufin Delbaere. Hij liep school aan het kleinseminarie van Roeselare en was oud-leerling van Gezelle. Daarna studeerde hij in Leuven en werd priester gewijd door Mgr. Sterckx op 22 mei 1864. Hij trok als missionaris naar Amerika waar hij achtereenvolgens verbleef in Detroit (1864), Archbold (1875) en het diocees Peoria (vanaf 1879). Hij overleed in Danville (Illinois) op 13 april 1901. Guido Gezelle schreef in 1889 een (onbekend) gedicht voor zijn priesterjubileum op vraag van zijn zus Maria Delbaere.
Relatie tot Gezellekleinseminarie Roeselare; oud-leerling; correspondent; gelegenheidsgedicht
BronnenGeneanet; https://www.archiefbankbrugge.be/

Naam - instituut/vereniging

NaamCongregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Marke
BeschrijvingIn 1836 werd het klooster met school in Marke opgericht door pastoor Karel van Dommele (1790-1847), met financiële steun van zijn tante Carolina De Bil. De eerste overste van de congregatie was Pauline van Belleghem. Hoewel de zustergemeenschap aanvankelijk Vincentiaans geïnspireerd was, kozen ze in 1839 voor de naam Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis. Gedurende lange tijd concentreerde de congregatie haar activiteiten enkel in Marke, waar de zusters een armenschool en een kostschool beheerden. Vanaf 1856 begonnen ze ook wezen en bejaarden op te vangen. Baron J.B. De Bethune was een belangrijke weldoener voor de congregatie. Vanaf 1923 werden enkele zusters uitgezonden naar andere plaatsen voor specifieke opdrachten, waaronder Melle, Izegem en Roeselare. Tussen 1951 en 1970 had de congregatie ook een bijhuis en een school in Langemark. Ondertussen onderging de kostschool in Marke een transformatie tot middelbare school, en werd er tevens een beroepsschool opgericht. De congregatie bestaat nog altijd.
Datering1836-
Links[odis]

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Titelonbekend

Titel - ander werk

TitelWestvlaamsch idioticon
AuteurDe Bo, Leonard Lodewijk
Datum1873
PlaatsBrugge
UitgeverGailliard

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Delbaere, Maria Juliana Lucia

Correspondenten

Delbaere, Maria Juliana Lucia
Gezelle, Guido

Naam - instituut/vereniging

Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Marke

Naam - persoon

Delbaere, Maria Juliana Lucia
Delbaere, Henri

Plaats van verzending

Marke

Titel - ander werk

Westvlaamsch idioticon

Titel - gedicht van Guido Gezelle

onbekend

Titel01/05/1889, Marke, [Maria Juliana Lucia Delbaere] = (Zuster) Maria Philomena [Delbaere] aan [Guido Gezelle]
EditeurRik Van Gorp; Marc Carlier (research); Peter De Baets (research)
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Delbaere, Maria Juliana Lucia]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum01/05/1889
VerzendingsplaatsMarke (Kortrijk)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager 2 enkel vellen, enkel vel 1: 101x133; enkel vel 2: 106x136
wit, vierkant geruit
papiersoort: 4 zijden beschreven, inkt
Staat volledig: brief verknipt tot twee taalkundige fiches en gereconstrueerd
Toevoegingen op zijde 2 en 4 links in de zijrand: taalkundige notities: -iën z. vijliën // DeBo; Vlender = vendel // de, den het? // [neerveke ?] (inkt, verticaal, beide hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3322, I fiche 1 + 3322, V fiche 93
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|15252
Inhoud
IncipitZoudet gij zoo goed niet wil-
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.