<Resultaat 1472 van 2074

>

p1

Hierby, iets van eenen dienstwilligen lezer (C. Rooryck onderpastoor te Comen) wegens “Volkszeg over Dorp en Stêe”[1] en “Epostrakismos”[2]

Te Oostcamp zeggen ze, onhebbelyk genoeg, “Ge loopt daar lijk ‘n bezeekte kobbe!” in stee van “‘n betooverde”. Is het alzoo misschien dat ze betooverd worden.

Groet u met achtinge namens Biekorf
V Goethals
Uit Brugge, in Sint Lodewyks, 13 Slachtmaand 92

Noten

[1] Artikelenreeks van Guido Gezelle in Biekorf: 3 (1892) 15, p.231-238; 16, p.247-254; 17, p.260-261
[2] Artikelenreeks van Guido Gezelle in Biekorf: 3 (1892) 17, p.262-270; 18, p.284-287
kobbe

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamGoethals, Victor
Datums° Tielt, 09/10/1865 - ✝ Kortrijk, 15/06/1935
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar, onderpastoor; pastoor
BioVictor Goethals, zoon van Constantinus Goethals, landman, en Rosalia De Vrye, werd na zijn priesterwijding te Brugge (15.06.1889) vanaf 3 oktober 1889 leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Zo was hij betrokken bij de opstart en redactie van Biekorf. In 1905 vertrok hij naar Kortrijk als onderpastoor. Later was hij pastoor te Assebroek en Wervik. Hij nam ontslag op 22 maart 1933 en verbleef verder te Kortrijk.
Links[odis]
Relatie tot Gezelleredactie Biekorf; correspondent

Briefschrijver

NaamGoethals, Victor
Datums° Tielt, 09/10/1865 - ✝ Kortrijk, 15/06/1935
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar, onderpastoor; pastoor
BioVictor Goethals, zoon van Constantinus Goethals, landman, en Rosalia De Vrye, werd na zijn priesterwijding te Brugge (15.06.1889) vanaf 3 oktober 1889 leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Zo was hij betrokken bij de opstart en redactie van Biekorf. In 1905 vertrok hij naar Kortrijk als onderpastoor. Later was hij pastoor te Assebroek en Wervik. Hij nam ontslag op 22 maart 1933 en verbleef verder te Kortrijk.
Links[odis]
Relatie tot Gezelleredactie Biekorf; correspondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamGoethals, Victor
Datums° Tielt, 09/10/1865 - ✝ Kortrijk, 15/06/1935
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar, onderpastoor; pastoor
BioVictor Goethals, zoon van Constantinus Goethals, landman, en Rosalia De Vrye, werd na zijn priesterwijding te Brugge (15.06.1889) vanaf 3 oktober 1889 leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Zo was hij betrokken bij de opstart en redactie van Biekorf. In 1905 vertrok hij naar Kortrijk als onderpastoor. Later was hij pastoor te Assebroek en Wervik. Hij nam ontslag op 22 maart 1933 en verbleef verder te Kortrijk.
Links[odis]
Relatie tot Gezelleredactie Biekorf; correspondent
NaamRooryck, Kamiel
Datums° Lo, 21/06/1863 - ✝ Damme, 01/04/1922
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; coadjutor; onderpastoor; pastoor
BioKamiel Rooryck, zoon van Ludovicus Cornelius Rooryck, landbouwer, en Maria-Theresia Notebaert, werd tot priester gewijd op 26/05/1888. Hij werd achtereenvolgens coadjutor in Eggewaartskapelle (13/03/1889) en in Neerwaasten (11/09/1889), onderpastoor in Komen (28/01/1891) en Dottenijs (28/11/1900) en pastoor in Damme (23/01/1914).
Links[odis]
Relatie tot Gezellemedewerker Biekorf

Naam - plaats

NaamBrugge
GemeenteBrugge
NaamOostkamp
GemeenteOostkamp
NaamKomen

Naam - instituut/vereniging

NaamSint-Lodewijkscollege Brugge
BeschrijvingHet Sint-Lodewijkscollege werd vanaf 9 oktober 1834 als bisschoppelijk college ingericht in de gebouwen van de voormalige Duinenabdij aan de Potterierei. In 1846 verhuisde de school naar de hoek van de Noordzandstraat en de Dweersstraat, waar het steeds verder uitbreidde tot de site te klein werd. In 1972 verliet het college de binnenstad voor zijn huidige locatie. Gezelle volgde er lagere school van 1 oktober 1841 tot 17 augustus 1846. Hij had er onder meer les van Ferdinand Van de Putte. Na zijn terugkeer naar Brugge hield hij nauw contact met de school, o.m. via Leonard Lodewijk De Bo die hij op het Grootseminarie had leren kennen en via oud-leerlingen als Hugo Verriest. Zo kwam hij ook in contact met een nieuwe generatie leerkrachten als Edward Van Robays, Jan Craeynest en Cyriel Delaere met wie hij het tijdschrift Biekorf stichtte.
Datering1834
Links[odis], [wikipedia]

Titel - werk van Guido Gezelle

TitelBiekorf. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen.
Links[gezelle.be]

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Goethals, Victor

Correspondenten

Gezelle, Guido
Goethals, Victor

Naam - instituut/vereniging

Sint-Lodewijkscollege Brugge

Naam - persoon

Goethals, Victor
Rooryck, Kamiel

Naam - plaats

Brugge
Oostkamp
Komen

Plaats van verzending

Brugge

Titel - werk van Guido Gezelle

Biekorf. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen.

Titel13/11/1892, Brugge, Victor Goethals aan [Guido Gezelle]
EditeurKoen Calis; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderGoethals, Victor
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum13/11/1892
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieBriefversie van datering: 13 Slm. 92 ; adressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 105x134
wit, vierkant geruit
papiersoort: 1 zijde beschreven, inkt
Staat fragment: bovenkant van vel ontbreekt
Toevoegingen op zijde 1 links in de zijrand: taalkundige notitie: kobbe (inkt, verticaal, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3322, K fiche 68
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|15313
Inhoud
IncipitHierby, iets van eenen dienstwilligen lezer, <over>>(C. Rooryck onderpastoor te Comen>
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.