<Resultaat 1434 van 2182

>

p1
Eerweerde Heer,[1]

Dit is hier de kladde van de wonderschoone verzen[2] die gij hebt willen maken voor het huwelijk mijner zuster Rosa. Gelief ze te overzien en zoo gauw mogelijk weder te zenden naar

p2

Noten

[1] Bedankingsbrief van Jan Van Damme voor het huwelijksgedicht dat Gezelle schreef voor zijn zus Rosa.
[2] Gedrukt als drieluik onder de titel: Op de blijde Bruiloft Van Jongvrouw Rosa Van Damme Verhuwelijkt met Mijnheer Joseph Van Heede te Kortrijk op den 22 Julij 1891. Bruges: Ve Victor Daveluy, 1891 (Guido Gezellearchief, nr. 1308)
poreeie Jan Craeynest onderstreepte het woord ”porie” en onderstreepte de ”p” nog eens dubbel.zweethalz. zie PoreGrimm Jan Craeynest onderstreepte het woord ”porie” en onderstreepte de ”p” nog eens dubbel. zie

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan Damme, Jan; Vandamme; Van Damme, Jean-Baptiste Pierre Henri Marie
Datums° Kortrijk, 27/02/1863 - ✝ Brugge, 08/03/1917
GeslachtMannelijk
Beroepjuwelier
BioJan Van Damme, in feite Jean-Baptiste Pierre Henri Marie Van Damme, was de zoon van de Brugs/Kortrijkse zilversmid Eugène Jacques Vincent Van Damme (Brugge, 1831-1915) en zijn echtgenote Natalia Francisca Serruys (Heule, 1836 - Brugge, 1911). Twee andere kinderen uit het gezin waren Rosa en Joseph. Jan trouwde met Blanche Marie Josephe Amélie Valcke (Brugge 1867 - Ieper 1927). Hij werd juwelier en zette de zaak van zijn vader in de Steenstraat in Brugge verder. Een zoon van Jan Van Damme en Blanche Valcke was de Brugse oud-burgemeester Pierre Van Damme (Brugge, 1895-1983). Een kleinzoon was de Brugse oud-bibliothecaris Jan Vandamme (Brugge, 1923-2017). Gezelle onderhield nauwe contacten met de familie Van Damme en schreef talrijke gelegenheidsgedichten voor diverse familieleden.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenR. Lagrain, Guido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania: 12 (1983) 3-4, p.81-121; R. Lagrain, Gezelle, dichter van de familie Van Damme. In: De Leiegouw, 26 (1984), p.171-184; M. Carlier, Een uniek poëziehandschrift van Anna Bijns in Brugs bezit. In: Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis, Brugge, 2021, p.187-193

Briefschrijver

NaamVan Damme, Jan; Vandamme; Van Damme, Jean-Baptiste Pierre Henri Marie
Datums° Kortrijk, 27/02/1863 - ✝ Brugge, 08/03/1917
GeslachtMannelijk
Beroepjuwelier
BioJan Van Damme, in feite Jean-Baptiste Pierre Henri Marie Van Damme, was de zoon van de Brugs/Kortrijkse zilversmid Eugène Jacques Vincent Van Damme (Brugge, 1831-1915) en zijn echtgenote Natalia Francisca Serruys (Heule, 1836 - Brugge, 1911). Twee andere kinderen uit het gezin waren Rosa en Joseph. Jan trouwde met Blanche Marie Josephe Amélie Valcke (Brugge 1867 - Ieper 1927). Hij werd juwelier en zette de zaak van zijn vader in de Steenstraat in Brugge verder. Een zoon van Jan Van Damme en Blanche Valcke was de Brugse oud-burgemeester Pierre Van Damme (Brugge, 1895-1983). Een kleinzoon was de Brugse oud-bibliothecaris Jan Vandamme (Brugge, 1923-2017). Gezelle onderhield nauwe contacten met de familie Van Damme en schreef talrijke gelegenheidsgedichten voor diverse familieleden.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenR. Lagrain, Guido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania: 12 (1983) 3-4, p.81-121; R. Lagrain, Gezelle, dichter van de familie Van Damme. In: De Leiegouw, 26 (1984), p.171-184; M. Carlier, Een uniek poëziehandschrift van Anna Bijns in Brugs bezit. In: Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis, Brugge, 2021, p.187-193

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBrugge
GemeenteBrugge

Naam - persoon

NaamVan Damme, Jan; Vandamme; Van Damme, Jean-Baptiste Pierre Henri Marie
Datums° Kortrijk, 27/02/1863 - ✝ Brugge, 08/03/1917
GeslachtMannelijk
Beroepjuwelier
BioJan Van Damme, in feite Jean-Baptiste Pierre Henri Marie Van Damme, was de zoon van de Brugs/Kortrijkse zilversmid Eugène Jacques Vincent Van Damme (Brugge, 1831-1915) en zijn echtgenote Natalia Francisca Serruys (Heule, 1836 - Brugge, 1911). Twee andere kinderen uit het gezin waren Rosa en Joseph. Jan trouwde met Blanche Marie Josephe Amélie Valcke (Brugge 1867 - Ieper 1927). Hij werd juwelier en zette de zaak van zijn vader in de Steenstraat in Brugge verder. Een zoon van Jan Van Damme en Blanche Valcke was de Brugse oud-burgemeester Pierre Van Damme (Brugge, 1895-1983). Een kleinzoon was de Brugse oud-bibliothecaris Jan Vandamme (Brugge, 1923-2017). Gezelle onderhield nauwe contacten met de familie Van Damme en schreef talrijke gelegenheidsgedichten voor diverse familieleden.
Relatie tot Gezellecorrespondent
BronnenR. Lagrain, Guido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania: 12 (1983) 3-4, p.81-121; R. Lagrain, Gezelle, dichter van de familie Van Damme. In: De Leiegouw, 26 (1984), p.171-184; M. Carlier, Een uniek poëziehandschrift van Anna Bijns in Brugs bezit. In: Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis, Brugge, 2021, p.187-193
NaamVan Damme, Rosa
Datums° Kortijk, 03/09/1869 - ✝ Blankenberge, 27/11/1900
GeslachtVrouwelijk
BioRosa Marie Pauline Van Damme, was de dochter van de Brugs/Kortrijkse zilversmid Eugène Jacques Vincent Van Damme (Brugge, 1831-1915) en zijn echtgenote Natalia Francisca Serruys (Heule, 1836 - Brugge, 1911). Twee andere kinderen uit het gezin waren Jan (Jean-Baptiste) en Joseph. In Kortrijk was ze leidster van het door Gezelle geleide zondagspatronaat van de Katrientjes van de spinnerij van Goethals. Ze trouwde met Joseph Van Heede op 22 juli 1891. Gezelle die nauwe banden had met de familie schreef voor dit huwelijk het gedicht "Rosa laat uw' broeder spreken". De huwelijkszegen werd gegeven door broer Joseph Van Damme, surveillant-leraar te Kortrijk. Het paar had drie kinderen. Het jongste kind Margriet stierf na anderhalf jaar.
Relatie tot Gezellegelegenheidsgedicht; katrientjes
BronnenR. Lagrain, Guido Gezelle en de familie Van Damme, Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983. Aangevulde overduk van Gezellania: 12 (1983) 3-4, p.81-121; R. Lagrain, Gezelle, dichter van de familie Van Damme. In: De Leiegouw, 26 (1984), p.171-184; M. Carlier, Een uniek poëziehandschrift van Anna Bijns in Brugs bezit. In: Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis, Brugge, 2021, p.187-193

Titel - gedicht van Guido Gezelle

TitelRosa, laat uw' broeder spreken
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel VI, p. 52

Titel - ander werk

TitelDeutsches Wörterbuch
AuteurGrimm, Jacob; Grimm, Wilhelm
Datum1854
PlaatsLeipzig
Uitgever[s.n.]
Links[wikipedia]

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Van Damme, Jan

Correspondenten

Gezelle, Guido
Van Damme, Jan

Naam - persoon

Van Damme, Jan
Van Damme, Rosa

Plaats van verzending

Brugge

Titel - ander werk

Deutsches Wörterbuch

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Rosa, laat uw' broeder spreken

Titelxx/[06-07/1891], [Brugge], [Jan Van Damme] aan [Guido Gezelle]
EditeurLouise Snauwaert
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Van Damme, Jan]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatumxx/[06-07/1891]
VerzendingsplaatsBrugge (Brugge)
AnnotatieDatum gereconstrueerd op basis van de brieftekst: het huwelijk van Rosa Van Damme en Joseph Van Heede was op 22/07/1891; adressant gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens en voornaam; adressaat en plaats gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Gepubliceerd inGuido Gezelle en de familie Van Damme / door R. Lagrain. Maldegem: Standaert-Verbeke, 1983 (Aangevulde overdruk uit : Gezellania. Jg. 12 (1983), afl. 3-4), p.10
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 104x135
wit, rechthoekig geruit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat fragment: onderkant van vel ontbreekt
Toevoegingen op zijde 2 rechts: taalkundige notities: por<-ee><+ie>zweethal z. Pore Grimm (inkt, verticaal, hand G.G. en Jan Craeynest)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3322, P fiche 50
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|15651
Inhoud
IncipitDit is hier de kladde van
Samenvatting i.v.m. gedicht van Gezelle "Rosa, laat uw' broeder spreken:" (zie Verz. dichtw. dl. VI, p.52-55)
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.