<Resultaat 1840 van 2036

>

p1

kinders nu niet verstaen t' is waer, maer algelyk ik hebbe liever een ander[1] waer er niet van zulks in staet

Hoopende dat gy het niet kwalyk zult nemen groet ik u minzaem
Epse Laigneil
p2

Noten

[1] Gaat vermoedelijk over een gedicht van Guido Gezelle voor een van de kinderen van het echtpaar.
Jan de Brune 1644bl. 115renboden/haastemet renboodenhaast

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamDelbaere, Hortense Elise
Datums° Aalbeke, 09/09/1842 - ✝ Kortrijk, 29/03/1912
GeslachtVrouwelijk
BioHortense Elise Delbaere werd in Aalbeke geboren op 9 september 1842. Ze was de dochter van brouwer Marcelyn of Marcellin Delbaere (Aalbeke, 07/03/1808 - Kortrijk, 19/07/1873) en landbouwster Beatrix Jacqueline Marie Colette De Cock (Kooigem, 30/04/1813 - Aalbeke, 19/07/1863). Ze trouwde op 14 oktober 1868 in Aalbeke met Pierre Laigneil. Het echtpaar kreeg negen kinderen van wie slechts vier zonen overleefden: Pierre Joseph Laigneil (1870-1932), Jules Joseph Marie (1871-1932), François Albert Joseph Marie (1874-1907) en Alphonse Joseph (+1917). Hortense overleed in Kortrijk op 29 maart 1912.
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefschrijver

NaamDelbaere, Hortense Elise
Datums° Aalbeke, 09/09/1842 - ✝ Kortrijk, 29/03/1912
GeslachtVrouwelijk
BioHortense Elise Delbaere werd in Aalbeke geboren op 9 september 1842. Ze was de dochter van brouwer Marcelyn of Marcellin Delbaere (Aalbeke, 07/03/1808 - Kortrijk, 19/07/1873) en landbouwster Beatrix Jacqueline Marie Colette De Cock (Kooigem, 30/04/1813 - Aalbeke, 19/07/1863). Ze trouwde op 14 oktober 1868 in Aalbeke met Pierre Laigneil. Het echtpaar kreeg negen kinderen van wie slechts vier zonen overleefden: Pierre Joseph Laigneil (1870-1932), Jules Joseph Marie (1871-1932), François Albert Joseph Marie (1874-1907) en Alphonse Joseph (+1917). Hortense overleed in Kortrijk op 29 maart 1912.
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamKortrijk
GemeenteKortrijk

Naam - persoon

NaamDelbaere, Hortense Elise
Datums° Aalbeke, 09/09/1842 - ✝ Kortrijk, 29/03/1912
GeslachtVrouwelijk
BioHortense Elise Delbaere werd in Aalbeke geboren op 9 september 1842. Ze was de dochter van brouwer Marcelyn of Marcellin Delbaere (Aalbeke, 07/03/1808 - Kortrijk, 19/07/1873) en landbouwster Beatrix Jacqueline Marie Colette De Cock (Kooigem, 30/04/1813 - Aalbeke, 19/07/1863). Ze trouwde op 14 oktober 1868 in Aalbeke met Pierre Laigneil. Het echtpaar kreeg negen kinderen van wie slechts vier zonen overleefden: Pierre Joseph Laigneil (1870-1932), Jules Joseph Marie (1871-1932), François Albert Joseph Marie (1874-1907) en Alphonse Joseph (+1917). Hortense overleed in Kortrijk op 29 maart 1912.
Relatie tot Gezellecorrespondent

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Titelonbekend

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Delbaere, Hortense Elise

Correspondenten

Gezelle, Guido
Delbaere, Hortense Elise

Naam - persoon

Delbaere, Hortense Elise

Plaats van verzending

Kortrijk

Titel - gedicht van Guido Gezelle

onbekend

Titels.d., [Kortrijk], Hortense Elise Delbaere (=mevrouw Laigneil-Delbaere) aan [Guido Gezelle]
EditeurJulien Vermeulen; Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderDelbaere, Hortense Elise
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatums.d.
VerzendingsplaatsKortrijk (Kortrijk)
AnnotatiePlaats en adressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens en onzeker; Hortense Delbaere is de echtgenote van Pierre Laigneil.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 105x131
wit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat fragment: bovenkant van vel ontbreekt
Toevoegingen op zijde 2 links: taalkundige notities:Jan <+de> Brune // 1644 // bl. 115 // renboden/haaste // met renboodenhaast (inkt, verticaal, hand G.G. en Cordelia VDW)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3586, renbodenhaaste
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|16444
Inhoud
Incipitkinders nu niet verstaen
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.