<Resultaat 496 van 2182

>

p1

zijne H. Pius IX te willen veranderen op iets dat betrek heeft op zijne H. Leo XIII[1]

Verhopende, eerwaarden Heer Onderpastoor, dat gij ons verzoek zult gelieven in te willigen noem ik mij met eerbied
Uwe ootmoedige Dienares,
Z. Valentine
Religieuse van het Instituut St Joseph.
Belleghem den 24 Augustus. 1880.
p2

Noten

[1] Het is onduidelijk over welk aangevraagd gedicht het gaat. Gezelle schreef wel enkele gedichten voor Moeder Rosa, de overste van het Sint-Josephsgesticht : ‘Rosalia, Rosalia’ en ‘Moeder Rosa, schoone blomme,’.
steen z. Zie. kraak- Zie.

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamLemettre, Henriette Febronie; Valentine (zuster)
Datums° Lendelede, 03/03/1843 - ✝ Brugge, 09/06/1916
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioHenriette Febronie Lemettre werd geboren op 3 maart 1843 in Lendelede als dochter van kuiper Charles Lemettre (Ingelmunster, 27 oktober 1807 - Lendelede, 1 mei 1886) en Amelie Lambelin (Comines, 19 februari 1812 - Lendelede, 25 april 1849). Zij werd op 6 september 1863 geprofest onder de kloosternaam zuster Valentine van de Zusters van de Heilige Jozef van Brugge en verbleef in hun huis in Bellegem, dat het eerste moederhuis van de congregatie was (later Oostende en vanaf 1886 Brugge). Zij overleed in Brugge op 9 juni 1916.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
BronnenGeneanet; Register Burgerlijke Stand Lendelede via Family Search

Briefschrijver

NaamLemettre, Henriette Febronie; Valentine (zuster)
Datums° Lendelede, 03/03/1843 - ✝ Brugge, 09/06/1916
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioHenriette Febronie Lemettre werd geboren op 3 maart 1843 in Lendelede als dochter van kuiper Charles Lemettre (Ingelmunster, 27 oktober 1807 - Lendelede, 1 mei 1886) en Amelie Lambelin (Comines, 19 februari 1812 - Lendelede, 25 april 1849). Zij werd op 6 september 1863 geprofest onder de kloosternaam zuster Valentine van de Zusters van de Heilige Jozef van Brugge en verbleef in hun huis in Bellegem, dat het eerste moederhuis van de congregatie was (later Oostende en vanaf 1886 Brugge). Zij overleed in Brugge op 9 juni 1916.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
BronnenGeneanet; Register Burgerlijke Stand Lendelede via Family Search

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamBellegem
GemeenteKortrijk

Naam - persoon

NaamLeo XIII (Paus); Pecci, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi
Datums° Carpineto Romano, 02/03/1810 - ✝ Rome, 20/07/1903
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; nuntius in België; kardinaal; aartsbisschop; paus
VerblijfplaatsItalië
BioPaus Leo XIII werd geboren als Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, telg van een Italiaanse, grafelijke familie. Pecci werd in 1837 tot priester gewijd. Hij trad in dienst van de pausen, waar zijn ster snel rees. In 1843 werd hij nuntius in België. Omdat hij de bisschoppen steunde in de schoolstrijd, werd hij op verzoek van Leopold I in 1846 teruggeroepen. Hij werd kardinaal, aartsbisschop en later paus (20/02/1878). Hij genoot hoog aanzien als paus door zijn moderne ideeën o.a. over sociale kwesties (Rerum novarum). Hij zorgde er ook voor dat het kerkelijke archief toegankelijk werd.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellegelegenheidsgedicht
NaamPius IX (Paus); Mastai-Ferretti, Giovanni Maria
Datums° Senigallia, 13/05/1792 - ✝ Rome, 07/02/1878
GeslachtMannelijk
Beroeppaus
VerblijfplaatsItalië
BioPius IX was paus van 1846 tot 1878, en was na Petrus (35 jaar) de langstzittende paus. Onder Pius IX kwam een einde aan de wereldlijke macht van de paus.
Links[wikipedia]
NaamLemettre, Henriette Febronie; Valentine (zuster)
Datums° Lendelede, 03/03/1843 - ✝ Brugge, 09/06/1916
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster
BioHenriette Febronie Lemettre werd geboren op 3 maart 1843 in Lendelede als dochter van kuiper Charles Lemettre (Ingelmunster, 27 oktober 1807 - Lendelede, 1 mei 1886) en Amelie Lambelin (Comines, 19 februari 1812 - Lendelede, 25 april 1849). Zij werd op 6 september 1863 geprofest onder de kloosternaam zuster Valentine van de Zusters van de Heilige Jozef van Brugge en verbleef in hun huis in Bellegem, dat het eerste moederhuis van de congregatie was (later Oostende en vanaf 1886 Brugge). Zij overleed in Brugge op 9 juni 1916.
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
BronnenGeneanet; Register Burgerlijke Stand Lendelede via Family Search

Naam - plaats

NaamBellegem
GemeenteKortrijk

Naam - instituut/vereniging

NaamZusters van de Heilige Jozef, Bellegem
BeschrijvingIn 1830 werd in Bellegem een godshuis en ouderlingengesticht opgericht door E.H. Robbe, de pastoor van de parochie, met de hulp van Julie Herbau en andere jongedochters. In 1831 werd dit instituut ingelijfd bij de congregatie van de Zusters van de Heilige Jozef. De Zusters van de Heilige Jozef zijn een congregatie van vrouwelijke kloosterlingen gesticht door Constant-Guillaume Van Crombrugghe en goedgekeurd op 19 maart 1831, de feestdag van St. Jozef, door de Gentse bisschop J.F. Van de Velde. Ze bestond aanvankelijk uit meerdere onafhankelijke congregaties die zich hoofdzakelijk bezighielden met verpleging. Het moederhuis in Bellegem was één van de drie huizen van de congregatie van de Zusters van de Heilige Jozef naast die van Wakken (1831) en Brugge zelf (1832). Bij het ouderlingengesticht voegde men in Bellegem een school voor arme kinderen en later een kostschool.
Datering1830-1986
Links[odis]

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Titelonbekend
TitelMoeder Rosa, schoone blomme
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel V, p. 195
TitelRosalia, Rosalia
PublicatieVerzameld dichtwerk, deel V, p. 193

Titel24/08/1880, Bellegem, [Henriette Febronie Lemettre] (= Zuster Valentine) aan [Guido Gezelle]
EditeurRik Van Gorp; Marc Carlier (research); Universiteit Antwerpen
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Lemettre, Henriette Febronie]
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum24/08/1880
VerzendingsplaatsBellegem (Kortrijk)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager enkel vel, 103x130
wit, vierkant geruit
papiersoort: 2 zijden beschreven, purperen inkt
Staat fragment: bovenkant van vel ontbreekt
Toevoegingen op zijde 2 links: taalkundige notities: steen z. kraak- (purperen inkt, verticaal, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3586, steen z. kraak
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|16524
Inhoud
Incipitzijne H. Pius te willen veranderen
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.