<Resultaat 1350 van 2182

>

p1
Weerde Kozijn,[1]

Met de grootste droefheid laat ik U het pijnlijk verlies weten, van mijne teergeliefde Moeder, die in den Heer ontslapen is gisteren Dinsdag, na de H. Sacramenten der stervende ontvangen te hebben. Hare begrafenis zal plaats hebben, vrijdag toekomenden, ten 9 ueren, ik bid uwe goedheid de zelve te komen bijwonen.

Op uwe groote goedheid betrouwende bied ik U mijne gevoelens van eerbied en genegenheid aan.

Uwe toegenegene Nichte
Richilde Soete

Voor Vader.

p2

Noten

[1] Kozijn is hier de benaming die de moeder van Richilde, Melanie De Vriese, gebruikte voor Guido Gezelle. Melanie was namelijk de dochter van Jozef De Vriese, de oudste broer van Monica De Vriese, de moeder van Gezelle. Daardoor was Richilde in feite een achternicht van Gezelle.
wallebak z. SchSchuermans geh.gehoord Hooglee WALLEBAK, m., zwierbol, dronkaard. Vanhier wallebakken (Brab., Antw.); bij Kil.: wallen, walen (oud), l., peregrinari, wallen, welle, l., volvere. (L.W. Schuermans, Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven: Vanlinthout, 1865-1870, p.842) WALLEBAK, m., zwierbol, dronkaard. Vanhier wallebakken (Brab., Antw.); bij Kil.: wallen, walen (oud), l., peregrinari, wallen, welle, l., volvere. (L.W. Schuermans, Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven: Vanlinthout, 1865-1870, p.842)Fiasco ‘t Is ‘n boone“ “ “ blaze Hooglee

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamSoete, Richilde; Euphrasie (zuster)
Datums° Ardooie, 12/01/1872 - ✝ Moorslede, 19/05/1941
GeslachtVrouwelijk
BioRichilde Soete werd op 12 januari 1872 geboren als dochter van Andreas Soete (°1839) en Melanie De Vriese (1834-1890). Op 11 mei 1891, het jaar na de dood van haar moeder, trad zij in bij de zusters van O.-L.-V.-Ten Bunderen in Moorslede, waar ze op 13 april 1893 werd geprofest onder de naam Euphrasie. Zij stierf te Moorslede op 19 mei 1941.
Links[odis]
Relatie tot Gezellefamilie; correspondent
Bronnen https://www.tenbunderen.be/zusterlijst3.html; https://www.delcampe.net/

Briefschrijver

NaamSoete, Richilde; Euphrasie (zuster)
Datums° Ardooie, 12/01/1872 - ✝ Moorslede, 19/05/1941
GeslachtVrouwelijk
BioRichilde Soete werd op 12 januari 1872 geboren als dochter van Andreas Soete (°1839) en Melanie De Vriese (1834-1890). Op 11 mei 1891, het jaar na de dood van haar moeder, trad zij in bij de zusters van O.-L.-V.-Ten Bunderen in Moorslede, waar ze op 13 april 1893 werd geprofest onder de naam Euphrasie. Zij stierf te Moorslede op 19 mei 1941.
Links[odis]
Relatie tot Gezellefamilie; correspondent
Bronnen https://www.tenbunderen.be/zusterlijst3.html; https://www.delcampe.net/

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamArdooie
GemeenteArdooie

Naam - persoon

NaamDe Vriese, Melanie
Datums° Ardooie, 15/04/1834 - ✝ Ardooie, 15/04/1890
GeslachtVrouwelijk
BioMelanie De Vriese werd op 15 april 1834 geboren als dochter van Jozef De Vriese (1801-1877) en Regina De Beel (ook wel De Bal) (1804 – 1882). Jozef De Vriese was de oudste broer van Monica De Vriese, moeder van Gezelle. Melanie was daarom een volle nicht van Guido Gezelle. Op 1 juni 1870 huwde ze te Ardooie met Andreas Soete (1839-1891), waarmee ze drie kinderen kreeg: Richildis, Ciril en Cesarine.
Relatie tot Gezellefamilie; correspondent
Bronnen https://gw.geneanet.org/zwyll?lang=nl&iz=171&p=melanie&n=de+vriese
NaamSoete, Richilde; Euphrasie (zuster)
Datums° Ardooie, 12/01/1872 - ✝ Moorslede, 19/05/1941
GeslachtVrouwelijk
BioRichilde Soete werd op 12 januari 1872 geboren als dochter van Andreas Soete (°1839) en Melanie De Vriese (1834-1890). Op 11 mei 1891, het jaar na de dood van haar moeder, trad zij in bij de zusters van O.-L.-V.-Ten Bunderen in Moorslede, waar ze op 13 april 1893 werd geprofest onder de naam Euphrasie. Zij stierf te Moorslede op 19 mei 1941.
Links[odis]
Relatie tot Gezellefamilie; correspondent
Bronnen https://www.tenbunderen.be/zusterlijst3.html; https://www.delcampe.net/
NaamSoete, Andreas
Datums° Pittem, 07/12/1839 - ✝ Ardooie, 28/11/1891
GeslachtMannelijk
Beroeptimmerman
BioAndreas Soete werd op 7 december 1839 geboren te Pittem als zoon van Fidelis Soete (°± 1809) en Rosalia Vermote (°± 1813). Hij was van beroep timmerman en huwde op 1 juni 1870 te Ardooie met Melanie De Vriese (1834-1890). Zij was winkelierster van beroep en een volle nicht van Guido Gezelle, want haar vader was een broer van Gezelles moeder. Samen hadden ze drie kinderen: Richildis, Ciril en Cesarine.
Bronnen https://search.arch.be/; https://gw.geneanet.org/svensoete?n=soete&oc=&p=andreas;

Naam - plaats

NaamArdooie
GemeenteArdooie
NaamHooglede
GemeenteHooglede

Titel - ander werk

TitelAlgemeen Vlaamsch Idioticon
AuteurSchuermans, Lodewijk W.
Datum1865-1883
PlaatsLeuven
UitgeverGebroeders Vanlinthout en Karel Fonteyn

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Soete, Richilde

Correspondenten

Gezelle, Guido
Soete, Richilde

Naam - persoon

De Vriese, Melanie
Soete, Richilde
Soete, Andreas

Naam - plaats

Ardooie
Hooglede

Plaats van verzending

Ardooie

Titel - ander werk

Algemeen Vlaamsch Idioticon

Titel16/04/1890, Ardooie, Richilde Soete aan [Guido Gezelle]
EditeurStefaan Maes
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderSoete, Richilde
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum16/04/1890
VerzendingsplaatsArdooie (Ardooie)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens.
Fysieke bijzonderheden
Drager 2 enkel vellen, enkel vel 1: 102x131; enkel vel 2: 104x134
wit, vierkant geruit
papiersoort: 4 zijden beschreven, inkt
Staat volledig: brief verknipt tot twee taalkundige fiches en gereconstrueerd
Toevoegingen op blanco zijde 2 rechts en op blanco zijde 4 links: taalkundige notities. Zijde 2: wallebak z. {<=Sch>[=Schuermans]} {<=geh.>[=gehoord]} Hooglee. Zijde 4: Fiasco 't Is 'n boone " " " blaze Hooglee (inkt, verticaal, beide hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3586, wallebak + 3322, F fiche 6
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|16677
Inhoud
IncipitMet de grootste droefheid laat ik
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.