<Resultaat 1612 van 2159

>

p1

Mr & Mme A. Van de Walle-Bersou

présentent à Mr Gezelle leurs meilleurs veux et souhaits de bonheur pour l’ année 1895

Rue des Palais, 165 Schaerbeek

Register

Correspondenten

NaamBersou, Léonie Pauline Marie
Datums° Kortrijk, 08/08/1855
GeslachtVrouwelijk
BioLeonie Pauline Marie Bersou werd in Kortrijk geboren op 8 augustus 1855 als dochter van Aimé Théodore Bersou en Marie Louise Vanhalmé. Ze trouwde met bierbrouwer Albert Aimé Marie Vandewalle te Kortrijk op 4 oktober 1879. Het echtpaar ging in Izegem wonen. Op 28 april 1894 liet het gezin zich in Izegem uitschrijven met bestemming Schaarbeek, Rue des Palais. Het echtpaar kreeg vier dochters. Magdalena (Izegem, 30/11/1880 – 12/01/1881), Albertine (Izegem, 03/01/1882- ), Germana (Izegem, 04/03/1884 - Izegem, 06/06/1888) en Marcella (Izegem, 24/07/1888- ). Voor het vroege overlijden van Magdalena (Madeleine) schreef Guido Gezelle een Franstalig en Nederlandstalig gelegenheidsgedicht voor de bidprentjes: ‘O vous que j’entrevis’ en ''t Was 't uwe en 't onze, eilaas’. Het Nederlandstalige gedicht verscheen in Gezelles dichtbundel “Kerkhofblommen”.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan de Walle, Albert Aimé Marie; Vandewalle, Albert Aimé Marie
Datums° Izegem, 19/10/1857
GeslachtMannelijk
Beroepbierbrouwer
BioAlbert Aimé Marie Vandewalle werd in Izegem geboren op 19 oktober 1857 als zoon van Henri Florentin Vandewalle, koopman in wijnen en likeuren in Izegem, en Julie Vermeulen. Albert was bierbrouwer van beroep. Hij trouwde met Leonie Bersou in Kortrijk op 4 oktober 1879. Het echtpaar ging in Izegem wonen. Op 28 april 1894 liet het gezin zich in Izegem uitschrijven met bestemming Schaarbeek, Rue des Palais. Het echtpaar kreeg vier dochters. Magdalena (Izegem, 30/11/1880 – 12/01/1881), Albertine (Izegem, 03/01/1882- ), Germana (Izegem, 04/03/1884 - Izegem, 06/06/1888) en Marcella (Izegem, 24/07/1888- ). Voor het vroege overlijden van Magdalena (Madeleine) schreef Gezelle een Franstalig en Nederlandstalig gelegenheidsgedicht voor de bidprentjes: ‘O vous que j’entrevis’ en 't Was 't uwe en 't onze, eilaas’. Het Nederlandstalige gedicht verscheen in Gezelles dichtbundel “Kerkhofblommen”.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht

Briefschrijver

NaamBersou, Léonie Pauline Marie
Datums° Kortrijk, 08/08/1855
GeslachtVrouwelijk
BioLeonie Pauline Marie Bersou werd in Kortrijk geboren op 8 augustus 1855 als dochter van Aimé Théodore Bersou en Marie Louise Vanhalmé. Ze trouwde met bierbrouwer Albert Aimé Marie Vandewalle te Kortrijk op 4 oktober 1879. Het echtpaar ging in Izegem wonen. Op 28 april 1894 liet het gezin zich in Izegem uitschrijven met bestemming Schaarbeek, Rue des Palais. Het echtpaar kreeg vier dochters. Magdalena (Izegem, 30/11/1880 – 12/01/1881), Albertine (Izegem, 03/01/1882- ), Germana (Izegem, 04/03/1884 - Izegem, 06/06/1888) en Marcella (Izegem, 24/07/1888- ). Voor het vroege overlijden van Magdalena (Madeleine) schreef Guido Gezelle een Franstalig en Nederlandstalig gelegenheidsgedicht voor de bidprentjes: ‘O vous que j’entrevis’ en ''t Was 't uwe en 't onze, eilaas’. Het Nederlandstalige gedicht verscheen in Gezelles dichtbundel “Kerkhofblommen”.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht
NaamVan de Walle, Albert Aimé Marie; Vandewalle, Albert Aimé Marie
Datums° Izegem, 19/10/1857
GeslachtMannelijk
Beroepbierbrouwer
BioAlbert Aimé Marie Vandewalle werd in Izegem geboren op 19 oktober 1857 als zoon van Henri Florentin Vandewalle, koopman in wijnen en likeuren in Izegem, en Julie Vermeulen. Albert was bierbrouwer van beroep. Hij trouwde met Leonie Bersou in Kortrijk op 4 oktober 1879. Het echtpaar ging in Izegem wonen. Op 28 april 1894 liet het gezin zich in Izegem uitschrijven met bestemming Schaarbeek, Rue des Palais. Het echtpaar kreeg vier dochters. Magdalena (Izegem, 30/11/1880 – 12/01/1881), Albertine (Izegem, 03/01/1882- ), Germana (Izegem, 04/03/1884 - Izegem, 06/06/1888) en Marcella (Izegem, 24/07/1888- ). Voor het vroege overlijden van Magdalena (Madeleine) schreef Gezelle een Franstalig en Nederlandstalig gelegenheidsgedicht voor de bidprentjes: ‘O vous que j’entrevis’ en 't Was 't uwe en 't onze, eilaas’. Het Nederlandstalige gedicht verscheen in Gezelles dichtbundel “Kerkhofblommen”.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamSchaarbeek
GemeenteSchaarbeek

Naam - persoon

NaamBersou, Léonie Pauline Marie
Datums° Kortrijk, 08/08/1855
GeslachtVrouwelijk
BioLeonie Pauline Marie Bersou werd in Kortrijk geboren op 8 augustus 1855 als dochter van Aimé Théodore Bersou en Marie Louise Vanhalmé. Ze trouwde met bierbrouwer Albert Aimé Marie Vandewalle te Kortrijk op 4 oktober 1879. Het echtpaar ging in Izegem wonen. Op 28 april 1894 liet het gezin zich in Izegem uitschrijven met bestemming Schaarbeek, Rue des Palais. Het echtpaar kreeg vier dochters. Magdalena (Izegem, 30/11/1880 – 12/01/1881), Albertine (Izegem, 03/01/1882- ), Germana (Izegem, 04/03/1884 - Izegem, 06/06/1888) en Marcella (Izegem, 24/07/1888- ). Voor het vroege overlijden van Magdalena (Madeleine) schreef Guido Gezelle een Franstalig en Nederlandstalig gelegenheidsgedicht voor de bidprentjes: ‘O vous que j’entrevis’ en ''t Was 't uwe en 't onze, eilaas’. Het Nederlandstalige gedicht verscheen in Gezelles dichtbundel “Kerkhofblommen”.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht
NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan de Walle, Albert Aimé Marie; Vandewalle, Albert Aimé Marie
Datums° Izegem, 19/10/1857
GeslachtMannelijk
Beroepbierbrouwer
BioAlbert Aimé Marie Vandewalle werd in Izegem geboren op 19 oktober 1857 als zoon van Henri Florentin Vandewalle, koopman in wijnen en likeuren in Izegem, en Julie Vermeulen. Albert was bierbrouwer van beroep. Hij trouwde met Leonie Bersou in Kortrijk op 4 oktober 1879. Het echtpaar ging in Izegem wonen. Op 28 april 1894 liet het gezin zich in Izegem uitschrijven met bestemming Schaarbeek, Rue des Palais. Het echtpaar kreeg vier dochters. Magdalena (Izegem, 30/11/1880 – 12/01/1881), Albertine (Izegem, 03/01/1882- ), Germana (Izegem, 04/03/1884 - Izegem, 06/06/1888) en Marcella (Izegem, 24/07/1888- ). Voor het vroege overlijden van Magdalena (Madeleine) schreef Gezelle een Franstalig en Nederlandstalig gelegenheidsgedicht voor de bidprentjes: ‘O vous que j’entrevis’ en 't Was 't uwe en 't onze, eilaas’. Het Nederlandstalige gedicht verscheen in Gezelles dichtbundel “Kerkhofblommen”.
Relatie tot Gezellecorrespondent; gelegenheidsgedicht

Naam - plaats

NaamSchaarbeek
GemeenteSchaarbeek

Titelxx/01/1895, Schaarbeek, Albert Aimé Marie Van de Walle en Léonie Pauline Marie Bersou aan [Guido Gezelle]
EditeurStefaan Maes; Marc Carlier
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderBersou, Léonie Pauline Marie
VerzenderVan de Walle, Albert Aimé Marie
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatumxx/01/1895
VerzendingsplaatsSchaarbeek (Schaarbeek)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van de brieftekst.
Fysieke bijzonderheden
Drager 51x90
wit
papiersoort: recto horizontaal beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden op recto naam in het midden: Mr & Mme A. Van de Walle-Bersou
plaatsnaam en adres in de benedenhoeken: Rue de Palais, 165 Schaerbeek
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief10137
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|19148
Inhoud
Incipitprésentent à Mr Gezelle leurs
Tekstsoortnaamkaart
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.