<Resultaat 2007 van 2182

>

p1+ Geloofd zij Jesus. Christus.
Mijnheer[1]

Ik ben tot de priesterwijding geroepen, bid voor mij als het u belieft; want gij kent de omstandigheden in de welke ik mij in het verleden bevonden heb, en in de welke ik nu God zij gedank mij bevinde. Indien het met uwe goedheid overeen kwam, ik zou durven op uwe welwillende tusschenkomst rekenen om van den H. Guido Gezelle een twaalf of zestiental verzen te bekomen aan mij toepasselijk als tekst voor de gedachtenissep2

p3welke ik ter dier gelegenheid zal doen drukken, dit ware mij zeer aangenaam. Indien ik zulks durf vragen ’t is omdat ik gezien heb dat Frans Verbeke[2] zulks bekomen heeft; en daarbij ik weet dat Mr Gezelle ’t Fransch-Vlaenderen ter herten heeft. Kan dit om verschillige omstandigheden mij onbekend niet zijn. Het ware mij ten uitersten aangenaam

p4

Noten

[1] Edmond Lecompte probeert via Hugo Verriest, principaal van het college van Ieper van 13/06/1878 tot 19/09/1888 een gedicht van Gezelle voor zijn priesterwijding te verkrijgen. De brief werd als bijlage gevoegd bij de brief van Hugo Verriest aan Guido Gezelle waar hij effectief de vraag aan Gezelle stelt.
De lucht boothamert ’t gaat zwingelvoeten rein. Veb boothameren zwingel/voet reinen Onderstreping van Guido GezelleDe boeren hooren liever van kermesse als van Bamesse. Onderstreping van Guido Gezelle
[2] Gezelle schreef voor de eremis van Frans Verbeke op 23/12/1884 het gedicht "Het teeken des vreden" (Tijdkrans). Zie ook brief van Frans Verbeke aan Guido Gezelle van 31/12/1884.
’t Regent ’s winters by weken en ’s zomers by streken.

Register

Correspondenten

NaamLecompte, Edmond Amand Constant
Datums° Wervik, 09/02/1864
GeslachtMannelijk
Beroeppriester
BioEdmond Lecompte liep school in het college van Ieper. Via Hugo Verriest, principaal van het college van Ieper van 13/06/1878 tot 19/09/1888, vroeg hij een gedicht aan Gezelle voor zijn priesterwijding. We weten niet of Gezelle op de vraag inging, maar later zien we Lecompte wel rechtstreeks met Gezelle corresponderen.
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht
NaamVerriest, Hugo
Datums° Deerlijk, 25/11/1840 - ✝ Ingooigem, 27/10/1922
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; auteur; leraar; directeur kloostergemeenschap; schooldirecteur; pastoor
BioHugo Verriest was leerling aan het kleinseminarie te Roeselare (1854-1859). Hij kreeg er gedurende negen maanden les van Gezelle. Hij volgde filosofie in 1860 en zijn priesterwijding volgde op 17/12/1864. Hij werd leraar aan het Sint-Lodewijkscollege (09/06/1864) en aan het kleinseminarie te Roeselare (19/09/1867). Hij onderwees zijn leerlingen in de geest van Gezelle. Hij figureerde als spilfiguur binnen de Blauwvoeterij, dit ook als redacteur van het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge, het medium van de Blauwvoeterij. Vervolgens was hij directeur van de Zusters van Liefde in Heule (25/08/1877) en superior van het college te leper (13/06/1878). Hij was pastoor te Wakken (19/09/1888) en Ingooigem (19/06/1895). In 1906 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde. Hij was een spilfiguur in de Vlaamse Beweging en een zeer vurig spreker. Als auteur schreef hij romantisch-impressionistische gedichten, talrijke artikels en biografieën o.m. van Guido Gezelle, Stijn Streuvels en Albrecht Rodenbach.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellezanter (WDT); correspondent; medestichter van Biekorf; oud-leerling kleinseminarie Roeselare; lid van Gezelles confraternity; lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Briefschrijver

NaamLecompte, Edmond Amand Constant
Datums° Wervik, 09/02/1864
GeslachtMannelijk
Beroeppriester
BioEdmond Lecompte liep school in het college van Ieper. Via Hugo Verriest, principaal van het college van Ieper van 13/06/1878 tot 19/09/1888, vroeg hij een gedicht aan Gezelle voor zijn priesterwijding. We weten niet of Gezelle op de vraag inging, maar later zien we Lecompte wel rechtstreeks met Gezelle corresponderen.
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht

Briefontvanger

NaamVerriest, Hugo
Datums° Deerlijk, 25/11/1840 - ✝ Ingooigem, 27/10/1922
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; auteur; leraar; directeur kloostergemeenschap; schooldirecteur; pastoor
BioHugo Verriest was leerling aan het kleinseminarie te Roeselare (1854-1859). Hij kreeg er gedurende negen maanden les van Gezelle. Hij volgde filosofie in 1860 en zijn priesterwijding volgde op 17/12/1864. Hij werd leraar aan het Sint-Lodewijkscollege (09/06/1864) en aan het kleinseminarie te Roeselare (19/09/1867). Hij onderwees zijn leerlingen in de geest van Gezelle. Hij figureerde als spilfiguur binnen de Blauwvoeterij, dit ook als redacteur van het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge, het medium van de Blauwvoeterij. Vervolgens was hij directeur van de Zusters van Liefde in Heule (25/08/1877) en superior van het college te leper (13/06/1878). Hij was pastoor te Wakken (19/09/1888) en Ingooigem (19/06/1895). In 1906 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde. Hij was een spilfiguur in de Vlaamse Beweging en een zeer vurig spreker. Als auteur schreef hij romantisch-impressionistische gedichten, talrijke artikels en biografieën o.m. van Guido Gezelle, Stijn Streuvels en Albrecht Rodenbach.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellezanter (WDT); correspondent; medestichter van Biekorf; oud-leerling kleinseminarie Roeselare; lid van Gezelles confraternity; lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III

Naam - persoon

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVerbeke, Frans; Remi Frans Remigius Franciscus
Datums° Sint-Eloois-Vijve, 27/11/1860 - ✝ Vancouver, 23/01/1937
GeslachtMannelijk
Beroepmissionaris, bisschop
VerblijfplaatsCanada
BioGezelle schreef een gedicht voor zijn eerste misse op 23/12/1884. Daarna vertrok Frans Verbeke naar het Amerikaans College te Leuven, en volgde John Segers naar Canada, waar hij zijn leven lang missionaris en bisschop was.
Relatie tot Gezellecorrespondent, ontvanger gedicht
Bronnen https://search.arch.be/nl/; https://www.familysearch.org/nl/

Titel - gedicht van Guido Gezelle

TitelHet teeken des vreden
PublicatieTijdkrans (Verzameld dichtwerk, deel III), p. 538

Indextermen

Briefontvanger

Verriest, Hugo

Briefschrijver

Lecompte, Edmond Amand Constant

Correspondenten

Lecompte, Edmond Amand Constant
Verriest, Hugo

Naam - persoon

Gezelle, Guido
Verbeke, Frans

Titel - gedicht van Guido Gezelle

Het teeken des vreden

Titel[23/12/1884 t.p.q.- 9/09/1888[?] t.a.q.], s.l., [Edmond Amand Constant] aan [Hugo Verriest]
EditeurKoen Calis
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Lecompte, Edmond Amand Constant]
Ontvanger[Verriest, Hugo]
Verzendingsdatum[23/12/1884 t.p.q.- 9/09/1888[?] t.a.q.]
Verzendingsplaatss.l.
AnnotatieT.p.q. en t.a.q. gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens: verwijzing in de brief naar Gezelles gedachtenisse voor Frans Verbeke van 23/12/1884. Vermoedelijk is Verriest nog principaal van het college van Ieper waar Lecompte studeerde. Hij bleeft principaal tot 19/09/1888; adressant gereconstrueerd op basis van het handschrift; enkel vel 2 niet gevonden in de Woordentas.
Fysieke bijzonderheden
Drager 3 enkele vellen, enkel vel 1: 103x132 ; enkel vel 2: 104x131 ; enkel vel 3: 103x132
wit, vierkant geruit
papiersoort: 3 zijden beschreven, inkt
Staat onvolledig: brief verknipt tot meerdere taalkundige fiches waarvan drie gereconstrueerd; onderkant van vel 3 ontbreekt
Vormelijke bijzonderheden de brief is een bijlage bij de brief van Hugo Verriest aan Guido Gezelle
Toevoegingen op blanco zijden 2, 4 en 6 rechts in de zijrand: taalkundige notities: De lucht boothamert 't gaat zwingelvoeten rein. Ve[xxxxx]b boothameren zwingel/voet reienen De boeren hooren liever van kermesse als van Bamesse; 't Regent 's winters by weken en 's zomers by streken (inkt en blauw potood, verticaal, hand G.G.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief3322, B fiche 134 + 8084 + 3586, 't Regent 's winters
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|25893
Inhoud
IncipitIk ben tot de priesterwijding
Samenvatting vraagt via Hugo Verries een gedicht aan Guido Gezelle voor zijn priesterwijding naar analogie van het gedicht van Gezelle voor Frans Verbeke
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.