<Resultaat 1512 van 1907

>

p1
Monsieur,[1]

Occupé (à 89 ans) d’un travail assez ardu sur plus de 30 traductions en vers de l’Imitation de J.C.[2] je sais qu’il en existe une en vers flamands de Boeyus (André de Boye, S.J.)- mais la bibliothèque des écrivains de la Compagnie,[3] que j’ai consultée, et qui donne les titres flamands de quinze ouvrages de ce Père, ne me paraît pas mentionner celui-là, à moins que ce soit le 5ème Van de Liefde der Christen tot Jesu etc.

Auriez-vous, Monsieur, l’extrême bonté de m’éclairer de vos lumières sur ce point?

Je souhaiterais bien avoir le titre exact de la traduction de Boeyus, lieup2et date de publication, et, s’il y a une préface, quelqu’une de ses déclarations essentielles, - une dixaine de vers me serait non moins précieuse, (avec traduction française,) pris au commencement de l’un des chapîtres ci-après: Livre II, chap. 4 ou 12..

Veuillez, Monsieur, agréer l’expression de mes très respectueux sentimens.
(Signé) A. Guichon de Grandpont

Noten

[1] Dit is een afschrift van de oorspronkelijke brief door Cordelia Van De Wiele; Gezelle stuurde dit afschrift naar Ferdinand Vander Haeghen.
[2] ”De imitatione Christi“ is een middeleeuws boek van Thomas a Kempis. Er bestaan meer dan 3000 verschillende edities van dit werk.
[3] André de Boeye staat in dit werk in: dl. I, p.107 en dl. VII, p.117.

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamGuichon de Grandpont, Alfred
Datums° Dijon, 08/01/1807 - ✝ Brest, 19/02/1900
GeslachtMannelijk
Beroepondercommissaris; commissaris-generaal; auteur
VerblijfplaatsFrankrijk
BioAlfred Guichon de Grandpont werd geboren in 1807 in Dijon als zoon van Pierre François Guichon de Grandpont, professor aan de rechtsfaculteit van Dijon, en Anne Claude Pathiot. Na zijn middelbare studies trad hij in 1827 bij de Marine in als leerling-commissaris. Hij maakte vervolgens carrière in het zeewezen als ondercommissaris (1832), commissaris (1847), commissaris-generaal 2de klas (1854), commissaris-generaal 1ste klas (1863) en tenslotte commissaris-generaal van de nationale Marine in Brest (1869). Ondertussen had hij een aantal eretekenen gekregen, o.m. als officier en daarna commandeur van het Légion d’honneur. Hij heeft tijdens zijn lange leven heel wat gepubliceerd over het zeewezen, o.m. over het belang van Grotius, maar ook over onderwerpen zoals muziek (Liszt), het Oude Testament en de sprookjes van Perrault. In een brief aan Gezelle (2 februari 1896) vraagt hij hem, op 89-jarige leeftijd, naar inlichtingen over een zgn. Vlaamse versvertaling door André de Boyes, van de Imitatio Christi (zie Caesar Gezelle, Voor onze misprezen Moedertaal (1923), p.162-163).
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://www.geni.com/people/Alfred-Hubert-Guichon-de-Grandpont/6000000064634681937
NaamVander Haeghen, Ferdinand
Datums° Gent, 16/10/1830 - ✝ Gent, 22/01/1913
GeslachtMannelijk
Beroepbibliothecaris; bibliograaf; gemeenteraadslid; grondeigenaar
BioFerdinand was de zoon van Desiderius Vander Haeghen, drukker-uitgever van "Gazette van Gent". Hij was een echte bibliofiel en werd bibliothecaris van de universiteit Gent (1869-1911). Hij woonde op het kasteel Maelte te Sint-Denijs-Westrem, waar Gezelle op bezoek kwam. Hij was gebeten door geschiedenis en publiceerde ook de enorme "Bibliographie Gantoise" (1858-1869). Hij startte in 1859 met de collectie 'Vliegende Bladen', een enorme verzameling losse documenten. Hij verzamelde Gentse drukken en in 1872 werd zijn collectie inclusief handschriften ondergebracht in de Gentse universiteitsbibliotheek. Hij was ook een Gents liberaal gemeenteraadslid (1863-1872). Vanaf 1886 was hij lid van Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en letterkunde.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht; stichtend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en LetterkundeKoninklijke Vlaamse Academie

Briefschrijver

NaamGuichon de Grandpont, Alfred
Datums° Dijon, 08/01/1807 - ✝ Brest, 19/02/1900
GeslachtMannelijk
Beroepondercommissaris; commissaris-generaal; auteur
VerblijfplaatsFrankrijk
BioAlfred Guichon de Grandpont werd geboren in 1807 in Dijon als zoon van Pierre François Guichon de Grandpont, professor aan de rechtsfaculteit van Dijon, en Anne Claude Pathiot. Na zijn middelbare studies trad hij in 1827 bij de Marine in als leerling-commissaris. Hij maakte vervolgens carrière in het zeewezen als ondercommissaris (1832), commissaris (1847), commissaris-generaal 2de klas (1854), commissaris-generaal 1ste klas (1863) en tenslotte commissaris-generaal van de nationale Marine in Brest (1869). Ondertussen had hij een aantal eretekenen gekregen, o.m. als officier en daarna commandeur van het Légion d’honneur. Hij heeft tijdens zijn lange leven heel wat gepubliceerd over het zeewezen, o.m. over het belang van Grotius, maar ook over onderwerpen zoals muziek (Liszt), het Oude Testament en de sprookjes van Perrault. In een brief aan Gezelle (2 februari 1896) vraagt hij hem, op 89-jarige leeftijd, naar inlichtingen over een zgn. Vlaamse versvertaling door André de Boyes, van de Imitatio Christi (zie Caesar Gezelle, Voor onze misprezen Moedertaal (1923), p.162-163).
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://www.geni.com/people/Alfred-Hubert-Guichon-de-Grandpont/6000000064634681937

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVander Haeghen, Ferdinand
Datums° Gent, 16/10/1830 - ✝ Gent, 22/01/1913
GeslachtMannelijk
Beroepbibliothecaris; bibliograaf; gemeenteraadslid; grondeigenaar
BioFerdinand was de zoon van Desiderius Vander Haeghen, drukker-uitgever van "Gazette van Gent". Hij was een echte bibliofiel en werd bibliothecaris van de universiteit Gent (1869-1911). Hij woonde op het kasteel Maelte te Sint-Denijs-Westrem, waar Gezelle op bezoek kwam. Hij was gebeten door geschiedenis en publiceerde ook de enorme "Bibliographie Gantoise" (1858-1869). Hij startte in 1859 met de collectie 'Vliegende Bladen', een enorme verzameling losse documenten. Hij verzamelde Gentse drukken en in 1872 werd zijn collectie inclusief handschriften ondergebracht in de Gentse universiteitsbibliotheek. Hij was ook een Gents liberaal gemeenteraadslid (1863-1872). Vanaf 1886 was hij lid van Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en letterkunde.
Links[wikipedia]
Relatie tot Gezellecorrespondent; aanvrager gelegenheidsgedicht; stichtend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en LetterkundeKoninklijke Vlaamse Academie

Plaats van verzending

NaamBrest

Naam - persoon

NaamGuichon de Grandpont, Alfred
Datums° Dijon, 08/01/1807 - ✝ Brest, 19/02/1900
GeslachtMannelijk
Beroepondercommissaris; commissaris-generaal; auteur
VerblijfplaatsFrankrijk
BioAlfred Guichon de Grandpont werd geboren in 1807 in Dijon als zoon van Pierre François Guichon de Grandpont, professor aan de rechtsfaculteit van Dijon, en Anne Claude Pathiot. Na zijn middelbare studies trad hij in 1827 bij de Marine in als leerling-commissaris. Hij maakte vervolgens carrière in het zeewezen als ondercommissaris (1832), commissaris (1847), commissaris-generaal 2de klas (1854), commissaris-generaal 1ste klas (1863) en tenslotte commissaris-generaal van de nationale Marine in Brest (1869). Ondertussen had hij een aantal eretekenen gekregen, o.m. als officier en daarna commandeur van het Légion d’honneur. Hij heeft tijdens zijn lange leven heel wat gepubliceerd over het zeewezen, o.m. over het belang van Grotius, maar ook over onderwerpen zoals muziek (Liszt), het Oude Testament en de sprookjes van Perrault. In een brief aan Gezelle (2 februari 1896) vraagt hij hem, op 89-jarige leeftijd, naar inlichtingen over een zgn. Vlaamse versvertaling door André de Boyes, van de Imitatio Christi (zie Caesar Gezelle, Voor onze misprezen Moedertaal (1923), p.162-163).
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://www.geni.com/people/Alfred-Hubert-Guichon-de-Grandpont/6000000064634681937
NaamDe Boeye, André; Boeyus
Datums° Veurne, 1571 - ✝ Antwerpen, 24/01/1650
GeslachtMannelijk
Beroepauteur; jezuïet; rector
BioAndré De Boeye trad toe tot de orde van de jezuïeten in 1593. Na zijn intrede verbleef hij te Sint-Winoksbergen, Mechelen en te Antwerpen. Hij was rector van het jezuïetencollege te Winoksbergen van 1616 tot 1620 en later ook van het college te Mechelen. Hij schreef diverse werken o.m. “Spigel van eenen godvruchtigen huyshouder met moraliserende beschouwingen en practische wenken voor het huwelijk".
Bronnen https://www.biblicalcyclopedia.com/B/boeye-andre-de.html ; Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, Volume 1, p.101; Hans Storme, Hans Storme, Die trouwen wilt voorsichtelijck. Leuven: Universitaire Pers, 1992, p.56

Naam - plaats

NaamBrest

Titel - ander werk

TitelBibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus : ou Notices bibliographiques 1, de tous les ouvrages publiés par les membres de la Compagnie de Jésus, depuis la fondation de l'ordre jusqu'à nos jours ; 2, des apologies, des controverses religieuses, des critiques littéraires et scientifiques suscitées à leur sujet
Auteurde Backer, Augustin; de Backer, Aloys
Datum1853-1861
PlaatsLiége
UitgeverL. Grandmont-Donders
TitelVan de Liefde der Christen tot Jesus Onzen Salichmaker Godt ende mensch
AuteurNieremberg, Juan Eusebio ; de Boeye, P. Andreas (overgezet door)
Datum1641
Plaatst'Hantwerpen
UitgeverHendrik Aertssens

Titel02/02/1896, Brest, Alfred Guichon de Grandpont aan [Guido Gezelle] gestuurd naar Ferdinand Vander Haeghen
EditeurLut De Neve
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderGuichon de Grandpont, Alfred
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Ontvanger[Vander Haeghen, Ferdinand]
Verzendingsdatum02/02/1896
VerzendingsplaatsBrest
AnnotatieLocatie origineel: brief is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Gent, Briefwisseling Universiteitsbibliotheek IV Hs. 2515 (2130); Afbeelding: Universiteitsbibliotheek Gent.
Fysieke bijzonderheden
Drager dubbel vel, 175x220
wit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden geschreven als bijlage bij brief van Guido Gezelle aan Ferdinand Vander Haeghen
Afschrift van brief door Cordelia Van De Wiele
Gezelle stuurde dit afschrift naar Ferdinand Vander Haeghen
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsGent
BewaarplaatsUniversiteitsbibliotheek Gent
ID GezellearchiefUniversiteitsbibliotheek Gent, Briefwisseling Universiteitsbibliotheek IV Hs. 2515 (2130)
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|26115
Inhoud
IncipitOccupé (à 89) ans du'n travail
Tekstsoortbrief
TalenFrans
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.