<Resultaat 14 van 2155

>

p1
Lieve Louise,[1]

Ik zie met voldoening dat gy betracht in uw heilig voornemen te volherden. Nogtans Louise wil ik u nog eens schryven zonder volle decisie, maar u opwekken tot bidden en rype overdenkinge, opdat gy niets zoud aengaen hetwelk gy u later zoud konnen beklagen niet genoeg overdacht te hebben. Want om religieuse, ja ware religieuse te worden moet men zyn zelven verloochenen en sterven aen zyn eigen zelven door geduriglyk niet uwen, maer den wil van een ander te doen, door het verrigten van de verschillige liefdewerken die ons te doen staen:

1° het onderwys der kinderen van ryke tot arme, droeve en onbeschaefte die de christelykste liefde vereyschen. Is uw hert bereid Lieve Louise? Van slechte humeuren der kinderen te verdragen en te helpen om ze te verbeteren

2° den dienst der oude menschen, die voor allen goeden dienst dikwils ondank toewyzen; eindelinge den dienst der zieken hetw(elk)[2] ook een sacrificie is, dikwils strydig aen de natuer, maer zeer aengenaem aan God. Ik wil U deze dingen nog eens vooren hou-p2den (alhoewel gy zegt dat u niets en kan verschrikken) omdat gy nergens in en zoud bedrogen worden.[3]

Bygevolg courage dan, Louise, goeden moed; bid God, wy bidden ook onophoudelyk opdat Gods wil zou geschieden, en den naam des heeren geglorificeerd worden. Ondertusschen bewyst onze eerbied aen uwe Beminde ouders[4] en blyve Lieve Louise

Uwe ootm(moedige)[5] Dien(aresse)[6]
Soeur Aloïsia
Overste.

Noten

[1] De locatie van de originele brief is onbekend. De brief is enkel beschikbaar in een afschrift in opdracht van Frank Baur.
[2] Toevoeging door de transcribent.
[3] De Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Lendelede was voornamelijk actief in het onderwijs en de bejaardenzorg.
[4] Pieter-Jan Gezelle en Monica De Vriese.
[5] Toevoeging door de transcribent.
[6] Toevoeging door de transcribent.

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Louise; Maria Catharina Ludovica
Datums° Brugge, 22/01/1834 - ✝ Steenbrugge, 12/02/1909
GeslachtVrouwelijk
Beroeplesgeefster; naaister
VerblijfplaatsFrankrijk
BioMaria Catharina Ludovica Gislena Gezelle, de oudste zus van Guido Gezelle ging door het leven onder haar derde naam Louise. In 1857 wilde ze toetreden tot de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Lendelede. In juli 1858 gaf ze les in Ingelmunster. In oktober 1858 keerde ze terug naar huis en ging later bij haar tantes in Heule wonen. Uiteindelijk vond ze werk als naaister in Menen en in Roubaix, waar ze de zeven jaar jongere Camille Lateur (1841-1897) leerde kennen. Op 5 juni 1865 trouwden ze, en in dezelfde maand van haar huwelijk, op 30 juni, werd een dochtertje geboren, Marie-Louise, dat in juli al overleed. Op 21 mei 1866 werd Marie-Elise (‘Liseke’), ook Amandina, geboren. Een zoontje, Georges Camille, overleed anderhalf jaar na de geboorte (5.1.1869-23.6.1870). Ze woonden in de Rue des Récollets, later in de Rue du Fort, en nadien ook even in Tourcoing. Maar met het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog (19 juli 1870) keerden ze in de winter van 1870-1871 terug naar België. Ze werden in Heule opgevangen in het gezin van Marie-Constance Gezelle, zus van Pier-Jan Gezelle en weduwe van Charles Dedeurwaerder, in de Krakeelhoek, volkse benaming voor de Peperstraat. In januari 1871 hadden ze al een nieuwe woonst aan de Leiaerde. Louise en Camille kregen nog drie kinderen waaronder Frank Lateur, die later als Stijn Streuvels een bekend auteur werd.
Relatie tot Gezellefamilie: zus van Guido Gezelle; correspondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; http://www.gezelle.be; J. Roelstraete, De voorouders van Stijn Streuvels. Handzame: Familia et Patria, 1971, p.2
NaamDhalewein, Felicitas Constantia; Aloysia (zuster); Aloïsia (zuster)
Datums° Marke, 25/11/1818 - ✝ Lendelede, 19/09/1874
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster, kloosteroverste
BioFelicitas Constantia Dhalewein of D’halewein werd op 25 november 1818 te Marke geboren als dochter van Petrus Ignatius Dhalewein of D’halewein (Marke, 1763-1846), landbouwer, raadslid en schepen in Marke, en Constantia Declercq (Lauwe, 1783 – Marke, 1862). Ze bracht haar jeugd door op de hoeve Priesterage langs de Marktstraat in Marke en trad in 1837 in bij de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo in Lendelede. Ze werd er geprofest in 1838 en werd moeder overste in 1847. Ze droeg de naam Zuster Aloysia en stierf er op 19 september 1874.
Bronnen https://blog.seniorennet.be/michelfaillie/; https://search.arch.be/nl/;

Briefschrijver

NaamDhalewein, Felicitas Constantia; Aloysia (zuster); Aloïsia (zuster)
Datums° Marke, 25/11/1818 - ✝ Lendelede, 19/09/1874
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster, kloosteroverste
BioFelicitas Constantia Dhalewein of D’halewein werd op 25 november 1818 te Marke geboren als dochter van Petrus Ignatius Dhalewein of D’halewein (Marke, 1763-1846), landbouwer, raadslid en schepen in Marke, en Constantia Declercq (Lauwe, 1783 – Marke, 1862). Ze bracht haar jeugd door op de hoeve Priesterage langs de Marktstraat in Marke en trad in 1837 in bij de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo in Lendelede. Ze werd er geprofest in 1838 en werd moeder overste in 1847. Ze droeg de naam Zuster Aloysia en stierf er op 19 september 1874.
Bronnen https://blog.seniorennet.be/michelfaillie/; https://search.arch.be/nl/;

Briefontvanger

NaamGezelle, Louise; Maria Catharina Ludovica
Datums° Brugge, 22/01/1834 - ✝ Steenbrugge, 12/02/1909
GeslachtVrouwelijk
Beroeplesgeefster; naaister
VerblijfplaatsFrankrijk
BioMaria Catharina Ludovica Gislena Gezelle, de oudste zus van Guido Gezelle ging door het leven onder haar derde naam Louise. In 1857 wilde ze toetreden tot de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Lendelede. In juli 1858 gaf ze les in Ingelmunster. In oktober 1858 keerde ze terug naar huis en ging later bij haar tantes in Heule wonen. Uiteindelijk vond ze werk als naaister in Menen en in Roubaix, waar ze de zeven jaar jongere Camille Lateur (1841-1897) leerde kennen. Op 5 juni 1865 trouwden ze, en in dezelfde maand van haar huwelijk, op 30 juni, werd een dochtertje geboren, Marie-Louise, dat in juli al overleed. Op 21 mei 1866 werd Marie-Elise (‘Liseke’), ook Amandina, geboren. Een zoontje, Georges Camille, overleed anderhalf jaar na de geboorte (5.1.1869-23.6.1870). Ze woonden in de Rue des Récollets, later in de Rue du Fort, en nadien ook even in Tourcoing. Maar met het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog (19 juli 1870) keerden ze in de winter van 1870-1871 terug naar België. Ze werden in Heule opgevangen in het gezin van Marie-Constance Gezelle, zus van Pier-Jan Gezelle en weduwe van Charles Dedeurwaerder, in de Krakeelhoek, volkse benaming voor de Peperstraat. In januari 1871 hadden ze al een nieuwe woonst aan de Leiaerde. Louise en Camille kregen nog drie kinderen waaronder Frank Lateur, die later als Stijn Streuvels een bekend auteur werd.
Relatie tot Gezellefamilie: zus van Guido Gezelle; correspondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; http://www.gezelle.be; J. Roelstraete, De voorouders van Stijn Streuvels. Handzame: Familia et Patria, 1971, p.2

Plaats van verzending

NaamLendelede
GemeenteLendelede

Naam - persoon

NaamDe Vriese, Monica
Datums° Wingene, 31/03/1804 - ✝ Heule, 30/04/1875
GeslachtVrouwelijk
BioGuido Gezelles moeder was een boerendochter, die opgroeide op een kleine boerderij, het 'Walleke' te Wingene. Via haar zus Clara, die als religieuze werkte in het Gentse Bijlokehospitaal, leerde Monica De Vriese Pieter-Jan Gezelle kennen, die er werkzaam was als tuinman. Ze trouwden op 2 juni 1829 en woonden in de Rolweg te Brugge. Als huwelijkscadeau kreeg ze zestien cent mee en de stam van een kriekenboom om er meubels uit te zagen. Guido Gezelle werd elf maanden na hun huwelijk geboren op 01/05/1830. Voor de bevalling had ze haar testament opgemaakt, dat zich nu nog in het Gezellearchief bevindt. Na Guido kregen Monica en Pieter-Jan nog zeven kinderen waarvan er slechts vier in leven bleven. Ze verhuisde in januari 1849 naar de overkant van de de Rolweg (nr. 43). In 1871 verhuisde ze samen met haar tachtigjarige, zieke man naar Heule en nam er haar intrek bij hun dochter Louise. Ze stierf er op 30 april 1875.
Relatie tot Gezellefamilie: moeder van Guido Gezelle
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III
NaamGezelle, Louise; Maria Catharina Ludovica
Datums° Brugge, 22/01/1834 - ✝ Steenbrugge, 12/02/1909
GeslachtVrouwelijk
Beroeplesgeefster; naaister
VerblijfplaatsFrankrijk
BioMaria Catharina Ludovica Gislena Gezelle, de oudste zus van Guido Gezelle ging door het leven onder haar derde naam Louise. In 1857 wilde ze toetreden tot de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Lendelede. In juli 1858 gaf ze les in Ingelmunster. In oktober 1858 keerde ze terug naar huis en ging later bij haar tantes in Heule wonen. Uiteindelijk vond ze werk als naaister in Menen en in Roubaix, waar ze de zeven jaar jongere Camille Lateur (1841-1897) leerde kennen. Op 5 juni 1865 trouwden ze, en in dezelfde maand van haar huwelijk, op 30 juni, werd een dochtertje geboren, Marie-Louise, dat in juli al overleed. Op 21 mei 1866 werd Marie-Elise (‘Liseke’), ook Amandina, geboren. Een zoontje, Georges Camille, overleed anderhalf jaar na de geboorte (5.1.1869-23.6.1870). Ze woonden in de Rue des Récollets, later in de Rue du Fort, en nadien ook even in Tourcoing. Maar met het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog (19 juli 1870) keerden ze in de winter van 1870-1871 terug naar België. Ze werden in Heule opgevangen in het gezin van Marie-Constance Gezelle, zus van Pier-Jan Gezelle en weduwe van Charles Dedeurwaerder, in de Krakeelhoek, volkse benaming voor de Peperstraat. In januari 1871 hadden ze al een nieuwe woonst aan de Leiaerde. Louise en Camille kregen nog drie kinderen waaronder Frank Lateur, die later als Stijn Streuvels een bekend auteur werd.
Relatie tot Gezellefamilie: zus van Guido Gezelle; correspondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; http://www.gezelle.be; J. Roelstraete, De voorouders van Stijn Streuvels. Handzame: Familia et Patria, 1971, p.2
NaamGezelle, Pieter-Jan
Datums° Heule, 29/09/1791 - ✝ Heule, 27/05/1871
GeslachtMannelijk
Beroephovenier
BioDe vader van Guido Gezelle was afkomstig van Heule en werkte aanvankelijk als tuinman in het kleinseminarie te Roeselare. Na de sluiting ervan door het Nederlandse bewind was hij werkzaam in de Bijloke te Gent. Op zevenendertigjarige leeftijd ging hij wonen in de Rolweg te Brugge waar hij hovenier werd van de familie Th. Van de Walle-Van Zuylen. Op 2 juni 1829 trouwde hij met Monica De Vriese. Om bij te verdienen was hij ook tuinman in het Brugse grootseminarie van Brugge, had hij een eigen boomkwekerij en werd hij ook opzichter bij een bebossingexperiment langs de kust. Na de dood van Theodoor Van de Walle in 1848 stelde de barones een andere tuinman aan. Zo verhuisde Pieter-Jan op 24 januari 1849 naar de overkant van de Rolweg. In 1871 verbleef hij met zijn vrouw bij zijn dochter Louise in Heule waar hij in mei overleed
Relatie tot Gezellefamilie: vader van Guido Gezelle; correspondent
BronnenB. De Leeuw, P. De Wilde, K. Verbeke, e.a., De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen. 1854-1899. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991, dl.III; http://www.gezelle.be
NaamDhalewein, Felicitas Constantia; Aloysia (zuster); Aloïsia (zuster)
Datums° Marke, 25/11/1818 - ✝ Lendelede, 19/09/1874
GeslachtVrouwelijk
Beroepkloosterzuster, kloosteroverste
BioFelicitas Constantia Dhalewein of D’halewein werd op 25 november 1818 te Marke geboren als dochter van Petrus Ignatius Dhalewein of D’halewein (Marke, 1763-1846), landbouwer, raadslid en schepen in Marke, en Constantia Declercq (Lauwe, 1783 – Marke, 1862). Ze bracht haar jeugd door op de hoeve Priesterage langs de Marktstraat in Marke en trad in 1837 in bij de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo in Lendelede. Ze werd er geprofest in 1838 en werd moeder overste in 1847. Ze droeg de naam Zuster Aloysia en stierf er op 19 september 1874.
Bronnen https://blog.seniorennet.be/michelfaillie/; https://search.arch.be/nl/;

Naam - instituut/vereniging

NaamCongregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo, Lendelede
BeschrijvingIn 1811 stichtte Jacobus De Beir (1763-1854), pastoor van Lendelede, een zustergemeenschap in zijn dorp, dewelke in 1838 een officiële erkenning verwierf als de Congregatie van Zusters van Liefde. Later werd hun naam gewijzigd in Zusters van de H. Vincentius a Paulo. Vanuit hun Vincentiaanse spiritualiteit hielden de zusters zich met name bezig met onderwijs en bejaardenzorg. Dit was ook zo in Lendelede, waar ze een belangrijk aandeel hadden in de ontwikkeling van kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs. Naderhand werden bijkloosters gesticht in Ledegem, Geluwe, Houthulst en Kooigem. Dat van Houthulst werd rond 1870 een autonome congregatie. In de 20ste eeuw aanvaardde de congregatie ook een missieopdracht in Rwanda. Tijdens de Schoolstrijd (1879-1884) werden de zusters een tijdlang uit hun klooster en school gezet door het gemeentebestuur. Uiteindelijk konden ze terugkeren en slaagden ze er ook in de gebouwen, die door stichter De Beir aan het lokale armenbestuur waren geschonken, aan te kopen. Vanaf 1940 richtten de zusters in Lendelede zich op middelbaar onderwijs. In 1945 namen ze ook het lokale C.O.O.-rusthuis over.
Datering1811-heden
Links[odis]

Titel20/02/1857, Lendelede, [Felicitas Constantia Dhalewein] (= Zuster Aloysia) aan [Louise Gezelle]
EditeurRik Van Gorp; Marc Carlier (research)
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2024
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
Verzender[Dhalewein, Felicitas Constantia]
Ontvanger[Gezelle, Louise]
Verzendingsdatum20/02/1857
VerzendingsplaatsLendelede (Lendelede)
AnnotatieLocatie origineel onbekend: brief is enkel beschikbaar in afschrift van Frank Baur.
Fysieke bijzonderheden
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden kopie van Frank Baur
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID GezellearchiefAanw. 533, map 3,18bis M
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|26212
Inhoud
IncipitIk zie met voldoening dat gij betracht in uw heilig voornemen
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.