<Resultaat 1301 van 2182

>

p1

uitleg, noem ik my.

Uwen eerbiedige diener.
Achiel Piepers
leerling
Cuerne (Kortrijk)
p2

Noten

’t zyn al prutjges in zaksges Am. Devlo Alveringhem Mergrevinne. Markgravinne 3813. Guido Gezelle (uitgegeven door), Hennen van Merchtenen's Cornicke van Brabant . Gent : Siffer, 1896, p.189 Guido Gezelle (uitgegeven door), Hennen van Merchtenen's Cornicke van Brabant . Gent : Siffer, 1896, p.189

Register

Correspondenten

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamPiepers, Achiel Octave
Datums° Kuurne, 09/06/1871 - ✝ Ardooie, 31/08/1928
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; econoom; leraar; onderpastoor; pastoor; schooldirecteur
BioAchiel Piepers is de zoon van Leo Piepers en Desideria Huysman. Hij was leerling te Kuurne toen hij met Gezelle correspondeerde. Op 15/09/1894 werd Achiel Piepers subregent aan het Sint-Amandscollege van Kortrijk. Hij werd te Brugge tot priester gewijd op 08/06/1895. Hij werd eerst leraar (10/09/1896) en vervolgens econoom (30/10/1904) aan het Sint-Lodewijkscollege van Brugge. Te Moeskroen was hij aanvankelijk principaal van het college (26/06/1908) en trad vervolgens in in het noviciaat van de paters barnabieten (04/04/1913). Hij werd onderpastoor te Oostende (22/08/1913), pastoor te De Panne (27/04/1920) en te Ardooie (22/08/1924).
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefschrijver

NaamPiepers, Achiel Octave
Datums° Kuurne, 09/06/1871 - ✝ Ardooie, 31/08/1928
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; econoom; leraar; onderpastoor; pastoor; schooldirecteur
BioAchiel Piepers is de zoon van Leo Piepers en Desideria Huysman. Hij was leerling te Kuurne toen hij met Gezelle correspondeerde. Op 15/09/1894 werd Achiel Piepers subregent aan het Sint-Amandscollege van Kortrijk. Hij werd te Brugge tot priester gewijd op 08/06/1895. Hij werd eerst leraar (10/09/1896) en vervolgens econoom (30/10/1904) aan het Sint-Lodewijkscollege van Brugge. Te Moeskroen was hij aanvankelijk principaal van het college (26/06/1908) en trad vervolgens in in het noviciaat van de paters barnabieten (04/04/1913). Hij werd onderpastoor te Oostende (22/08/1913), pastoor te De Panne (27/04/1920) en te Ardooie (22/08/1924).
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent

Briefontvanger

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]

Plaats van verzending

NaamKuurne
GemeenteKuurne

Naam - persoon

NaamDevloo, Amandus
Datums° Alveringem, 10/10/1856 - ✝ Lichtervelde, 13/06/1889
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; deservitor
BioAmandus Devloo, zoon van Carolus Devloo, landbouwer, en Maria Mahieu, ontving zijn priesterwijding in Brugge op 20/12/1884. In november 1885 werd hij geestelijk koster te Lichtervelde (deservitor bij de congregatie van de Zusters van Liefde van de H. Jozef).
Links[odis]
Relatie tot Gezellezanter (WDT); correspondent
NaamPiepers, Achiel Octave
Datums° Kuurne, 09/06/1871 - ✝ Ardooie, 31/08/1928
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; econoom; leraar; onderpastoor; pastoor; schooldirecteur
BioAchiel Piepers is de zoon van Leo Piepers en Desideria Huysman. Hij was leerling te Kuurne toen hij met Gezelle correspondeerde. Op 15/09/1894 werd Achiel Piepers subregent aan het Sint-Amandscollege van Kortrijk. Hij werd te Brugge tot priester gewijd op 08/06/1895. Hij werd eerst leraar (10/09/1896) en vervolgens econoom (30/10/1904) aan het Sint-Lodewijkscollege van Brugge. Te Moeskroen was hij aanvankelijk principaal van het college (26/06/1908) en trad vervolgens in in het noviciaat van de paters barnabieten (04/04/1913). Hij werd onderpastoor te Oostende (22/08/1913), pastoor te De Panne (27/04/1920) en te Ardooie (22/08/1924).
Links[odis]
Relatie tot Gezellecorrespondent

Naam - plaats

NaamAlveringem
GemeenteAlveringem
NaamKortrijk
GemeenteKortrijk
NaamKuurne
GemeenteKuurne

Indextermen

Briefontvanger

Gezelle, Guido

Briefschrijver

Piepers, Achiel Octave

Correspondenten

Gezelle, Guido
Piepers, Achiel Octave

Naam - persoon

Devloo, Amandus
Piepers, Achiel Octave

Naam - plaats

Alveringem
Kortrijk
Kuurne

Plaats van verzending

Kuurne

Titel06/11/1889, Kuurne, Achiel Octave Piepers aan [Guido Gezelle]
EditeurEls Depuydt
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderPiepers, Achiel Octave
Ontvanger[Gezelle, Guido]
Verzendingsdatum06/11/1889
VerzendingsplaatsKuurne (Kuurne)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van contextuele gegevens leerling Cuerne (Kortrijk) Cuerne 6 November 1889.
Fysieke bijzonderheden
Drager papiersoort: 1p., inkt
Staat fragment
Vormelijke bijzonderheden watermerk: J + fragment van afbeelding
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief2746
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|4575
Inhoud
Incipituitleg. noem ik my.
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.