<Resultaat 1129 van 2182

>

p1
Eerweerde Heer[1]

Alles wel overleid, 'k geloof dat het nog best van al zou zijn op de volgende wijze te werke te gaan.

Gij schrijft naar den Minister “Hooggeachte Heer Minister” of zoowat anders.

Gij doet uiteen hoe en waarom Loquela gesticht is, dat het blad veel diensten bewijst, maar dat de opstellers, waarvan gij er eenige noemt, niet rijk zijn en reeds veel van ’t hunne -hun weinige- bij hebben gedregen.

Zet geen cijfer ten zij dat Loquela alle jaren verschillige honderd franks kost.p2met den brief zendt gij eene collectie van Loquela – het is noodig om iets te krijgen. Zij wordt u terug gezonden.

Brief en Loquela worden aan Heer Van Droogenbroeck gegeven: pour avis.

Heer ende meester Guido moet maar mondelings aan dezen heer bevestigen wat in den brief te lezen staat.

Hij is zeer welgezind voor de westvlamingen en ik help hem voor den oogenblik in eene studie over de slepende e in ’t Westvlaamsch: Vrouwe, Reuze, enz. enz.

In zeven haasten
JosVanDamme[2]

Noten

[2] Het gaat hier niet om priester-missionaris Joseph Van Damme, leerkracht aan het Sint-Lodewijkscollege. De briefschrijver Joseph Van Damme, is in elk geval een West-Vlaming en iemand die Gezelle en Demonie kende. In de bevolkingsregisters vonden we een Joseph Van Damme geboren in Brugge, zoon van An Moulaert. Ten tijde van de brief was hij begin de 30.

Register

Correspondenten

NaamDemonie, Emiel; skald; Wilfried; Logicus; De Monie
Datums° Roeselare, 28/07/1846 - ✝ Brugge, 03/01/1890
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; hoofdredacteur; auteur
BioEmiel Demonie, zoon van Desiderius Demonie, koopman, en Justina Verhaeghe, was leerling aan het kleinseminarie te Roeselare en hij werd er op 1 oktober 1869 zelf ook leraar. Hij was er lid van Gezelles confraternity. Hij was de neef van Polydoor Demonie. Zijn priesterwijding ontving hij te Brugge op 7 november 1869. In 1874-1875 was hij poësistitularis van Albrecht Rodenbach in de Groote Stooringe. De studenten van Demonie weigerden tijdens een feest van de superior een Frans lied te zingen. Mede hierdoor werd hij ontslagen. Rodenbach schreef voor hem het gedicht De Meester. In Brugge werd hij onderpastoor van de Sint-Gilliskerk (22/08/1879) en godsdienstleraar aan de rijksnormaalschool voor meisjes (29/12/1884). Hij schreef artikels voor Loquela en was één van de medestichters van het tijdschrift Biekorf. In opvolging van Amaat Vyncke was hij een tijdje hoofdredacteur van De Vlaamsche Vlagge en hij schreef er artikels onder de schuilnamen Skald, Logicus en Wilfried. Hij was ook medewerker van de Almanak voor de leerende jeugd van Vlaanderen (1875-1876). Gezelle droeg het gedicht Ach, hoe dikmaals was 't mijn lot niet aan hem op. Bij zijn overlijden in 1890 schreef Gezelle het gedicht Wij bouwden op uw leven een getemmer.
Links[odis], [wikipedia]
Relatie tot Gezelleoud-leerling kleinseminarie; zanter (WDT); medestichter van Biekorf; medewerker Loquela; correspondent; gelegenheidsgedicht
Bronnen https://nevb.be/wiki/Demonie,_Emiel
NaamVan Damme, Joseph
Datums° Brugge, 08/04/1856
GeslachtMannelijk
Beroepambtenaar
BioJoseph Van Damme werd in Brugge geboren op 08/04/1856. Hij was de zoon van An Moulaert. Vermoedelijk was hij ambtenaar bij het ministerie van landbouw en Nijverheid.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00566606/q/persoon_achternaam_t_0/van%20damme/q/persoon_voornaam_t_0/joseph/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_plaats_0=brugge&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc&persoon=R0VXVkxfNTY5NDIx&tmpl=component

Briefschrijver

NaamVan Damme, Joseph
Datums° Brugge, 08/04/1856
GeslachtMannelijk
Beroepambtenaar
BioJoseph Van Damme werd in Brugge geboren op 08/04/1856. Hij was de zoon van An Moulaert. Vermoedelijk was hij ambtenaar bij het ministerie van landbouw en Nijverheid.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00566606/q/persoon_achternaam_t_0/van%20damme/q/persoon_voornaam_t_0/joseph/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_plaats_0=brugge&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc&persoon=R0VXVkxfNTY5NDIx&tmpl=component

Briefontvanger

NaamDemonie, Emiel; skald; Wilfried; Logicus; De Monie
Datums° Roeselare, 28/07/1846 - ✝ Brugge, 03/01/1890
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; hoofdredacteur; auteur
BioEmiel Demonie, zoon van Desiderius Demonie, koopman, en Justina Verhaeghe, was leerling aan het kleinseminarie te Roeselare en hij werd er op 1 oktober 1869 zelf ook leraar. Hij was er lid van Gezelles confraternity. Hij was de neef van Polydoor Demonie. Zijn priesterwijding ontving hij te Brugge op 7 november 1869. In 1874-1875 was hij poësistitularis van Albrecht Rodenbach in de Groote Stooringe. De studenten van Demonie weigerden tijdens een feest van de superior een Frans lied te zingen. Mede hierdoor werd hij ontslagen. Rodenbach schreef voor hem het gedicht De Meester. In Brugge werd hij onderpastoor van de Sint-Gilliskerk (22/08/1879) en godsdienstleraar aan de rijksnormaalschool voor meisjes (29/12/1884). Hij schreef artikels voor Loquela en was één van de medestichters van het tijdschrift Biekorf. In opvolging van Amaat Vyncke was hij een tijdje hoofdredacteur van De Vlaamsche Vlagge en hij schreef er artikels onder de schuilnamen Skald, Logicus en Wilfried. Hij was ook medewerker van de Almanak voor de leerende jeugd van Vlaanderen (1875-1876). Gezelle droeg het gedicht Ach, hoe dikmaals was 't mijn lot niet aan hem op. Bij zijn overlijden in 1890 schreef Gezelle het gedicht Wij bouwden op uw leven een getemmer.
Links[odis], [wikipedia]
Relatie tot Gezelleoud-leerling kleinseminarie; zanter (WDT); medestichter van Biekorf; medewerker Loquela; correspondent; gelegenheidsgedicht
Bronnen https://nevb.be/wiki/Demonie,_Emiel

Plaats van verzending

NaamBrussel
GemeenteBrussel

Naam - persoon

NaamGezelle, Guido; Loquela; Spoker
Datums° Brugge, 01/05/1830 - ✝ Brugge, 27/11/1899
GeslachtMannelijk
Beroeppriester; leraar; onderpastoor; dichter; taalgeleerde; vertaler; publicist
BioGuido Gezelle werd geboren in Brugge. Na zijn collegejaren en priesterstudies (priesterwijding te Brugge op 10/06/1854), werd hij in 1854 leraar aan het kleinseminarie te Roeselare. Gezelle gaf er onder meer talen, begeleidde de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen, vooral Engelsen, en kreeg tijdens twee schooljaren (1857-1859) een opdracht als leraar in de poësis. In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de St.-Walburgaparochie te Brugge. Naast zijn druk pastoraal werk was hij bijzonder actief in het katholieke ultramontaanse persoffensief tegen de secularisering van het openbare leven in België en als vulgarisator in het culturele weekblad Rond den Heerd. In 1872 werd Gezelle overgeplaatst naar de O.-L.-Vrouwparochie te Kortrijk. Gedragen door een sympathiserende vriendenkring werd hij er de gelegenheidsdichter bij uitstek. Gaandeweg keerde hij er ook terug naar zijn oorspronkelijke postromantische en religieus geïnspireerde interesse voor de volkstaal en de poëzie. De taalkundige studie resulteerde vooral in een lexicografische verzameling van niet opgetekende woorden uit de volkstaal (Gezelles ‘Woordentas’ en het tijdschrift Loquela, vanaf 1881), waarmee ook hij het Zuid-Nederlands verdedigde binnen de ontwikkeling van de gestandaardiseerde Nederlandse cultuurtaal. Die filologische bedrijvigheid leidde bij Gezelle uiteindelijk ook tot een vernieuwde aandacht voor zijn eigen creatief werk, zowel vertaling (Longfellows Hiawatha) als oorspronkelijke poëzie. In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde. Hij was een tijdje ambteloos. Dit liet hem toe zich op zijn schrijf- en studiewerk te concentreren. Het resultaat was o. m. de publicatie van twee poëziebundels, Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer (1897), die, vooral in het laatste geval, qua vormgeving en originaliteit superieur van gehalte zijn. Om die authentieke en originele lyriek werd hij door H. Verriest, P. de Mont en vooral door Van Nu en Straks als een voorloper van de moderne Nederlandse poëzie beschouwd. Ook later eerden Nederlandse dichters, zoals Paul van Ostaijen en recenter, Christine D’haen, Gezelle als de meest creatieve en vernieuwende Nederlandse dichter in Vlaanderen. In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae). Hij verbleef nu in het Engels Klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf op 27 november 1899. Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliceerd.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
NaamVan Damme, Joseph
Datums° Brugge, 08/04/1856
GeslachtMannelijk
Beroepambtenaar
BioJoseph Van Damme werd in Brugge geboren op 08/04/1856. Hij was de zoon van An Moulaert. Vermoedelijk was hij ambtenaar bij het ministerie van landbouw en Nijverheid.
Relatie tot Gezellecorrespondent
Bronnen https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/weergave/akte/id/GEBWVL_00566606/q/persoon_achternaam_t_0/van%20damme/q/persoon_voornaam_t_0/joseph/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_plaats_0=brugge&persoon_0_periode_geen=0&sort=akte_datum&direction=asc&persoon=R0VXVkxfNTY5NDIx&tmpl=component
NaamVan Droogenbroeck, Jan; Ferguut, Jan
Datums° Sint-Amands, 17/01/1835 - ✝ Schaarbeek, 27/05/1902
GeslachtMannelijk
Beroepauteur; dichter; leraar; muziekleraar; ambtenaar; redacteur
BioJan Van Droogenbroeck was aanvankelijk onderwijzer in Schaarbeek (1855-1870). Vanaf 1870 gaf hij les aan de muziekschool van Schaarbeek en Sint-Joost. In 1877 werd hij ambtenaar aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij was een dichter en prozaschrijver die in het begin publiceerde onder het pseudoniem Jan Ferguut. Gezelle droeg aanvankelijk het gedicht Weldadig zonneweer op aan Jan Van Droogenbroeck. In Rijmsnoer liet hij deze opdracht vallen. Van Droogenbroeck had in 1896 de vijfjaarlijkse prijs voor poëzie toegewezen gekregen en niet Gezelle. Hij was medewerker van de tijdschriften De Toekomst en Noord en Zuid en hoofdredacteur van De Zweep.
Links[odis], [wikipedia], [dbnl]
Relatie tot Gezellecorrespondent; lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
Naamde Moreau, Alphonse Marie Joseph Ghislain
Datums° Andoy, 08/03/1840 - ✝ Ottignies, 02/08/1911
GeslachtMannelijk
Beroepadvocaat; politicus
BioAlphonse de Moreau was minister van landbouw, nijverheid en openbare werken in de regering August Beernaert (1884-1888). Hij was minister voor de Katholieke partij.
Links[wikipedia]

Naam - plaats

NaamBrussel
GemeenteBrussel

Titel - werk van Guido Gezelle

TitelLoquela
Links[gezelle.be]

Indextermen

Briefontvanger

Demonie, Emiel

Briefschrijver

Van Damme, Joseph

Correspondenten

Demonie, Emiel
Van Damme, Joseph

Naam - persoon

Gezelle, Guido
Van Damme, Joseph
Van Droogenbroeck, Jan
de Moreau, Alphonse Marie Joseph Ghislain

Naam - plaats

Brussel

Plaats van verzending

Brussel

Titel - werk van Guido Gezelle

Loquela

Titel17/02/1888, Brussel, Joseph Van Damme aan [Emiel Demonie]
EditeurEls Depuydt
Wetenschappelijke leidingEls Depuydt
Partners Openbare Bibliotheek Brugge (Guido Gezellearchief); Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren); Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Lage Landen (ISLN) (Piet Couttenier, Universiteit Antwerpen); Guido Gezellegenootschap
UitgeverGuido Gezellearchief, KANTL/CTB
Plaats van uitgaveBrugge, Gent
Publicatiedatum2023
Beschikbaarheid Teksten en afbeeldingen beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie.
DisclaimerDe editie van de Guido Gezellecorrespondentie is het resultaat van een samenwerkingsproject met vrijwilligers. De databank is in opbouw, aanvullingen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan els.depuydt@brugge.be.
Meer informatie over het vrijwilligersproject is te vinden op gezelle.be.
CiterenEen brief kan worden geciteerd als:
[Naam van editeur(s)], [briefschrijver aan briefontvanger, plaats, datum]. In: GezelleBrOn, Wetenschappelijke editie van de correspondentie van Guido Gezelle. [publicatiedatum] Available from World Wide Web: [link].
VerzenderVan Damme, Joseph
Ontvanger[Demonie, Emiel]
Verzendingsdatum17/02/1888
VerzendingsplaatsBrussel (Brussel)
AnnotatieAdressaat gereconstrueerd op basis van publicatie en brief van E. Demonie aan G.G.
Fysieke bijzonderheden
Drager dubbel vel, 175x116
wit
papiersoort: 2 zijden beschreven, inkt
Staat volledig
Vormelijke bijzonderheden watermerk: afbeelding, Original Congo Mill
bijlage bij ongedateerde brief van E. Demonie aan G.G.
Toevoegingen op zijde 1 links in de bovenrand: Aan Edw. Van Robays? (inkt, hand P.A.)
Bewaargegevens
LandBelgië
PlaatsBrugge
BewaarplaatsGuido Gezellearchief
ID Gezellearchief5987
Bibliotheekrecordhttps://brugge.bibliotheek.be/detail/?itemid=|library/v/obbrugge/gezelle|12275
Inhoud
IncipitAlles wel overleid, 'k geloof dat
Tekstsoortbrief
TalenNederlands
De tekst werd diplomatisch getranscribeerd, en aangevuld met een editoriale laag.
De oorspronkelijke tekst werd ongewijzigd getranscribeerd; alleen typografische regeleindes en afbrekingstekens, en niet-betekenisvolle witruimte werden genormaliseerd.
Auteursingrepen in de tekst (toevoegingen, schrappingen), en latere redactie-ingrepen (schrappingen, toevoegingen, taalkundige notities) door de lezer werden overgenomen en expliciet gemarkeerd.
Voor een aantal tekstfenomenen werden naast de oorspronkelijke vorm ook editeursingrepen opgenomen in de transcriptie: oplossingen voor niet-gangbare afkortingen en correcties voor manifeste fouten. Daarnaast bevat de transcriptie editeursingrepen ter verbetering van de leesbaarheid (toevoegingen, reconstructies) of ter motivering van transcriptie-beslissingen (aanduiding van onzekere lezingen, weglating van onleesbare tekst). Alle editeursingrepen worden expliciet gemarkeerd.